Jste zde

Multiorgasmická žena - co by o ní měl muž vědět?

Multiorgasmická žena - co by o ní měl muž vědět?

Hlavní téma: "Prožitek a orgasmus".
Volné pokračování článku "Vícenásobný orgasmus ženy".

Docela mne překvapilo, kolik dotazů bylo zaměřeno ani tak ne na problémy v sexu, ale na to, "jak docílit toho, aby žena prožívala více orgasmů". Dokonce to nebyly jen dotazy od mužů, ale i od žen.

Abychom se mohli zabývat vícenásobným orgasmem žen, musíme se nejdříve zamyslet na tím, proč má poměrně značná část žen problém s dosažením alespoň jednoho vyvrcholení. Problém přitom většinou začíná někde úplně jinde, než při sexu. Předpokládejme však dále, že žena je prožitku orgasmu schopna, umí si ho sama navodit a je ho schopna, alespoň občas, prožívat i při sexu.

Vícenásobný orgasmus začíná tím prvním!

Mnoho žen se při sexu a mnohdy ani při masturbaci o vícenásobný prožitek vyvrcholení nepokouší.

Bez toho, že žena dosáhne orgasmu nemůže prožít ty další. Zní to logicky, ale mnoho lidí si myslí, že jsou tři typy žen

  • ty, které orgasmus prožít neumí
  • ty, které dokáží prožít jen jeden orgasmus
  • a ženy multiorgasmické...

Takovéto dělení žen je ovšem naprosto nesprávné a pokud se s ním žena ztotožní, pak dělá vekou chybu!!! Multiorgasmické totiž mohou být prakticky všechny ženy. Jen se o to musí pokoušet a musí se to naučit!!!

Málokterá žena prožije svůj první vícenásobný orgasmus až při sexu. Naprostá většina žen to, že jsou multiorgasmické zjistí už v době, kdy se jejich sexuální touha zvyšuje a ony masturbují, tedy v období dospívání.

Žena se musí naučit vícenásobný orgasmus nejen navodit, ale musí ho umět i přijmout a prožít naplno bez obav a předsudků. To platí i pro ženy, které doposud orgasmus nikdy neprožily.

Strach, obavy, komplexy a nízké sebevědomí - to bývají podprahové příčiny toho, proč se ženy nedokáží vzrušit natolik, aby prožily vůbec nějaké vyvrcholení

Otázka dosažení orgasmu, tedy i vícenásobného orgasmu, bývá přímo spojena se sebevědomím ženy, jejími obavami a strachy. Žena, která si nevěří se o další dosažení orgasmu ani pokoušet nebude. Možná by ho byla schopná, ale když si nevěří, tak se spokojí s tím, že se jí TO podařilo alespoň jednou a že TO bylo hezké. Nač se pokoušet o další, když ho stejně nedosáhnu... Přitom by stačilo málo - vyzkoušet, zda ho přece jen nedosáhnu... Možná se podobného prožitku i podvědomě bojí, protože "to už by nebylo správné"....

Domnívám se, že ženy, které při masturbaci jsou schopny prožít několik vyvrcholení, to o sobě ví. Pokud to ví, ale svému muži to neřeknou, pak to bude nejspíš proto, že se za to "stydí" nebo ho nechtějí traumatizovat. Při sexu totiž značná část multiorgasmických žen vícenásobný orgasmus neprožívá. Aby partnera nějak neurazily nebo nesnížili jeho upřímnou radost, že "se TO povedlo", raději se spokojí s jedním vyvrcholením a jsou za ně rády. Pokud by muž věděl, že žena je vícenásobného vyvrcholení schopna, zcela jistě by se jí tento prožitek alespoň snažil poskytnout.

Co je a co není vícenásobný orgasmus

Pokud žena nebo i muž opakovaně masturbují nebo se milují opakovaně za sebou, mohou nabýt dojmu, že prožili vícenásobný orgasmus. V takovémto případě tomu tak ovšem není. Při samostatných masturbacích nebo opakovaných souložích se vždy jedná o jednotlivé sexuální aktivity zakončené orgasmem a u muže ejakulací.

Pokud hovoříme o vícenásobném orgasmu, pak se musí jednat o několik orgasmů probíhajících za sebou při jednom sexuálním aktu. U žen je tento prožitek mnohem častější a snadněji dosažitelný než u mužů.

Množství vyvrcholení ale není smyslem sexu nebo milování. Daleko více jde o hloubku prožitku, vzájemnou blízkost, něhu, krásné vzrušení a také o uspokojení. Pokud se na takový průběh milování díváte jako na celek a všech těch pozitivních pocitů je dostatek, pak možná i mutiorgasmické ženě dokonale stačí jedno vyvrcholení s milujícím partnerem.

Většina žen si dokáže navodit více vyvrcholení při masturbaci. Možná je to také proto, že na masturbaci musí mít chuť, náladu, musí být odpočinutá a mít sexuální pnutí... To se to pak masturbuje..!!!... Pak není nic divného na tom, že po prvním vyvrcholení žena vnímá, že by to mohlo jít ještě jednou, dvakrát, a když to šlo dvakrát, tak proč by to nemělo jít i potřetí, počtvrté...

Jakmile jednou žena překročí vysokou hladinu vzrušení, po které následuje vyvrcholení, dosáhne těch dalších vyvrcholení podstatně snadněji.

Je to tím, že ženské vzrušení po vyvrcholení odeznívá podstatně déle než mužské. Muž ejakuluje a jeho vzrušení opadá. Žena prožije vyvrcholení a její vzrušení se snižuje jen pozvolna. Když v této fázi vzrušení - po prvním vyvrcholení, bude pokračovat ve stimulaci klitorisu nebo masturbaci se sexuální pomůckou, její vzrušení poměrně rychle znovu nastoupá k dalšímu vrcholu... A tak se to může opakovat i několikrát po sobě. Jsou ženy, které mohou prožít několik opakovaných orgasmů, ale jsou i ženy, které prožijí i desítky vyvrcholení a stále se nemohou zklidnit... Nakonec je zklidní únava a to, "že už nemohou..."

Masturbací se dá naučit vícenásobný orgasmus navodit

Každá žena má svou vlastní techniku masturbace a na milimetr přesně ví, kde pohladit, kde zatlačit, kde jemně kroužit, jak intenzivně masírovat a které svalové skupiny u toho zapojit... Při masturbaci ani jednorázový orgasmus není jen tak sám od sebe. Žena přesně ví, co dělat, jak to dělat a jak intenzivně masturbovat, aby se výsledek dostavil v plné síle. Ví to, protože zná své tělo a díky tomu, že masturbuje občas nebo pravidelně, ví, jak na který dotek nebo stimulaci reaguje. Stejně je tomu i vícenásobném orgasmu. Po prvním orgasmu však musí dodržet malou nebo delší pauzu, aby extrémní citlivost klitorisu po vyvrcholení odezněla a klitoris byl schopen dalšího dráždění se stupňováním vzrušení. Pak pokračuje v další stimulaci klitorisu a vzrušení stupňuje až k dosažení dalšího vyvrcholení.

Když se o masturbaci snaží muž, je to pro ženu složitější. Muž dělá co si myslí, že by mohlo fungovat, žena to, co funguje... U další stimulace žena ví, kdy má se stimulací znovu začít a jak ji má stupňovat. Sama cítí, jak na tom se vzrušením je a nezačne s další stimulací v době, kdy by jí ještě nebyla příjemná. Muž to tak dokonale nepozná, většinou je netrpělivý a ženu stimuluje dříve nebo později než by potřebovala. Je to tak, ale dá se to naučit!!! Po několika milováních už podle reakcí ženy pozná, kdy může pokračovat...a jak. Pak už to je většinou už jen otázka chvilky a další vyvrcholení je na cestě... Je dobré vědět, že pro nástup další a další vlny vyvrcholení není potřeba tak dlouhé a intenzivní stimulace, jaká byla potřeba pro dosažení prvního vyvrcholení. Ty další už jeden jeden za druhým...

Proč tak dlouhý úvod o masturbaci ve spojení s multiorgasmickými prožitky? Protože navodit vlastní vzrušení až k vyvrcholení se masturbací daří podstatně snadněji, než stimulací od jiné osoby.

Navodit multiorgasmický prožitek souloží je pro naprostou většinu mužů nedosažitelný cíl. Technik jak tento prožitek ženě při milování poskytnout jinak je však hned několik.

Nejsnadněji se dá orgasmus ženy navodit pomocí orálního sexu. ženy moc dobře ví, proč mají orální sex raději než soulož...

O tom by měla vědět každá žena a hlavně každý muž.

Vícenásobný orgasmus se dá naučit!

To, jak žena dosahuje orgasmu a i vícenásobného orgasmu, je její Know-how (anglicky "vědět-jak"). Pokud chce žena něco podobného prožívat s partnerem, pak by nejlepší bylo, kdyby mu svou techniku vysvětlila sama. Každá žena ví, jak na tom s vícenásobným orgasmem je. Ví to a proto úplně nejlepší bude, když muži ukáže jak svých vyvrcholení dosahuje a jak je prožívá. To je pro muže ta nejlepší inspirace, jaká vůbec může být.

 

Články s podobnou tematikou