Jste zde

Metoda oddalování orgasmu "STOP - START"

Metoda oddalování orgasmu "STOP - START"

Volné pokračování článku "Metody a techniky oddalování ejakulace". 

Jedná se o metodu, která se předává již mnoho generací. Vychází z tantrických technik prodlužování orgasmu u muže a v různých obměnách ji doporučuje řada sexuologů. Skládá se z několika částí, které je možné procvičovat samostatně, nebo s partnerkou. Dokud muž nezvládne část určenou jen pro něj, nemá moc velký smysl začínat blok určení pro pár. A už vůbec nemá smysl nějak švindlovat a jednotlivé části přeskakovat. Nic vám to nepomůže, maximálně získáte pocit, že metoda oddalování orgasmu "STOP - START" nefunguje a pokud funguje tak ne u vás.

Technika "STOP - START" je určena především pro muže, velký užitek z jejího zvládnutí však bude mít i žena. Milování a zvláště pak vaginální penetrační sex je přece záležitost obou partnerů. Nejčastějším problémem není ani tak stav, kdy by žena nedokázala prožít při milování orgasmus. Daleko větším problémem je, že muž vyvrcholí dříve, než k orgasmu žena dostane příležitost.

Technika "STOP - START" muže naučí základní tantrické zkušenosti a tou je rozpoznání okamžiku, kdy se vzrušení blíží k pomyslnému stupni vzrušení, který když je dosažen a překonán, nezadržitelně u muže spustí ejakulační reakci a tím v podstatě ukončí penetrační milování.

Muži včasné rozpoznání hladiny vzrušení po které se již orgasmu nedá zabránit, pomůže rozpoznat okamžik, kdy musí ukončit jakoukoli stimulaci lingamu a okamžitě zahájit techniky pro oddálení orgasmu. Technik pro oddálení orgasmu je několik a jejich vzájemná kombinace, případně postupná realizace vede ke snížení mužova vzrušení, odvedení pozornosti od vzrušení a k částečnému poklesu erekce lingamu.

Všechny metody a techniky oddalování nástupu orgasmu vyžadují, aby muž znal průběh svého vzrušení a umět ho ovládat. U jednotlivých penetračních poloh na www.milovani.cz je vysvětlen i tantrický přístup k sexuální energii. Je potřeba vědět kam zaměřit pozornost, aby sexuální energie byla rozvedena a transformována ve vyšší energie a prožitky. Je vysvětleno, jak rozvést sexuální energii, aby se uvolnila z pohlaví a pánevního dna do oblasti křížů, po páteři nahoru do oblasti srdeční čakry nebo do hlavy. Určitě se s těmito technikami na webu potkáte. Vždy se však odvolávají na okamžik, kdy muž vnímá, že se jeho vzrušení blíží okamžiku, za kterým již nevyhnutelně bude ejakulovat. Proto následující cvičení opravdu procvičujte s maximální pozorností a pozorujte reakce svého těla a hledejte jeho signály, které vám v rozpoznání tohoto okamžiku pomohou.

Zbytečně o své snaze naučit se oddalovat orgasmus nemluvte ani se svými přáteli. Budou se vám smát, nepochopí vás a pokud jim budete vyprávět o svých úspěších, pak vám budou nejspíš závidět nebo z vás pro jistotu udělají úchyla. Toto nejsou techniky pro obecné přátelské tlachání. Kdo touto cestou neprojde, ten nic nepochopí a kdo jí úspěšně projde, už nemá touhu se chlubit....

Rozhodně se nemáte za co stydět. Techniky jsou to osobní a budou spočívat v pravidelné masturbaci - onanii.

Někdy se těmto a dalším tantrickým a taoistickým technikám říká, že jsou tajné. Není to pravda. Když je něco tajné, pak se o tom nikdo nedoví a když tak jen malý okruh pověřených lidí. Tantrické techniky nikdy nebyly tajné. Byly to techniky které mohl provádět a cvičit každý. Ne každý povolaný je ovšem i vyvolený. Proto mnoho z těch, kteří je začali praktikovat nemělo dostatečnou vůli, odhodlání a kázeň, aby je zvládli. Zůstávají jen ti, kteří došli až na vrchol. Vyvolených je vždy málo a proto se jejich učení a techniky s úctou předávaly a předávají z generace na generaci.

Vraťme se ale k metodě "STOP - START"

Pro nácvik potřebujete nejen klid, ale i dostatek času a hlavně chuť. Metoda spočívá v jemné dráždění lingamu, navození erekce a postupném zvyšování vzrušení. Vzrušujte se, hrajte si s lingamem, prožívejte si příjemné okamžiky vzrušení a hledejte techniky a rytmus který vám bude nejpříjemnější.

 

Individuální cvičení pomocí masturbace

  • Onanujte s použitím lubrikantu do doby, kdy ucítíte, že vyvrcholení se blíží. Když ten okamžik rozpoznáte, zastavte jakoukoli stimulaci a zhluboka dýchejte. Chvíli zůstaňte v klidu a teprve po částečném opadnutí vzrušení pokračujte. Takto postupujte co nejdéle bude možné, dokud udržíte erekci nebo nepřijde orgasmus. Doba cvičení by se mohla pohybovat v rozmezí 20-ti až 30-ti minut.
    Cvičení se opakuje alespoň 5x, tedy zhruba týden. Cvičíte tak dlouho, až muž rozpoznává příznaky nastupujícího nezvládnutelného vzrušení.
  • Stejné cvičení opakujte následující týden, ale bez použitím lubrikačního krému do doby, kdy ucítíte, že vyvrcholení se blíží. Když ten okamžik rozpoznáte, zastavte jakoukoli stimulaci a zhluboka dýchejte. Chvíli zůstaňte v klidu a teprve po částečném opadnutí vzrušení pokračujte. Takto postupujte co nejdéle bude možné, dokud udržíte erekci nebo nepřijde orgasmus. Doba cvičení by se mohla pohybovat v rozmezí 20-ti až 30-ti minut. To, že nepoužijete lubrikant zajistí, že veškeré podněty budou při masturbacui silnější a protu bude potřeba větší opatrnosti a kázně pro zvládnutí oddálení vyvrcholení. 
    Cvičení se opakuje alespoň 5x, tedy zhruba týden. Cvičíte tak dlouho, až muž rozpoznává příznaky nastupujícího nezvládnutelného vzrušení.

Pokud jste 14 dnů poctivě procvičili předcházející techniky, pak můžete přistoupit k procvičování v páru. Předpokládá to samozřejmě mít partnerku, které na vás záleží a která bude ochotná se vám věnovat. Neberte to však jako nějaký úkol a přistupujte ke cvičení jako k milování. Najděte si společný čas, vytvořte příjemnou atmosféru a najděte si společnou formu milostné předehry ze které pak nácvik začnete. Rozhodně nejděte cestou úkolu, kdy žena bude mít pocit, že jste pohodlný "udělat si to sám". Pokud nebude vhodná atmosféra, tak cvičení raději ani nezačínejte. 

 

Párové cvičení oddalování orgasmu metodou "STOP - START"

  • Cvičení, kdy muži žena provádí masáž lingamu

První cvičení je vlastně pokračování technik autoerotiky. Tentokrát ale bude žena, kdo muži přivodí slastné chvíle. Cílem je naučit se okamžik maximálního možného vzrušení nejen rozpoznat, ale také o něm včas informovat  partnerku, která okamžitě ukončí stimulaci a dá muži prostor pro zklidnění a odvedení pozornosti. 

Muž si pohodlně lehne nebo sedne a partnerka se pohodlně usadí mezi jeho nohy. Za použití lubrikačního krému začne provádět masáž lingamu a mnoha způsoby ho bude stimulovat. Pokud použije dostatečné množství lubrikantu, navodí podmínky, které by měl muž mít uvnitř joni za předpokladu dostatečného vzrušení partnerky. Nedostatek lubrikace zvyšuje tření a tím dochází k intenzivnějšímu prožívání podnětů z masáže. Pokaždé, když muž bude vnímat hranici vzrušení za kterou by již neměl jít, musí to ihned sdělit partnerce. Úplně stačí, když například zvedne dlaň v zápěstí nebo ruku v předloktí. Takovýto, dopředu smluvený signál musí být pro ženu závazný a na jeho základě žena okamžitě přeruší jakoukoli stimulaci. Po odeznění akutního vzrušení mohou pokračovat.

Pokud se vše podaří ustát, pak může žena pokračovat v masáži až do dalšího signálu. Bylo by dobré zvládnout alespoň tři signály, lépe pět. Toto cvičení je pro muže obtížnější, neboť musí nejen včas dát signál pro ukončení masáže, ale také žena tento signál musí vzít na vědomí a splnit podmínku okamžitého ukončení stimulace. To je již přece jen obtížnější. Tuto techniku by bylo vhodné v páru procvičovat alespoň po dobu pěti dnů. Pozorný muž ženě nezapomene poděkovat například formou orálního milování. V případě, že se moc nedaří, pak pokračujte tak dlouho, dokud nebudete mít pocit, že už kontrolu nad vzrušením máte a vzájemně tuto techniku zvládáte.
Toto párové cvičení má za cíl muže připravit na to, že stimulace lingamu není vždy plně pod jeho kontrolou.

  • Cvičení ve spojení muže a ženy, kdy žena je v poloze "Na koníčka"

Cvičení se provádí ve spojení muže a ženy, v poloze, kdy dominantní je žena.  To vede k návyku včas předat informaci o dosažení maximálního možného vzrušení i partnerce, která včasným ukončením pohybů a podnětů pomůže muži udržet kontrolu nad vzrušením. Společně pak mohou významně prodloužit dobu spojení a stimulace joni na co nejdelší dobu.

Muž si lehne na záda a a žena zaujme polohu "Na koníčka". Kontrolu nad spojením musí udržet žena. Naprosto zásadně nutný je dostatek lubrikačního krému, neboť nedostatek vlhkosti by vedl k prudkému nárůstu sexuální energie na straně muže a ten by ho nejspíš neustál. Třecí pohyby by měla žena provádět pomalu a to směrem dopředu a dozadu. Pokud bude mít kontakt lingamu s klitorisem, bude se i na ní přenášet vzrušení z pohybu. Žena bude samozřejmě vnímat vzrušení ze spojení, nesmí se jím však nechat unést. V okamžiku, kdy muž dá rukou signál, že jeho vzrušení dosáhlo povolené hranice, musí žena okamžitě zastavit jakýkoli pohyb a zůstat v klidu. Penis musí zůstat v pochvě, protože při jakémkoli pohybu, tedy i při jeho vyjímání by došlo je stimulaci která by mohla spustit orgasmus. V okamžiku, kdy dá muž signál je potřeba zahájit i dechová cviční, zhluboka dýchat, nebo se prudce nadechnout a zatajit dech. Obě dechové varianty jsou možné a je potřeba zjistit, která je účinnější.

Je potřeba zvládnout alespoň 3 až 5 signálů, než žena muže začít s vlastní masturbací, stimulovat si rukou klitoris a přivést se k orgasmu. Muž se snaží vzrušením které žena prožívá přijímat a oddaluje svůj orgasmus. Pokud bylo dosaženo cíle cvičení - 3 až 5 oddálení, pak si oba zaslouží odměnu ...  Doporučovaná poloha pro toto cvičení je Poloha "Na koníčka", základní "Tváří v tvář".

Toto cvičení se provádí minimálně 10x, tedy zhruba po dobu jednoho měsíce.

  • Cvičení ve spojení muže a ženy, ve stoje, žena je rukama opřená o postel

Cvičení se provádí ve spojení muže a ženy, v poloze, kdy je dominantní muž, To vede k návyku nést za spojení a vlastní vzrušení odpovědnost a a snaze udržet tuto kontrolu po co nejdelší dobu.

V předcházejícím měsíci procvičoval pár techniku, při které byla veškerá odpovědnost na ženě. Nyní v poloze "Ve stoje", kdy je žena opřená rukama o postel může muž zezadu vyzkoušet , jakou už získal nad vzrušením kontrolu. Po 5-ti vynucených přestávkách může žena začít se stimulací klitorisu a navození svého orgasmu. Muž se bude snažit vydržet co možná nejdéle. 
Doporučená je Poloha "Ve stoje", "Zezadu", u postele.

Toto cvičení se provádí alespoň 10x, tedy zhruba po dobu jednoho měsíce. Polohy je možné měnit. Dominantní v nich by měl být muž.

 

Další cvičení je možné již provádět v libovolné sexuální poloze. Zaměřte se však na to, aby oddalování orgasmu bylo dlouhodobé, tedy nejen po pět vynucených přestávek. Když se vám poprvé podaří, že žena prožije orgasmus spontánně a vy ho "překonáte" bez ejakulace, pak jste cvičení kontroly nad orgasmem společně zvládli.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)