Jste zde

Polyfidelity - věrný vztah více lidí

Polyfidelity - věrný vztah více lidí

Volné pokračování článků "Vztahy mezi lidmi".

Polyfidelity je anglický název pro věrný vztah více lidí. Nejedná se o klasický monogamní vztah dvou lidí v rámci manželství nebo partnerství, ale v rámci skupiny lidí věrných k sobě navzájem. Jedná se o spojení slov Poly, což je latinský výraz pro mnohé nebo vícenásobné a fidelity, které znamená věrnost nebo být věrný. V podstatě je to vztah například jednoho muže s více ženami (Polygamie) nebo jedné ženy s více muži (Polyandrie). Může se ovšem jednat i o vztah dvou párů manželských nebo partnerských, nebo vztah více lidí. Přitom se všichni v takto vytvořeném svazku zavazují, že budou věrni všem v rámci skupiny a nebudou sexuálně aktivní mimo ni. Navzájem ovšem souhlasí s tím, že uvnitř skupiny mohou volně provádět jakékoli sexuální aktivity.

Jedná se tedy o vztah více než dvou osob, každý se každý člen skupiny zavazuje k zachování sexuální věrnosti výhradně členům skupiny.

V některých případech je možné skupinu takto sexuálně vázaných lidí rozšířit o dalšího člena, členku nebo další osoby. Nesmí k tomu však dojít bez kladného souhlasu všech členů skupiny a to bez výhrady.

Vztah mezi členy skupiny může být naprosto legální a státem a okolím respektovaný. Může se však jednat také o vztah dobrovolný na základě dohody jednotlivých členů skupiny, kteří k sobě jinak žádný právní vztah nemají. Zatímco legální vztah je naprosto funkční a tito lidé spolu žijí jako rodina, skupiny které se pouze občas scházejí, mají většinou za hlavní důvod schůzek společné meditace, tantrické masáže a aktivity.

Legální vztah více osob nemá problém s narozením dětí v rámci skupiny. děti patří všem členům skupiny a společně se o ně starají a společně je vychovávají a zabezpečují. Tantrické a další skupiny společné děti nepřipouští a z tohoto důvodu důsledně dodržují zásady bezpečného sexu nebo se penetračním sexuálním aktivitám přísně vyvarují.

Takovéto vícenásobné sexuální vztahy jsou běžné v některých zemích světa, kde jsou považovány za normální a prospěšné. V našich končinách podobné vztahy vznikají v rámci některých uzavřených tantrických skupin, případně mezi partnerskými a manželskými páry, které se na takovéto vzájemné důvěře dohodnou.

Polyfidelity vztahy vznikají i v rámci skupin lidí, kteří se například dohodnou na vzájemně prováděných tantrických masážích nebo masážích při kterých je dovolena masáž pohlaví. Základním a hlavním důvodem je stav vzájemné důvěry mezi členy skupiny, díky kterému je možné tyto důvěrné masáže a meditace provádět bez obav z narušení partnerských nebo manželských vztahů a obavy z možné nákazy pohlavními chorobami.

V rámci moderních vztahů mezi dnešními lidmi je možné Polyfidelity vztahy považovat za bezpečné vztahy za předpokladu, že všichni členové skupiny bezvýhradně dodržují věrnost skupině. Rozhodně se jedná o bezpečnější formu vztahu, než je promiskuitní jednání lidí, případně o vztahy, které provází nevěra partnerů. Nejedná se o vztahy

Poznámka:

Polygamie - mnohomanželství, z řeckého gamos = sňatek.
Polygamie obecně označuje rodinné soužití muže či ženy s více partnery opačného pohlaví. V moderních společnostech se pojem polygamie může zužovat na manželství s více partnery. Mnoho společností povoluje polygamii, ale celkově na světě monogamní forma manželství převažuje.

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)