Jste zde

DOTAZ: Rozdílná potřeba a přístup k sexu

Vzhledem k tomu, že se za poslední období sešlo několik dotazů na řešení problému nesouladu v sexu, rozhodl jsem se tyto dotazy shrnout do jednoho a hlouběji se tomuto problému věnovat. Jedná se tedy o soubor problémů na téma:

Rozdílné potřeby a přístup k sexu

Nyní k onomu souboru problémů. 

DOTAZY na téma "Rozdílné potřeby a přístup k sexu" (souhrnně)

Dobrý den,
prosím o radu a o pomoc. Nenacházíme s mužem stejný pohled na frekvenci sexu. Ze začátku žádné problémy nebyly a já jeho potřeby zvládala. Poté přibyla práce, rodinné povinnosti, únava, děti a s tím další povinnosti ...

 • Naše frekvence je každý den, někdy i vícekrát.
 • Chuť na sex při této frekvenci nemám vůbec šanci mít.
 • K sexu svoluji z "povinnosti".
 • Většinou se však k sexu nutím.
 • Za tohoto stavu se mi sex úplně znechutil.
 • Bojím se toho, že zase bude chtít sex, sex, sex ....
 • Co je to orgasmus už ani netuším.
 • Když nejsem k sexu večer svolná, tak dlouho do mě strká, že mě k němu stejně donutí.
 • Někdy mě partner vzbudí v noci a požaduje sex.
 • Mám hluboký spánek. Dokonce se stalo, že jsem se probudila, až když byl ve mně.
 • Nikdy jsem neměla chuť na sex při menstruaci, partner ano. To jsem vyřešila antikoncepcí, takže nekrvácím...
 • Nemůžeme se dohodnout na frekvenci sexu. Když se ptám, proč sex vyžaduje tak často, tak mi odpoví, že souložit (on říká milovat se) každý den je normální ...
 • Ženy jeho předcházejících vztahů si údajně nikdy nestěžovaly...
 • Přítel argumentuje tím, že "co má dělat, když ho tak vzrušuji".
 • V jiných věcech je dokonalý puntičkář s naprosto dokonalým sebeovládáním. Tak proč se nedokáže ovládat v sexu?
 • Nebo je opravdu problém ve mně?
 • ...

Poznámka administrátora:
Jména žen z dotazů úmyslně nezveřejňuji. Poradna sexuologa 2014.


 

ODPOVĚĎ na dotazy "Rozdílné potřeby a přístup k sexu" (souhrnně)

Vzhledem k tomu, že se jedná o partnerský problém, který řeší poměrně hodně žen, je potřeba jej probrat po částech a pokud možno do hloubky. Nadměrná potřeba sexu u muže (ani u ženy ) není nemoc! Dá se říct, že se spíš jedná o problém vzájemných sexuálních vztahů mezi partnery, který je potřeba vyřešit, jinak může vést k závažnému narušení jinak dobrých manželství a dlouhodobých partnerství. Určitě by však bylo příliš snadné nesoulad v sexu hodnotit jako problém vyskytující se jen u dlouhodobých nebo závazných vztahů. Samozřejmě se týká i vztahů, které se dlouhodobými prostě ještě nestačily stát. Problém "se vyřešil sám" tím, že se partneři "včas" rozešli, než se nesoulad stal jejich dominantním problémem...

Nyní je ten správný čas si uvědomit, že postavení ženy v rodině nebo partnerství je trochu jiné, jak postavení muže. Především je potřeba připomenout, že většinou jsou to ženy, které zajišťují chod domácnosti, péči o děti, nákupy, vaření, praní, žehlení, úklid a tisíce dalších malých bezvýznamných maličkostí, bez kterých by se ale rodina neobešla. Muž je "živitel rodiny" a mnohdy si to vysvětluje tak, že chodí do práce a nosí výplatu. To, že něco podobného činí i žena, si většinou moc nepřipouští. Někdy se muž podílí i na chodu domácnosti, ale většinou si najde tu svou cestu, ze které je ochoten sejít jen málokdy. Už nepoměr těch malých, drobných činností, které ovlivňují chod rodiny, je zřetelně v neprospěch ženy. Není se tedy mnohdy čemu divit, že žena (i hyperaktivní) je večer unavená, zatímco její muž začíná přemýšlet nad plněním sexuálních "povinností". Unavená žena pak má mnohdy myšlenku na sex někde na konci seznamu toho, co všechno je ještě potřeba udělat. Vztahů, kde jsou úkoly péče o domácnost rozděleny vyváženě, možná zase tolik není. Proto je potřeba i tuto nevyváženost povinností chápat jako jednu z možných příčin rozdílné potřeby sexu mezi partnery.

Odpovědět na dotazy týkající se rozdílné sexuální potřeby partnerů není vůbec snadné. Jako první, zjednodušené řešení se nabízí, že partner je vlastně "nemocný" neboť "trpí" satyriázou - nadměrnou potřebou sexu u muže. U žen se podobná nadměrná závislost na sexu nazývá erotomanie a nymfomanie. Nadměrná sexuální touha, projevující se jako nesoulad sexuálních potřeb partnerů, však není nemoc!!!

Takto zjednodušující hodnocení však není cílem úvahy nad rozdílnou potřebou sexu a přístupu k sexu mezi partnery. Bez důkladného a dlouhodobého vyšetření partnerů sexuologem a psychologem je velmi obtížné a v tomto případě přímo nemožné stanovit podobný závěr jen na podkladech dotazů žen.

Jakékoli partnerské problémy nejsou dílem okamžiku, kdy začínají vadit nebo omezovat jednoho z partnerů. Vždy se jedná o dlouhodobější problém, který se problémem stal až tehdy, kdy ho jeden z nich začal jako problém vnímat.

Začnu úplně odzadu a to otázkou

Nebo je opravdu problém ve mně?

Zcela určitě je problém také ve Vás. Ne snad v tom, že by byl sex nadměrně vyžadovaný z Vaší strany. Chybou je, že jste tento stav nedokázala změnit dříve, když by jeho optimalizace byla mnohem snadnější. Partneři si musí umět dokázat o svých potřebách a touhách promluvit a společně umět najít vhodný kompromis k jejich sladění. Nic však není ztracené. Je potřeba se zastavit a vážně si s partnerem promluvit. Vysvětlit mu, že nejste schopná takovouto frekvenci sexu zvládat a že vám současný stav způsobuje fyzické i psychické problémy. Bez takto vedeného rozhovoru se prostě neobejdete. Nikdo to není schopen vyřešit za Vás. Musíte svůj postoj obhájit ne jako reakci vzdoru, ale jako stav, kdy už takto nemůžete pokračovat dál!!! Domluvte se na kompromisu, který bude pro Vás přijatelný a on jej zcela jistě příjme. Mnohdy totiž muži chtějí právě vyžadováním sexu řešit svoje jiné problémy a chtějí zvýraznit svou dominanci ve vztahu.

Za hlavní chybu ovšem považuji to, že jste neprosadila nebo spíše ustoupila ze svého práva na plnohodnotný sexuální život. Už dávno jste měla po muži chtít, aby i on přizpůsobil sex tak, abyste orgasmu dosahovala i Vy.

A to je těžko pochopitelná chyba. Ve vaší situaci by ji však bylo možné pochopit. Nejspíš jste muži o své absenci orgasmu ani neřekla a možná jste raději volila formu předstírání orgasmu, než byste sex z vašeho pohledu prodlužovala... Nechala jste ho, aby uspokojil své sexuální potřeby a byla jste ráda, že to máte za sebou... To je ovšem velká chyba, která se musí zákonitě vymstít. Muž totiž může získat dojem, že je vlastně úžasný milenec a to ho zpětně vede k tomu, aby vám sex dopřával dennodenně... Vaše odmítání ho možná jen vzrušuje k dalšímu dokazování, že sex prostě potřebujete a on Vám ho dopřeje ... Předstírání orgasmu může nakonec stát za jeho touhou Vám ho dopřávat co nejčastěji...

Pokud o tom, že orgasmu nedosahujete, muž ví, pak jste neměla přistoupit na to, že milování s Vámi chápe jako příjemnější formu "masturbace (onanie) ve vagině". Tento stav musíte řešit! Není možné stále jen vyhovovat a nebrat přitom ohled i na Vaše potřeby.

ROZUMNÉ ŘEŠENÍ

Téma nadměrné frekvence sexu a nedosahování orgasmu ženy je nutné probrat při rozhovoru. Už vzhledem k nadměrné frekvenci sexu se takovémuto rozhovoru stejně jednou nevyhnete. Prostě řešte vše najednou, ale přijatelnou, neagresivní, nevyčítající formou. Věřím, že ten rozhovor Vám pomůže pochopit partnera a zároveň i jemu ukáže, že požitek ze sexu je vlastně už jen na jeho straně. Když bude o absenci Vašeho orgasmu vědět, možná změní i svůj pohled na svou potřebu!!! Znovu opakuji, že se musí jednat o rozhovor mezi partnery, ve kterém nesmí být ani urážky, výčitky, ani výhrůžky!!!


 

Sex z povinnosti

Sex z povinnosti není dlouhodobě přijatelný a udržitelný. Už jen otázky a problémy, které se sexem z povinnosti vyvstanou, svědčí o tom, že takovýto sex přináší nejen fyzické, ale hlavně psychické problémy a traumata, která se opravdu dlouhodobě nedají zvládat.

 • Naše frekvence je každý den, někdy i vícekrát.
 • Chuť na sex při této frekvenci nemám vůbec šanci mít.
 • K sexu svoluji z "povinnosti".
 • Většinou se však k sexu se nutím.
 • Za tohoto stavu se mi sex úplně znechutil.
 • Bojím se toho, že zase bude chtít sex, sex, sex ....

Sexuální vzrušení přímo souvisí se sexuální touhou. Pokud není sexuální touha, nemůže nastoupit ani dostatečné vzrušení a proto nemůže vzrušení vést ani k dosažení vyvrcholení. Takováto frekvence sexu pro "normální" ženu není zvladatelná. Opačně však není přijatelná ani pro "normálního" muže. Je proto logické, že je potřeba hledat kompromis. To, že žena sex připustí z povinnosti a že se do něj nutí, je logickým důsledkem úplného podřízení se ženy svému muži. Partnerský vztah nebo manželský vztah přece není o tom, že by jeden musel za každou cenu vyhovět tomu druhému. Znovu se tedy dostáváme k naprosté nutnosti otevřeného ale slušného a rozhovoru, kdy si všechny svoje sexuální vztahové problémy spolu v klidu vysvětlíte.


 

Co je to orgasmus už ani netuším

"Co je to orgasmus už ani netuším" je logickým dopadem absence sexuální touhy. Už jsme se zabývali tím, že bez touhy jen obtížně nastupuje vzrušení a ještě obtížněji se vzrušení dá posunout až k vyvrcholení. To se mužům, ale i ženám, kteří mají nadměrnou potřebu sexu, obtížně chápe. Oni mají sexuální touhu na extrémně vysoké úrovni. Proto se možná ani neumí vžít do situace toho druhého, který jim má vyhovět. Při každodenní frekvenci sexu se dá takovýto stav přirovnat k tomu, že by Vás někdo nutil jíst každý den například špenát. Já osobně mám špenát rád, ale zkuste ho jíst každý den a pořád ve stejné formě. Někdy chutněji připravený, jindy nedovařený až studený a skoro vždy bez přílohy. Každý den, včetně sobot, nedělí a svátků....

Absence orgasmu se v takovémto případě dá zcela logicky pochopit. Také asi nebude jiné řešení k jeho dosažení, jak zavedení přísného půstu, který by ve vás opět probudil touhu po sexu...

Za velkou chybu bych však považoval stav, kdy o absenci orgasmu muž neví nebo je přesvědčen (díky jeho předstírání), že ho žena dosahuje. To jsme už řešili, ale znovu se ukazuje jako jediné řešení otevřený rozhovor i na toto téma s partnerem.


 

Ustupovat se dlouhodobě bez následků nedá

 • Když nejsem k sexu večer svolná, tak dlouho do mě strká, že mě k němu stejně donutí.
 • Někdy mě partner vzbudí v noci a požaduje sex.
 • Mám hluboký spánek. Dokonce se stalo, že jsem se probudila, až když byl ve mně.

Nejhorší je dopad na psychiku. Sex se stane noční můrou, povinností a kdysi radostná o oběma očekávaná chvíle milování se změní v realizaci povinnosti. Je to něco jako "jít na WC před spaním". Až tak hrůzně může žena vnímat potřebu muže ejakulovat....

To, že někdy se partneři v noci probudí s touhou pomilovat se, je přirozené. Dokonce se to dá posuzovat jako úžasný okamžik v partnerském životě. V rámci situace, kdy je sex každodenní událostí, se ovšem z podobné touhy jednoho stává trauma pro toho druhého. Není si vlastně jistý ničím. Opět připomínám rozhovor, ve kterém je i na tyto chvíle vhodné poukázat a zaujmout k nim nějaký postoj. Asi by noční sex nevadil, kdyby byl překvapením, následkem touhy, lásky, něhy... Stav, kdy se probudí ,až když je muž v ní, je obtížně přijatelný. Svědčí o tom, že muži ani tak nejde o milování, ale spíše o uspokojení svých potřeb, vyprovokovaných zřejmě erotickým snem nebo návalem nekontrolované touhy....

Znovu připomínám, že o těchto prožitcích je potřeba mluvit s velkým respektem a klidem. Netaktní poznámka může být přímo rozbuškou... Zvláště pak přirovnání, že se vlastně jedná až o určitou formu nedobrovolného sexu, by asi další diskusi moc nepomohla. Dobře zvažte, kdy téma rozhovoru začnete. Určitě ne po odmítnutí sexu nebo po jeho ukončení. Stejně tak se vyhněte toto téma otevírat při hádce nebo po ní. Na takovýto otevřený rozhovor si najděte čas, klid, relativní pohodu. Možná je ideální si promluvit po příjemné večeři, ještě však dříve, než dojde na jakýkoli náznak touhy po sexu ze strany muže...


 

Ovládání se v sexu přímo nesouvisí se sebeovládáním v jiných situacích

Naprosto se dá pochopit to, že si žena položí otázku

 • V jiných věcech je dokonalý puntičkář s naprosto dokonalým sebeovládáním. Tak proč se nedokáže ovládat v sexu?

Problém je v tom, že lidé se zvýšenou sexuální touhou jsou prostě lidé se zvýšenou sexuální touhou. Pokud by například trpěl extrémní touhou chodit s Vámi na nákupy nebo uklízet, prát či vysávat, pak by Vám to nejspíš až tak moc nevadilo. Když je někdo puntičkář a něco konkrétního dělá, pak to až tak moc nevadí, pokud se Vás to přímo fyzicky netýká. Možná by Vám jeho puntičkářský způsob řešení problémů mohl "lézt na nervy", ale určitě se s ním smíříte snáze, než s každodenním vyžadováním sexu. Ovládání se v sexu je problém u lidí, kteří nadměrnou sexuální touhu nedokážou potlačit. Jenže i u nich je dlouhodobé potlačování sexuální touhy problémem. Později se pokusím nalézt řešení.


 

Nadměrná potřeba sexu a ženy

 • Ženy jeho předcházejících vztahů si údajně nikdy nestěžovaly...

Takovýto výklad vztahu muže k ženám je samozřejmě možný. Jen je potřeba si uvědomit, že ženy, kterým to "vyhovovalo" jsou dávnou minulostí. Možná by zajímavé zjistit, proč se dřívější vztahy tak nějak nepovedly. Žádný muž si nepřizná ani sám sobě, natož pak své partnerce, že v minulosti "dostal kopačky" od ženy, se kterou žil... Vždy si najde rozumné vysvětlení, proč ze vztahu odešel on...

Klidně je ovšem možné, že ženy nezvládaly extrémní sexuální zátěž. Následně hádky a odmítání pak mohly vést k rozhodnutí takovýto vztah ukončit! Přitom navenek, pro okolí, tím hlavním důvodem určitě nebyly problémy rozdílné sexuální potřeby, ale například "nepřekonatelné názorové rozdíly na vývoj světové ekonomiky v rozvojových zemích".

Prosím ženy, které budou číst tento článek, aby nezačaly pátrat po tom, proč se jejich partneři rozešli se svými dřívějšími partnerkami. Nepomůžete si, jen se možná ještě více psychicky rozhodíte. Nechte minulost minulostí a hledejte řešení pro budoucnost. Znovu se nabízí jediné rozumné - otevřený rozhovor mezi partnery.


 

Co má muž dělat, když ho žena tak vzrušuje ...

Jedná se o velmi častý argument mužů, kteří hlavní smysl soužití se ženou vidí v sexu... Většinu žen však poznámky muže na téma, že ho žena neskutečně vzrušuje, zcela jistě potěší. Horší to je ale ve chvílích, kdy jeho touhám mají fyzicky vyhovět...

 • Přítel argumentuje tím, že "co má dělat, když ho tak vzrušuji".

Pokud je ovšem takovýto argument používaný v situaci, kdy žena sexuální frekvencí přímo trpí, má ze sexu strach a nutí se do něj jen z povinnosti, pak se jedná spíše o jednoduchou výmluvu muže, která má ospravedlnit jeho chování. Prostě všeho s mírou (ne s Mírou...).

Nyní je asi vhodné zamyslet se nad tím, jak celou situaci rozumně řešit.

Jak řešit nadměrnou sexuální potřebu muže

Odpověď nebude jednoznačná, stejně tak, jak bylo nesnadné rozebrání situací, které ženy v životě s příliš sexuálně aktivním mužem zažívají. Jak Vám možná právě nyní závidí ženy, které mají naopak pocit, že "o ně jejich muž neopře ani kolo..." Mají opačný problém, kdy je trápí nezájem muže o sex a mnohdy i o ženu a její problémy.

Nadměrná sexuální potřeba není nemoc. Léčit ji je potřeba pouze v případech, kdy tato sexuální odchylka začne člověka ničit, způsobovat mu problémy v běžném životě nebo v případě, kdy se začne projevovat jako sexuální úchylka zaměřená některým nevhodným směrem.

Takže když si to nyní shrneme:

Naprosto, bez jakýchkoli pochybností, je začít tím, že si s partnerem otevřeně a v klidu promluvíte.

Než takovýto rozhovor začnete plánovat, přečtěte si například článek "Satyriáza - nadměrná potřeba sexu u muže. Vícekrát jsem už naznačoval, jak by takovýto rozhovor mohl vypadat. Proto se dále zaměřím na to, jak nadměrnou sexuální potřebu muže řešit jinak.

 • Zjistěte, co muže vede k potřebě mít sex každý den.
 • Pokud Vám sdělí, že si nemůže pomoci, nemějte žádné nevhodné poznámky nebo ho neurážejte...
 • Nenechte se zmást argumentem, že "co má dělat, když ho tak vzrušujete".
 • Pokuste se získat jeho důvěru, aby Vám řekl, jak sex s Vámi prožívá a co od něj očekává.
 • Sdělte mu svůj velký problém - že při takovéto frekvenci sexu prostě nejste schopná dosahovat orgasmu a že ho většinou nedosahujete!!!
 • Mějte na paměti, že možná si se svou potřebou opravdu neví rady.
 • Nezapomeňte spolu rozebrat, co by se při sexu líbilo Vám a jak si Vy představujete milování.
 • Také Váš názor na četnost sexu je podstatný a pro změnu by jej měl akceptovat Váš partner.
 • Vysvětlete mu, že takovouto frekvenci sexu, jakou on vyžaduje, prostě nezvládáte.
 • Zeptejte se ho, jak řeší situace, kdy "nejste k dispozici"...
 • Pokuste se zjistit jak často se věnuje masturbaci a zda se pak cítí uvolněnější...
 • Nabídněte mu možnost, aby sám navrhl, jak by bylo možné frekvenci sexu upravit, aby to zvládal se svými potřebami on i Vy.
 • Pokud jste doposud orgasmus předstírala, pak bude nutné se k tomu přiznat, jinak se nedostanete dál.
 • Vhodné je se v takovémto případě omluvit a vysvětlit mu, že jste orgasmus předstírala z lásky k němu, aby byl spokojený....atd....
 • Vlastně jen řeknete pravdu. To je někdy to nejtěžší.
 • Nabídněte mu, že ho uvolníte masturbací místo sexu.
 • Kupte masturbátor, v tomto případě opravdu kvalitní (například Fleshlight nebo jinou umělou vaginu) a dejte mu ho jako dárek (například k Vánocům). Nebo mu ho dejte po vašem důvěrném rozhovoru. Možná stojí za to investovat do modelu s vibrací, který je "rychlejší". Udělejte to ovšem tak, aby neměl pocit, že mu nabízíte náhradu místo sebe. Dárek můžete doplnit například cedulkou se vzkazem, že se už těšíte, jak ho spolu vyzkoušíte...
 • Na kvalitě masturbátoru rozhodně nešetřete. Vždyť umělá vagina bude velmi brzy Vaše neocenitelná kamarádka ...!!!
 • Sex nemusí být jen o souloži. Navrhněte, že ve dnech, kdy nebudete souložit, by Vám bylo velice příjemné se dívat na to, jak on bude masturbovat. Že by vám bylo příjemné vidět, jak se dokáže před Vámi uspokojit například tím dárkem od Vás. Dobře se to poslouchá ... a ještě lépe se na to dívá z pohodlného křesla nebo pohovky...
 • Neodkazujte ho ovšem na to, že ve dny, kdy sex nebude, se má nějak vyřešit sám. Měl by možná pocit, že ho vykazujete od sebe někam daleko... Naopak, nechte ho, aby  masturboval před Vámi a dávejte mu najevo, že tak se Vám to moc líbí a že tak Vám prožití jeho orgasmu úplně stačí. Možná mu můžete pomoci tím, že Vás bude jen hladit na partiích, na kterých se dohodnete. Ovšem bez Vašeho dalšího sexuálního vzrušování. Prostě mu dejte svou erotickou podporu pro jeho vzrušení.
 • Možná Vás nakonec bude vzrušovat to, jak snadno mu masturbátor od Vás dokážete pomoci k vyvrcholení.
 • Musíte si však být vědoma i rizika, že se mu erotika s umělou vagínou může líbit až příliš ... Může se mu nakonec zalíbit tak moc, že si o soulož bude nakonec muset říkat...
 • Nikdy mu nevyčítejte nebo nezesměšňujte to, že bude masturbovat s Vaším dárkem, i když u toho nebudete...
 • Při jakémkoli penetračním nebo orálním sexu, na kterém se dohodnete, však už nikdy nic nepředstírejte.
 • Chtějte po partnerovi, aby Vám VŽDY při  milování pomohl dosáhnout orgasmu. Muž si pak uvědomí, že sex není jen o jeho orgasmu a bude se na Vás dívat úplně jinak. Tím si rozhodně neublížíte! Možná muž záhy pochopí, že dosáhnout Vašeho orgasmu není jen o tom začít souložit.
 • Navrhněte, že orgasmus budete chtít dosáhnout jako první Vy. Teprve až se to povede Vám, pak může přijít na řadu on. Po dosažení Vašeho orgasmu už pro vás bude snadné počkat ještě chvíli, než vyvrcholení dosáhne i on.
 • V případě, že máte ráda orální sex, pak jej preferujte před souloží. Po dosažení svého orgasmu můžete přejít na soulož. Možná pak prožijete i vícenásobný orgasmus touto kombinovanou technikou. Muž pak při souloži dosáhne toho svého.
 • Vyvarujte se souhlasit s tím, že nejdříve on a pak Vy!!!
 • V případě, že se souloží budete souhlasit, pak trvejte na následném dosažené orgasmu i u Vás!!!!
 • Po nějaké době zjistíte, jak se jeho touha po každodenním sexu změnila.
 • Pokud opravdu potřebuje každodenní uvolnění, pak mu Váš návrh bude připadat rozumný.
 • Pokud ho ke každodenní souloži vedla představa, že ji potřebujete proto, že tak krásně a snadno dosahujete orgasmu, pak jej novým přístupem k sexu (nejdříe Vy a teprve pak on) z jeho představ brzy vyléčíte.
 • Riskujete pouze to, že se Vám nový přístup k sexu začne líbit až příliš...

Na závěr si dovolím Vám popřát, abyste rozhovor i návrhy, jak situaci řešit, v klidu a s láskou zvládli. Domnívám se, že celou situaci je možné zvládnout a najít rozumný kompromis pro řešení potřeb při partnerském nesouladu při rozdílné potřebě sexu. S láskou a pochopením to zvládnete. Jen musíte mít to pochopení vzájemně jeden ke druhému. Na čem se dohodnete, to dodržujte.

(AK)(Z)(L)(O)