Jste zde

II. Spojení a pomalé pohyby pánve se stahováním PC svalů

II. Spojení a pomalé pohyby pánve se stahováním PC svalů

Pokračování tématu "Základní tantrické sexuální techniky".

Pokračování článku "Posilování pánevního dna ve spojení za pohybu" který se souhrnně zabývá technikami spojení muže a ženy a zvyšováním prožitků z milování. Formou cvičení se muž a žena učí prožívat různé techniky stimulace lingamu joni a joni lingamem. Tato cvičení jsou velmi důležitá pro zvládnutí technik tantrického milování na vyšších, tedy energetických a meditačních úrovních.

Dominantní role se mění a opět začíná muž. Žena je uvolněná. Pohybuje se muž.

 • Lingam zasune co nejhlouběji, stáhne svaly pánevního dna a pomalu vysouvá lingam z joni. Při tomto pohybu v joni vzniká malý podtlak.
 • Vysune ho tak, aby žalud zůstal v poševním vchodu, neměl by tedy joni úplně opustit.
 • Svaly pánevního dna zůstávají stažené a muž zasune lingam zpět, co nejhlouběji do joni.
 • Pak cílené stažení svalů pánevního dna povolí.
 • Chvíli si odpočne, uvolní se a opět svaly stáhne a celý pohyb znovu opakuje.
 • Celkem pohyb opakuje 9x.
 • Lingam zasune co nejhlouběji, stáhne svaly pánevního dna a pomalu vysouvá lingam z joni. Při tomto pohybu v joni vzniká malý podtlak.
 • ...

Oční kontakt stále udržujte a soustřeďte se především na pocity, které při stazích svalů a pohybu prožíváte. Možná bude překvapeni tím, že prakticky stejnou techniku nyní, při stahování PC svalů muže, vnímáte jinak, než před chvílí bez stahování svalstva pánevního dna.

Dominantní roli přebírá žena a muž je uvolněný. Pohybuje se žena.

 • Muž je bez napětí, lingam má hluboko zasunut v joni.
 • Žena provede stah svalstva pánevního dna a svalů joni.
 • Tentokrát je to ona, kdo se pohybuje a pomalu pohybem pánve od muže vysouvá lingam z joni. Při tomto pohybu vzniká v joni malý podtlak. Muž má pocit, jako by lingam "natahovala".
 • Musí dát pozor, aby lingam joni úplně neopustil a aby do joni nevnikl vzduch.
 • Žena ho pohybem pánve směrem k muži zasune až na doraz na zadní stěnu joni a poté svaly pánevního dna povolí.
 • Celkem tuto techniku provede 9x.
 • Muž je bez napětí, lingam má hluboko zasunut v joni.
 • ....

Oční kontakt stále udržujte a soustřeďte se především na pocity, které při stazích svalů a pohybu prožíváte. Platí to, že prakticky stejnou techniku nyní, při stahování PC svalů ženy, vnímáte jinak, než před chvílí bez stahování svalstva pánevního dna.

Cílem cvičení není vyvrcholení, ale není potřeba se mu bránit. Je to nádherná vzájemná odměna pro oba partnery.

 

Další stupně cvičení posilování PC svalů pánevního dna ve spojení za pohybu.

 1. Spojení a pomalé pohyby pánve bez stahování PC svalů
 2. Spojení a pomalé pohyby pánve se stahováním PC svalů - tento článek
 3. Spojení, pomalé pohyby pánve a střídání stahů PC svalů mužem a ženou

 

Články s podobnou tematikou