Jste zde

Tantrická dechová cvičení

Tantrická dechová cvičení

Volné pokračování článku "Vědomé dýchání - základní předpoklad kontroly vzrušení a ejakulace"

Základem jakékoli jógové nebo tantrické techniky je hluboké a stabilní dýchání. Stejné to je také u všech tantrických sexuálních technik, u kterých je stabilní a klidného dýchání jejich součástí. Je potřeba znát alespoň základy těch nejdůležitějších, abychom věděli, jaký je mezi nimi rozdíl. Vzhledem k tomu, že nácvik vědomého dýchání se provádí v několika variantách, jsou tyto postupy zpracovány do jednoho samostatného článku "Nácvik vědomého dýchání".

Kontrola vzrušení pomocí dýchání

Pro kontrolu vzrušení se nejvíce využívá "Břišní dýchání", které je hluboké, uvolňující a zklidňující.

Abychom ho zvládli, musíme se naučit všechny základní způsoby dýchání, které jsou součástí plného jógového dechu, tedy klasické jógové i tantrické techniky. Teprve po pochopení rozdílu v jednotlivých způsobech dýchání se můžeme naplno věnovat břišnímu dýchání.

Nácvik břišního dýchání má velký význam pro kontrolu těla, mysli i pro cílené oddalování ejakulace muže. Praktická cvičení břišního dýchání jsou úvodní fází před zahájením praktikování technik oddalování ejakulace.

Pokročit k technikám oddalování ejakulace bychom měli až tehdy, když jsme zvládli techniky "vědomého dýchání", které je opravdovým základním předpokladem "kontroly vzrušení a ejakulace".

Ne, že by to nešlo i bez "vědomého dýchání". Jen je otázkou, zda uspějete vždy a za všech situací. V případě "selhání" pak možná nebudete chápat, proč to jednou jde a jindy ne! Zvládnutí "vědomého dýchání" je základem na kterém se dá stavět. Než začnete zvažovat nácvik metod oddalování ejakulace zjistěte, jak vlastně dýcháte a pak vyzkoušejte "vědomé dýchání". Zařaďte ho do milování a přijměte ho za normální způsob dýchání v průběhu milování a v okamžicích vyvrcholení. Ideální je, když se o vědomé dýchání bude snažit i s partnerkou. Vysvětlete však partnerce o co se jedná a proč se snažíte dýchat jinak. Mohlo by se stát, že bez vysvětlení by mohla mít pocit, že něco je jinak. Když budete vědomě dýchat oba, pomůže vám to oběma pokročit dál nejen v sexu, ale i ve vztahu. Už toto může být první krok ke zlepšení vašeho sexuálního života.

Kontrola vzrušení před vyvrcholením pomocí dechu

Hluboké dýchání a zatajení dechu
Jedná se o tantrickou dechovou techniku, která zaměřuje pozornost muže na dýchání a tak pomáhá prodloužit pohlavní styk. Tři dlouhé, hluboké nádechy a zatajení dechu. Pokud je dokonale zvládnutá může oddálit ejakulaci.

Na první pohled se jedná o velmi jednoduchou dechovou techniku, ale to klame. Její zvládnutí vyžaduje velkou kázeň a snahu ejakulaci opravdu kontrolovat vůlí. Není to snadné a to především proto, že tuto dechovou techniku je potřeba provádět v kombinaci s technikou "Velkého stisku" nebo dalšími technikami penetrace v tantrickém sexu.

Technika hlubokého dýchání se zatajením dechu má velký význam v okamžicích, kdy potřebujete oddálit vyvrcholení nebo snížit hladinu svého vzrušení. Lidově se tomu říká "je potřeba to vydýchat..." Při milování, speciálně při spojení muže a ženy, dochází k postupnému navyšování vzrušení, které narůstá až do okamžiku, kdy dosáhne hranice za kterou již nastupuje ejakulace. V okamžiku, kdy muž vnímá, že jeho vzrušení je velmi blízko k okamžiku vyvrcholení, musí se třikrát hluboce nadechnout a pak rázně zatajit dech. Musí veškerou pozornost zaměřit na ty důležité tři nádechy a na zatajení dechu. Samozřejmě musí okamžitě, ještě před hlubokými nádechy, ukončit jakoukoli stimulaci penisu. Proto tuto techniku musí provádět ve spolupráci se ženou, která v těchto chvílích nesmí pohybem těla nebo svíráním svalů pochvy pokračovat v jakékoli stimulaci penisu v pochvě. 

Někteří muži upřednostňují, když v okamžiku zatajení dechu zavřou oči, jiní potřebují mít oči otevřené, ale dívají se jinam než na ženu. V každém případě je potřeba veškerou pozornost věnovat pouze dechu a rozhodně se nezabývat jakýmikoli jinými podněty, které by hranici vzrušení posunuly výše...

 

Články s podobnou tematikou