Jste zde

Deprese souvisí s anorgasmií i předčasnou ejakulací

Deprese souvisí s anorgasmií i předčasnou ejakulací

Hlavní téma: "Sexuální problémy souvisí s problémy zdravotními".
Pokračování článku "Sexuální sebevědomí".

Deprese je velmi závažný a život ohrožující stav lidské psychiky, který se projevuje dlouhodobě pokleslými náladami a pocity beznaděje. Deprese často provází pocity úzkosti, beznaděje, bezcennosti a osamocenosti. Tyto stavy podporuje i celkově malá sebedůvěra, zhoršené soustředění a má snížená pozornost, chronická únava a někdy i pocity viny. Deprese dnes můžeme zařadit mezi civilizační choroby, které jsou mimo jiné následkem neskutečně rychlého a uspěchaného způsobu života a změn životních priorit. Depresemi trpí zhruba dvakrát častěji ženy než muži. Příznaky jsou obvykle u jednotlivých pohlaví odlišné a jsou vázány i na typ osobnosti. Většinou jsou značně oslabeny pozitivní reakce na radostné podněty. Mezi příznaky, které se spojují s depresí patří podrážděnost, někdy i agresivita, zlomyslnost a cynismus. Jiní lidé mohou naopak působit unaveným dojmem, nezájmem o cokoli, jsou až nepřirozeně klidní a tiší. tyto stavy se však mohou měnit a člověk v depresi začne na podnět reagovat zcela neadekvátně a z dohledu druhých až nepochopitelně. Ženy mají pocity neodůvodněného smutek, často pláčou. Projevy mužů bývají více agresivní, muži jsou neadekvátně podráždění a frustrovaní. Muži ve stavu závažné deprese, bez léčení, mají častější sklony řešit své problémy sebevraždou.

"Předtím než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí,
ujistěte se prosím,
že nejste obklopeni blbci."
(Sigmund Freud)

Deprese souvisí i se sexuálními problémy

Úspěšnost v sexu, představa o tom, co musí muž při sexu zvládat, jak musí ženu uspokojit a jak je jeho "mužnost" posuzována mezi ženami a ve společnosti, může vést ke vzniku stavů úzkosti, strachu, depresím. Mezi sexuální poruchy u muže můžeme zařadit opožděnou ejakulaci, anorgasmii, předčasnou ejakulaci i problémy s erekcí a ztrátou libida. Anorgasmie je neschopnost dosáhnout orgasmu nebo neschopnost prožít orgasmus. Tento problém se týká mužů i žen. Problém opožděné ejakulace a problémy s erekcí se samozřejmě týkají jen mužů. Prakticky všechny sexuální problémy mají dopad i na lidskou psychiku a vedou k problémům narušení sebevědomí, strachům, obavám a v pokročilém stádiu až k depresím.

Anorgasmií u mužů se zabývá článek "Anorgasmie - porucha orgasmu u muže". Nyní se budeme zabývat jedním, ale poměrně častým důvodem, proč se problém anorgasmie u mužů vyskytuje.

Deprese a anorgasmie

Anorgasmii se někdy říká "Dysfunkční orgasmus". Anorgasmie má obvykle psychogenní příčiny.

Pravou anorgasmii je nutné odlišit od koitální anorgasmie, kdy je muž schopen orgasmu jen nekoitálně nebo při masturbaci. Základní léčbou anorgasmie je nácviková terapie, případně s použitím vibrátoru nebo jiné masturbační pomůcky.

Je tedy zřejmé, že v případě koitální anorgasmie, kdy je muž schopen orgasmu jen nekoitálně nebo při masturbaci mohou být za absencí ejakulace nebo jejím nepřirozeným oddálením zdravotní, případně psychické důvody.

Jedním z těch vážných důvodů jsou deprese a jejich léčba. Je potřeba si hned vysvětlit, že z hlediska dopadu na život člověka jsou deprese mnohem horším zdravotním problémem, jak problémy v sexu. Proto nelze jednoduše konstatovat, že když deprese nebudu léčit, nevzniknou komplikace při jejich léčbě a ty neovlivní sexuální život muže. Deprese vždy zásadně ovlivní sexuální život a bohužel i celkovou kvalitu života nemocného a jeho okolí. Proto je jejich léčba nutná.

Lidé, kteří trpí depresí se léčí a podle lékaře, který stanoví postup léčby, berou i potřebné léky. Prakticky každý lék má nějaké vedlejší účinky a proto je potřeba se důkladně seznámit s příbalovým letáčkem, který je součástí balení každého léku. Na každého člověka může lék působit trochu jinak a podobně je to i s jeho vedlejšími účinky. Léky na léčbu depresí působí na celkové zklidnění člověka, ale léčbu provází i určitý útlum emocí. Vedlejší účinek těchto léků pak může mít vliv i na snížení sexuální touhy a případně problémy s erekcí a také může způsobovat oddálení ejakulace.

Tyto problémy je potřeba řešit s vaším lékařem, který léčbu navrhl a průběžně ji sleduje. Je dobré o nich vědět dopředu a připravit na tyto komplikace sebe i partnerku. Podotýkám, že každý lék je jiný, má jiné hlavní účinky a samozřejmě také jiné vedlejší účinky. Proto nelze o těchto problémech hovořit obecně u všech léků a léčebných postupů!

Deprese a předčasná ejakulace

Mezi depresemi a předčasnou ejakulací je také jistý vztah. Deprese může způsobit úzkost a strach a ztrátu sebevědomí. Následkem úzkosti, strachu a ztráty sebevědomí bývá předčasný ejakulace. Původním zdrojem předčasní ejakulace však byla deprese od které se rozvinuly problémy v sexuální oblasti. Je to opravdu začarovaný kruh ze kterého je velmi obtížná cesta ven.

Když si to shrneme:

  • Deprese mohou být příčinou předčasné ejakulace a předčasná ejakulace může být příčinou depresí. 
  • Neúspěšná léčba předčasné ejakulace může vést k depresím.
  • Léčba depresí může mít za následek ztrátu erekce.
  • Erektilní dysfunkce vede k depresím.
  • Léčba deprese může vést k oddálenému orgasmu nebo absenci ejakulace.
  • Absence ejakulace nebo orgasmu vede k depresím ...

Z toho je naprosto jasně vidět, že deprese a problémy v sexuální oblasti života spolu úzce souvisejí. Proto je naprosto zásadní vyhledat včas lékaře a svůj problém s ním řešit jedině tak je šance potíže zvládnout ještě v době, kdy nepřerostou ve vážný problém. Proto návštěvu lékaře neodkládejte. Jedině tak se z toho bludného kruhu můžete dostat.

Nabízí se logická otázka:
"Co se stane, když mám problémy s předčasnou ejakulací a vezmu si léky na deprese, které způsobují oddálení ejakulace?"
Odpověď : Ani to nezkoušejte!!!!!!! To je bezpečná cesta do pekla!!!!!

Předepsané léky na deprese mají své odůvodnění a konkrétní účinky. Pokud je oddálení ejakulace účinkem léku, pak je pouze vedlejším účinkem léku, ne hlavním!. Pokud se k takovému léku někde na internetu dostanete bez lékařského předpisu, pak si můžete vážně poškodit zdraví. tyto léky jsou pouze na lékařský předpis a lékaři moc dobře ví proč!!! Proto neexperimentujte s léky na depresi ve snaze vyřešit svůj malá problém s předčasnou ejakulací. Její léčba je mnohem snadnější a zábavnější. Bližší informace najdete v článku "Předčasná ejakulace" a jeho doporučených článcích.

 

Poznámka

Označení "deprese" pochází z latinského deprimere - složeniny slov de (dolů) + primere (tlačit). Přesný překlad je uváděn jako utlačovat, umlčovat. 

 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje

 

(AK)(Z)(L)