Jste zde

Klitoris - o významu stimulace klitorisu

Klitoris - o významu stimulace klitorisu

Volné pokračování článků "Klitoris neboli poštěváček" a "Klitoris a jeho význam pro dosažení ženského orgasmu".

Že je klitoris "ženský orgán rozkoše", je už dnes docela známý slogan. Klitoris je často pojmenováván jako malý hrbolek, tlačítko rozkoše, orgán ženské rozkoše. Díky jeho významu pro navození vzrušení ženy, možné přirovnat k žaludu u muže. Z pohledu citlivosti je však tento orgán mnohem citlivější na dotek a stimulaci, jak mužský žalud. Z pohledu velikosti je sice "zanedbatelný" oproti velikosti mužského žaludu, ale pro ženu se jedná o jednu z nejdůležitějších erotogenních zón jejího těla. 

Dnes už je stimulace klitorisu, při penetračním i nepenetračním sexu, uváděna jako jedna ze základních sexuálních praktik, díky které žena může nejsnadněji dosáhnout vyvrcholení. Většina rad se však týká především stimulace klitorisu, přesněji "toho malého orgánu na špičce spojení stydkých pysků". Anatomicky je to však je to, co je vlastně vidět, co je přístupné pohledu i doteku po stažení klitoridální kapuce. Ta jej kryje před zraněním a mechanickým drážděním v běžném životě. Jenže ženský klitoris je mnohem složitější a větší orgán, než si mnoho lidí myslí.

"Viditelný klitoris" je vlastně jen "viditelnou špičkou" celého orgánu klitoris.

Klitoris je prostorový orgán, kdy jeho špička vystupuje z těla mezi horním spojením stydkých pysků, nad poševním vchodem. Překryt je klitoridální kapucí a při vzrušení se zvětší a někdy pak částečně nebo zcela vystupuje zpoza klitoridální kapuce. Pokud se prsty klitoridální kapuce přes klitoris přetáhne, dojde k jeho částečnému nebo úplnému obnažení. To pak při sexu nebo masturbaci usnadní jeho další stimulaci a napomůže dalšímu vzrušení.

Jak bylo řečeno, klitoris je prostorový útvar jehož viditelná část pokračuje do ženina těla, kde se pod Venušiným pahorkem větví ve  tvaru vidličky, jejíž ramena obepínají přední a boční stěnu vagíny. Tvar klitorisu si je možné představit jako vidlicovitou ptačí kost. Je tvořen tkání, která se při vzrušení, podobně jako tkáň penisu, naplní krví a zvětší svůj objem. Proto je při vzrušení možné tuto tkáň nahmatat a stimulací dále podporovat ženino vzrušení. Celková délka tkáně klitorisu je uváděna až 10 cm délky!!!. Ve srovnání s tím, co je na pohlaví ženy vidět, je to tedy poměrně velký orgán. Jeho většina však vidět není a proto je pro mnoho lidí klitoris tak trochu velkým neznámým tajemstvím. Za klitoris pak považují jen jeho špičku.

Vzhledem k jeho skutečné velikosti je jasné, že stimulace špičky klitorisu ženě poskytuje jen část možného vzrušení, který jí tento orgán rozkoše nabízí. Když se naučíme stimulovat nejen špičku klitorisu, ale i jeho hlubší struktury, může to pro ženu představovat řadu nových, doposud nepoznaných pocitů. Může jí také pomoci dosáhnout vyvrcholení i při jiných sexuálních praktikách, při kterých viditelná část klitorisu stimulovaná není. V neposlední řadě kombinace stimulace špičky klitorisu a jeho hlubších vrstev, může pro ženu znamenat intenzivní pocity vzrušení a mnohem intenzivnější prožitek vyvrcholení.

Vzhledem k tomu, že klitoris je prostorově útvar, existuje několik způsobů, jak tuto nejcitlivější část ženského těla stimulovat pro dosažení co nejvíce pocitů a navození vzrušení nebo vyvrcholení.

Jen připomínám, že jakýkoli dotek na klitorisu, tedy i na jeho vnitřních, skrytých strukturách, je možný až tehdy, když je žena alespoň mírně vzrušená. Pokud by k jakékoli stimulaci docházelo příliš brzy, v době, kdy by žena ještě nebyla dostatečně vzrušená, mohl by tento dotek být nepříjemný nebo dokonce bolestivý.

Také připomínám, že přímá stimulace špičky klitorisu se může provádět pouze za dostatečné přirozené lubrikace nebo za použití vhodného lubrikantu

Abychom si mohli udělat představu po tom, jak je klitoris při sexu nebo milování stimulovat, odkáži vás na články, které se stimulací klitorisu zabývají po jeho částech nebo v různých situacích:

Možná si řeknete, co je na tom tak složitého, že je o stimulaci klitorisu tolik článků? Vždyť je to jen stimulace klitorisu... Právě proto, aby bylo zřejmé, že se nejedná pořád o "to samé", jsem popis jednotlivých metod a technik stimulace klitorisu rozdělil do více článků. Pokud by byly popsány v jediném, byla by to kniha. Takhle snad budou přehlednější a najdete si přesně to, co potřebujete. 

Těch článků je (a bylo by potřeba) mnohem víc. Stejně tak existuje daleko víc technik stimulace klitorisu, než jsem v nich popsal.

Jen si prosím uvědomte, že všechny je nemusíte vyzkoušet najednou. To by klitoris Vaší ženy nemusel přežít...

Nespěchejte, experimentujte, sdílejte pocity

Každá žena reaguje jinak a žádná žena nereaguje pokaždé stejně. Nejde tedy toto techniky brát jako jednoznačný návod na to, jak tyto stimulace provádět. Pokaždé je potřeba techniku i intenzitu stimulace přizpůsobit dané situaci a aktuálnímu vzrušení ženy. Jedině tak je možné docílit těch nejkrásnějších pocitů, které stimulace klitorisu může ženě poskytnout.

Nápaditá a různě kombinovaná stimulace klitorisu může ženě zajistit velmi intenzivní okamžiky prožívání vzrušení a rozkoše. Záleží na znalostech a zkušenostech muže, jak dokáže vlastností klitorisu využít při milování. Klitoris je opravdový orgán ženské rozkoše. Zdaleka však nenabízí využití pouze pouze stimulaci jeho špičky pro dosažení orgasmu ženy. Právě proto, že každá žena je jiná a jinak vnímá své vzrušení a stimulaci erotogenních zón, nemá smysl tvrdit, že právě takováto a žádná jiná stimulace, je nejlepší. Není to rozhodně pravda. Je potřeba experimentovat a vzájemně spolupracovat.

O pocitech se musíte naučit otevřeně povídat. Nesmíte se stydět partnerovi ukázat doteky nebo techniky o kterých víte, že se vám líbí a které používáte při masturbaci. Když žena dokáže muži naznačit, jaká stimulace je pro ni nejpříjemnější nebo nejintenzivnější, pak se oba naučí vzrušení podporovat a mohou se tak oba účinně podílet na jeho nárůstu.

Každá stimulace potřebuje vhodné načasování. To, co je na počátku stimulace příliš mnoho, může být později při vysokém stupni vzrušení málo, nedostatečné. Proto je potřeba nespěchat a podle reakcí ženy i pod jejím vedením se naučit provádět a prožívat stimulace tak, aby byla ženě co nejpříjemnější. Pocity vzrušení postupně gradují a ženu dovedou až k vyvrcholení. Když víte, co je ženě nejpříjemnější, snadněji zabráníte zklamání z nedostatečné stimulace nebo bolesti při naopak příliš intenzivní stimulaci při nedostatečném stupni vzrušení.

Prostě je potřeba spolupracovat a takto se posouvat stále k vyšší dokonalosti a vzájemné harmonii. Milování bude zajímavější, více vzrušující a nakonec i orgasmus bude možná mnohem hezčí a intenzivnější.

Prostě: "Musíme si pomáhat..."

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)