Jste zde

Emocionální nevěra

Emocionální nevěra

Vztah lidí se sexem nebo s provozováním sexuálních praktik mimo manželství nebo partnerství, je považovaný za klasickou nevěru.

Vztah bez sexu mimo manželství nebo partnerství je možné považovat v některých případech za emocionální nevěru.

Mít přátele je normální a správné. Někdy je ale přátelství tak hluboké, že po emoční stránce může být intenzivnější, než milenecký vztah. Jedná se hlavně o intenzivní přátelství mezi lidmi s opačným pohlavím u heterosexuálů a stejným pohlavím u gayů a leseb, tedy homosexuálů.

Vztahům bez sexu se říká platonické vztahy. Přitom mohou být stejně intenzivní jako vztah sexuální. 

Přátelství s opačným pohlavím

Na přátelství s opačným pohlavím není nic špatného. Problém může nastat v okamžiku, kdy si jed z přátel najde svého partnera, se kterým začne intimněji čít. Nemusí se jednat hned přímo o sex, ale zpočátku třeba jen o intimní doteky, lehké sexuální praktiky, které později přejdou do intenzivního mileneckého vztahu, partnerství nebo manželství. Kamarád se může v očích přítele, partnera nebo manžela stát "sokem v lásce". Vnímá, že přátelské pouto mezi nimi je silné a začne mít pocit, že nemůže zůstat jen u přátelství. Přitom přátelé opravdu nemusí zacházet do jakýchkoli intimností a přitom mezi nimi může být hluboké přátelské pouto prověřené léty a mnoha i třeba složitými situacemi. Pokud to tak zůstane, je vše v pořádku a partner nebo partnerka po čase zjistí, že z této strany žádné ohrožení vztahu nehrozí.

Vše se však může začít vyvíjet i jinak, než by si možná všichni přáli.

Jak se z přátelství stane ve vztahu problém

Přátelství, zvláště pak ta dlouhodobá mají výhodu v tom, že se dva lidé znají z různých pohledů a mají se sebou zkušenosti při mnoha situacích, které život přinesl. Mnohdy se pak stane, že partner nebo partnerka nemusí být zdaleka tak intenzivně prověřen někdy i nepříjemnými okolnostmi a situacemi, jako přítel nebo přítelkyně. Snadno se pak může stát, že získá pocit, že si tak moc nerozumí jako oni dva přátelé. Ne každý to dovede ustát. To, že spolu dva lidé udržují milostný poměr nebo jsou partneři nebo manželé ještě nemusí znamenat, že si jsou tak blízcí i ve vzájemné komunikaci a sdělování pocitů a emocí. Přátelé si mnohdy dokáží vzájemně sdělit i věci, které si partneři nebo manželé svěřit nedokáží. takto otevřené přátelství s opačným pohlavím však pro dlouhodobý vztah může přinášet problémy a může být až zdrojem rozporů a hádek.

Emoční narušení vztahu může vést až k jeho rozpadu. Jsou prostě věci natolik důvěrné, že jejich řešení patří mezi partnery a manžele a ne mezi sebelepší přátele. Navíc opravdu hrozí, že původní přátelství se začne pomalu ale jistě posouvat do intimnějšího vztahu. Tehdy je potřeba si uvědomit, že takovéto přátelství se pomalu, ale jistě začíná posouvat do roviny emoční nevěry. 

Kdy se přátelství mění v emocionální nevěru

Tak na takovouto otázku se velice obtížně hledá vyčerpávající odpověď. Každý člověk svůj vztah k tomu druhému vidí naprosto individuálně a hlavně podle svých vlastních mantinelů a emocí. Také je obtížné zodpovědět, co je přátelství a kdy je přátelství to největší. Pohled na hodnocení přátelství si totiž každý vytváří sám ve svých představách a iluzích. Přátelství je také velice subjektivní pocit daný mnoha okolnostmi, které nás vedou k tomu, že ten nebo onen člověk je přítel. Říká se, že opravdové přátele poznáš až v nouzi. Myslím si, že to je "svatá pravda". Málokdo si v situaci, kdy dojde "na lámání chleba" a přátelé mizí, neozývají se, netelefonují, neodepisují ... dokáže přiznat sám sobě, že se vlastně po celou dobu co se znali, nejednalo o opravdové přátele. Je velmi obtížné si přiznat, že nás tito lidé vlastně zklamali. Ale ono je to trochu jinak. Zklamali jsme se my sami, protože jsme si o nich vytvořili představu, která nebyla reálná a mnohdy ani pravdivá. Ale byla to naše představa o přátelství a ta se rozplynula právě v situaci, kdy se nenaplnila naše očekávání.

Proto se velmi těžko odpovídá na otázku, kdy se přátelství mění v emocionální nevěru. Tedy ve stav, kdy začínáme přemýšlet o přítelkyni nebo příteli jinak, více sexuálně, než by přátelství odpovídalo.

Největším rizikem přátelství mezi mužem a ženou je přitažlivost. Pokud se kamarádi nějakým způsobem navzájem fyzicky přitahují nebo je jim vzájemná přítomnost velmi příjemná, může jejich přátelství skončit tím, že mezi nimi přeskočí jiskra a vzájemně nebo jednostranně se do sebe zamilují.

V případě, že je tato jiskra oboustranná, přejde kamarádství v lásku. No a láska a tělesná přitažlivost jde ruku v ruce a pak dobří kamarádi mohou snadno přejít do intimního vztahu. Některé, takto rozvinuté vztahy pokračují, naplňují se a končí manželstvím. Mnohé však takovýto intimní vztah neustojí a bohužel většinu dobrých přátelství zničí.

Pokud se jedná o lidi nezadané, je takovýto vývoj vztahu přirozený. Pokud však jeden (nebo oba) zadaný je, je to problém, který se netýká už jen těch dvou...

Je potřeba si ale uvědomit, že pokud spolu muž a žena začnou chodit, začnou být bližší partneři, pak by mezi nimi měl vždy být nějaký vztah, který by se kamarádstvím mohl nazývat. Náhlé emoční vzplanutí známé z filmů o lásce není tak časté ale u většina lidí, kteří se přitahují psychicky nebo fyzicky se nejdříve vytvoří určité vztahové pouto, které přeroste v pocit zamilovanosti a lásky. Z přátel se tak stávají lidé, kteří spolu začnou chodit a postupně se jejich vztah začne rozvíjet až do mileneckého. To pak umožní další úvahy týkající se společného života nebo manželství.

V případě, že se jedná o jednostrannou jiskru náklonnosti, stává se problém ještě složitější. Zamilovaný kamarád se časem stává přítěží, omezuje přátelství. V podstatě přátelství jako takové vlastně skončilo v okamžiku, kdy se do přátelství jednostranně vmísila láska. Nenaplněná láska přátelství zničí naprosto spolehlivě a jen málo takovýchto platonických vztahu vydrží období jednostranné zamilovanosti bez narušení kamarádství.

Pokud dva lidé jsou partnery nebo žijí v manželství, pak se může z jejich přátelství s opačným pohlavím stát problém, který může dlouhodobý vztah zkomplikovat nebo i zničit. Jinak totiž bude hodnotit kamarádství s opačným pohlavím hodnotit každý z manželů nebo partnerů.

Několik příkladů situací, které dobré přátelství může potkat

Celá další úvaha o přerůstání hlubokého přátelství bude výhradně zaměřena na přátelství mezi mužem a ženou a ženou a mužem. Přátelství mezi mužem a mužem a ženou a ženou nebývá pro partnerské vztahy tak velkým problémem jako je to u opačného pohlaví. Tedy to samozřejmě platí do chvíle, než vaší ženě začne kamarádka klást otázky typů "Kdy už se s tím svým hňupem konečně rozejdeš a najdeš si někoho normálního!"

Vždyť jsme jen přátelé ...

Muž i žena v partnerství nebo manželství podvědomě vidí v mužích a ženách v okolí partnera možné soky. Je to přirozená obava ze možné ztráty. Maličký pocit žárlivosti nebo obav jsou v každém člověku, Nemůžeme se pak divit že odpověď na otázku, kde žena byla celý večer formulovaná jako"Byla jsem s Richardem na skleničce. Neboj se, s Richardem jsme jen přátelé" nenechá muže chladným... To, že ten druhý je "jen kamarád" je stará fráze, která se přece ukázala už tolikrát jako nepravdivá. Proto muž zbystří a červík podezření začne hlodat. Proto jen tato fráze můžete ohrozit partnerství nebo partnerství, zvláště v případě, že stupeň žárlivosti je vyšší, než zdravý. To samé samozřejmě platí i pro muže, kteří se vrací od kamarádky... Problém však může být opravdu složitější. Mnohdy totiž lidé do přátelství vkládají více, než přátelství odpovídá. A někdy také to, co do přátelství vkládáte, může být tím druhým chápáno jinak, než jak to vnímáte vy. Proto každé příliš důvěrné přátelství, souznění a fyzická náklonnost může být pro dlouhodobý partnerský vztah nebo manželství rizikem. Vždyť ne nadarmo se říká "Kamarád taky rád".

Vyhledávání přítomnosti a trávení společného času

Trávení společného času s kamarády bylo obdobím svobodného stavu. V manželství nebo dlouhodobém partnerství se spíše předpokládá rodinný život a prožívání společného času s partnerem nebo partnerkou. To, že více času trávíte s kamarády znamená, že něco není v pořádku. Čím více času trávíte s kamarády, tím víc je budete preferovat před partnerem a ostatními lidmi. Zvyk trávit čas s kamarády je potřeba omezit, jinak se jen obtížně bude rozvíjet skutečný partnerský nebo manželský vztah. Navíc je doba strávená mimo domov i dobou, kdy neřešíte rodinné povinnosti a ty logicky musí převzít ten, kdo doma zůstal. To může vést k pocitu že jeden dělá vše a druhý se jen baví. Problém může nastat také v psychickém pohledu na celou situaci. Pokud se vztah s kamarády stává pravidelným, potřebným, závislým, pak pokud nebude možnost setkání naplněna, takovýto člověk je relativně bez důvodu podrážděný, nespokojený, nešťastný a začne mít problémy prožívat naplno veškeré aktivity s rodinou. Může se také stát, že přátelé se stanou nerozlučnými přáteli a začnou mít pocit touhy trávit spolu volný čas a rodinné dovolené. Je to samozřejmě možné, ale právě v takovýchto situacích mohou nastávat vážné rodinné problémy. Jak je složité se domluvit na tom, co budete dělat, Jeden by nejraději odpočíval, druhý šel na tůru, třetí se šel koupat a čtvrtý by chtěl jít nakupovat. Když se prosadí názor jednoho, tři se musí přizpůsobit...

Rozebírání problémů v manželství a partnerství

Nejbližším člověkem v partnerském nebo manželském vztahu je vždy ten druhý. Jakmile začnete řešit problémy a pocity v manželství s někým druhým, znamená to vždy jen to, že nemáte dost odvahy to řešit s tím, koho se to bezprostředně týká. Pokud takto citlivé otázky řešíte s kamarády, pak se to vždy musí obrátit proti vám. Kamarádi jsou navíc většinou s vámi a proto vám odpoví obvykle to, co chcete slyšet. Vždyť jsou to přece kamarádi ...

Nekritická důvěra

Mít ve svém kamarádovi nebo kamarádce "zpovědní vrbu", které se můžete kdykoli svěřit, se zdá výhodné. Jenže takovéto vzájemné "porozumění" vytváří pouto, které posiluje a prohlubuje emocionální intimitu. Pokud začnete kamarádovi nebo kamarádce bezmezně důvěřovat, může to být i následek toho, že na vás jeho nebo její přítomnost působí tak silně, že dojde k uvolnění hormonu Oxytocin, který je považovaný ve vztazích za "hormon důvěry". Ten vaši nekritickou důvěru ještě více umocňuje. Nekritická důvěra může vést k velkému zklamání, někdy s nedozírnými následky. Jen pro upřesnění - když dlouho budete svou "vrbu" zalévat samými problémy a negacemi, za nějakou dobu můžete zjistit i to, že se vám začne vyhýbat. Každý totiž nedokáže dlouho přijímat jen negativní události a tak se raději stáhne.

Sdílení intimních problémů

Ještě vyšším stupněm nekritické důvěry je sdílení intimních problémů. Sdílení myšlenek, obav, nadějí, vášní i problémů prohlubuje intimitu – vytváří citové pouto mezi dvěma lidmi, což je někdy silnější pouto než pouto sexuální. Intimní problémy jsou intimní. Týkají se těch dvou lidí a ne dalších "důvěrníků" nebo "poradců". Proto by řešení intimních problémů mělo výt výhradně součástí manželství či dlouhodobého partnerství, případně sexuologů, psychologů a manželských poradců. Rozhodně se nevyplatí je řešit s kamarádem nebo kamarádkou. Jak vám asi poradí kamarád, když o svém manželovi prohlásíte "Můj muž je impotentní debil"?. V tom případě to lze v lepším případě považovat hrubou netaktnost a vyjádření ztráty důvěry.

Plánování společného času o samotě

Když s kamarádem nebo kamarádkou začnete plánovat čas o samotě, "je to nejlepší cesta do pekla..." Pokud totiž jeden z kamarádů své kamarádství vnímá jako platonický vztah, může takové setkání vyhodnotit jako výzvu a podle toho uvolnit své zábrany. V takových okamžicích nejčastěji dochází k překročení hranice, která změní platonického vztahu na pokus o sexuální. Někdy úspěšně. Příroda je mocná čarodějka a dokáže obrátit i ty nejčestnější úmysly v prach.

Porovnávání kamaráda nebo kamarádky s partnerem nebo partnerkou

Porovnávání někoho, s kým se pravidelně scházíte na kávě nebo skleničce vína, nemůže dopadnout nikdy ve prospěch toho, s kým musíte řešit každodenní starosti, problémy v práci, nákupy, úkoly a výchovu dětí. Zvláště pak v okamžicích, kdy to doma neklape úplně dokonale...
Pokud člověk začne, byť jen v myšlenkách, svého partnera porovnávat s kýmkoliv dalším, podvědomě začne zkresleně hodnotit realitu. Takovéto úvahy a srovnávání do dlouhodobého vztahu a manželství nepatří. Rozhodně ne v okamžicích, kdy myslíte na konkrétního člověka.

Snění o kamarádovi, sexuální fantazie

Snění o sexu s kamarádem nebo kamarádkou patří mezi nejčastější erotické představy mužů a žen. Když se dostanete do fáze, kdy se emočně stáváte na kamarádovi nebo kamarádce závislí, pak vaše chování začíná ohrožovat váš dlouhodobý vztah. Potřeba setkání může být vnímána jako normální. Nesmí se však tento pocit posunout do stavu závislosti, kdy upřednostníte rozhovor s partnerem nebo partnerkou před kamarádem nebo kamarádkou. Pokud se na takovéto setkání vysloveně těšíte, myslíte na tě, představujete si ho a přitom prožíváte pocity očekávání i nějaké formy vzrušení, pak si začínáte zadělávat na problém. Takovýto stav je totiž provázen uvolňováním hormonu Dopamin. Dopamin má podobné účinky jako kokain. Lidé, kteří mají snahu nechat působit dopamin na svůj mozek, prožívají svůj život příjemněji. Tento hormon funguje pro centrum mozku jako odměna a zkresluje vnímání reality pozitivním směrem. Fantazírování o sexuálním vztahu s kamarádem nebo kamarádkou může na první pohled přidat kamarádství na hloubce a intenzitě. Ve skutečnosti se pomalu a jistě začíná projevovat touha své sexuální fantazie realizovat. Potom stačí vhodná situace nebo trocha alkoholu a z představ je realita.

Masturbace s představou kamaráda nebo kamarádky

Klasickou emocionální "nevěrou" je masturbace s představami, jak vám ji provádí váš kamarád nebo kamarádka. Je samozřejmě obtížené, ne-li nemožné masturbovat bez sexuálních představ. Erotické představy jsou prostě jedním z podnětů sexuálního vzrušení. Pokud si na kamaráda vzpomenete při masturbaci, pak budiž, ale pokud začnete s masturbací právě proto, že na něho myslíte, může to být začátek problému. Zvláště v případech, kdy tato představa bude pravidelnou součástí vaší autoerotiky. Platí to stejnou měrou pro muže i pro ženy.

Tajemství a jakékoliv skrývání

Sdílení "tajemství" je rizikové vždy a za všech okolností, Ne nadarmo se říká "Nezapomínej, že i tví přátelé mají své přátele". Kromě toho, že vaše tajemství může být snadno veřejným tajemstvím, riskujete to, že sdílením těchto "tajemství" upevňujete pocity blízkosti mezi vámi a přítelem nebo přítelkyní. To může vést až k nekritické závislosti na tom druhém a prohlubování odstupu mezi partnerem, partnerkou a vámi. Vytváří se tak falešný pocit emocionálního bezpečí a důvěry s kamarádem nebo kamarádkou a pocit ochrany a potřeby obrany přede všemi, kteří by takovéto přátelství chtěli narušit. To se pak týká nejbližších lidí, včetně manžela nebo manželky.

Důvody pro utěšování ospravedlňují chování

Utěšovat někoho je vždy snadnější, jak něco řešit. Utěšitel nebo utěšitelka jsou vždy lepší a chápavější jak všichni ostatní lidé. Když vás bude někdo "blízký" ujišťovat, jak moc vás chápe a k rozumí tomu, že jak trpíte v manželství, Má většinou vedlejší úmysly nebo je mu to celkem jedno. Klidně schválí, že všechna vina je tom druhém. Ani jinak nemůže protože pokud se takto svěřujete, podvědomě očekáváte přesně takovéto hodnocení situace. A kamarád nebo kamarádka vám jen vyhoví.... Možná k tomu bude mít i osobní důvod.

Poskytování nebo přijímání dárků

Pokud začnete přemýšlet o kamarádovi i při nákupech a začnete mu z vděčnosti nakupovat dárky, pak je také něco špatně. Dárky jsou velmi intimní záležitostí – a koupíte-li někomu něco z tohoto důvodu, dáváte mu jasný signál, že je vám opravdu blízký a vnímáte jej opravdu zcela odlišně než ostatní.

 

Varování

Emocionální nevěra může být na první pohled naprosto nevinná. V podstatě ji lze považovat i za podvědomou, mnohdy potlačovanou formu lásky. Říká se, že láska je slepá. To samozřejmě platí i té platonické emocionální. Je příjemná, ale nic neřeší. Odvádí však pozornost od skutečných problémů. Navíc způsobuje falešné představy a vize, které se můžete rozhodnout nakonec realizovat. O tom, že takovéto jednání nakonec může ohrozit váš dlouhodobý vztah, pak nemůže být žádných pochyb.

Dovolím si ještě poznámku o sdílení erotických představ v partnerském vztahu. Rozhodně není vhodné v okamžiku, když si se svým partnerem nebo partnerkou v intimní chvíli chcete sdělovat své sexuální představy a touhy s cílem posunutí vašeho vztahu o kousek dál, přibrat do svých sexuálních představ barvité líčení o úžasnosti těla kamaráda nebo kamarádky. Podobně určitě neobstojí představa o tom, že by bylo fajn přibrat k sexu manželčinu kamarádku, která by jistě souhlasila... Stejně to samozřejmě platí i pro ženské představy o sexu s partnerovým nejlepším kamarádem.

 

Pro zasmání

Manžel s manželkou se pokoušejí o milostné hrátky. Moc jim to ale nejde.
Muž ne a ne se vzrušit.
Nakonec manželka prohlásí
"Miláčku, taky si nemůžeš na nikoho vzpomenout?"
Tak toho dnes raději necháme.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)