Jste zde

Sex motivovaný prospěchem

Sex motivovaný prospěchem

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Jaké bývají důvody pro sex?".

Každý by si měl uvědomit, že sex motivovaný vlastním prospěchem nemá s láskou a city nic moc společného. Často se jedná o vztah spojený s nevěrou u jednoho nebo i obou partnerů. Cílem může být i vytvořit dlouhodobý paralelní vztah, ze kterého bude mít jeden z jeho aktérů dlouhodobý užitek. Více než často je hlavním důvodem vzniku takového vztahu vypočítavost na straně jednoho a naivita na straně druhého "partnera".

Iluze, že vám někdo rozumí, že vás uznává, že vás potřebu nebo že po vás touží (a další...) je samozřejmě krásná a neodolatelná. Jenže to nemusí být realita ale opravdu jen iluze, co vás vede k tomu, že se zachováte tak, že toho za čas budete hluboce litovat. Mnozí lidé se nechají manipulovat aniž by tušili, že si s nimi někdo pohrává... V pracovní rovině to samozřejmě je obtížnější tehdy, pokud své práci rozumíte a stačíte na ni. Ale pracovně se dá s člověkem celkem snadno manipulovat přes jeho osobní slabosti. Lidé si ani nemusí uvědomovat, že s nimi někdo manipuluje a že na ně působí tak že dělají přesně to, co po nich někdo chce. Stačí správně zalichotit, občas "podepřít", mít pochopení nebo porozumění pro slabosti, záliby, prostě "podkuřovat" v situacích, kdy "o nic nejde" ... Nemusí to ani trvat moc dlouho a už "zobete z ruky"... Týká se to jak mužů, tak i žen a takovýto vztah mezi kolegy není opravdu nic výjimečného. Většinou se ovšem jedná o vztah mezi podřízeným a nadřízeným. Jaké mohou být důvody, proč si podřízený s nadřízeným tak krásně rozumí nemusí být moc složité odhadnout. Nevěra a většina jejich "důvodů ani nemusí být cílem nebo motivem. Pravdou však je, že často je sexuální vztah s nadřízeným tou nejsnadnější cestou vzhůru...

Nevěra nebo vztah na pracovišti je spojena se značným rizikem vznášení požadavků na zajištění pracovních výhod a především ta neprozrazená je pak snadným argumentem pro další tlaky, manipulace a vydírání.

Sex motivovaný prospěchem je častěji metoda žen, kterým se říká "zlatokopky"... Nedejte se však mýlit, existují také muži "zlatokopové"... a není jich zase tak málo...

Pro některé může být důvodem takového vztahu touha po lepším společenském uplatnění, jiný touží po vyšším společenském postavení další může mít svůj konkretní důvod, proč se tak chová. Vlastně je úplně jedno, jaký je hlavní důvod. Sex nebo "náklonnost" z vypočítavosti je prostě cesta, jak se dostat k tomu, po čem toužíte.

Důvody mohou být jak materiální, tak také emoční. 

  • Mezi ty klasické materiální důvody může patřit například touha po majetku, lepším bydlení, penězích a finančním zabezpečení, touha po exotické dovolené, špercích, dárcích, autě, a klasicky po moci a úspěchu...
  • Za emoční důvody se může považovat i strach ze samoty, opuštěnost, obava ze stárnutí nebo i udržení partnera nebo partnerky za každou cenu"...

Pokud je sex spojený s jakýmkoli cílem, ze kterého plyne prospěch, není to správný důvod...

"Samička si vybírá muže podle kritérií. Často převládají zdroje, atraktivita je až na třetím místě. Žena se tak často ráda podělí o bohatého muže, než aby měla jednoho chudého jen pro sebe".
(sexuoložka a docentka klinické psychologie Doc. PhDr.Dr.phil. LAURA JANÁČKOVÁ, CSc.) 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje