Jste zde

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - hrudník

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - hrudník

Hlavní téma: "Techniky ájurvédských masáží".
Předcházela "Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho".

V rámci ájurvédské celotělové olejové masáže se na přední části těl dostáváme k poslední části masážních technik při kterých dochází k ošetření hrudníku. Tato první třetina masáže hrudníku je pro dávajícího technicky poměrně složitější, ale pro přijímajícího, především ženy, je velmi příjemnou částí masáže.

Začneme nanášení oleje na přední stranu těla - hrudník. Nanášení oleje provádějte pomalu a opatrně. Emočně se jedná o velmi silou část masáže a proto nespěchejte a nechte, aby si ji přijímající v klidu prožil.

Po nanesení oleje je potřeba navázat na pocity, kterými končila část masáže břicha - tedy pocity vzájemné důvěry a bezpečí. Masér položí ruku na hrudní kost masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaň leží na hrudní kosti. Tento plný dotek teplou rukou je pro masírovanou nesmírně příjemný a navozuje pocit tolik potřebné důvěry a bezpečí. Kontakt ruky s hrudníkem je bez jakéhokoli pohybu. Ruka pouze leží na hrudi, masér má zavřené oči a vnímá tělo masírované a to, jak dýchá. Doba tohoto klidného, plného a přitom přesvědčivého doteku by mohla být tak 20 sekund.

Vlastní masáž začíná technikou, která zajistí rozproudění lymfy a její odvedení z boku trupu a boční strany prsu do podpaží, kde ji "převezmou" lymfatické uzliny. Lymfa odtéká pomalu a proto i pohyby rukou musí být pomalé a plynulé. U žen se jedná o jednu z technik, které se používají při preventivní masáži prsu. Úplná technika masáže hrudníku pak podpoří odvedení zplodin metabolizmu a škodlivých látek z tkáně do lymfatických uzlin, které si s nimi dokáží poradit.

Masáž začněte tak, aby nebyla příliš dynamická. Když rukou nejdříve zlehka pohladíte horní část hrudníku a rameno a pak teprve přejdete k masážní technice, bude to nenásilné a přirozené. Postavte se na základní stranu, tedy stranu po pravé ruce ležící ženy a levou rukou lehce pohlaďte horní část hrudníku a levé rameno. Levou rukou přejeďte po hrudníku do podpaží levé ruky a plnou dlaní pozvedněte prso směrem nahoru k hrudní kosti. Dlaní pravé ruky s spojenými prsty přejeďte po levém boku přijímající směrem do levého podpaží. Pohyb to musí být plynulý, nepřerušovaný a musí zajistit posun lymfy z bohu trupu a dolní části prsu do podpaží, kde jsou lymfatické uzliny. Levá ruka, která prs přidržovala a nadzvedávala, po něm sklouzne k hrudní kosti a zůstane tam. Pravá ruka, která odváděla lymfu do podpaží z podpaží vyklouzne a přes prs sklouzne k hrudní kosti. Tím je celá technika dokončena. Chviličku počkejte a celou techniku zopakujte 6x. Mezitím se lymfa která byla odsunuta do uzliny doplní lymfou z okolní tkáně, tedy i tkáně prsu. Technika je to zdánlivě složitější a vyžaduje určitou koordinaci pohybu obou rukou, ale rychle ji zvládnete. Když se "ztratíte", vraťte se oběma rukama k hrudní kosti a začněte znovu. Technika se opakuje 6x.


 

Druhá třetina masáže hrudníku je zaměřena na masáž prsou s cílem odvedení lymfy nejen z prsů, ale i z celého hrudníku.

Po ukončení první části masáže se na okamžik zastavte a psychicky se připravte na další techniku. Ta je co do provedení ještě trochu náročnější na soustředění a na koordinaci pohybů rukou. Stojíte zboku stolu na základní straně stolu, po pravé ruce masírované. Obě ruce prsty zlehka přiložte na hrudní kost. Následný pohyb rukou musí být pomalý a musíte si dávat pozor na to, co má která ruka dělat. Obě ruce budou techniku provádět plným dotekem dlaně a spojených prstů. Celkem se musí provést čtyři tahy rukou. Ruce se v tazích střídají LEVÁ, PRAVÁ, LEVÁ, PRAVÁ. Nespěchejte nebo se "zamotáte"...

 • Levá ruka pojede (první tah) z hrudní kosti plným dotekem přes hrudník a horní část levého prsu do levého podpaží a sjede do podpažní jamky. Tím stáhne lymfu po celé dráze kterou vykonala do podpaží.
 • Pravá ruka (druhý tah) pojede plným dotekem z hrudní kosti pod levým prsem po žebrech na levý bok až k podložce stolu a posune lymfu do levého podpaží.
 • Mezitím se levá ruka vrací přes levý prs k hrudní kosti. 
 • Když pravá ruka dosáhne levého podpaží, vrací se přes levý prs k hrudní kosti kde se zastaví.
 • Už v průběhu pohybu pravé ruky zpět k hrudní kosti se do dalšího pohybu (třetí tah) uvede levá ruka která od hrudní kosti provede (podruhé) plný dotek po horní části hrudníku a po levém prsu přejede (podruhé) do podpažní jamky. Zpět se pak vrací po levém prsu nahoru a svou dráhu zakončí pod levým ramenem v jamce ve které jsou akupresurní body podporující tok lymfy hrudníku. Je to stejný bod, který se využíval v Ájurvédské celotělová olejové masáži hned v úvodní části věnované lymfatické masáži hrudníku.
 • Pravá ruka (čtvrtý tah) pojede (podruhé) plným dotekem z hrudní kosti pod levým prsem po žebrech na levý bok až k podložce stolu a posune lymfu do levého podpaží. Když dosáhne levého podpaží, vrací se přes levý prs k hrudní kosti a plynule pokračuje přes druhý, pravý prs pod něj, kde se pohyb ruky zastaví na žebrech. Dvěma prsty pak tlakem na žebrech aktivuje akupresurní body podporující tok lymfy hrudníku. Najdete je asi 5 cm pod prsem, na místě, kde se žebra sklápějí k podložce. Jedná se o pás akupresurních bodů na mezižeberním svalu mezi posledním a předposledním žebrem. Toto místo nemá tak velký význam, jako jamka pod ramenem. Jedná se o pás bodů, ne o jediný bod a proto se určitě "trefíte".
   
 • Pohyby obou rukou musíte dokázat koordinovat tak, aby ve stejný okamžik prsty pravé ruky aktivovaly akupresurní bod na žebrech pod pravým prsem a prsty levé ruky aktivovaly akupresurní bod v jamce pod levým ramenem.
 • Technika se opakuje 6x, pak se přesunete na druhou stranu stolu a obě techniky zopakujete z druhé strany.

Přestože technika vypadá hodně složitě, zvládnete ji velmi rychle. Jen se na obě techniky musíte dokázat dokonale soustředit a musíte myslet jen na to, co máte dělat a co děláte...


 

Následuje třetí, závěrečná část masáže hrudníku a tou je pocitové spojení levé a pravé poloviny hrudníku. Tato část masáže hrudníku je jednoduchá a velmi příjemná.

 • Postavíte se bokem ke stolu na jeho základní straně.
 • Obě ruce položte na hrudní kost mezi prsy masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaně leží na hrudní kosti.
 • Pohyb rukou bude dále připomínat techniku plavání.
 • Prvbní dráha. Obě ruce se začnou pohybovat směrem ke krku a tam se rozdělí a plošně budou hladit hrudník a oboustranně ramena. Odtud sklouznou do podramenní jamky a po boku těla se oboustranně vrátí přes žebra do výchozího postavení na hrudní kosti. Bude to takový "malý okruh"...
 • Rozhodně nespěchejte a techniku pomalu zopakujte 6x.
 • Druhá dráha povede stejnou cestou přes hrudník ke krku, pak přes ramena, ale ruce neklouznou do podramenní jamky, ale pojedou přes celé ruce až ke konečkům prstů, kde zhruba v okolí kyčlí přejdou na boky těla. Odtud pak hladivým pohybem přes břicho do výchozího postavení na hrudní kosti. Bude to takový "velký okruh"...
 • Rozhodně nespěchejte a techniku pomalu zopakujte 6x.
 • Třetí dráha vede pod prsy, po žebrech, bocích až ke kyčlím, pak k pupku a zpět do výchzí polohy na hrudní kosti. Je takový "maličký okruh", jehož význam spočívá v rozproudění lymfy, která "odtekla" do břicha.
   
 • Poslední technikou, na kterou už možná nebudete mít sílu, bude střídavá kombinace "malého", "velkého" a "maličkého" okruhu. Měla by se provést alespoň jednou, ale lepší bude, když ji provedete 2x.
   
 • Všechny techniky se musí provádět naprosto plynule a bez zastavování v jednom jediném pohybu.

Připravte se na to, že všechny tyto techniky jsou krásné, hodně náročné na provedení, ale hlavně jsou nesmírně náročné pro Vaše záda a kříže ...

Na úplný závěr masáže zopakujeme techniku, kterou jsme část masáže hrudníku začínali. Masér položí ruku na hrudní kost masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaň leží na hrudní kosti. Tento plný dotek ruky je pro masírovanou nesmírně příjemný a završuje pocit tolik potřebné důvěry a bezpečí. Kontakt ruky s hrudníkem je bez jakéhokoli pohybu. Ruka pouze leží na hrudi, masér má zavřené oči a vnímá tělo masírované a to, jak dýchá a jak jí bije srdce. Doba tohoto klidného, plného a přitom přesvědčivého doteku by mohla být tak 20 sekund.

Pokud vás napadá, že technika ájurvédské masáže přední strany těla - hrudníku nejspíš nerozproudí jenom lymfu, máte pravdu.

To je v této části masáže vše.

 

Následuje technika