Jste zde

Sex a drogy

Sex a drogy

Hlavní téma: "Sexuální problémy souvisí s problémy zdravotními".

O tom, že dopad používání drog a drogová závislost mají negativní dopad na zdravotní stav lidí, pochybuje snad nes už jen málokdo. O těchto negativních účincích ví i lidé, kteří drogy berou nebo na nich už jsou závislí. Problém není s drogami začít, ale skončit!

Naprostá většina lidí, kteří se drogové závislosti chtějí zbavit, jako hlavní důvod pro léčbu uvádí "touhu zbavit se závislosti a negativních dopadů, které na jejich život droga měla a má". Podobně drogy ovlivňují sexuální život lidí. V počátcích, kdy s některou drogou začnete experimentovat, možná zažijete pocit zvýšené sexuální touhy. Tento stav však určitě nebude trvat dlouho. Při častém nebo dlouhodobém užívání jakékoli drogy nastane naopak pocit výrazného snížení sexuální touhy a ten se postupně změní v občasnou a nakonec dlouhodobou impotenci. Potom se i díky celkovému nezájmu o cokoli vaše problémy se sexuálním životem vyřeší samy ...

Marihuana

O léčebných účincích marihuany asi není třeba pochybovat. Rostlina má zcela nepochybně léčebné vlastnosti. Jak a kdy ji ale užívat je zatím nutné dořešit. Lepšímu poznání a především rozšíření jako uznaného léku však brání její kriminalizace a ilegalita používání. Nyní je svět v období, kdy její využití musí na vědecké bázi a důsledně prozkoumat oficiální věda a najít její uplatnění v medicíně.

Hlavní psychotropní látka obsažená v rostlině je THC. O této látce je však známo, že jeho pravidelné užívání především mladými lidmi výrazně zvyšuje riziko vzniku schizofrenie. Na základě výzkumů je prokázáno, že riziko schizofrenie je u pravidelných uživatelů 2-3x vyšší. Dopady na psychiku závisí hlavně na celkovém požitém množství THC. Druhou významnou látkou v konopí je kanabidiol, který naopak zklidňuje a navozuje pocity ospalosti a zmírňuje deprese a stavy úzkosti. Očekává se, že tyto jeho vlastnosti svým způsobem blokují některé negativní účinky THC. Kanabidiol se v současné době zkoumána jako možný lék proti schizofrenii. Obsah těchto hlavních látek však velmi výrazně kolísá nejen co se týká celkového množství obsaženého v rostlině, ale také i v poměru, v jakém jsou obě základní látky zastoupeny.

Marihuana může být lékem

Marihuana může být lékem pro některé druhy onemocnění. Obecně se ví, že má protizánětlivé, zklidňující a utišující účinky. Předpokládá se její pozitivní účinek na léčení Parkinsonovy choroby, glaukomu nebo roztroušené sklerózy. Zlepšení stavu nemocného bylo zaznamenáno u lidí postižených Crohnovou chorobou a zkoumá se její pozitivní vliv na některé druhy rakoviny. Marihuana se však nepoužívá jen k léčení. Jsou země, kde její konzumace je součástí národních tradic a lidé se s ní naučili žít ve vzájemné shodě. Západní svět ji však jako "nevinnou lehkou drogu" pojal za prostředek pro navození stavů relaxace, opuštění starostí a odpoutání od reality a depresí. Možná to není ten správný názor, ale touha po její legalizaci nemusí být vždy motivována jen jejími léčebnými účinky. V dnešní době je marihuana i módní záležitost a především zdroj obrovského množství peněz.

Zneužívání marihuany a narkomanie

Především mezi mladými lidmi se dost často vedou diskuse na téma konzumace marihuany, její vliv na lidský organismus ale i na sexuální prožitek. Co se ví bezpečně, je to, že marihuana má dopad především na nervový systém a mozek. Jak moc je tento dopad negativní záleží na mnoha okolnostech, ale i na úhlu pohledu. Pro někoho je to životabudič, pro jiného halucinogen, další oceňuje uvolnění, které mu přináší a někomu je po ní špatně. Nemá smysl tady rozpoutávat debatu o tom, zda je užívání marihuany správné či nikoli. Stejně tak nechci řešit vhodnost její legalizace či kriminalizace. Nechci hodnotit ani pocity jednotlivců kteří ji obhajují nebo zatracují.

Hlavní účinnou psychotropní látkou v konopí je THC (tetrahydrokanabinol) a kanabidiol, který účinek drogy významně ovlivňuje. Celkovou "kvalitu drogy" však v menším rozsahu upravují i další látky obsažené v rostlině. THC jako hlavní psychoaktivní látka způsobuje změny vnímání a myšlení, kanabidiol naopak zklidňuje, navozuje pocity ospalosti a snižuje dopad stavů úzkosti.

Zajímavý je dopad na zdravotní stav lidí, kteří se rozhodli ze závislosti na marihuaně léčit. Naprostá většina z nich hodnotila důvody pro léčbu jako touhu zbavit se závislosti a negativních dopadů, které na jejich život droga měla.

Marihuana a sex

Zajímavé jsou názory léčených na jejich sexuální život. Jedná se o názory vyhodnocené statisticky. Z nich vyplývá, že v počátcích, kdy s marihuanou začínali experimentovat, zažívali pocit zvýšené sexuální touhy. Tento stav však netrval dlouho a při častém nebo dlouhodobém užívání marihuany prožívali naopak pocit výrazného snížení sexuální touhy a příležitostnou nebo i dlouhodobou impotenci. To všechno může být způsobeno působením látky THC, která je v marihuaně obsažena, na přirozenou hladinu hormonů v lidském těle. Léčba závislých na marihuaně ukázala, že některé ze změn v sexualitě se podařilo léčbou vrátit k normálnímu stavu, jiné bohužel už ne. Opět především záleží na celkové kondici jednotlivce, době užívání drogy a především celkovém množství a kvalitě spotřebované drogy a tím i množství látky THC se kterou se tělo muselo vyrovnat.

Lidé užívající marihuanu se nepovažují za narkomany.
Lidé užívající marihuanu se nikdy nepovažují za narkomany. Vždy mají pocit, že mají nad marihuanou kontrolu a že jsou nad věcí. Sám jsem se snažil pomoci mladému muži, který denně kouřil cca 5 dávek denně. Měl pocit, že má vše pod kontrolou a že může kdykoli přestat, když bude chtít. Když jsem ho o to žádal, vždy měl důvod se vymluvit, že přišlo něco po čem se tak rozčílil, že se musel následně uklidnit... Nebo hlavní argument byl, že mu to tak vyhovuje a že nechce přestat. Za půl roku poté se rozešel se svou dívkou, protože o ni přestal mít zájem a necítil již potřebu kamarádky, ani intimních doteků nebo sexu. Za rok kouřil 10 dávek denně a vydělával už jen na marihuanu. Neměl pocit hladu, přidal se alkohol, celkově viditelně sešel. Bavit se s ním o něčem smysluplném bylo velmi obtížné. Léčit se nechtěl protože mu nic není a s marihuanou může kdykoli přestat .... V poslední době se stýká jen s lidmi se kterými si může zakouřit. Co s ním bude dál je otázka. Zatím se mu jeho okolí snaží pomoci najít zpět ztracenou osobnost. Moc se jim to nedaří.

Jestli je pro vás marihuana životní potřebou nebo není, je otázka pouze pro vás. Zkušenosti jiných vám však říkají, že jejím užíváním riskujete nejen kvalitu svého sexuálního života.

 

Příště budeme pokračovat vlivem dalších drog ...

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)