Jste zde

Stupně závažnosti ED podle subjektivního vnímání

Stupně závažnosti ED podle subjektivního vnímání

Erektilní dysfunkce je lidově řečeno neschopnost dosažení a trvání dostatečně tvrdé erekce. Odborně řečeno je erektilní dysfunkce definována jako neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk.

Mužská erektilní dysfunkce je jednou z vůbec nejčastějších poruch sexuálních funkcí. Erektilní dysfunkci lze jen těžko nějak přesně rozdělit a kategorizovat. Je to dáno především proměnlivostí dispozice konkrétního muže v daný okamžik. Stejný muž za jiných okolností může mít obtíže zcela jiné úrovně, případně žádné.

Tento informace navazují na článek Erektilní dysfunkce. Pro pochopení souvislostí doporučuji seznámit se s jeho obsahem.

V zásadě se jedná o poruchu v některém ze tří základních prvků určujících kvalitu erekce:

  • schopnost dosáhnout erekce
  • dostatečné ztopoření penisu
  • schopnost udržet erekci

Z pohledu medicíny je ED rozdělena podle rozsahu postižení do 4 stupňů:

  • Stupeň 1: Penis je větší (než obvykle), ale není pevný.
  • Stupeň 2: Penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik. Muž cítí vzrušení, ale pevnost penisu jeho psychickému vzrušení neodpovídá.
  • Stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý.
  • Stupeň 4: Penis je úplně tvrdý

Odhady uvádějí, že některým z jejích stupňů trpí až polovina všech mužů po překročení čtyřicátého roku věku. S přibývajícími léty se tyto počty ještě zvyšují. Podle některých průzkumů přiznává v České republice poruchu erekce každý druhý muž starší 40 let. Tento problém tedy postihuje velkou část mužů a je velmi pravděpodobné že se někdy v životě postihne každého muže. Erektivní dysfunkce není o tom, jestli muž dokáže souložit půl hodiny a jiný jen pár minut! Tento problém je o nedostatečně rychlé a pevné erekci, která je potřebná k uskutečnění pohlavního aktu. 

Muži prostě občas mívají problémy s erekcí, to však neznamená, že by se erektivní dysfunkce musela hned stát trvalým problémem. Diagnóza erektivní dysfunkce se stanovuje tehdy, když se obtíže s erekcí objevují pravidelně. Základní definice erektivní dysfunkce tento zdravotní problém charakterizuje jako minimálně šest měsíců trvající neschopnost dosáhnout a/nebo udržet erekci dostatečnou pro provedení uspokojivé sexuální aktivity. Podle stupně postižení se problémy s erekcí nemusí vyskytnout pokaždé, mohou se však v určité časové periodě opakovat.

Hodnocení co je a co není erektivní dysfunkcí je také hodně subjektivní. To, co je pro někoho naprosto uspokojivý sex, může jiný považovat za naprosto nedostatečný výkon. Pokusme se tedy neodborně lidovou formou rozdělit problémy s erekcí do několika stupňů podle závažnosti, jak je muži vnímají:

Bez problémů

Pro muže není erekce problém. Muž má pravidelné erekce, kterých dosáhne bez větších obtíží běžnou stimulací. Erekce je dostatečně tvrdá, aby mohlo dojít k zavedení penisu do pochvy a je možné ji bez obtíží udržet až do vyvrcholení. Pravidelně se dostavují i ranní erekce, které svědčí dobré schopnosti prokrvování topořivých těles.
Z pohledu medicíny: stupeň 4 - penis je úplně tvrdý. Erekce pro muže není problém, ze zdravotního pohledu ideální stav.

Malé problémy s erekcí

Mírný, nejméně závažný stupeň erektivních poruch je charakterizován pouze příležitostným, ale opakovaným selháním erekce. Patří sem i případy, kdy k erekci dojde, ale během styku se ji nepodaří udržet až do orgasmu. S erekcí nejsou problémy pravidelně, k poruchám erekce dochází jen za určitých situací nebo s konkrétní partnerkou. Často je tato porucha spojena se stresem, narušením psychicky nebo velkou pracovní zátěží. Problémy se mohou opakovat, protože muž se již podvědomě bojí opakování selhání. Je rozumné si v klidu o problému pohovořit s partnerkou a snažit se nemyslet na svoji erekci. Rozhodně není řešení problému snížení frekvence sexuální aktivity, případně se sexu začít vyhýbat.
Z pohledu medicíny: stupeň 3 - penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý. Jedná se o lehkou formu erektivní dysfunkce.

Dost časté problémy s erekcí

Muž pravidelně trpí poruchami erekce. Často se stává, že nedosáhne dostatečně tuhé erekce k uskutečnění sexuální aktivity nebo erekce nevydrží a ochabne ještě před orgasmem. Problémy s erekcí se nevztahují konkrétní situace, ale postihují muže pravidelně. Tyto obtíže již považujeme za erektilní dysfunkci. Pokud trvá takový problém s erekcí více než 6 měsíců, je důvodem k návštěvě lékaře. Poruchy erekce totiž mohou být prvním příznakem jiného, dosud zatím neprojeveného, často však závažného onemocnění.
Z pohledu medicíny: stupeň 2 - penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik. Muž cítí vzrušení, ale penis se chová jinak. Jedná se o středně těžkou erektivní dysfunkci.

Výrazné obtíže s erekcí

Velmi omezená je schopnost vůbec dosáhnout erekce a pak ji udržet. K dostatečně pevné erekce potřebné k uskutečnění sexuální aktivity prakticky nedochází. Následuje pocit beznaděje, prohlubuje se deprese a muž si přestává věřit. To může mít další dopad na schopnost dosažení a udržení erekce. Stav výrazně omezuje sexuální život páru. Důvodem rozhodně nebude již jen psychická labilita, nebo ztráta sebedůvěry. Často znamená závažné cévní nebo jiné onemocnění, které se již na erektivní dysfunkci různou měrou podílí. Tento stav může nastat až dva roky před propuknutím cévní poruchy. Jedná se o velmi významné upozornění na další zdravotní rizika. Je nutné vyhledat lékaře a řešit nejen poruchu erekce, ale také případné další zdravotní problémy.
Z pohledu medicíny: - stupeň 1 - penis je větší (než obvykle), ale není pevný. Jedná se o těžkou formu erektivní dysfunkce.

Léčba erektivní dysfunkce

Erektilní dysfunkce se dnes dá velmi úspěšně léčit! Je však potřeba zajít k lékaři a svěřit se mu se svými problémy. Dnešní doba je v sexuální oblasti silně ovlivněna objevem účinných léků na poruchy erekce. Jejím představitelem a pojmem se stala Viagra, která však pomohla nejen v řešení problémů s erekcí. Mediální ruch, který byl rozpoután okolo Viragy odtabuizoval impotenci a předložil ji k veřejné diskusi. Lidé začali o problémech s impotencí mnohem snadněji hovořit. Také lékaři konečně o tomto problému začali s pacienty více mluvit protože získali lék, který jim mohli nabídnout. Tato změna je velice žádoucí, neboť poruchy erekce jsou dnes prakticky stejně rozšířené jako vysoký krevní tlak, nebo cukrovka. Více informací naleznete v článku Erektilní dysfunkce - léčba.

 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje:

(AK)(Z)

Komentáře

V případě 3, jak to řešit? Souvisleji s tím neobvykle povislá varlata? Jak muži sdělit, že se jedna o tento problém, když jemu to nepřipadá neobvykle? Jak on na to muže přijít sám, když to tak mel cely život? Mohl to způsobit silní traumaticky zážitek v jeho dětství (avšak nejedná se o nic sexuálního)?
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den, děkuji za důvěru.
Píšete, že problém je možné hodnotit jako stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý. Bohužel nevím, jak je věk muže. Neuvádíte také jako dlouho problém s erekcí přetrvává a jaký byl stav dříve.

Neobvykle povislá varlata s tímto problémem nesouvisejí. Pravděpodobně je takto disponovaný od dětství. Na erekci to však vliv nemá. Stejně tak nemá vliv a ztrátu erekce v dospělosti ani silný traumatický zážitek z jeho dětství.

Spíše se přikláním k běžnějšímu problému a to je klasická erektilní dysfunkce. Bližší informace jsou v článku Erektilní dysfunkce. Neobvykle povislá varlata však s problémem současné slabší erekce nesouvisejí.

Vytáhl jsem z článku část, která by se mohla tohoto problému týkat:

"Erektilní dysfunkce velmi citlivě reaguje na celkový zdravotní stav muže. Někdy je dokonce prvním příznakem nemoci, nebo jiných zdravotních problémů, které jsou zatím jinak málo zřetelné. Proto rozhodně není vhodné potíže s erekcí neřešit. Nejedná se jen o sex, jedná se o celkové zdraví. Udává se, že do 40 let věku má 90 procent mužů alespoň jeden zážitek, kdy se erekce nedostavila nebo byla slabá. Kvalita erekce může v průběhu života kolísat. Může být období lepší, horší, ale může nastat o období kritické. Přirozené ochabnutí erekce s věkem je normální a není nutné se tím stresovat. Za slabší erekcí však může stát i zdravotní problém, špatná životospráva, přetížení nebo nevhodná kombinace léků." 

Takže znovu k otázce - neobvykle povislá varlata s tímto problémem nesouvisejí!

Pokud Váš muž trpí problémem s erekcí, pak je potřeba si s ním promluvit a poslat ho k urologovi pro pomoc. Tam stačí vysvětlit, že by potřebovat trochu pomoci s erekcí a lékař mu předepíše některou z variant Viagry. Je to něco naprosto normálního a běžného. Rozhodně se nemusí stydět. Dále doporučuji zamyslete se nad ostatními vlivy, které na erekci mají vliv. V článku jsou popsány. Hrozí však i reálné nebezpečí, že muž začíná trpět nějakou formou cévního onemocnění. Proto bych tu návštěvu lékaře doporučoval i z tohoto důvodu. 

Domnívám se., že úplně bude stačit 1/2 tablety a problém se výrazně zlepší. Budu rád, když až problém vyřešíte napíšete, zda jste si s mužem dokázala promluvit a na základě toho vyhledal lékaře. Určitě i ostatním pomůže Vaše zkušenost s řešením tohoto problému.

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz