Jste zde

Přístup k sexu jako "Mrtvý brouk"

Přístup k sexu jako "Mrtvý brouk"

Volné pokračování článku "Zdravá sexualita".

Každá reakce vyvolává nějakou odezvu. Může to být gesto, pohyb, citoslovce nebo jakýkoli jiný verbální nebo neverbální projev. V sexu to platí dvojnásob. Když někdo partnerovi nebo partnerce poskytuje dotek, pohlazení, něžnost nebo i vzrušení, očekává, že jeho snaha bude nějak oceněna nebo že alespoň zaznamená nějakou pozitivní odezvu na své snažení. Tak by tomu být mělo a naštěstí i ve většině vztahů je.

Jsou však i lidé, kteří na sobě nedají vůbec nic znát. Ani to, když se jim něco líbí, je jim příjemné nebo je dokonce vzruší... Sex s takovým člověkem pak patří k těm, na které se opravdu nezapomíná... Je úplně jedno, zda takový "Mrtvý brouk" je žena nebo muž. Ať uděláte cokoli, nepohnou brvou, nepohnou se, nijak nereagují, konzumují vaši snahu, ale nedají ani v nejmenší najevo, zda se jim to líbí, nebo nelíbí.

Nezáleží snad ani na sexuálních technikách, na tom zda je se jedná o soulož nebo o orální sex nebo jinou sexuální praktiku. Jakákoli snaha je odměněna tichem, strnulostí nebo dokonce výrazem nezúčastněnosti až nezájmu... I když byste se "roztrhli" touhou poskytnout to nejlepší, čeho jste schopni, nezaznamenáte ani náznak radosti, touhy nebo vášně...

Teprve v okamžiku, když dojde k sexuálnímu uspokojení můžete zaznamenat klasické projevy vyvrcholení, jakými jsou orgasmické stahy u žen nebo ejakulace u muže... Ani závěrečné zasténání nebo projevy blaha už to nevytrhnou. Jsou však dobré proto, abyste věděli, že se už dále nemusíte snažit...

Podněty sexuálního vzrušení jakými jsou vůně, chuť, zrak, hmat a sluch, odpovídají pěti smyslům, díky kterým získáváme zkušenosti a představu o našem okolí a světě ve kterém žijeme. Při milování nám pomáhají při orientaci v situacích a hodně toho vypovídají i o tom, co se líbí a co ne, co přináší příjemné pocity nebo vzrušení. Mimo jiné právě touto cestou přijímáme i podněty sexuálního vzrušení. A ve chvílích sexuálního vzrušení naše smysly vnímají všechny podněty mnohem intenzivněji, než jindy. Proto jsou důležité nejen pro běžný, ale sexuální život každého člověka. Z těch základních podnětů sexuálního vzrušení, kterými jsou 

Jako odezvu na naši snahu vnímáme především podněty zrakovésluchovélíbání a doteky ústy a hmatové podněty, dotek a blízkost. Pokud se při sexu někdo situuje do emocionální polohy "Mrtvý brouk", nic moc toho tomu druhému zpětně neposkytuje...

Zrakem vidíte nezájem, lhostejnost, nulovou odezvu...
Sluchem pomalu nezaznamenáte nic jiného než svůj dech...
Líbání a doteky ústy bývají dopředu vyloučené...
Hmatové podněty, dotek a blízkost Vás informují, že to, o co se snažíte, ještě podle teploty těla děláte na žijícím člověku...

Lidé, kteří mají za partnery "mrtvého brouka" mívají problémy se svým vlastním vzrušením. Často se u nich projevují problémy se vzrušením a případně i s vyvrcholením. Mívají pocit, že to, co od milování očekávali jim je odpíráno, že vlastně jen "dělají sex" (Make love, jak říkají Angličané...). Vzájemná něha, pozornost nebo pocity sounáležitosti jsou jim hodně vzdálené. Mají pocit, že ten druhý jen jejich sexuální aktivity trpí, neopětuje je ani se nesnaží jakkoli projevit jakoukoli přízeň, zájem, vděčnost... Zbývají erotické představy a myšlenky, je však velmi málo pravděpodobné, že se budou vztahovat k osobě se kterou právě probíhá sex...

Pokud se domníváte, že takto snad sex snad ani nemůže probíhat, pak buďte rádi. Patříte mezi ty šťastné co nevědí, jak vypadá "Mrtvý brouk"...

Mnohdy si to tito lidé ani neuvědomují, že ubližují partnerovi, partnerce, ale i sobě. Přitom stačí velmi málo - projevit trochu zájmu, nebo alespoň mírné nadšení pro věc.. Někdy úplně stačí mírné zvukové projevy, zasténání, slastný výraz tváře, vzrušený vzdech, nebo alespoň nějaké citoslovce svědčící o tom, že se vám to líbí. Radost udělá také i lehký dotek ruky, pohlazení, něžné polaskání pro to, aby ten druhý vnímal, že se vám to líbí...

Všemu se člověk musí naučit. I vzájemné komunikaci při sexu, která je samozřejmě jiná, než ta běžná. Význam té nonverbální při sexu je však pro vlastní milostný akt i partnerské milování nedozírně významnější... Když se to naučíte, možná zjistíte, že vás vaše vlastní projevy vzrušení dokáží vzrušit. I kdyby vás nevzrušily, tak si časem přiznáte, že aktivní přístup k milování zcela jistě udělal radost partnerovi nebo, partnerce a možná nakonec i Vám.

 

Články s podobnou tematikou