Jste zde

Vyvrcholení nemusí být samozřejmým zakončením milování...

Vyvrcholení musí být samozřejmým zakončením milování...

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus".

Vyvrcholení, neboli orgasmus, je považované za předpokládané, normální završení milování. Takto většinou vypadá ta nejběžnější představa o zakončení sexu nebo masturbace. Nemusí to však být pravidelné a někdy to dokonce ani žádoucí zakončení sexuálního aktu. Těch důvodů může být víc a nyní si jen připomeneme, ale zabývat se budeme především situací, kdy "to" prostě nejde a nejde...

Vyvrcholení nemusí být zakončením sexuálního aktu například

  • z důvodu přechodných zdravotních problémů (nemoc, indispozice, ztráta erekce nebo vzrušení)
  • z důvodů anorgasmie nebo impotence (sexuální problémy)
  • z důvodu vědomého potlačení nebo oddálení ejakulace (taoistické a tantrické techniky)
  • nebo prostě proto, že "to" dnes nejde a nejde....
  • .... určitě se najdou i další důvody

Muž a vyvrcholení

U mužů je touha ejakulovat při sexu nebo masturbaci tím základním pudem, pro který se do sexuálního aktu pouštějí. Muž touží po sexuálním uvolnění, které mu ejakulace, jako součást orgasmu, poskytuje. Také je to určitá forma jeho sexuálního vyjádření dominance muže, jako nositele života, "rozsévače semene"... Je to jakási očekávaná podoba zakončení sexu nebo sexuální aktivity, která muži poskytuje určitou formu uspokojení, uvolnění a i posílení sebevědomí.

Je známé, že muž dosáhne vyvrcholení podstatně snadněji než žena. Při masturbaci může muž dosáhnout vyvrcholení i v situaci, kdy není dokonale vzrušen nebo kdy jeho erekce není dostatečně pevná pro soulož. Prostě se k vyvrcholení, tedy ejakulaci, nějak "doščudlá"...

Taoistické a tantrické učení "ztrátu semene" hodnotí jako ztrátu životní energie a ejakulaci považuje za ne zrovna vhodnou podobu zakončení milování. Udržení semene v těle muže je těmito filosofiemi považováno za předpoklad pro zajištění dlouhověkosti a pevného zdraví do vysokého věku. V takovémto případě se jedná o vědomé potlačování ejakulace pomocí některých účinných technik, které, při dostatečně uvědomělé kázni a svědomitém tréningu, je možné zvládnout a praktikovat. Rozhodně se však nejedná o žádnou antikoncepční metodu! Ejakulaci je však při milování opravdu možné vědomě zabránit, potlačit ji, případně pocit vyvrcholení prožít bez ejakulace.

V poslední době se znovu začíná milování bez vyvrcholení medializovat a propagovat. Nejedná se přímo o tantrickou nebo taoistickou techniku, ale o techniku, kdy muž své vzrušení kontroluje natolik, že se hranici vzrušení, za kterou je již nástup ejakulace nevyhnutelný, vědomě nepřiblíží. Nejedná se o snahu prožívat vyvrcholení bez ejakulace, ale spíše o prožívání milování bez vyvrcholení. Muži by tato technika sexu bez vyvrcholení měla pomoci udržet vysokou hladinu sexuální touhy a přitom mu poskytovat příjemné pocity spojené s laskáním, něžnostmi, vzrušením, jen bez závěrečného vyvrcholení. Jedná se o vědomou cestu trvalého udržení sexuální touhy, která není snižována sexuálním uvolněním, naopak permanentně roste a sílí s délkou absence vyvrcholení. Něco na tom asi je...

Žena a její vyvrcholení

Říká se, že "ženský orgasmus je šťastnou souhrou mnoha příznivých okolností". Pokud některá z těch šťastných okolností chybí, může to pro ženu znamenat, že orgasmu nedosáhne a to i kdyby moc chtěla... Většinou hodnotíme každé milování samostatně a to tak, že buďto zakončeno vyvrcholením bylo nebo nebylo... Jenže z dlouhodobého pohledu takovéto hodnocení milování a vyvrcholení není rozumné. Rozhodně nic neříká o tom, zda žena s vyvrcholením má problémy nebo nemá. Spíše by se na otázku zakončení milování vyvrcholením mělo pohlížet z dlouhodobého pohledu. Ne každé milování totiž automaticky musí být vyvrcholením ženy zakončeno. Už proto, že "ženský orgasmus je šťastnou souhrou mnoha příznivých okolností"...

Pro ženy je stejně a možná i podstatně důležitější to, jak obtížně orgasmu dosáhla. Z tohoto pohledu se dá hovořit spíše o tom, že orgasmus 

  • proběhl tak nějak sám od sebe s minimální "námahou"...
  • byl přirozeným vyústěním vzrušení
  • bylo potřeba mu pomoci, ale "dalo se to"...
  • byla to "šichta", prostě "vydřený" orgasmus...
  • nešlo to a nešlo...

Takovéto dělení prožitku orgasmu zcela jistě nenajdete v žádné sexuologické příručce, ani učebnici pro mediky. Domnívám se však, že většina žen by si některou kategorii pro ten svůj, právě prožitý orgasmus, zcela jistě vybrala...

Ještě dříve, než se budeme zabývat tím, jak pravidelně ženy orgasmu při milování dosahují, pokusme se na orgasmus podívat z pohledu jeho významu pro ženu a významu pro muže. Nikdo asi nepochybuje, že prožitek orgasmu je nádherným zakončením milování. Samozřejmě i pro ženy představuje uvolnění sexuálního napětí a slastný pocit "blaha", který ho provází. Muži na ženský orgasmus často pohlížejí jako "na výsledek své, dobře odvedené práce". Více se soustředí na samotný orgasmus než na celkovou kvalitu milování, na něžnosti, pozornost, blízkost, intimitu či vyjádření lásky mezi mužem a ženou. Orgasmus ženy je pro ně kladným výsledkem, kterého při milování dosáhli a automaticky proto předpokládají, že se milování ženě muselo líbit, když vyvrcholení dosáhla. Z pohledu toho, že orgasmu dosáhla to samozřejmě může být pozitivní výsledek milování. Automaticky to však nevypovídá o tom, jak silný emoční prožitek to pro ženu nakonec byl. Dosáhla vyvrcholení, technicky mohla prožít vlnu vzrušení zakončenou vyvrcholením, tedy orgasmickými stahy pohlaví, ale to mohlo být vše. Emoční výsledek nemusel být nijak závratný. Přirovnal bych takovýto prožitek milování zakončeného "technickým vyvrcholením" k pocitu člověka, který se najedl a nyní už nemá pocit hladu. Jeho prožitek z jídla zůstal na hodnotě "už nemám hlad..."

Pokud se partneři více jak na závěrečný orgasmus zaměří na průběh milování, na dávání a přijímání něžností, jemností i vzrušení, mohou prožít milování, které ani na závěr nemusí být zakončené vyvrcholením a přesto ho budou hodnotit jako "úžasné", "nádherné" "naplňující"...

Dnes to prostě nepůjde...

Znovu se vracím k tomu, že "ženský orgasmus je šťastnou souhrou mnoha příznivých okolností". Pokud je žena unavená, má starosti, zdravotní problémy nebo se prostě jen na milování nedokáže dostatečně soustředit, může se snadno stát, že ať dělá, co dělá, nemůže se vzrušit natolik, že by její vzrušení mohlo přerůst ve vyvrcholení. Většinou to po nějaké době milování už ví, a tak jí je jasné, že "dnes to nejspíš nepůjde. A pokud to dnes nakonec půjde, pak to bude opravdu náročné... pro oba...

Přitom milování může být nádherné, muž pozorný, vzrušení příjemné a vysoké... jen nebude dost vysoké na to, aby přerostlo v orgasmus. Také se může stát, že milování bude přímo nádherné, ale příliš dlouhé a vzrušení se postupně dostane až na velmi vysokou hladinu, kdy by žena jindy dávno vyvrcholila. Paradoxně právě proto, že se postupně stalo právě tak vysokým, nemůže a nedokáže je už navýšit. Je sice úžasně vzrušená, ale dál to už nejde... Takovéto stavy mohou nastat například při dlouhé milostné předehře nebo při tantrických masážích pohlaví, kdy techniky stimulace pohlaví se v cyklech mnohokrát opakují i hodinu a více, vzrušení je nepředstavitelně vysoké... ale dál to už nejde... (může se to týkat žen i mužů).

V takovýchto případech je rozumné se s partnerem domluvit na zakončení 1:0. Vždyť vlastně vůbec o nic nejde. Důležité je přece to, že se partneři milují, že jsou k sobě něžní, pozorní, láskyplní... Pokud se vyvrcholení ženě nedaří nebo už po něm ani netouží, ale muž by vyvrcholení rád prožil, pak přece není problém milování zakončit souloží nebo masturbací 1:0.

Vyvrcholení obou partnerů přece nemusí být samozřejmým zakončením milování...

Bude to rozhodně lepší, než kdyby žena předstírala vyvrcholení jen proto, aby muži udělala radost. Koneckonců i pro muže je to jistá úleva. Dosáhne svého sexuálního uvolnění a žena bude spokojená z toho, že k ní byl při milování muž něžný, láskyplný. Než ženě za každou cenu orálně nebo masturbací navodit orgasmus, tak raději přijme něžné objetí a v něm společně oba prožijí fázi zklidnění. Myslím, že takovéto zakončení milování, při kterém žena ví nebo skoro si je jistá, že dnes "to" prostě nepůjde, bude příjemnější pro oba partnery. Orgasmus navozený "za každou cenu" nebývá nic tak úžasného, že by po něm žena (nebo i muž) toužili. Nešlo to dnes...půjde to zítra nebo jindy.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)