Jste zde

Třetí čakra – solárního plexu

Třetí čakra – solárního plexu

Solar-Plexus čakra

Manipura čakra

  • Název: Manipúra, solar-plexus čakra
  • Umístění: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.
  • Barva: žlutá až zlatožlutá, zlatá, růžová
  • Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot
  • Živel: oheň
  • Smysly: je spojena se zrakem

Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Třetí čakra navzájem propojuje hmotný svět, emoční cítění, rozum, myšlení a schopnost rozlišování. Tato čakra nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní silou, pevnou vůlí. Nachází se pod hrudní kostí za žaludkem. Emoce, jakési chvění nebo svírání různého druhu, pociťujeme právě v oblasti žaludku.

Jinak se tato čakra také nazývá „sluneční pleteň“, „zářivá perla“ nebo „druhá mysl“. S tím souvisí, že například v Japonsku je běžné přesvědčení, že myšlení prochází břichem.

Třetí čakru čistíme pravidelným přijímáním sluneční energie

Sluneční světlo, které přijímáme právě čakrou solárního plexu, celkově prosvětlí naše energetické pole. Jak poznáme, že je tato čakra zavřená nebo jen málo otevřená? Stane se tak, pokud v sobě dusíme energie hněvu, sobectví, žárlivosti, pocity viny, nezdravé touhy a vůbec všechny chmury. Světlo je spouštěčem pozitivních vibrací harmonie a lásky, dodává svěžest do myšlení, radost ze života, čistíme citové vazby. Získáváme čisté vědomí vlastních hodnot. Všechny nízké energie jsou skrze třetí čakru takto přetransformovány v energie vyšší. První tři čakry jsou v souladu s vnímáním trojrozměrného světa.

Třetí čakra se uvolní pozitivním myšlením

Nedělením věcí a okolností na černé a bílé, pochopením životních zkušeností. Záhy si uvědomíme, jak vše spolu navzájem souvisí, a jak okolní věci a děje souvisí s námi. Naučíme se říkat v klidu a bez výčitek „ne“, vzhledem k záležitostem, které nás stresují, pokud říkáme „ano“, proti svému vnitřnímu přesvědčení. Naučíme se komunikovat, bránit se, vyjadřovat bez pocitů viny vlastní myšlenky. Časem, i když to tak ze začátku nemusí vypadat, se prosvětlí vnímání energií ostatních lidí v našem okolí. Také úroveň komunikace, včetně té citové, se zlepší na všech úrovních.

K uvolnění a pročištění čaker je vhodné poslouchat meditační hudbu komponovanou k tomuto účelu. Silný účinek mají tibetské zpívající mísy – používají se více jak pět tisíc let, jejich energie je léčivá. Tóny tibetské mísy umocňuje sedm magických kovů, z kterých bývají vyrobené v přesně daném poměru.  Vibrace uvádějí do harmonického proudění okolní energie (v člověku, rostlinách), vyrovnávají srdeční rytmus, levou a pravou mozkovou hemisféru, harmonizují i buňky lidského těla. Vibrace zvuku tibetské mísy dokáže dokonce rozechvět vodní hladinu.

Vhodná je také meditace za vážné hudby, která má velmi silné účinky a dosáhnete při ní dokonalé koncentrace a vnitřního uvolnění. Uvolníte v sobě prostorovou představivost. Klasickým příkladem je Mozartova hudba, která rozvíjí schopnosti pravé mozkové hemisféry a skrývá ve svých tónech určitá spirituální tajemství, kterých si byl tento geniální skladatel vědom a vědomě je do svých děl komponoval.

Skrze energetická centra dochází ke vzájemné výměně mezi lidmi, mezi člověkem a přírodou, rostlinami a jakoukoliv hmotou, živou i neživou, též mezi člověkem a kosmem (centrální kvantové vědomí). Po skutečném probuzení třetí čakry následuje expanze v podobě otevření čakry srdce. Tím nechci říct, že čakry se otevírají v řadě jedna po druhé. Každá čakra pracuje samostatně, jedna může být otevřená, více či méně, jiná zablokovaná, více či méně. To, jak která čakra pracuje, souvisí s celkovým pohledem na náš život.

Můžete mít třeba otevřenou pátou krční čakru (komunikace) a šestou čakru (třetí oko). Ale na druhé straně budete mít zavřenou čakru srdeční. V životě se to může projevit tak, že budete schopni intuice, budete mít vize budoucnosti, budete komunikativní a vše využijete k tomu, že budete druhým pomáhat řešit jejich životní potíže. Dokážete sice radou pomáhat druhým, (například jako astrolog), ale vzhledem k zavřené srdeční čakře nedokážete pomoci sobě.

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakrahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/treti-cakra-solarniho-plexu/)

 

Literatura a zdroje