Jste zde

Vyřeší manželství nebo dlouhodobý vztah sexuální problémy?

Vyřeší manželství nebo dlouhodobý vztah sexuální problémy?

Pokračování článku "Vztahy mezi lidmi", "Manželství" a "Partnerský sex je o vzájemné důvěře".
Úvaha navazuje na článek "V čem je manželský sex "výhodnější"...?

Otázku, zda se má muž oženit či ne už dávno vyřešil jeden z největších filozofu historie:

"Určitě se ožeň.
Když dostaneš dobrou ženu, budeš šťastný.
Když špatnou, staneš se filozofem."
​(Sókratés, řecký filosof)

Zajímavá otázka! Abychom na ni mohli alespoň z pohledu lidské sexuality odpovědět, pak se musíme zamyslet nad tím, co vlastně znamená "manželský sex"? Jaké má výhody a nevýhody? Jaké má možnosti nebo perspektivu u lidí, kteří chtějí naplňovat své sexuální představy a touhy v páru? Otázkou je i to, zda manželský sex nakonec není jen omezením jednotlivce nebo zda ve vztahu nevede k jednotvárnosti a potlačení individuálních sexuálních tužeb.

Tu základní otázku můžeme klidně rozšířit i o další, například o "co nabízí dlouhodobé vztahy" nebo "v čem je partnerský a manželský sex jiný nebo lepší, jak ten nezávazný?".

Než začnu úvahu na téma manželský sex, zastavím se u jednoho příběhu, který se rozhodně netýká jen sexu, ale spíše všeho, o co každý z nás usiluje. Každý by chtěl dosáhnout na něco "velkého", "výjimečného", poznat "nepoznané", někteří touží zažít "nirvánu", "osvícení", jiní chtějí dosáhnout "kosmického orgasmu " nebo "tantrického mistrovství" a dalších výjimečných prožitků a zážitků. Je to přirozené a nedá se to nijak odsuzovat. Kde však začít? jak toho dosáhnout? Která z cest je ta správná? Je tou cestou ateismus, křesťanství nebo jiná náboženství, Jóga, Tantra, Budhismus, ZEN nebo jiná učení? Někde jsem zaslechl tento příběh, který by nám všem hledajícím mohl trochu pomoci:

"Muž se se svým velbloudem zatoulal od karavany, která cestovala po poušti. Brzy mu začala docházet voda a on si uvědomil že vodu musí najít, jinak zemře žízní. Naštěstí měl sebou lopatu a motyku a tak na místě, kde si myslel, že by v poušti voda mohla být, začal kopat studnu. Kopal hluboko a voda pořád nikde...  Začal podléhat představě, že tady nikdy žádnou vodu nenajde. Vylezl ze studny a šel na jiné místo, kde vodu očekával. Znovu kopal, kopal a kopal a prokopal se mnohem hlouběji, než u té první, ale voda stále nikde... Tady nikdy vodu nenajdu! Vylezl ven a kopal jinde ... vykopal řadu plytkých studní a vodu nenalezl. Ne že by tam voda nebyla, ale ona byla ve větší hloubce, než on byl ochoten a připraven hledat."

Tak je to i s hledáním duchovna, osvícení či tantrického mistrovství. Nemá smysl hledat vodu na mnoha místech. Je potřeba jít do hloubky a nalézt ji! Ona tam je!!! Stejně tak je to i v sexu. Tantrické mistrovství nespočívá v tom, kolik partnerů vystřídáte. Spočívá v tom, jak hluboko s partnerem nebo partnerkou dokážete prožívat vaše milování. Spočívá v tom, jak hluboko dokážete vykopat tu pomyslnou studnu, než najdete onu symbolickou vodu... Střídání partnerů je to kopání plytkých studní...

Manželský vztah vychází z předmanželského poznávání

Nejdříve se pokusme najít výhody manželského sexu.
Manželství nevylučuje, že se lidé, kteří se rozhodnou pro uzavření vztahu, nemohou vzájemně poznávat. Mohou. Ale také nemusí! Například z náboženských důvodů je předmanželská sexuální abstinence (bez soulože) doporučená. Ale proč bychom měli odsuzovat lidi, kteří nejintimnější zkušenosti chtějí zažít a po složení manželského slibu. Týká se to jen těch dvou a většinou jejich "nezkušenost" není pro jejich další sexuální rozvoj žádným problémem. Sexuální vztah partnerů může také klidně vycházet z jejich společných předmanželských sexuálních zkušeností. A ani v tom není zásadní problém. Manželský sex není o to lepší, jak velké předcházející zkušenost do vztahu partneři přinášejí. Je o tom, jaké mají v manželství možnosti, aby sex povýšili na milování. Právě z důvodu dlouhodobosti jim manželství i dlouhodobé partnerství poskytuje mnohem větší prostor, než jakékoli jiné formy sexuálního soužití.

Je vhodné si uvědomit, že jakékoli zkušenosti získané před manželstvím vůbec nemusí vypovídat o tom, jak bude sexuální vztah pokračovat dál a co od sebe partneři mohou v delším časovém horizontu očekávat. Dopředu se to totiž nedá ani odhadnout, natožpak nějak pojistit.

Lidé se totiž ve fázi zamilovanosti nebo v období "líbánek" chovají značně odlišně od toho, jak se projeví při dlouhodobém vztahu. Také vliv okolností, jakým je pracovní vytížení, stres, příchod dětí na svět, zajištění chodu domácnosti i její materiální zajištění, značně zahýbají osobními prioritami mužů i žen.

Manželský vztah se rozvíjí na všech úrovních

Manželský vztah je velice složitý a neustále se měnící tok událostí, pocitů, tužeb, zklamání, ale i radostí a úspěchů. Vše se ale odehrává na úrovni společného prožívání toho dobrého i zlého. Životní události jednoho partnera ovlivňují život druhého. Jsou to spojité nádoby ve kterých musí docházet k vyrovnávání hladin.

„Člověk nezískává obdiv a úctu jiného člověka svým vzhledem či vzděláním, ale bezprostředně kladným vztahem k němu.“
(William Henry Bragg, britský vědec 1862 – 1942)

To se samozřejmě týká i sexu. Mění se sexuální touhy, sexuální potřeba, techniky i úroveň prožívání vzrušení nebo vyvrcholení. Manželé se spolu navzájem lépe poznávají a proto spolu mohou i v sexu více experimentovat. Mohou si ověřovat, jak moc znají potřeby toho druhého a mohou se snažit ještě více sex a vzájemný vztah zlepšit. To je samozřejmě ideální stav, možná trochu idealistická představa. Ale mohou. To nemůže nikdo zpochybnit. Mohou, ale musejí to chtít, musejí však o to společně usilovat...

Manželství může být zárukou bezpečného sexu

O tom, co je "bezpečný sex" jsem napsal již několik článků. Za bezpečný sex je možné považovat (kromě masturbace a​ onanie) i manželský sex. V tomto případě se však už jedná o párovou sexuální aktivitu a ta může být za bezpečnou považovaná pouze tehdy, pokud se jedná o sex dvou naprosto věrných manželů. Pokud se na bezpečný sex budeme dívat pouze z pohledu možní nákazy pohlavní chorobou, pak je potřeba připomenout i rizika, která jdou nad rámec partnerské věrnosti a to jsou rizika přenosu možné nákazy jinou, než sexuální aktivitou. Klasickým příkladem je infekce přenesená krví při transfuzi (dnes přísně sledovaná) nebo možnou infekcí nákazou při nebezpečné práci, jako je práce ve zdravotnictví, záchranných službách, u Policie a v dalších profesích, kde je možné přijít do kontaktu s kontaminovaným tělesnými tekutinami a krví.

Základem bezpečného manželského sexu je partnerská věrnost. Ta manželům umožňuje sex bez používání ochranných prostředků, tedy nechráněný sex. Také je možné bez obav přijímat a poskytovat všechny druhy sexuálních aktivit, při kterých je možné přicházet do kontaktu s tělesnými tekutinami partnera nebo partnerky. Nákaza pohlavní chorobou ve věrných manželstvích prostě nehrozí. Bezpečný sex jsme zatím řešili z pohledu rizika pohlavních chorob. Bezpečný sex však představuje nutnost ochrany i před nežádoucím těhotenstvím.

Nechtěné těhotenství není v manželství takovým problémem

Manželství se úzce pojí s pojmem rodina. Rodina, to jsou manželé a děti. Většinou jsou v manželství děti očekávané a manželé je touží mít. Dítě tedy pro manžele nebývá problémem. Dnešní možnosti antikoncepce umožňuje plánované rodičovství, jen se nesmí zase moc odkládat, aby nedošlo k vyčerpání příležitosti děti mít přirozenou cestou. V některých případech se manželé musí dítěte zříct a to především z genetických důvodů, případně jiných důvodů, hodných opravdu zvláštního zřetele. Tehdy je antikoncepce ideálním řešením. Někdy je nutné dalšímu těhotenství předejít i z důvodu ochrany ženy, která by porod nemusela přežít. To jsou však výjimečné situace, kdy manželé musí ochranu proti nežádoucímu otěhotnění brát jako nutný fakt.

Ve všech manželstvích však může dojít k situaci, kdy i přes velkou opatrnost (nebo kvůli neopatrnosti) žena otěhotní. Tam, kde je v manželství přítomna láska a porozumění, nemůže být problémem přijmout další dítě. Vždyť se říká, že pro dva rodiče není problém uživit deset dětí. Spíše je problémem aby se deset dětí postaralo o své rodiče.

Ve fungujícím manželství nechtěné těhotenství nikdy nebude takovým problémem, jakým je nechtěné těhotenství mimo manželství.

Kladnou roli v manželství hraje i možnost celodenního svádění

Velkou výhodou manželství je možnost dlouhé milostné předehra, která nemusí mít s jakoukoli sexuální aktivitou vůbec nic společné. Sex nemusí být prováděný na povel podle rodinného jízdního řádu nebo konce pořadů v televizi. Může k němu vést dlouhá, prakticky celodenní příprava v podobě lehounkého svádění, žhavých pohledů, letmých doteků a mnoha jiných nonverbálních podnětů. Nakonec i otázka spojená s odpovědí "Dnes večer by to šlo?!" může být více než erotická. Takováto milostná příprava může pro navození sexuálního vzrušení zapojit naprosto všechny smysly včetně podnětů zrakovýchčichovýchchuťovýchsluchovýchhmatových, doteku a pocitu blízkosti, líbání a doteku ústyfrancouzských polibků a erotických představ, myšlenek a snění.

V manželství je sex tak nějak jistější...

Manželství je především o komunikaci, o společném životě partnerů, manželů. Sex je jen jedna z forem partnerské komunikace. Je tedy jasné, že pokud jsou manželé spolu, mohou spolu nejen komunikovat, ale také se spolu i milovat. Týká se to samozřejmě manželů, kteří spolu bydlí, neboli žijí ve společné domácnosti. Ti manželé, kteří jsou z pracovních nebo jiných důvodů od sebe odděleni, si své odloučení mohou vynahradit, když se zase setkají. V manželství se předpokládá sexuální kontakt. Neznamená to ovšem, že by jeden druhému byl povinen "vyhovět" kdykoli a kdekoli.V manželství je však sex tak nějak přirozený, očekávaný. Musí však být dobrovolný. V normálně fungujícím manželství však ani "odmítnutí" není nijak velkým problémem. Prostě ani když je příležitost, neznamená to, že pokaždé na intimní setkání musí být i chuť. Ale pokud se potká příležitost s chutí, pak je vyhráno! Pohled na sex a na erotiku je v manželství trošku jiný, než byl dříve nebo jaký je v paralelních vztazích nebo při nevěře. Manželství nebo dlouhodobé partnerství nabízí mnohem větší a tak trochu "svůj" prostor pro fyzický kontakt a milování. Partneři si mou lépe své potřeby vyjádřit a mohou si je svým způsobem i prosadit. Dlouhodobý vztah poskytuje určitou jistotu, která je pro mnohé velmi cenná - jistotu, že se nemusí tak moc obávat odmítnutí. Také odmítnutí většina manželů nechápe nijak tragicky ani jako nějaký vážný problém. Když to se sexem nevyjde dnes, neznamená to, že zítra by to už nešlo... Vždyť zítra je taky den...

Také se říká "ráno moudřejší večera..."

K manželství patří i ranní sex

Když to nevyšlo večer, můžeme to zkusit ráno... Společný život manželů poskytuje prostor pro takzvaný "ranní sex". Možnost mít "ranní sex" je dána právě tím, že spolu manželé žijí. Prostě spolu usínají a ráno se probouzejí. Když večer byla touha, ale nebyla "síla", ráno tomu může být úplně jinak. Ranní sex můžete stihnout i v pracovním týdnu, většina manželů jej však prožívá spíše v sobotu nebo neděli. Je na něj více času a není nutné se kvůli němu stresovat, že přejdete pozdě do práce.

"Ranní sex" má své kouzlo a také své oblíbené sexuální polohy, ve kterých se nejčastěji provádí. Asi nejoblíbenější je poloha "lžičky", která je pro něj nejpřirozenější. V objetí spolu usínali... v objetí se mohou probudit a někdy přijde "myšlenka" a ranní sex je cestě...

Vzájemná znalost potřeb a tužeb toho druhého

Sexuální útulnost. Tak by se dal nazvat harmonický vztah dvou lidí. O svých touhách máte jasno, hodně věcí jste si už vyříkali a dokážete se spolu bavit o pocitech i obavách. K tomu se člověk musí dopracovat. Po letech. Ne po dnech známosti..............

Dlouhodobý vztah poskytuje větší prostor pro experimenty

Partneři, kteří pochopili, že stereotyp je pro partnerský sex základem jeho konce, ví, že sex je potřeba trvale a aktivně zpestřovat a ozvláštňovat. Neznamená to, že musíte pokaždé přijít s novou sexuální polohou nebo nějakou hraniční technikou. Ale můžete experimentovat. A snadněji se experimentuje s někým, koho znáte a víte, kam až můžete zajít. Znalost sexuálních potřeb, ale hlavně tajných přání s erotických představ partnera nebo partnerky takovéto experimenty usnadňují. Proto je nesmírně důležité naučit se vzájemně sdílet sexuální představy, přání a touhy. Můžete vyzkoušet i okrajové "žánry", jako SM techniky, různé sexuální polohy nebo si o svých přáních jen povídat. Snadněji poznáte, zda vaše experimenty mají kladnou odezvu nebo je to cesta špatným směrem. Právě ta důvěra a letitá vzájemná zkušenost vám napoví, co se tomu druhému líbí a kde už je jeho hranice. Když se něco nepodaří nebo "to není ono", celkem nic se neděje. Příště vyzkoušíte něco nového. Dlouhodobý vztah však umožňuje i místo sexu si jen popovídat, vzájemně se laskat a hladit. Prostě něžnosti, které ani sexem a orgasmem končit nemusí. Prostě dlouhodobý vztah umožňuje mnohem širší škálu sexuálních aktivit od "skoro nic" až po extrémy. Manželský sex také nemusí být pokaždé zakončen orgasmem. Někdy úplně stačí 1:0 a oba partneři jsou spokojení. Nemyslete si, že vynechat orgasmus může někdy vyhovovat jen ženám. někdy je muž spokojenější, když orgasmus prožije žena a to mu úplně stačí ke spokojenosti. To jsou přesně ty okamžiky, kdy se naplno projeví rozdíl mezi manželským sexem a jinými formami sexu. Manželský sex ani tak významně neřeší "selhání" muže. Pokud muž dokáže ženu uspokojit jinak, není to žádný nepřekonatelný problém. Sexuální poruchy se v dlouhodobém vztahu překonávají daleko snadněji než například při nevěře. Partneři se naučí milovat tak, aby ani tyto potíže nebyly problémem. Navíc odpadá hlavní příčina problémů - strach ze selhání. Dlouhodobý vztah ovšem předpokládá, že o něj bude pečováno, že se nenechá překrýt nánosem zvyku, povinnosti vyhovět, stereotypu nebo lhostejnosti. Pak manželství nebo dlouhodobý vztah umí vyřešit a překonat všechny sexuální problémy.

O sexu spolu můžete otevřeně mluvit. Ne vy o něm mluvit musíte!

Asi by vás překvapilo, jak velký problém je pro mnoho partnerů spolu o sexu mluvit. Klidně sex realizují, ale mluvit o něm jim připadá tak nějak "hloupé"... Prostě se stydí nebo jim takové řeči připadají nepatřičné. Problém je, že největší chybou je, když spolu o sexu a prožitcích při něm lidí nemluví hned od počátku jejich společného sexuálního života. Když totiž nenajdou tu potřebnou důvěru hned na počátku, později se jim takovéto téma ani nebude chtít otevírat. Když jim něco nevyhovuje nebo po něčem touží, udusí to nakonec v sobě. Nejen že se ochuzují o šanci prožívat svůj vlastní sexuální život naplno, ale ochuzují i sexuální život partnera, který je pak v podobné situaci. A že těch lidí, co o svých přáních, tužbách a pocitech je!!! S nadsázkou by se dalo konstatovat, že jsou jich plné sexuologické poradny... Sdílení sexuálních představ, přání a tužeb mezi partnery je potřebná až skoro až nutná součást sexuálního života. Komu jinému by bylo vhodné sdělit, že vás nesmírně vzrušuje například masáž nohou...??? Partneři, kteří se nebojí mluvit o svých přáních, ale i problémech a o tom, co je nejen v sexu trápí, dokáži mnohem snadněji všechny potíže překonat. Naučit se o pocitech při sexu i po něm spolu mluvit je naprosto zásadní. Neznamená to za každou cenu je všechno chválit. Právě v těchto okamžicích můžete sdělit, co bylo nejkrásnější a na co se už nyní těšíte při dalším milování. Nenásilnou formou prostě sdělíte, co se vám líbí a co už tak moc ne. Pro rozumné partnery je právě takovýto pravidelná forma sdílení pocitů tou nejlepší "školou sexu" vůbec. Když se to naučíte na drobnostech, pak vám jednou nebude dělat problém svěřit se například s tím, že vás neskutečně vzrušuje partnerčin zadeček (to byl jen příklad).

Sex se dá plánovat, ale překvapení jsou vítaná...

Milenecká sex je většinou nepravidelný. Chybí pravidelná příležitost. V manželství je naopak příležitostí dostatek, ale zase už není tak intenzivní potřeba... Každé manželství si vytvoří pro intimní chvilky svůj "jízdní řád". Má tu hlavní výhodu, že když je například středa .... je ho tam .... (ale to už znáte). Prostě se zajistí určitá pravidelnost na intimní chvilky. Pravidelnost = skoro povinnost. To ale u milování zcela určitě není cílem. Určitá pravidelnost může vycházet z rodinných povinností, pracovních povinností nebo partnerských zvyků. Nic vám ale nemůže bránit toho druhého překvapit. Plánovaný sex ano, ale s překvapeními...

 

Jestli manželství nebo dlouhodobý vztah vyřeší všechny sexuální problémy nevím. Myslím si že asi ne. Ale když je vůle, jde všechno. A žádná problém není tak velký, aby se nedal vyřešit.

 

K zamyšlení:

„Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.“
(Osho,  indický mystik 1931 – 1990)

„V milostných vztazích, stejně jako v ročních obdobích, první chladna bývají nejcitelnější.“
(Pierre-Claude-Victor Boiste 5 francouzsky lexicographer 1765 – 1824)

„Sex je jeden z devíti důvodů pro reinkarnaci. Ty ostatní nejsou důležité.“
(Henry Miller)

Pro zasmání:

Ráno jsem nejedl, protože jsem myslel na sex.
Na obědě jsem nejedl, protože jsem myslel na sex.
Večer jsem nejedl, protože jsem myslel na sex.
V noci sem nesexoval, protože sem byl hladový jak blázen.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)