Jste zde

Tantrická skupina - žena přenechá iniciativu muži

Tantrická skupina - žena přenechá iniciativu muži

Hlavní téma: "Tantrická skupina - rituál spojení".
Volné pokračování článků "Tantrické rituály".

O významu rituálu spojení ve skupině jsme si psali v souvislosti s tantrickými skupinami, které se rozhodly rozšířit své společné aktivity o spojení muže a ženy i mimo partnerské a manželské páry. Možná se vám bude zdát, že v dnešní době to není nutné nijak podrobněji řešit. Prostě se páry vymění a je to...

Ale v případě masážních skupin nebo tantrických skupin se přece nejedná o vyzkoušení sexu prostým přehozením partnerů. Nejedná se přece o nějaké swingers společenství, ale o lidi, kteří v doteku a vzrušení hledají něco víc. Alespoň se to tak dá předpokládat...

Rituál spojení v těchto skupinách není chápán jako přechod k výměně partnerů nebo nevázanému sexu, ale má za cíl navodit ve skupině takovou atmosféru a důvěru, ve které je možné i něco tak osobního a naprosto intimního, jako je spojení muže a ženy mimo partnerský vztah. Proto je takové "veřejné" přiznání (v rámci skupiny) určitou formou rituálního povýšení vztahu ve skupině nad vztah partnerský. Podotýkám, že takový rituál spojení partnery "opravňuje" k intimním aktivitám pouze ve skupině a pouze při setkání skupiny.

Jakékoli jiné aktivity mimo skupinu a setkání jsou nepřípustné!!! Takto to bylo chápáno tantrickými skupinami v minulosti a mělo by to být chápáno i v současnosti.

Nyní je potřeba znovu zopakovat, že na tom, zda rituál proběhne a jakou formo, se musí shodnout všichni ve skupině. Pouze taková shoda může zajistit, aby při jeho praktické realizaci nedošlo k nedorozuměním nebo dokonce konfliktům.

Už jsme si popsali rituály

Každého asi napadne, že spojení muže a ženy, navíc před svými partnery, je silně "pudová" záležitost. Mezi CHTÍT a MOCI je obrovský rozdíl!! Někdy to prostě nejde a to z toho nejprostšího důvodu - protože spojit se není čím... Není to tak neobvyklé, že muži mají při stresu problémy s erekcí. Nic si nenamlouvejme - takový rituál, kdy se manžel má spojit před manželkou s jinou, byť již důvěrně známou ženou, může být velmi silně stresující záležitostí. Ona ta "odpovědnost" za výsledek může "nalomit" i zkušeného muže. Nejhorší pak může být okamžik, když se manželka začne ptát, "co to s tebou je?"

Pro některé muže mohou být problémové všechny rituály při kterých je muž a žena v situaci, kdy se chce aby ke spojení došlo "tady a teď" před zraky partnerů. Z tohoto pohledu je ohleduplnější rituál spojení při masáži. Ten je především pro skupiny které se převážně věnují masážím. Najít ten správná okamžik pro spojení bývá snadnější a je na něj i více času.

Oproti tomu rituál spojení při technice Sumata může být pro muže problém. Sice jejj taková představa může lákat, ale za jiné situace než když je vystaven pohledu ženy nebo partnerky. takový rituál vyhovuje především sebevědomým ženám, méně však nejistým mužům a problémy s erekcí.

V některých skupinách se proto volí varianta, kdy se nechá vše plynout a vlastní realizace rituálu spojení se provede současně ve vyměněných párech. To, že ženy dopředu přede všemi vyjádří svůj souhlas je zárukou toho, že nikdo se nemusí obávat, že by dělal něco nepatřičného.

Jak takový rituál probíhá?

Tento rituál samozřejmě předpokládá, že mezi partnery již došlo k intimním aktivitám jako je tantrická masáž celého těla, masáž lingamu a masáž joni. Rituál spojení je tedy jakousi finální intimní aktivitou v rámci skupiny na kterou jsou již všichni svým způsobem připraveni.

Páry se rituálně vzájemně obejmou, podobně jako na začátku setkání a vzájemně se pozdravte pozdravem "Namasté". Poté se vymění a společně ulehnou vedle sebe. Další intimnosti vedoucí ke vzrušení muže i ženy pak probíhají jen ve dvojici. Co se týká okamžiku spojení muže a ženy, žena vědomě přenechá iniciativu muži. Páry jsou vedle sebe a podvědomě vnímají vzrušení svoje i druhého páru. Takto se dá odbourat pocit obavy ze selhání a oba páry mohu prožít své vzrušení nezávisle, ale společně těsně vedle sebe. Rituál spojení tak není oni méně vzrušující než kdyby byl proveden samostatně. Po provedení rituálu spojení se páry mohou k sobě přimknout a společně se hladit, laskat a jinak si vyjadřovat své sympatie. Na závěr se znovu společně a v párech obejměte a poděkujete si za projevení mimořádné důvěry.

Nezáleží jaký rituál spojení si partneři ve skupině zvolili. Důležité je to, že se odehrál ve skupině kde byli všichni ochotni se ho dobrovolně zúčastnit. Vše se odehrálo před zraky všech naprosto veřejně, samozřejmě pouze v uzavření skupině. Byla tedy naplněna nejdůležitější podmínka naprosté dobrovolnost a jednalo se o společné rozhodnutí všech.

Od tohoto okamžiku je možné v rámci výuky nebo procvičování tantrických technik, meditací a masáží spojení i mezi partnery kteří k sobě nepatří. I po rituálu ale platí, že pokud někdo nechce a řekne to, nesmí být ke spojení nikým nucen.

Díky rituálu a "posvátné" formě spojení předejdete tomu, že by výměna partnerů mohla být v budoucnosti příčinou problémů Vás osobně, v rámci partnerského nebo manželského vztahu, případně skupiny. Proto nespěchejte a k rituál spojení prožívejte jako první milování s výměnou partnerů v rámci skupiny. Chovejte se tak, abyste na tento okamžik mohli všichni v skupině i párech vzpomínat jako na společnou, intimní a přelomovou událost.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje