Jste zde

Sex ve třech - pokud probíhá bez problémů...

Sex ve třech - pokud probíhá bez problémů...

Volné pokračování článku "Sex ve třech - co se od něj dá očekávat?".

Tento článek je pokračováním odpovědi v rámci dotazu "Sex ve třech - co se od něj dá očekávat?" ke skupinovému sexu z "poradny sexuologa". Není to jen úvaha, ale jedná se o soustředění pozitivních i negativních zkušeností na jednom místě pro lidi, kteří se rozhodli skupinový sex ve třech vyzkoušet nebo o tom vážně uvažují. V žádném případě to není snaha o propagaci skupinového sexu ve třech, právě naopak!!!

Cílem článku je, aby si zájemci o sex ve třech uvědomili, že skupinový sex je zcela jistě mnohem náročnější na osobnost a charakter lidí, než ten "klasický". Experimenty v této oblasti lidské sexuality jsou více rizikové, než  si je většina lidí ochotna připustit.

Prošel jsem si řadu webů které se otázkami skupinového sexu zabývají nebo ho nějak v rámci partnerských vztahů řeší. Nebylo to vůbec jednoduché hledání, protože tyto weby jsou většinou jen PRO, nebo jsou ZÁSADNĚ PROTI sexu ve třech nebo skupinovému sexu jako takovému. Zajímavé však bylo seznámit se s názory lidí, kteří sex ve třech někdy vyzkoušeli nebo o něm vážně uvažují.

Dovolím si upozornit, že každá mince má rub a líc. Rub, to je tento článek o tom, jak lidé hodnotí sex ve třech, pokud milování ve třech probíhá bez problémů. Nezapomeňte však tuto minci obrátit a podívat se na její líc. Tím pomyslným lícem je článek "Sex ve třech - pokud nedopadne dobře..."

Zkušenosti lidí se sexem ve třech

POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI trojice FMF a FFM

 • V případech, kdy trojici tvořil stálý partnerský pár a do trojice přizval další ženu, například na inzerát, většinou nevznikly problémy s vytvořením citových vazeb. Sexuální aktivity pak byly odvážnější a někdy už na prvním setkání spojené s penetračním sexem. Nejspíš je tomu tak proto, že setkání takto nastavené trojice není pro nikoho nijak závazné a se možná ani neočekává, že by se ve stejném složení mělo opakovat. Je to spíš o současném okamžiku, než o plánování budoucnosti...
 • Zajímavé je, že v takto vytvořené heterosexuální trojicí FMF dochází přibližně stejně často k intimním dotekům žen, jako ve trojici, kdy jedna (nebo obě ženy) jsou bisexuální, tedy ve trojici FFM. Skoro to vypadá, jako by si ženy chtěly vyzkoušet "jaké TO je", pro případ, kdyby se další trojice nekonala...
 • Muž ve trojici se dvěma ženami s jejich bisexuálním chováním rozhodně problém nemají, protože se jim takovéto sexuální aktivity líbí a vzrušují je. Dokonce řadě mužů vyhovuje jen se dívat, protože si mohou chvíli odpočinout...
 • Pokud setkání v budoucnu pokračují, většinou se zklidní a vztah přechází do fáze, kdy už se partneři ve trojici znají a o trojici více "pečují" aby jim vydržela...
   
 • Pokud trojici FMF tvoří lidé, kteří se spolu od počátku nějak znají a mají k sobě osobní vztah, pak takováto setkání probíhají na hlubší úrovni, jsou citovější a něžnější. Na druhé straně jsou tito lidé vzájemně také opatrnější na příliš velké důvěrnosti a spíše se jejich aktivity zpočátku omezují na vzájemné něžně hlazení, masáže a vzrušování... K penetračnímu sexu, pokud k němu vůbec dochází jsou spíše zdrženliví a rozhodně se vyhýbají krkolomným sexuálním polohám nebo složitým vzájemným stimulacím. Spíše se učí vzájemně se dotýkat a vše dělají proto, aby nikdo nebyl zklamaný nebo nedoceněný. Snaží se, aby vzájemné uspokojení bylo na spíše úrovni přátelské, naplňující, uvolňující poskytující nové zkušenosti...
 • Dávají velký pozor, aby další možnost pokračování sexu ve třech nepokazily problémy s vytvořením milostného vztahu...
 • Pro trojici lidí, kteří se vzájemně znají je velmi cenné to, že spolu mají přátelský vztah a nechtějí dopustit, aby jakákoli negativní zkušenost skupinového sexu jejich přátelský vztah narušila. Setkání není ani tak o okamžitém prožitku, jako spíše o vytvoření dlouhodobého intimního vztahu na základě vzájemné úcty a důvěry, na jejímž základě se dají stavět další setkání.
 • Při setkáních nejde jen o sex, ale i o vyjádření vzájemné náklonnosti, citu i poznání nových pocitů a vzrušení, které jim sex ve třech dovoluje.
 • Vzájemné kontakty žen, které se ve trojici znají, jsou zpočátku velmi zdrženlivé a teprve se získáním vzájemné důvěry a intimních zkušeností z doteků a hlazení, se jejich kontakty rozšiřují na nepenetrační sexuální aktivity, především orální sex.
 • I po několika setkáních v trojici FMF, ve které se lidé důvěrně znají, nemusí docházet k sexu s oběma ženami. Většinou se sex omezuje na spojení se stálou partnerkou a na sexuální uvolnění druhé ženy pomocí orálního sexu.
 • Sex s oběma ženami mívá muž až za delší dobu, většinou tehdy, když už to obě očekávají jako přirozené pokračování vztahu ve trojici.
 • Ani tehdy se však většinou nejedná o razantní sex nebo složité kombinace soulože a jiných technik.
 • Ve stádiu, kdy se sex ve třech se už považuje za přirozený, většinou obě ženy hlídají dodržování pravidel, které pro muže stanovily. Muž tato pravidle většinou respektuje a nesnaží se je porušovat. Vlastně k tomu už nemá žádný důvod...
 • Dbá se na to, aby vzájemné důvěrnosti, orální a penetrační sex nikoho neurazil nebo aby následně nevznikly nějaké vztahové problémy.
 • Po mnoha setkáních otázka sexuálních technik nebo soulože s oběma ženami přestává být jakýmkoli problémem a vše se odehrává spontánně, kalo by se jednalo o partnerský vztah třech lidí...
 • Setkání se pak spíše podobají přátelským setkáním, ve kterých ovšem nechybí erotika v jakékoli podobě...

Je potřeba si uvědomit, že takovéto vztahy mohou přetrvávat řadu let a pokud se nic nepokazí, pak v některých případech utužují i partnerský vztah stálých partnerů. Všichni si jsou totiž vědomi toho, že partnerské problémy by se zákonitě promítly do vztahu trojice.

 

POZOR
Pokračování článku: "Sex ve třech - pokud nedopadne dobře...". Určitě se s jeho obsahem seznamte dříve, než začnete jásat...!!!

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)