Jste zde

Jak se chovat po milování?

Jak se chovat po milování?

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Nejvíce toho zatím bylo napsáno o milostné předehře, milování, sexuálních praktikách a sexuálních polohách. Hodně úsilí dalo popsat orgasmus a techniky jak ho dosáhnout. Zatím jsme se vlastně skoro vůbec nevěnovali období těsně po orgasmu a fázi zklidnění. Přitom je to stejně důležitá část milování, jako fáze navození vzrušení, vzrušení vedoucímu k vyvrcholení nebo fáze orgasmu. Možná je fáze po orgasmu v milování nejdůležitější, neboť nám může hodně sdělit o nás samotných nebo o partnerovi. Ve fázi zklidnění jsou všechny touhy a pudy naplněny a muž nebo žena už nemá o co usilovat. Tehdy se osobnosti milenců mohou projevit naplno a mnohdy bez přetvářky.

Každého nejspíš napadne otázka "Jak se chovat po vyvrcholení koho? Mém, partnera nebo partnerky?

Tak se společně pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Milování má svá pravidla

Pro začátek si jen připomeneme čtyři hlavní fáze milování

  • fáze milostné předehry a vzrušení
  • fáze udržení vzrušení a u muže dostatečné erekce
  • fáze prožívání orgasmu
  • fáze zklidnění

V dalším se tedy budeme bavit o poslední fázi milování - fázi zklidnění.

Reakce mužů a žen po odeznění orgasmu jsou zásadně odlišné

Muž po odeznění orgasmu a ejakulaci ztrácí erekci a poměrně rychle ztrácí i sexuální touhu a jeho sexuální zájem o ženu opadá. Nastupuje fyzická únava, ale přetrvává velká citlivosti penisu a v této době se může doposud příjemný dotek na penisu stát nepříjemným až bolestivým. Nastupující únava, vyčerpání z námahy, uklidňující pocit skleslosti a slabosti - to jsou pocity, které muž po odeznění orgasmu pociťuje. Svaly těla, které byly doposud při pohlavním styku napnuté, se uvolní. Proto zklidňující fáze sexu pro muže již nemá velký význam.

Ženy však po odeznění orgasmu očekávají, že budou dále hlazeny, laskány a bude jim věnována další pozornost ze strany muže, až do zklidnění. Vzhledem k odlišnosti pojetí milování nastupuje typické ženské jednání, kdy žena chce být ujišťována, že si jí muž cení a je mu s ní příjemně..... Bude dále vyhledávat fyzický kontakt, který může přijít do formy objetí, pohlazení a i spánku.

Rozdíl v prožívání zklidňující fáze sexu však může být zdrojem problémů, nepochopení a rozčarování. Pokud si muž touhu ženy po klidném a pozorném doznění milostného aktu uvědomuje a zklidnění jí poskytne, bude mu nesmírně vděčná a šťastná. Společně pak prožívají příjemné okamžiky partnerského sexuálního života ve formě, která vyhovuje oběma. Sex je příjemný, ale s láskou a porozuměním je ještě lepší.

Když muž prožije orgasmus jako první

Při penetračním sexu většinou jako první orgasmus prožije muž. To samozřejmě bývá problémem pro ženu, neboť ta k dosažení vyvrcholení potřebuje podstatně delší stimulaci, než muž.

Opět se musím vrátit k tomu, že muži dosahují orgasmu dříve jak ženy. A po orgasmu nastává fáze zklidnění, svalového uvolnění a nastupující únavy. Většina mužů už další laskání ženy tak nějak nepotřebuje a jsou dokonce muži, kteří se o to ani nesnaží. Úplně jim stačí, že sex proběhl 1:0 a že oni vyhráli...

Pravý muž ale ví, že sex není jen o uspokojení jeho potřeb a že i žena má právo na své vyvrcholení. Protože muž už nemá tak nějak pokračovat čím, nezbývá, než si poradit jinak. Nabízí se hned několik cest, jak ženu uspokojit. Někteří muži používají stimulaci rukou, jiní upřednostní sexuální pomůcky, ale nejspolehlivější a pro ženu nejpříjemnější cesta je cesta orálního sexu. Jako návod může sloužit článek "Orální sex pro dosažení orgasmu ženy" nebo článek "Úvod do techniky "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin"" a DALŠÍ ...

Když jako první orgasmus prožije žena

Tato situace je méně častá. Především při souloži žena potřebuje k dosažení vyvrcholení poměrně delší dobu stimulace jak muž. Pokud se však muž snaží naučit se oddalování svého orgasmu a je ve stimulaci ženy vynalézavý, pak je jistá šance na to, že orgasmus žena prožije jako první. Také je celá řada, především taoistických a tantrických technik a metod, jak vést milování tak, aby jako první dosáhla orgasmu žena. Pro většinu zkušených mužů je posloupnost orgasmů jasná. Nejdříve žena a potom on. Opět se musím vrátit k tomu, že muži dosahují orgasmu dříve jak ženy. A po orgasmu nastává fáze zklidnění, svalového uvolnění a nastupující únavy. Proto mnoho zkušených mužů ví, že pro ně bude nejlepší, když nejdříve prožije orgasmus žena a potom teprve bude řada na nich.

Technik pro navození orgasmu je celá řada. Nejobtížnější jsou pro muže samozřejmě techniky při souloži. Žena potřebuje delší dobu, muž kratší. Proto je potřeba dobře zvolit sexuální polohu při které bude žena stimulována více jak muž. To však prakticky vždy od muže vyžaduje vysokou kázeň a dlouhodobý tréning oddalovaní jeho orgasmu. Dá se to však naučit a jistě to bude nádherný okamžik, když při penetračním sexu žena prožije orgasmus a muž ještě stále bude svěží a vzrušený...

Další, podstatně snadnější a spolehlivější cestou je orální sex. Variant je celá řada a některé z nich jsou přímo ideální pro dosažení orgasmu při orálním milování. Jako návod opět může sloužit článek "Orální sex pro dosažení orgasmu ženy" nebo článek "Úvod do techniky "Tahitského orálního sexu" - "metody Kivin"" a DALŠÍ ...

Po prožití orgasmu ženu pevně obejměte, oba zavřete oči a odpočívejte. Hlavně nespěchejte. Žena si potřebuje krásné okamžiky po orgasmu prožít, prodýchat, domyslet vše co zažila a prožila. Sama dá po chvíli najevo, že nyní přijde čas muže. Ona ví, že nyní je čas oplatit muži slasti, které prožila ona. Pro mnoho mužů je to velice silný zážitek očekávání toho, co nyní nastane.

Mimochodem pánové!

Víte jak zajistíte, aby žena křičela ještě deset minut po orgasmu?
Utřete si penis do záclony ...

Současný prožitek orgasmu

Mnoho párů celoživotně usiluje o dokonalý sex při kterém oba partneři dosáhnou svého vyvrcholení současně. Je to samozřejmě možné, ale rozhodně by to nemělo být cílem, kterému se podřídí celý milostný akt. Další informace naleznete v článku "Společný současný orgasmus partnerů".

Objímejte se, hlaďte a prožívejte svou přítomnost

Protože muž po orgasmu většinou nepotřebuje pokračování jakýchkoli dalších projevů něžností a pozornosti ze strany ženy, je tedy především na něm, aby dokázal pocit, že dosáhl toho po čem toužil, překonat a alespoň chvíli se věnoval ženě. Samozřejmě poté, co dosáhla svého vyvrcholení a nyní prožívá období uvolnění sexuálního napětí. Její prožitek potřebuje k dokonalosti ještě projevy mužovy něhy, lásky, uznání, poděkování ...

Pevně ženu obejměte, hlaďte ji, lehce líbejte, buďte k ní něžný a pozorný. Se zavřenýma očima odpočívejte a nic neřešte. Jsou to nejkrásnější okamžiky partnerského života. Mnohdy vaše milování završí spánek v objetí ...

Nesnažte se hned komunikovat

Možná jste si povšimli že před chvílí jsem doporučoval radu "Se zavřenýma očima odpočívejte a nic neřešte". Má to své opodstatnění! Mnoho žen má totiž hned po sexu potřebu vše podrobně a společně rozebrat. Jenže mnohdy to mohou být i nápady, které s předcházející událostí vůbec nesouvisejí. jen ji při sexu napadly a nechce na tu "důležitou myšlenku" zapomenout... Například na to, že zítra se určitě musí nutně posekat trávník, nebo že by nebylo špatné zajít na nákupy a podobně. Muži však po prožitém orgasmu rozhodně netouží po komunikace a zvláště pak netouží řešit žádné úkoly, byť by byly sebevíce potřebné. Po prožitém orgasmu muži potřebují chvíli klidu. Potřebují vše v klidu a tichu nechat doznít. Dostavuje se u nich únava a pocit spokojenosti a uvolnění. Rozhodně netouží mluvit, maximálně tak o tom, jak se milování líbilo a jaký byl prožitek orgasmu. Ale i to může chvíli počkat...  Pokud neusne,, po chvíli je možné pomalu začít s komunikací. Nejdříve však doporučuji probírat události posledních okamžiků a teprve později, bude-li to nutné se opatrně přiblížit i tématům, která žena potřebuje "nutně" otevřít. Ale stejně znovu doporučuji moudrost "Se zavřenýma očima odpočívejte a nic neřešte".

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)