Jste zde

Polyamory - milostný vztah více lidí

Polyamory - milostný vztah více lidí

Hlavní téma: "Vztahy mezi lidmi".

Polyamory je milostný sexuální vztah několika partnerů. Jedná se o partnery, kteří s takovým vztahem a soužitím vzájemně souhlasí. Tento současný milostný vztah více lidí není tak moc o sexu nebo jen o sexu. Spíše je o vzájemné lásce nebo velmi blízkému vztahu vice lidí. Někteří lidé praktikují současný milostný vztah s více lidmi za účelem vytvoření "velké rodiny", kde všichni společně žijí, milují se, ale také sdílí povinnosti každodenního života. Penetrační sex může, ale také nemusí být součástí takového vztahu. Důvody pro vznik takovéhoto netypického vztahu bývají různé. Mnohdy vychází z toho, že jeden z partnerů miluje jinou ženu nebo muže. Druhý partner pak souhlasí s vytvořením společné domácnosti a přizpůsobí se. Může to však být i tak, že se prostě důvěrní kamarádi rozhodnou, že budou společně sdílet nejen společnou domácnost, ale také se budou společně milovat. Motivem však může být i ryze sexuální vztah, kdy partneři chtějí žít ve velké společné domácnosti za účelem společného sexu.

Základním problémem společného sexuálního vztahu více lidí bývá, že takovýto vztah je většinou jen na přechodnou dobu. Žárlivost, vztahové problémy, jiný milostný vztah nebo nemoc se prostě nevyhýbají ani lidem, kteří chtějí žít společně ve větším vztahu. Myšlenka je to sice krásná, ale jak určitě z vlastních zkušeností víte, více lidí - více problémů...

Společný sexuální vztah více lidí u nás není právně uznávaný. V některých zemích může být právně zakotven jako svazek jednoho muže s více ženami (Polygamie) nebo jedné ženy s více muži (Polyandrie). V takovém případě se však už jedná o právní svazek s jasnou odpovědností. V našich končinách však takovéto vztahy právně zakotvené nejsou.

Zapojení se do takovéhoto typu vztahu vyžaduje velkou vzájemnou důvěru, upřímnou komunikaci a především velkou vzájemnou lásku. Z dlouhodobého pohledu, mimo právní vztah, jsou rizika, že něco selže, příliš velká.

Problém může nastat a nastává v okamžiku, kdy některá z žena nebo žena více mužů otěhotní. Právní řád neuznává více otců a proto se za otce musí prohlásit jeden z otců. Takovéto okamžiky většinou velmi závažně naruší chod jinak, doposud fungujícího, vícenásobného vztahu.

Jako příklad takovéhoto vztahu je možné uvést příběh filmu Love argentinského režiséra Gaspara Noého. Film Love by svým "netradičním" podáním vztahu tří lidí, muže a dvou žen, nemusel nihoho pohoršit. Je to velmi upřímně vylíčený milostný vztah tří lidí, kteří se rozhodli žít a milovat společně. Jejich velká láska si problémy, které přichází s dítětem, neví rady... Přitom se od počátku s takovouto situací mělo počítat...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: