Jste zde

Techniky stisku penisu a jejich význam

Techniky stisku penisu a jejich význam

Volné pokračování článku "Metody a techniky oddalování ejakulace".

"Tajné" tantrické a taoistické metody oddalování orgasmu, tajemné techniky pro prožívání orgasmu bez ejakulace a další tajné a ještě tajnější metody, které byly "odhaleny" ... To jsou časté články na různých webech, v novinách a časopisech. Když něco takového čtete, pak se zklidněte, nebude to zas až tak "horké".

To, co je pro nás tajné, utajované nebo tajemstvím v oblasti sexu, je pro východní národy normální sexualita, nad kterou se opravdu nepodivují. Spíš se diví nám, lidem ze západních zemí, jak z milování dokážeme dělat něco výjimečného, tajemného a skoro jen pro vyvolené. Pouze vyvolení,kteří poznají tajemství zažijí sexuální extázi, pro ty ostatní pak zbývá obyčejný sex ...

Když se nad tím trochu zamyslíte, musí vám být jasné, že když je něco tajné a vy si "TO" můžete za tučný obnos můžete objednat a bude vám "TO" zasláno poštou nebo mailem, pak to asi nemůže být ani tajné, ani výjimečné. "TO" výjimečné z těchto technik udělal obchod, touha po penězích a bezpracném zisku využívající lidskou bez snahy a práce získat víc, než má soused.... (v překladu - spoléhají na lidskou blbost)

Stačí si vzpomenout na "tajnou dietu z Tibetu", která byla mediálním hitem před pár lety. Toto tajemství bylo každému vyvolenému (kdo zaplatil) odhaleno za necelých 1000,-Kč. A co bylo obsahem toho tajemství - "NEŽER!".

Tak nějak podobně je to i se zaručenými tantrickými a taoistickými tajemstvími, která se týkají prodlužování milování a oddalování ejakulace. Řeknu vám ho hned: "Posiluj svalstvo pánevního dna, nauč se znát své tělo a jeho pocity, medituj, zklidni se, vyprázdni svoji mysl, nemysli na sebe, ale na druhé, nespěchej, prožívej naplno své pocity, podřiď své vzrušení pocitům partnera ...". A je to venku a máte to zadarmo!!!

Všechny techniky a oddalování orgasmu na bázi "stisku penisu nebo bodů na těle" se provádí s cílem oddálit ejkulaci a prodloužit sexuální spojení. Některé techniky je možné zvládnout až do takové úrovně, kdy se daří oddálit proces ejakulace, ale muž přitom může prožít plnohodnotný orgasmus bez ejakulace. Techniky se provádí v okamžiku, kdy muž vnímá blížící se úroveň vzrušení, kdy v krátké době nastane ejakulace. Technika se tedy musí provést dříve, než je překročen okamžik vzrušení po kterém je již spuštěn přirozený proces ejakulace, který se již nedá nijak ovládnout ani zastavit. Technika musí být provedena VČAS, dostatečně důrazně a přesně. Muž musí především dokonale znát své pocity a intenzitu vzrušení, aby dokázal techniku provést VČAS a nedostal se ani v průběhu jejího provádění za hranici samovolné nezadržitelné ejakulace.

Kolébkou technik ovládání ejakulace pomoci stisknutí tlakových bodů je Japonsko, Čína a Indie. Nalezení těchto bodů přímo souvisí s technikami využívanými pro léčení nemocí a zdravotních problémů, jako je akupresura, reflexologie a akupunktura. Některé doteky nebo stimulace tlakem, případně dráždění bodu jehlou měly tu sílu, že dokázaly potlačit, případně úplně odstranit některé formy emocionálního nebo fyzického napětí a bolesti. Při hledání léčivé bodů a technik byly nalezeny i body, které přinášely pocity uvolnění i vzrušení a umožnily řešit předčasnou ejakulaci a prodloužit milování. Hlavní výhoda tlakových technik je jejich jednoduchost a naprostá přístupná každému muži i mileneckému páru, který chce ovládat svou sexuální energii.

Technik a metod kontroly nad ejakulací je více

Techniky prodlužováni sexuálního aktu a vícenásobného orgasmu u muže byl hledány a používány již ve starověku v Číně, Japonsku a Indii. Tyto metody znovu objevili a do praxe zaváděli američtí sexuologové William Masters a Virginia Johnson. Tito odborníci je používali především k léčbě předčasné ejakulace. 

Techniky kontroly ejakulace stiskem penisu

V tomto článku se však budeme zabývat především technikami stisku penisu a body pro oddálení ejakulace. Tyto techniky opravdu mohou pomoci prodloužit pohlavní styk oddálením ejakulace. Není to však jen o znalosti stisku nějakých bodů. To by zdaleka nestačilo. Muž především musí pochopit, že pokud chce ve svém sexuálním životě něco z¨měnit, musí začít u sebe. Musí se v první řadě naučit znát své tělo, jeho pocity a potřeby. Teprve potom se může začít zabývat tím, jak kontrolovat své vzrušení a pocity.

Muž má mnoho erotogenních zón, ale tou nejsilnější je samozřejmě jeho penis. Pro "tajemství" technik stisku začíná u znalosti vlastního penisu. Některá místa jeho místa jsou citlivější než jiná a vhodně volená stimulace může navodit pocity slasti, vzrušení, vnitřního štěstí a samozřejmě i vyvrcholení. Proto vhodně volená stimulace, tření, tlaky i chvění může vzrušení prodloužit, penis uvolnit, relaxovat a posunout okamžik ejakulace nebo ejakulaci zcela oddělit od pocitů vyvrcholení. Opravdu to však není pouze o stisknutí nějakých bodů, které vše zařídí a zajistí samy.

Techniky stisku penisu byly vždy považovány za metodu pro zvládnutí prožitku orgasmu bez ejakulace a pro vyřešení problémů s předčasnou ejakulací u mužů, kteří jí trpí.

Dva základní směry ovládání ejakulace stiskem

V podstatě jsou dva základní směry ovládání ejakulace stiskem. Jedná se o techniky

Obě tyto techniky však samy o sobě nezajistí ovládání ejakulace každému, kdo si přečte jak se mají provádět. Jejich zvládnutí předpokládá kázeň, touhu zvládnout něco nového a odhodlání překonávat neúspěchy. Techniky stisku penisu a akupresurních bodu na penisu a hrázi jsou spojovány s dýcháním, drážděním vyústění močové trubice, masáží perinea (hráze) a jemnou masáží varlat. Důležité je i naučit se naplno prožívat nižší úrovně vzrušení, které vedou k celkovému povolení fyzického i sexuálního napětí. To všechno mohou být ony tajemné techniky, které pro nás představují tajemství orientálního umění lásky. V podstatě se tedy jedná o zcela jiný, neuspěchaný a plně prožívaný sex, kdy čas nehraje roli a kdy cílem není orgasmus, ale cesta k němu.

Procvičování technik stisku penisu

Techniky stisku penisu se nedají naučit přímo v "ostrém provozu" při sexu. Musí se zvládnout ještě dříve, než se s nimi začnete pokoušet prodloužit pohlavní spojení. Nejdříve se musí vyzkoušet formou "cvičení" při masturbaci. Autoerotika dovoluje muži lepší soustředění na vlastní pocity a tedy i lepší zvládnutí technik, které ejakulaci musí včas předcházet a zabrání ji. Ani cvičení nebudou hned úspěšná. Musí se prostě několikrát vyzkoušet a někdy i neúspěšně a to umožní poučit se z chyb, kvůli kterým se ejakulaci nepodařilo zvládnout.

Důvod selhání bude prakticky vždy stejný:

 • pozdní zahájení techniky stisku
 • nepřesné provedení techniky, které ejakulaci nezabránilo
 • technika provedená ženou byla ještě více vzrušující, než kdyby si ji muž dělal sám

Ale nebuďte z neúspěchu zas až tak smutní. Sice se vám nepodaří techniku možná zvládnout podle vašich představ, ale když "selžete" a techniku nezvládnete, tak vás čeká prožití orgasmu. Takže to zase nebude tak tragická prohra ....

Při procvičování technik si vyberte jen jednu z nich a tu pak dokonale zvládněte. Nikdy v průběhu výuky neměňte techniku!!! Pokud nebudete procvičovat jen jednu, ale budete improvizovat, nezvládnete žádnou. Nakonec budete mít pocit, že nefunguje žádná. Nebude to však chyba techniky, ale vás!!!

Technika se procvičuje v několika stupních obtížnosti

Nyní jste v roli tantrických žáků. Žádný z tantrických mistrů se nestal mistrem bez toho, že byl nejdříve tantrickým žákem...

Techniky se procvičují v několika stupních obtížnosti a platí, že každý stupeň musí být nejdříve dokonale zvládnut než se přejde na vyšší. Pamatujte si, že tady se nedá nic uspěchat!  Teprve tehdy, když se vám podaří konkrétní techniku zvládnout natolik, že se na ni můžete spoléhat, je možné přejít k vyššímu stupni procvičování. Teprve až projdete všemi stupni výuky, může techniku stisku penisu použít při pohlavním styku.

Jednotlivé stupně obtížnosti jsou:

 • autoerotika - masturbace
 • masturbace prováděná ženou, kdy techniku stisku si provede muž
 • masturbace prováděná ženou, kdy techniku stisku provede žena
 • orální sex, kdy techniku stisku si provede muž
 • orální sex, kdy techniku stisku si provede žena
   
 • pohlavní styk, kdy techniku stisku si provede muž
 • pohlavní styk, kdy techniku stisku provede žena

 

Techniky stisku penisu při pohlavní styku

Pokud jste se úspěšně dostali až do stupně, kdy oddálení ejakulace začnete procvičovat při souloži, je vám zcela určitě jasné, že jste začali chápat rozdíl mezi běžným pojetím sexu a sexu s oddalováním ejakulace.

Proto by vám další část výuky neměla připadat již až tak moc složitá. Při souloži se však k běžným pocitům při stimulaci penisu a erotogenních zón připojují i další vzrušující podněty, jako je přímé spojení s energií ženy, teplo a vlhkost při spojení pohlaví.

Základem je, aby žena byla dostatečně vzrušená nebo aby byl použit kvalitní lubrikant. Penetraci provádějte pomalu a postupně, pohyb penisu by měl být velmi pomalý. Zvykejte si na pocity, sevření penisu, teplo vlhlo i na energii ženy, která je při spojení naprosto na jiné úrovni, než byla při všech předcházejících technikách nepenetrační stimulace. Neustále kontrolujte pocity a projevy vzrušení, které předcházejí ejakulaci. Platí to nejen pro muže, kteří ví, že často končí kvůli předčasné ejakulaci, ale i pro muže, kteří mají za cíl oddalování orgasmu a prožívání orgasmu bez ejakulace. Konkrétní provedení techniky stisku se pak v další fázi soulože budou lišit podle zvolené metody. Proto se musíte řídit pokyny pro jednotlivé techniky.

Technika tlaku na bod pod žaludem penisu - technika "Velkého stisku"

Na penisu je několik míst, jejichž stisk může pomoci úspěšně oddálit ejakulaci. Najdete je po obvodu penisu okolo žaludu a v místě, kde je žalud spojen s tělem penisu uzdičkou. Právě toto místo je pro techniku "Velkého stisku" nejvhodnější. Tato technika má své kořeny v Indii, kde byla  k oddalování ejakulace používána již v dávných dobách. Byla to technika, která byla považována za základní tantrickou zkušenost, kterou musel dokonale zvládat každý žák v tantrických chrámech. Oddálení ejakulace pomůže zvládnout hmat, kdy muž přeruší soulož a VČAS před ejakulací stiskne bod pod žaludem v místě spojení žaludu s tělem penisu uzdičkou. Stisk musí být silný a dostatečně dlouhý, aby povolilo nahromaděné sexuální napětí. Délka stisku bývá individuální a to deset až dvacet sekund, i déle. Techniku stisku může místo muže provést i žena. Pravděpodobně poklesne nejen vzrušení, ale i erekce. To však nebývá problém a po překonání pocitů vedoucích za normálních okolností k ejakulaci, je možné pokračovat v souloži. 

Technika "bodu za milion dolarů"

Druhá technika, technika stisku "bodu za milion dolarů" využívá hmatu, při kterém je pevně stisknut bod u kořene penisu mezi konečníkem a šourkem. Tato technika byla považována za posvátnou metodu vhodnou pro oddálení ejakulace a zvládnutí technik prožívání vícenásobného orgasmu muže bez ejakulace. Tato metoda má své kořeny v dávnověké Číně a byla považována za techniku, která muži, který ji bude zvládat zajistí prožívání orgasmů bez ejakulace a tedy bez ztráty jeho životní energie qi (čti či). Ejakulace v taoismu je chápána jako ztráta sexuální energie, tedy energie životní. Muž, který se naučil prožívat orgasmy bez ejakulace si touto cestou mohou zajistit dlouhověkost.

 

Poznámka

Muladhara čakra, se nachází na konci páteře, v oblasti hráze. Říká se jí také 1. čakra. Je spojena s nejhustší nebo "nejtěžší" formou energie s pomalými vibracemi. Symbolicky nazývaná energie Země a souvisí s "uzemněním" energií, s vitalitou člověka, jeho spojením se Zemí, "zakořeněním", nalezením svého pevného budu. Z pohledu tantry tímto místem prochází energie Kundalini, která je potenciálním zdrojem kosmické energie.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

 

(AK)(Z)