Jste zde

DOTAZ "Orální sex - hluboká felace"

DOTAZ "Orální sex - hluboká felace"

Zpráva byla odeslána pomocí kontaktního formuláře na adrese http://kamasutra.cz/contact.
Poradna sexuologa 2022.

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda mají vliv na orální sex partnerčiny chybějící mandle. Vlastně to je její dotaz, kterému já se věnuji.

Ale po přečtení několika článků váhám s jejich důvěryhodností - nalezl jsem zde vysloveně tmářské úvahy vytvořené nikoli odborností, nýbrž převzatým moralistním postojem. Na místě, kde popisujete techniku hlubokého orálního sexu vícekrát zmiňujete, že hluboké zasunutí nemá na samotný pocit fyzické kvality úkonu žádný vliv. Prý se jedná pouze napodobování pornografických snímků. Zde vzniká otázka, zda pisatel/ka vůbec nějakou zkušenost s takovouto praktikou vůbec má.

Za prvé Vám každý skutečný odborník prozradí, že hlavním sexuálním orgánem je mozek, takže já mohu dosáhnout konkrétních libých pocitů i při orálním sexu i v (či zejména) případě, že mám penis uzamčen v pásu cudnosti, který přímé fyzické pocity silně izoluje. Těchto pocitů není možné dosáhnout žádným jiným způsobem. Ale to je jen na okraj, není to hlavní technika, kterou vyhledávám.

Dotyčný článek prakticky vylučuje, aby z této praktiky mohla mít libost i žena. To je hloupost - natolik jsem se touto technikou zabýval, že jsem ji sám osobně zkoušel za pomoci dilda. Rozhodně to bylo užitečné, neboť mi z toho jasně vyplynulo, že při této technice není možné, aby přijímající partner měl rozkoš, je-li to spojeno s nucením, násilím, nátlakem. Je zde obzvláště podmínkou, aby k průniku do krku docházelo postupně, plynule, jinak je potěšení na straně partnerky vyloučeno.

Jak by jste chtěli vysvětlit, že když se penis má octnout v úzkém, těsném prostoru krku, že to nemá vliv na libost větší než když je zcela volně "jen" v ústech? To je vysloveně postoj vyvolaný moralistním postojem a zcela vylučuje erudovanost pisatele. Už jen samo vědomí, že můj penis partnerka přijímá prostě celý, je vzrušující jiným způsobem, než vědomí a prožitek jemného laskání jazykem v ústech.

Jistě odsouhlasím, že vliv pornografie je neblahý a to zdaleka nejen na mládež. Jenže tento vliv je potřeba přesně popsat, jak k němu dochází. Nestačí k tomu pochopit, že se do článku mimoděk promítá, že pisatel takové techniky odmítá. Rozhodně nejde o potřebu napodobovat pornoherce. Sledováním akčních filmů, kde se dva borci třískají půl hodiny a stále vstávají a znovu si uštědřují nové rány, také nic podobného nezpůsobují v pouličních rvačkách.

Nereaguji ani zdaleka na vše, co jsem četl, to bych Vám předložil samostatnou studii a tu by jste rozmetli s tím, že se nemohu ohánět žádným diplomem. Ale ještě si maně vzpomínám, že článek poukazuje na to, že partnerka může muži tuto praktiku odmítnout s tím, že se ji může naučit sám. Vypátral jsem v dalším článku popis této praktiky, kde se jasně uvádí, že je toho schopno přibližně asi 1% mužů a navíc ten článek stejně nezmiňuje, jak toho muž prý má dosáhnout.
Mám bohatě nasledovanou profesionální i amatérskou pornografii a do svých 55ti let jsem nikdy neviděl snímek, kde by muž sám sobě prováděl hluboké zasunutí. Pokud se ono inkriminované místo v článku snažilo říci, že si muž má provádět pouhou autofelaci a ne hluboký zásun do hrdla, mělo být zpracováno přesněji. v článku se poměrně snadno tematicky přebíhá od prostého orálního dráždění po hluboký zásun do hrdla.
Jistě bych souhlasil s tím, aby se muži nepokoušeli partnerce předvádět hlubokým zásunem do hrdla svoji dominanci, ale tato by měla být přijata jako hra nejprve partnerkou, navíc bych doporučil, aby muž, který má o to zájem a partnerka váhá, aby partnerce sám předvedl a sám okusil za pomoci dilda, že "to nic není". Myslím, že je to zkušenost k nezaplacení. Když už se vracím k tomu, jak jsem psal, že jsem to učinil, musím připomenout, že lze za jistých okolností dospět k libým fyzickým pocitům už jen z toho, že mi penis proniká až do hrdla - což se vylučuje s Vaším tvrzením, že sám orální sex není nic, co by nějak speciálně mělo způsobovat, aby muž "bez toho nemohl být". Už jen tento způsob Vašich formulací mne opravňuje tvrdit, že článek obsahuje tmářské momenty. Prostě to není pravda, ale ba co víc, je evidentní, že o znalost pravdy se pisatel vůbec nesnaží, že jeho postoje nejsou primárně diktovány jeho odborností.

Pokud mi i po této kritice chcete zodpovědět můj původní dotaz, zda a jaký případně má vliv na orální sex to, že partnerka nemá mandle, budu rád, ale jak jsem již poznamenal, tyto moje připomínky jsou jen zlomkem toho, co jsem objevil a nechci strávit nad touto zprávou mládí. 

Jinak jsem našel v článku i informace, které mi přišly správné (ještě aby ne), ale můj celkový dojem je, že pisatel/ka je silně
ovlivněn dogmatickým působením nějaké církve více než absolvováním odborných přednášek na fakultě.
Děkuji


 

ODPOVĚĎ na dotaz "Orální sex - hluboká felace"

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Je jasné, že jste studiu hluboké felace věnoval značnou část svého života a že jste se stal odborníkem. Nevím, zda Vám budu schopen poradit.

Nikde jsem tuto sexuální praktiku nezesměšňoval ani od ní její zastánce neodrazoval. Vše je o tom, co se komu líbí a co je ten druhý ochoten splnit nebo tolerovat. Přiznám se ale, že orální sex - hluboká felace, s penisem uzamčeným v pásu cudnosti je pro mne něčím novým, určitě vzrušujícím.

Je škoda, že neuvádíte proč se na hlubokou felaci Vaš paní ptá a jaký je její pohled na tuto sexuální praktiku. Protože nevím jakou odpověď očekává a pro Vás potřebuje znát, dám Vám pro ni s dovolením rady dvě:

  • Pokud se paní ptá proto, že nechce zkoumat jak hluboko jí opatrně a láskyplně vložíte penis do hrdla, pak Vám mohu sdělit, že chybějící mandle Vás připraví o rozkoš a pro Vás to nebude to pravé, co od "hlubokého hrdla" očekáváte. Prostě bez mandlí to nejde nebo to nebude to pravé....
  • Pokud se Vaše paní ptá, zda Vám tuto techniku má poskytovat pravidelně a s nadšením, i přes to, že mandle nemá, pak jí mohu uklidnit, že když se bude snažit, ani chybějící mandle nejsou překážkou.

Věřím, že si vybere tu, která bude vyhovovat i Vám.

Ve Vašem dotazu správně píšete, že partnerka může muži tuto praktiku odmítnout s tím, že se ji můžete naučit sám. Vypátral jste v dalším článku popis této praktiky, kde se jasně uvádí, že je toho schopno přibližně asi 1% mužů (navíc ten článek stejně nezmiňuje, jak toho muž prý má dosáhnout).

To jedno procento mužů (nejspíš mnohem, mnohem méně) je opravdu schopné autofelaci provádět. Je to málo, skoro zanedbatelný počet možných uchazečů), ale to jsou ti nejschopnější!!! Je potřeba hodně úsilí a snahy a ono se to dá!!! Jen musíte denně cvičit a trénovat!!!! Výsledky se určitě dostaví a až to Vaší partnerce předvede, už se jí nezbavíte!!!. 

S úctou,
administrátor webu www.milovani.cz.

Štítky: