Jste zde

Erekce penisu

Erekce penisu

Hlavní téma: "Mužský penis".

Erekce je ztopoření samčího (mužského) pohlavního orgánu penisu. Dochází ke zvětšení objemu penisu a jeho ztvrdnutí, což je předpokladem k zavedení penisu do pochvy samice a k vykonání koitu. Fylogenetickým účelem erekce je reprodukce. Při reprodukci dochází po zavedení penisu do pochvy k ejakulaci a k následnému oplodnění.

Ztopoření, neboli erekce penisu, je u muže první fyziologickou reakcí na jakékoli sexuální dráždění. Nemusí se jednat přímo o mechanické sexuální dráždění pohlavního orgánu, zdrojem pro tuto reakci může být už jen erotická představa nebo erotická situace ve které se muž ocitl.

Erekce je postupný nárůst zpevnění a velikosti penisu. Významnou mírou závisí na kvalitě kardiovaskulárního systému a na celkovém zdravotním stavu muže. Pevná erekce by měla vydržet po celý sexuálního akt. Slabá nebo nedostatečná erekce se pak projevuje jako neztopořený nebo částečně ztopořený penis.

"Erekce je jako teorie relativity - čím víc o ní přemýšlíte, tím se vám zdá obtížnější."
Autor neznámý

Erekce během milování kolísá. Dokonce se velmi snadno může stát, že i zcela vymizí. Žena by těmto přirozeným situacím měla rozumět a muž by neměl panikařit. I se sníženou erekcí si muž milování příjemně prožívá. K poklesům erekce může paradoxně docházet v situaci, kdy muž více než na sebe myslí na svou partnerku, na to, aby ji například orálním laskáním nebo masturbací co nejvíce příjemně naladil a vzrušil, Více než na sebe myslí na ni a to se může projevit... Většinou je to v okamžicích, kdy vzrušení poskytuje a sám nepřijímá žádné fyzické stimulace.

Samostatnou kapitolou pak jsou problémy s erekcí, které někdy v životě zažije každý muž. Muži prostě erekci nemají na povel a nejsou připraveni vždy a za jakýchkoli okolností...

Ptají se dědy: "Jaké je to milovat se po osmdesátce?"
"Jako kdybys chtěl hrát kulečník, a místo tága bys měl lano..."
(www.lubosovy-vtipy.net)

Erekce je podmíněna nezbytnou funkčnost a koordinací:

  • inervace somatické i autonomní (řídící centra erekce v CNS, periferní nervy),
  • arteriálního zásobení,
  • kavernózního systému a venookluzivního mechanismu.

Narušení některého z těchto předpokladů vede ke vzniku erektilní dysfunkce.

Pohled na problémy s erekcí:
Pesimista naříká: "Už mi vůbec nestojí".
Optimista se raduje: "Bože, ten krásně visí".

Jak erekce nastává

Erekce je pod vlivem parasympatiku, ejakulace a jevy doprovázející ejakulaci pod vlivem sympatiku.

Na počátku procesu erekce jsou sexuální představy v mozku a aferentní (dostředivé) signály z taktilních (dotykových) receptorů na povrchu žaludu penisu (glans penis), případně z jiných erotogenních zón muže. Tyto aferentní signály cestou nervi pudendales putují do tzv. erekčního centra v sakrální (křížové) míše, které je v míšních segmentech S2-S4. V tomto místě jsou signály přepojeny na parasympatické nervi splanchnici pelvici, které zapříčiní pohlavní vzrušení (erekci). Nervi splanchnici pelvici jsou pro erekci tak důležité, že dostaly druhý název nervi erigentes ("erekční nervy"). Nervi erigentes vedou do pánevních pletení. Z nich jdou signály cestou plexus prostaticus a nervi cavernosi penis k cévám penisu. Na synapsích nerv - céva jako neurotransmiter funguje acetylcholin. Velmi důležitá je také úloha VIP (vazoaktivní intestinální peptid) jako kotransmiteru.

Přitom však v erekčním centru dochází k ovlivnění procesu erekce nadřazenými centry v mozku, především v mezimozku. Tato ovlivnění mohou být jak facilitační, to jest zesilující (příznivé sexuální představy, fantasie) tak i inhibiční (nepříznivé představy, sociální vlivy, únava, stres aj.). Parasympatické nervi splanchnici pelvici v topořivých tělesech penisu způsobuje dilataci arterií zvaných arteriae helicinae. Jako mediátor mezi endotelem cév a svalovými buňkami cév funguje endotelový oxid dusnatý (NO). Naplněním větví aa.helicinae prudce vzroste jejich tlak (až na 1000 mm Hg). Jelikož dilatované aa.helicinae kontrahují odvodné žíly, je tím znemožněn odtok krve. (Jakkoliv se zvýší tlak v aa.helicinae, není při tom přerušeno krevní zásobování v žádné tkáni penisu.) Navenek se celý děj projeví jako erekce, tzn. jako zvětšení objemu penisu a jeho ztvrdnutí. To umožňuje při pohlavním styku proniknutí do pochvy ženy.

Naplnění krví není stejné ve všech topořivých tělesech. Maximální je v párovém corpus cavernosum penis. V nepárovém corpus spongiosum penis je mnohem menší, protože středem tohoto topořivého tělesa prochází močová trubice. (Stlačení močové trubice by znemožnilo ejakulaci.) Po překročení určitého prahu sexuálního vzrušení může dojít k ejakulaci.

Po ejakulaci klesne průtok aa.helicinae, otevírají se odvodné žíly, krev z těles odtéká a penis se vrací do klidového stadia.

Základním předpokladem kvalitní erekce penisu je proto přiměřená výkonnost srdečně-cévního aparátu a schopnost reagovat na sexuální dráždění v jakékoli podobě. Dá se prohlásit, že srdečně-cévní aparát velmi výrazně ovlivňuje sexuální zdraví muže a nejen to. Poruchy nebo změny spojené se srdečně-cévním aparátem mohou, díky průvodním problémům s erekcí, v předstihem předznamenat nastupující zdravotní problémy. Výkonnost srdečně-cévního aparátu se s věkem snižuje a účinnost systému zajišťujícího fyziologickou reakci na sexuální dráždění se snižuje až do stádia, kdy nastupují problémy s erektilní dysfunkcí.

Problémy spojené s mužskou erekcí

 

Pro zasmání:

Chlapík na veřejných záchodech, kouká na souseda a ptá se:
“Proč máš na ptáku vytetováno WY?"
“Víš, moje holka se jmenuje WENDY, no a když mi stoupne, tak je tam vytetováno její jméno."
Po čase stejně zvědavej chlapík na veřejnejch záchodkách vedle černocha. Kouká a ten černoch tam má taky WY. Zeptá se:
“Hele, tvoje holka se jmenuje WENDY, viď?"
“Proč myslíš?", na to černoch.
“Protože tam máš vytetováno WY, a když ti stoupne tak tam budeš mít WENDY, ne?"
“Ne", nato černoch, “mně když stoupne tak tam mám WELCOME TO THE YAMAICA AND HAPPY HOLLIDAY."

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)