Jste zde

Parazitární infekce

Parazitární infekce

Volné pokračování článku "Sexuálně přenosné nemoci - pohlavní choroby.

Parazitární infekce (etiologie Phtirius pubis, Sarcopter scabiei) se projevují typickými dermatologickými změnami kůže a sliznic se silným prurigem, resp. nálezem parazita při aspekci nemocného. Léčba může být velmi obtížná a dlouhodobá u resistencí parazita anebo u inveterovaných forem v zdravotnických nebo sociálních zařízeních. U parazitární infekce je vždy nutný nekompromisní dohled zdravotníka nad dodržením doporučených epidemiologických opatření.

Mezi nejčastější parazity přenášející infekci patří:

  • Veš muňka (Phthirius pubis) - dobře se šíří při intimním kontaktu s nakaženou osobou
  • Svrab (Sarcoptes scabiei) - šíří se fyzickým kontaktem s infikovaným jedincem. K nákaze může dojít přes kteroukoli část těla, nejen dotekem genitálií.

Rozšíření a léčba
Rozsáhlá, nesourodá skupina virových chorob, jejichž hlavním znakem je obtížná léčba.

Povinnost hlášení infekce
Infekce nepodléhá povinnému epidemiologickému hlášení.

 

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)(L)