Jste zde

Taoistické sexuální praktiky z pohledu historie

Taoistické sexuální praktiky z pohledu historie

Taoistické sexuální techniky (doslovně "umění v ložnici"), jsou způsoby, jak někteří taoisté praktikují sex. Tyto praktiky jsou také známé jako "Spojení energie" nebo "Připojení k Esenci". Taoistický i odborný lékařský názor je ten, že procvičováním a praktikováním& technik tohoto sexuálního umění by lidé mohl zůstat dlouho v dobrém zdravotním stavu a dosahovat dlouhověkosti v dobré kondici.

Historie

Některé taoistické sekty během dynastie Hana prováděly pohlavní styk jako duchovní praktiku, tzv. "HeQi" ("Spojení energie"). První sexuální texty, které se dochovaly, byly nalezeny v Mawangduiho hrobce. Taoismus se  v této době plně vyvinul ve filozofii. Sexuální umění zřejmě dosáhlo svého vrcholu mezi koncem dynastie Han a koncem dynastie Tang. V období, kdy zesílilo konfuciánské puritánství a jeho filozofie se stala silnější a mocnější a s příchodem dynastie Qing, se stal sex tabuizovaným tématem ve veřejném životě. Konfuciani tvrdili, že oddělování pohlaví ve většině společenských aktivit ve společnosti existovalo už před dvěma tisíci lety, a proto se snažili potlačovat i jakékoli formy jiného sexuálního umění. Vzhledem k tomu pak docházelo během období Qing i k cenzurování literatury a výuka nebo propagace sexuálního umění zcela vymizela z veřejného života. V důsledku cenzury tak v Japonsku přežily pouze některé z taoistických textů věnované sexuálním praktikám.

Starověké a středověké praktiky

Qi (Lifeforce) a Jing (Essence)

Základem veškerého taoistického myšlení je, že qi (čti či) je součástí všeho v existenci. Qi je spojeno s jinými energetickými látkami, které jsou obsažené v lidském těle, známými jako jing a jakmile dojde k jejich vyčerpání, tělo zemře. Ke ztrátě Jingu může dojít mnoha způsoby, ale zejména ztrátou tělesných tekutin. Taoisté používají postupy pro stimulaci vedoucí ke zvýšení a zachování tělesných tekutin. Věří, že právě ejakulační tekutina (sperma) obsahuje nejvíce energie Jing. Proto taoisté věří, že snížením frekvence nebo vyloučením ejakulace ušetří životní energii a prodlouží si život.

Kontrola ejakulace

Mnoho taoistů praktikujících taoistický sex spojovalo ztrátu ejakulační tekutiny se ztrátou životně důležitých životních síl. Ztráta tekutin měla vést k předčasnému stárnutí, nemocem a celkové únavě. Zatímco někteří taoisté tvrdí, že muž by neměl ejakulovat nikdy, jiní vytvářeli specifické matematické vzorce, které určovaly maximální počet pravidelných ejakulací přípustných pro zachování zdraví. Hlavní myšlenkou bylo omezit ztrátu tekutin. Jak tyto sexuální praktiky byly předávány v průběhu staletí, někteří praktici přikládali omezování ejakulace menší význam.

V každém případě však platí, že "zachování spermatu" je jeden z základních principů taoistické sexuální praxe - taoistického sexu.

Metody pro kontrolu ejakulace

Existují různé metody pro kontrolu ejakulace, které taoisté vyžadovali zvládnout. Aby se zabránilo ejakulaci, může muž udělat jednu ze dvou technik.

  • Mohl vytáhnout penis z vagíny těsně před orgasmem.Nedovolí tedy intenzitu vzrušení nastoupat do úrovně orgasmu a následné ejakulace. Metodu Joseph Needham nazval "coitus conservatus".
  • Druhá metoda zahrnovala použití intenzivního tlaku na hráz pod penisem těsně před orgasmickými stahy. Tento tlak měl zabránit proběhnutí ejakulace a uchovat tak spermie v mužově těle. I když je tato technika možná, pokud se provádí nesprávně, může způsobit retrográdní ejakulaci, (ejakulace dovnitř močového měchýře). Taoisté však věřili, že energie jing neopustila tělo a odešla do hlavy a "vyživovala mozek". Tato metoda byla některými taoistickými učenci jako Mantak Chia nazývána "Taoist Secrets of Love", "The Million Dollar Point". Někteří moderní učitelé taoistického sexu i dnešní sexuologové však došli k závěru, že tato metoda by neměla být používána, protože přináší potenciální nebezpečí poruchy ejakulace.

Další metoda zahrnuje taoistický tréning sám se sebou (dnes masturbace), při kterém muž oddělí podněty ejakulace a kontrakce orgasmu (kontrakce svalů pánevního dna) a kontrakce prostaty, která je podle taoistického učení "čerpadlem ejakulátu". Oddělení těchto impulsů v okamžiku orgasmu může muž docílit tak, že zastaví pohyb pronikání penisu do vagíny, zůstane v klidu uvnitř partnerky a násilným sevřením svalstva svého pánevního dna "zabrzdí" počáteční kontrakce prostaty a zároveň provede "meditaci přesměrování životní energie" jako "záměr". Taoisté věří, že přesměrováním nedojde jen k zadržení spermatu, ale k jeho přetransformování na životní energii (jing) a její odsunutí přes páteř do centra v mozku. Tímto způsobem muž může mít opakovaný orgasmus, ale nebude ejakulovat. A co je nejdůležitější, neztratí svou erekci a tělesné tekutiny. Tato technika předepisuje muži vystoupat na "žebříku" stupňujících se orgasmů ve spojení se "záměrem" meditací co nejvýše, aby došlo ke kultivaci a uložení velkého množství energie "jing" v mozku a těle muže. Pokud vše proběhne správně a úspěšně, muž by neměl vnímat tupou bolest ve varlatech a měl by mít své sperma v moči. Ti, kteří tuto metodu používají v praxi se domnívají, že je to jeden z klíčů na cestě k nesmrtelnosti.

Yin / Yang

Koncept Jin a jang je důležitý v taoismu a samozřejmě má také zvláštní význam v sexu. Yang obvykle odkazoval  na mužského pohlaví, zatímco Yin může odkazovat na ženské pohlaví. Muž a žena byli ekvivalent nebe a země, ale stali se obojím. Proto zatímco nebe a země jsou věčné, muž a žena trpí předčasnou smrtí. Každá interakce mezi jin a jang měla svůj význam. Vzhledem k tomuto významu každá pozice a činnost v milování měla svůj zvláštní význam a hodnotu. Taoistické texty popisují velké množství speciálních sexuálních pozic, které slouží k léčení nebo předcházení nemoci.

Jing

Dalším důležitým pojmem "Spojování esencí" bylo to, že spojení muže a ženy má za následek vytvoření Jing, druhu sexuální energie. Když se při milování začne vytvářet, pak to může vést ke změnám, které doplní životní sílu. Tím, že  páry mají tolik sexu, jak je jen možné, získávají možnost transformovat více energie jing, v důsledku které jejich těla postupně projdou řadou pozitivních zdravotních změn.

Význam ženy

Pro taoisty sex není jen o potěšení muže. Taoistický přístup k sexu předpokládá, že především žena by měla být stimulována tak, aby ze sexu měla radost a prospěch. K sexu by mělo dojít jen tehdy, když po něm  jeden nebo další partneři touží. Pokud bude sex v souladu s touhou, pak žena vytváří energii jing a muž ji může snadněji absorbovat a zvýší si tak svou qi. Proto ženy měly a mají v sexu velmi významnou a uznávanou roli a v taoistickém pojetí sexu bývá učitelem právě žena. Z taoistického pohledu žena má při sexuálním aktu moc dát nový život a vytváří pro muže energii, která mu  život prodlužuje.

Přesto ženy v té době byly  při sexu až na druhém místě. Mnoho textů z té doby řeší sex pouze z mužského pohledu. Neřeší nebo se tomu spíš vyhýbají, jaký užitek ze sexu by měla mít žena. Muži byli často vyzýváni, aby se neomezovali pouze na jednu ženu a bylo jim doporučováno mít sex jen se ženou, která byla krásná a neměla ještě děti. Žena byla chápána stále jen jako objekt. Mnoha muži byla žena chápána jako "nepřítel", a to proto, že mu mohla způsobit únik spermatu a tím "ztrátu životní energie". V pozdějších sexuálních textech v období dynastie Ming ženy ztratily postavení lidské bytosti a byly zmiňovány jako "jiné", "kelímek" nebo "nádoba", ve které muž může pěstovat svou životní energii. Význam uspokojení ženy byl také snižován i v pozdějších textech. V praxi tak byl v té době uznáván muž, který vstupoval do mnoha žen, ale bez ejakulace. Ženy byly považovány za prostředek pro prodloužení života mužů a mnoho starověkých textů bylo věnováno vysvětlení, jak si muž může skrze sex prodloužit svůj život. Podle těchto textů měl být život muže prodloužen pouze prostřednictvím absorpce ženské vitality (jing a qi). Někteří taoisté dokonce nazývali akt sexu "Bitva, krádež a posílení". Tyto sexuální metody by mohly odpovídat vojenským taoistickým metodám.

Kdy a kde

Další text "Zdraví a výhody královské ložnice", uvádí, že některé časy pro pohlavní styk jsou lepší než ostatní. Při úplňku, ve dnech velkého větru, při dešti, mlze, zimě nebo horku, hromu, blesku, tmavých mracích mezi nebem a zemí, při zatmění Slunce a Měsíce, duze a zemětřesení mohl pohlavní styk poškodit mužskou duši a způsobit onemocní ženy. Dětí počaté v tomto období mohly být postižené nebo nemocné na těle i duchu.

Velmi důležitý byl výběr správného dne pro pohlavní styk, pokud po sexu mělo přijít těhotenství. Po ženině období, první, třetí nebo pátý den byl nejvhodnější. Pokud v těchto dnech muž do ženy ejakuloval po půlnoci, dítě by mělo být pravděpodobně chlapec. Pokud dítě mělo být děvče, pak bylo potřeba, aby muž ejakuloval druhý, čtvrtý a šestý den po ukončení ženina období.

Lidé se měli při sexu vyhnout záři slunce, měsíce nebo hvězdy, sex nesměl být proveden uvnitř svatyně, v blízkost chrámů, studní, kamen a v okolí hrobů nebo rakve.

Pokud tyto návrhy byly akceptovány, pak potomek měl být dobrý, moudrý a ctnostný. Pokud se radami neřídili, byli potomci zlí a rodina se nakonec rozpadla.

Dlouhověkost a nesmrtelnost

Některé taoistické sekty dynastie Ming věřily, že jedním ze způsobů dosažení dlouhověkosti nebo "k nesmrtelnosti" pro muže je, že muž bude provádět pohlavní styk s pannami, (zejména mladými pannami).

Podle taoistického alchymisty Ge Honga, který žil ve 4. století, platí, že "ti, kteří hledají nesmrtelnost, "musí zdokonalit absolutní základy sexu. Tyto se skládají z transformace energie Jing, cirkulace qi a hluboké meditace. Tak vznikla první poučka "transformace Jing na sexuální umění". Toto učení vychází částečně ze šetření Jingu technikou jeho odesláním do mozku. Aby však bylo možné poslat energii Jing do mozku, musí muž umět zadržet ejakulaci při pohlavním styku. Podle některých taoistů tak zajistí, aby jing mohl přejít do páteře a vyživovala mozek namísto opuštění těla. Ge Hong však také uvádí, že je hloupost věřit, že pouhým zvládnutím praktik sexuálního umění lze dosáhnout nesmrtelnosti a že některé starověké mýty o významu sexuálního umění byly nesprávně vyložené a přehnané. Uváděl, že v běžném životě pro dosažení dlouhého života musí být sexuální umění prováděno v absolutním souladu se správným životním stylem. Ge Hong ovšem také varoval, že tyto sexuální praktiky zadržování ejakulace by mohly být nebezpečné, pokud by byly nesprávně praktikovány.

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)