Jste zde

První milování a sexuální zkušenosti

První milování a sexuální zkušenosti

Hlavní téma: "První milování".

Každý dlouhodobý párový vztah je naprosto jedinečný a výjimečný. Nedá se tedy nijak zobecňovat proč jsou dva lidé spolu v nějakém typu soužití. Jsou lidé, kteří se rozhodnout uzavřít manželství po několika týdenní nebo několika měsíční známosti a spokojeně spolu žijí celý život. Jsou ale také páry, které spolu žijí roky, mají spolu děti a přitom je svazek manželský vůbec neláká. A jsou páry, které spolu žijí roky a stále se necítí na to, aby se rozhodli založit rodinu, žít jako partneři nebo uzavřít manželství.

Variant dlouhodobého společného vztahu je dnes více a každý má pravděpodobně svůj důvod proč žije tak, jak žije. Většinou to však tak jednoznačně vypadá jen při vnějším pohledu. Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že u "volných" partnerství jeden z partnerů po manželství touží, ale bojí se prosadit legitimitu svazku z obavy, že druhý partner by raději ze svazku odešel, než by se vázal. Znám případ, kdy dva mladí lidé spolu žili deset let a když jsem se muže zeptal, proč se po tak dlouhém vztahu nevezmou, tak naprosto klidně a bez jakýchkoli pochybností prohlásil, že mu to tak vyhovuje a že čeká, jestli se nenajde nějaká lepší žena, se kterou by se oženil. Přitom jeho partnerka měla nespecifické zdravotní potíže, které, jak se nakonec ukázalo pramenily právě z její vztahové nejistoty ve které deset let žila.

První milování vždy bylo velmi zvláštním a výjimečným okamžikem v životě muže a hlavně ženy. Ztráta panenství nebo panictví je prostě neopakovatelný okamžik a jako takový by měl být něčím, na co se bude moci každý rád rozpomenout. Proto by tuto životní změnu lidé neměli podceňovat nebo se k tomuto aktu stavět jako k vyřešení problému.

Jak je to s přiznáním sexuálních zkušeností

Dnes, kdy mladí lidé začínají se sexem již v poměrně mladém věku je jen málo pravděpodobné, že by jejich pevní partner byl zároveň tím, kterého si vezmou za celoživotního. Stává se to, dnes je to ale spíš výjimka. Pokud jsou partneři panic a panna, pak není co řešit. Určitě si již o této skutečnosti pohovořili a tomu také přizpůsobí své první milování. Jenže panenství nebo panictví nevypovídá ani tak o předcházejících sexuálních zkušenostech, jako spíš o fyzickém stavu panenské blány nebo o verbálním ujištění, že muž ještě nesouložil se ženou. Technicky tedy může být pannou žena, která roky provozuje orální sex. případně i anální sex, ale její panenská blána je bez poskvrny. Podobně je to s mužem. U muže navíc vše záleží pouze na jeho verbálním ujištění, že je panic.

Pokud jeden za partnerů již nějakou sexuální zkušenost má, pak je lépe o ní partnerovi říci, než se dostat jednou do nepříjemné situace, že se o ní partner doví od někoho jiného. Mohl by toto zamlčení považovat skoro za nevěru. Ne fyzickou, ale za zklamání důvěry. Týká se to jak mužů, tak žen.

Pokud si o těchto zkušenostech otevřeně pohovoříte, pak tyto informace budou součástí toho všeho, co o vás partner nebo partnerka ví. Příjme to jako fakt a začne novou životní etapu - manželství. Nerad připomínám, že předcházející sexuální zkušenosti jsou zároveň i rizikem z pohledu možné nákazy sexuální chorobou. Některé pohlavní choroby mají inkubační dobu i tři měsíce, než je možné nákazu bezpečně potvrdit nebo vyloučit. Takže otevřenost v těchto otázkách je rozhodně na místě.

Výhody panenství a panictví

Názory na panenství a panictví při vstupu do partnerského nebo manželského života se různí. Podmínky pro vstup do dlouhodobého vztahu, včetně manželství, citelně ovlivňují i demografické a náboženské podmínky a nařízení. Zda si někdo své panictví nebo panenství ponechá až do doby, než potká toho pravého, je právem každého muže i ženy. V našich podmínkách je takovéto rozhodnutí především na lidech, kteří do partnerství nebo manželství vstupují. Radit jim nebo odsuzovat je za ten nebo onen názor je naprosto nevhodné. Je to pouze na jejich rozhodnutí.

Výhodou vztahu do kterého vstupuje panna nebo panic může být, že partner nebo partnerka mají prvního sexuálního partnera a tedy nemají možnost srovnání. To srovnání však může být v kladném nebo i záporném smyslu. Někdy je to považováno za výhodu, neboť tím, že chybí srovnání, odpadá i touha něco zásadně měnit z tohoto pohledu by pak člověk mohl být v manželství spokojenější a vyrovnanější. Jenže je opravdu větší množství předmanželských zkušeností výhodou? Vydržel by úžasný milovník i v trvalém partnerském vztahu být tak pozorný, nápaditý a snaživý nebo by po nějaké době začal okouzlovat svým sexuálním uměním někde jinde? Je velmi obtížné posuzovat, jakým směrem by se sexualita dlouhodobého páru ubírala. Stejně tak není možné z úvodních selhání, které partnerský život na počátku mohou provázet, že by tak bylo trvale.  

Zdravotní hledisko je významnou předností. Panenství nebo panictví má samozřejmě význam z hlediska zdravotního, kdy se dá předpokládat, že panna nebo panic nemohou být nakaženi pohlavní chorobou.

Nevýhody panenství a panictví

Určitě se u panenství a o panictví nedá mluvit o nějaké nevýhodě. Prostě jsou to lidé, kteří ještě nemají sexuální zkušenosti a pohlavní život teprve budou objevovat. Není to tedy nějaký hendikep nebo něco špatného. Jen to, že vlastně teprve začínají a vše je pro ně nové, může být z pohledu těch "zkušených" nevýhodou.

Muži, kteří ještě nezažili milování se mohou setkat s určitými sexuální problémy, jako je předčasná ejakulace nebo impotence. Pokud se žena může být trpěliví a porozumění v těchto choulostivých okamžicích se mu mohou pomoci překonat tento neochotný zklamání. To se obvykle ukáže, že je velká odměna na konci. plachý a nezkušený žena může být tak napjatá, že se může dostat strach z bytí proniklo i když její vagina fyzicky se penis muže. Obvykle to může stát u panenských ženy, které mohou mít některé nevědomé problémy, pro které není z lásky, dokud se na tento svatební noci. fyzická Důsledkem je, že se zpřísní a nelze připustit, penis manžela, i když hrál s mazlení a prsty před. Řešením těchto problémů jsou opět něha, porozumění a trpělivost, koneckonců to byla vaše volba, aby si vzal pannu.

Realita dnešní doby je však taková, že dnes je jen málo žen, které až do svatební noci zůstanou neposkvrněnou pannou.

Je panenství nebo panictví zárukou pro další sexuální život?

Pár, který se miluje a je odhodlaný spolu žít celý život, mít děti a vychovávat je, starat se o rodinu, zajistit ji po materiální i duchovní stránce, se může s postupujícím časem zásadním způsobem rozvíjet. Může vytvořit svůj jedinečný styl milování, který dokáže oba partnery maximálně uspokojit a dovolí jim tělesnou lásku prožívat na meditační úrovni. Vše může být otázkou vývoje a ten se dá dopředu na dalších 50 let jen velmi obtížně předvídat.

Partnerský vztah je totiž o toleranci, lásce, porozumění a pochopení potřeb toho druhého. Partneři v takovémto páru se mohou vzájemně poznat a nabídnout si přesně to, co při milování potřebují. V sexu je potřeba vědět, co potřebuje ten druhá a poskytnout mu to. Když si partneři takovýmto způsobem budou vzájemně vycházet vstříc, pak jejich milování může být na naprosto výjimečné úrovni. Přitom partneři nebudou mít pocit, že dělají něco výjimečného. Vždyť si jen navzájem vycházejí vstříc.

Z tohoto pohledu tedy panenství nebo panictví neskýtá vůbec žádnou výhodu pro budoucí sexuální život v páru. Jediné co zaručuje je to, že partner nebo partnerka začínají od začátku a nemají tedy návyky nebo předsudky získané v minulých partnerských vztazích.

Defloraci někdy provází malé problémy

U žen může ztráta panenství způsobit několik fyzických problémů. Pokud je panenská blána narušena prsty během masturbace, při mazlení se svým partnerem nebo penisem při defloraci, mohou ženy pocítit malou bolest provázenou někdy slabým, velmi krátkým krvácením. Těmto projevům perforace se dá předejít a projevy výrazně snížit dostatečnou lubrikací. Rozhodně je vhodné k defloraci přistoupit až tehdy, když je žena nedostatečně vzrušená. Nejvhodnější ne, když na muže žena nasedne sama a v poloze "Žena nahoře" v poloze "Na koníčka". Sama si rozhodne o provedení deflorace a podle průběžných pocitů ji může provést tak, že bude prakticky bezbolestná. Bližší informace naleznete v článku " O panenství a defloraci".

 

K zamyšlení

„Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek.“
(Karl Gutzkow, německý spisovatel 1811 – 1878)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)