Jste zde

Proč jsou pro starší ženu vhodnější mladší muži

Proč jsou pro starší ženu vhodnější mladší muži

Hlavní téma: "Těhotenství a mateřství".
Pokračování článku "Biologické hodiny".

Tento článek nemá být v žádném případě návodem pro starší ženy, aby si hledaly mladé muže. Jen chce upozornit na to, že biologicky je žena schopná reprodukce jen po určité životní období. A muži ženy dohánějí i ve schopnosti mpočít dítě, což je omezení, které dříve muži řešit nemuseli...

Musíme si připustit, že lidé se nijak nevybočují z běžně platných zákonů přírody. Je obecně známé, že mladé je životaschopnější než přestárlé nebo staré. Každé životní období člověka by mělo mít své proirity. Pokud to není respektováno, může se stát, že založení rodiny už prostě nebude možné. Obecně se připouští, že kritický věk pro ženy je okolo 40 let a pro muže 45 let. Nejedná se přitom o nic, co by souviselo se sexem nebo milováním. Nejde o schopnosti nebo zkušenosti v sexu, ale o schopnost reprodukce, tedy mít a donosit dítě.

Na toto téma je na webu www.milovani.cz už několik článků. Tento lánek se zabývá především schopností ženy být oplodněna mužem. Ukazuje se, že mnohem vyšší šanci otěhotnět mají ženy, které se o početí pokoušejí s mladším mužem, než jsou ony samy. Velký vliv na schopnost úspěšného oplodnění má zdravotní stav ženy a kvalita spermií u mužů.

Bohužel díky dlouhodobému působení negativních vlivů prostředí i díky špatnému životnímu stylu, dochází k degradaci vajíček ženy a ke zhoršení kvality spermatu u mužů. Dlouhodobá expozice vajíček ženy mnoha druhy průmyslového záření, antikoncepce, chemikálií ve vodě, v potravinách nebo ve všem, co nás obklopuje a co každodenně používáme, způsobuje zhoršování kvality ženských vajíček a poruchami DNA ve spermiích mužů. Muži mají tu výhodu, že jejich spermie se pravidelně obnovují a jejich kvalita se tedy může změnou životosprávy lepšit (ale i zhoršit v případě další "kontaminace" těla). Ženy na tom jsou o poznání hůře. Počet jejich vajíček je jednou provždy daný a s věkem se jejich kvalita jen zhoršuje a počet zmenšuje. Díky hormonální antikoncepci je navíc těžko odhadnutelné, kolik vajíček se ženě za dosavadní život při antikoncepčním cyklu uvolnilo...

Kritický věk pro založení rodiny

Znovu se opakuji - za "kritický" věk u muže, při kterém klesá šance na úspěšné otěhotnění, se dnes považuje věk 43 až 45 let a neustále klesá. U ženy je tento věk ještě nižší a odhaduje se okolo 40 let.

Z těchto informací logicky vyplývá, že čím starší je žena o to mladší by měl být muž, který se pokusí ji oplodnit. Kvalitnější sperma mladšího muže má vyšší šanci oplodnit problémovější vajíčko....

Dnešní problémy žen s oplodněním jsou vlastně jen logickým vysvětlením problémů s kvalitou vajíček a zhoršením pohyblivosti a kvality spermií podobně starých žena a mužů. 

V dnešní době se proto nemusí jednat ani tak o neplodnost na straně ženy, ale spíše o nešťastnou kombinaci problémů na na straně ženy a muže podobného věku. Z toho vyplývá, že teoreticky je tedy problém na straně muže, protože žena by si s mladším partnerem ještě dokázala poradit... 

Nejedná se o nějaké úvahy, které by měly lidi strašit. Je to realita dennodenně potvrzovaná ve střediscích asistované reprodukce, kterým se dříve říkalo centra umělého oplodnění. Tam se řeší právě tyto problémy žen a mužů, kteří chtějí založit rodinu nebo mít další dítě a ono to tak nějak samo nejde...

Starší muž, většinou už pár let po čtyřicítce, však se svými ne tak dokonale kvalitními spermiemi ještě může "stačit" na ženu výrazně mladší. To přesně odpovídá tomu, že v běžném životě mají starší muži děti s mladými ženami. Muž však se svými spermiemi nesmí překročit horizont jejich možností ženu vůbec oplodnit.

Neustále se tak připomíná moudrost dřívějších generací, kdy mladí lidé vstupovali do manželství ve věku okolo 20 až 25 let a hned následně zakládali rodinu. To je dnes spíše výjimkou, naopak se stává standardem, že mladí lidí si chtějí svého mládí užít bez dětí. O dětech uvažují většinou až na hranici svých reprodukčních možností. Proto připomínám, že překročit hranici věku 40 let u ženy a 45 let u muže je z hlediska zakládání rodiny hazard.

Nechci nyní řešit to, co zhoršuje kvalitu spermií u mužů a co stojí za degradací reprodukčních schopností žen. Tím se zabývají články "Vliv mužů na plodnost žen" nebo "Jak si udržet kvalitu spermatu do vysokého věku" a další...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)