Jste zde

Anatomie penisu

Anatomie penisu

Hlavní téma: "Mužský penis".

Pohlavní orgán samce (výjimkou jsou některé šelmy, kde podkladem jejich erekce je kost - oss penis) obsahuje topořivá neboli kavernózní tělesa (corpora cavernosa), která se při pohlavním vzrušení postupně plní tepennou krví.

Topořivá tělesa jsou cylindrické duté prostory vystlané endotelem a rozdělené množstvím trabekul, kde se sbírají odvodné žíly. Středem topořivých těles vede tepna – arteria penis profunda. Při erekci dochází ke zvýšenému průtoku arteriální krve distálně od a. iliaca interna, která vede přes arteria pudenda do penisu, kde se cestou a. penis profunda a následně uzavřením protruzí helicinních arteriol dostavuje erekce. Penis muže obsahuje dvě kavernózní tělesa – párové corpus cavernosum penis, která spolu vzájemně komunikují (výjimkou je onemocnění Komplex extrophie - epispadie) nacházející se na hřbetní straně penisu a a zanořují se do žaludu (glans penis), a jedno nepárové (dominantně žilní) obalující močovou trubici a tvořící žalud (corpus spongiosum penis). Toto topořivé těleso se od kavernózních významně liší, také tím, že nemá tak výrazný obal - tuniku albugineu, a v erekci se neplní, aby nedošlo k přílišné kompresi močové trubice (při erekci se uretra elonguje a tím zmenšuje svůj průsvit). Kavernózní tělesa se po vstupu do oblasti pánve větví a upínají se k pubické kosti, zatím co spongiózní těleso provází uretru a zaniká.

 

Problémy spojené s mužskou erekcí

 

Pro zasmání:

Do lékárny vstoupí ustaraný muž a říká paní magistře: "Prosím vás, mohla byste mi něco dát na … víte … já totiž trpím soustavnou erekcí..."
"Tak to vám mohu dát byt, stravu a deset tisíc měsíčně jako kapesné."

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)