Jste zde

DOTAZ: "Sex bez závěrečného vyvrcholení"

DOTAZ: "Sex bez závěrečného vyvrcholení"

Text došel mailem na adresu milovani@centrum.cz. Text byl upraven, odstraněny kontaktní informace.
Poradna sexuologa 2022.

Dostali jsme se v tzv. "pomalém sexu" za jisté duchovní hranice, o kterých bych vám rád napsal. Moje rozhodnutí se vám ozvat, mocně také podpořil text na odkazu vašeho webu: https://www.milovani.cz/content/sex-bez-závěrečného-vyvrcholení

Tento mne ujistil, že web a projekt, o kterém hovoříte, a který se i snad průběžně realizuje, že se vám mohu a můžeme otevřít a napsat naše vlastní zkušenosti s prožíváním pravděpodobně toho nejhlubšího spojení, co vůbec žena a muž může mít na úrovni vědomí zvané fyzické tělo.

Velmi rád bych předal naše osobní zkušenosti a pomohl tak párům odhalit skutečný přínos spojení mezi oběma pohlavími a také bych rád dal naději všem, co ji již ztratili, těm, co mají jakékoliv sexuální problémy, že je vše v pořádku, že jdeme, jako populace, nyní do vyšších úrovní vědomí a že všechny tzv. "problémy" jsou nutným prožitkem pro každou lidskou bytost. Cíl je veskrze nádherný, tj. objevit sebe sama, získat odpovědi na snad nejstarší otázky, tedy, kdo a co jsme, odkud a kam jdeme, proč a jaký to má celé účel.

Mám za sebou dalekou a velmi trudnou životní cestu, kdy v podstatě již od mých 3 let věku dokáži vědomě pozorovat nejen svoje vlastní niterné prožívání, ale také všechno, co se děje v tzv. "venkovním světě". Pomohlo tomu také jisté trauma v dětství, ale o tom třeba někdy osobně. Jako každý člověk jsem se až do mých cca. 40 let věku miloval klasicky, tedy milování zakončené orgasmem. Nikdy jsem neměl žádný problém vyvrcholit a ani žádná z mých partnerek tento problém neměla. Jakkoliv tento problém nemám i dnes a vrcholit mohu kdykoliv po tom zatoužím.

Zajímám se v podstatě celý život o duchovní literaturu, o různé nauky a učení, aktivně studuji Advaitu a naštěstí jsem se nepřimkl k řádnému světovému náboženství či ideologii. To mi dalo obrovskou svobodu se zabývat sám sebou, principy, na kterých jede celé fyzické tělo a jak je nádherně napojeno na kolektivní vědomí a vědomí jako takové. Zjistil jsem, že ono pomalé milování, pokud je provázeno jistými mentálními technikami a vizualizacemi, prací nejen sám se sebou a myslí, ale také s tělem partnera, může dojít k téměř rozplynutí fyzických těl a jejich opětnému složení. Mám prakticky vyzkoušeno, ale není to rozhodně cíl tohoto snažení, je to POUZE JEDEN ze spontánních výsledků skutečného naladění mužského a ženského principu, které je ALE vedeno a rozvíjeno především uvnitř 1 lidské bytosti, kdy dochází ke skutečnému splynutí 2, vlastně všech 3 principů, tedy muž + žena + dítě v jeden univerzální princip tvorby MultiVerza.

Rád bych vám napsal pár řádek textu, pokud jakkoliv uznáte, že by bylo dobré tohle zveřejnit, jsem samozřejmě pro a budu jen rád, že to někomu může jakkoliv pomoci na jakékoliv úrovni jeho dosavadních znalostí a zkušeností.

S partnerkou se opravdu pomalu milujeme. Je to milování absolutně bez pohybu a tření pohlavních orgánů. Ke spojení dochází nejprve na úrovni "mimo tyto aktivity", tedy během normálního dne, kdy oba již pozorujeme mentální před-přípravu, kdy intuice je u obou tak mohutně rozvinutá, že si dáme například vědět, že na to oba myslíme v podstatě v jeden moment. Musím ale říct, že toto trvalo cca. 3 roky, než jsme se k tomu propracovali neorgasmováním. Známe se spolu 3 roky. Úd do ženy lze vložit i v ochablém stavu, později se v ní rozvinout a zesílit (ztopořit). Je to fáze, kdy se plně vyplní prostor pochvy ženy, obě tkáně splynou, ale to hlavní poté přichází až po mírném ochabnutí, kdy již není plně pumpována krev do pohlavních orgánů obou. Je moře aktivit, které jdou dělat mimo vzájemný pohyb pohlavních orgánů, ty zůstávají bez pohybu, v sobě zaklíněné, můžou být s krví i bez krve, tedy v ochablejším stavu, rovněž i u ženy. Konverzujeme, plánujeme, užíváme si tento dotek, doteky všechny zbývajících částí těla, přicházejí vizualizace, společné dýchání a podpora. Najednou úplně mizí pocit fyzického těla a tkáně začínají svítit a být prakticky nehmotné. Pomocí dechu se udržuje orgasmus na "uzdě", kdy se mohutným prodýcháváním spodních částí pánve zabraňuje výstřiku. V tento moment dochází k transmutaci semenné tekutiny do světelné povahy a konzistence a záleží na úrovni vědomí, jestli se podaří tuto, nazvu to "párou", natáhnout do páteře a dále nahoru. Nikam se nespěchá, takové milování může probíhat i klidně více než 10 hodin a vzájemné přirozené touhy neztrácejí jakkoliv na intenzitě, naopak, rostou. Tady je spíše otázka strachu, kam až se to podaří protáhnout, protože egoistická mysl se začíná v jistých fázích bránit, což je způsobené strachem o fyzické tělo. S tímto je potřeba počítat a nijak na tom neulpívat a toto jen pozorovat.

Používám více technik ke zušlechtění vlastní sexuální energie, rovněž i moje partnerka. Po určité době jde dokonce těsně před výstřikem semenné tekutiny tuto kompletně přetavit do jakési "vzdušné resp. plynné" konzistence a pomocí dechu je možné tuto plynnou konzistenci natáhnout dechem nahoru, páteřním kanálem, a přivést ji do hlavy a poskytnout "palivo" III.oku a hlavně 7.čakře, Sahasráře. Takto z muže prakticky vůbec nic nevyjde ven, i když si může myslet, že měl klasický orgasmus a normálně stříkal.

Kolem tohoto principu nejde sehnat téměř žádná literatura. Rovněž i orgasmus partnerky je přetavený do "paliva" pro vyšší energetická centra. Podařilo se nám to již 2x. Vůbec jsme nevěděli, kde naše fyzická těla končí a kde začínají. Místnost byla ozářena světlem tak, že sousedé zavolali hasiče, jestli náhodou nehoří. Muselo to svítit ven přes okna, ale nejen přes okna, byl to pravděpodobně tak silný svit, že se rušila materie zdí ložnice. Nešli jsme s partnerkou dál, protože tam byl jistý strach v dalším pokračování. My jsme pravděpodobně v ten moment vůbec v pokoji už nebyli, ale byli jsme tím světlem, tedy na velmi krátkou dobu, poté jsme se složili a vrátili zpět. Bohužel nemáme video záznam a dodnes toho litujeme :-)

Ano, jsou jisté informační zdroje, kde se píše o pomalém sexu. Záleží jen na tom, co se stane se takto uvolněnou sexuální energií. Pokud se nejde dál do přímého světelného projevu a neproběhne to tak, jak jsem výše napsal, zabrzdí se to těsně před tím, než dojde k manifestaci světla, energie v tu chvíli rozlitá do našich těl jde poté v "postkoitální fázi" - dá-li se to takto vůbec nazvat, využít pro společné tvoření během dne na cokoliv v realitě. Neskutečně se tímto ti dva napojí na sebe, jsou dále propojení, vlastně jsou v permanentním nonstop milování, i když jsou od sebe i mnoho kilometrů. Intuice u obou v tomto případě, to je v podstatě "mobilní telefon" mezi nimi. Mohou si vyměňovat nápady a pokud spolu pracují například na jednom projektu či věci, tato se obrovským způsobem posouvá dopředu, kdy oni 2 udělají práci jako celý tým za mnoho dní, oni za jednu hodinu. Dá se tímto skutečně ozdravit nejen vlastní zdraví, ale také lze ozdravit celá projevená fyzická realita, lidi, zvířata, rostliny, zkrátka všechno a na všech úrovních svého projevu.

To, co jsme oba prožívali, když došlo k tomuto světelnému projevu našich podstat, se nedá jakkoliv vyjádřit slovy. Zkoumáme to stále, postupně rozpouštíme strachy, které nás brzdí v ještě hlubším projevu nás samých. Jdeme postupně do ještě větší hloubky. Každopádně to slovy nejde jinak uchopit, ačkoliv bych vám toto rád jakkoliv předal. Je to spojení, kdy jsme prožili Jednotu se vším a to i na fyzické úrovni vědomí. Materie, tedy hmota, byla námi stejně tak, jako jsme byli vědomím.

Většina tantrické literatury či jiné podobné literatury až do takové hloubky nejde. Vlastně všechno jsou to veskrze jen povrchní materiály, které nikterak nevedou člověka k jeho podstatě. Máte úplně pravdu, když na mnohým místech webu píšete o tom, že jsme držení skutečně na nízkých úrovních vědomí formami prezentovaného "šukacího" sexu. Pomalý sex má mnoho úrovní, také "rychlostí", způsobů a forem. Jde o sladění těla, duše i ducha a projevení plného vědomí a vědomí vlastní podstaty. Všechno s ohledem na osobní vnitřní práci s propojením s partnerem, protože jak to tak již řadu let zkoumám, je k tomuto potřebná partnerka a partner. Mám pocit, že je potřebná až do fáze skutečné vnitřní a vlastní harmonie muž+žena+dítě v rámci sebe. Poté již pravděpodobně partner či partnerka potřební nebudou, protože všechno se odehraje na úrovni vědomí Jednoty a v rámci 1 lidské bytosti bez nutnosti toho druhého. Ale až do fáze harmonizace těchto vlastních 3 principů je partner či partnerka velkou pomocí, resp. nezbytností.

Zatím se mi přímo nepodařilo vysledovat, jak to roste a na čem je to přesně závislé. Vím ale, že až do momentu vlastní harmonizace všech 3 principů uvnitř mne sama není možné pokračovat dále bez právě partnera. Já jsem znamení Panna, moje analytika se v tomto prostě nezapře :-))

Jinak já osobně žiji bez závislosti na příjmu jídla. Během svého života se mi podařilo harmonizovat téměř celý svůj energetický systém. Mám přímé osobní zkušenosti s různými psychickými silami a projeveními sebe sama ve vědomí "Já jsem". Chodím také celý rok bosky a všude, věnuji se sun-gazingu - zírání do Slunce, otužuji se, věnuji se různým meditačním a pránajámickým technikám. Objevil jsem některé schopnosti léčení a mnoho různých jiných schopností. Dá se také říci, že vždy po návratu z tohoto milování, je moje fyzické tělo o něco méně husté, tedy jakoby si pamatovalo tuto zkušenost a snížila se hutnost fyzického těla. Někde ve vědomí mám takovou touhu, že fyzické tělo si změním na jinou formu. Jde to provést různými způsoby, ale připadá mi, že spojením muže a ženy tímto způsobem, jde několika násobně rychleji a jednodušeji tímto procesem projít.

Opět, pokud se nevyzáří energie při vzájemném spojení např. ve formě světla, ti dva mají obrovskou zásobu energie pro dalších několik dní, či týdnů. Rapidně se zlepší paměť, o intuici ani nemluvím, protože ta se rozšíří úplně. Celé tělo vibruje, je to nádherný pocit, kdy už nikdy člověk ani nepomyslí na zbůhdarma se vystříkání, hýbání se při milování anebo prostě jiném způsobu zbytečného utracení nastřádané energie při vzájemném spojení. Klasický orgasmus, u muže s výstřikem, u ženy se stahy, je skutečnou minulostí. Máme oba pocit, že se stáváme skutečně nezávislými na tom, co je tzv. "venkovní" a systémové.

Těchto projevů je schopný každý, úplně každý. V jedné kapičce mužského semene je tolik energie, že by to klidně vystačilo na provoz malé vesnice po dobu například 1 roku. Je to takový můj intuitivní přepočet, kdy jsem cítil, kolik energie se uvolní jen tím, že ona kapka se stane plynem, tedy spíše jakousi "esencí tekutého resp. plynného světla" a co toto množství způsobí poté explozí v hlavě. Navíc, tento princip a toto chování muže je jakkoliv plánovité. Klidně může část nabrat a vtáhnout páteří a dechem nahoru a to, co nepřemění, to může ženě vstříknout dovnitř anebo mimo ni. Zajímavé by bylo při tomto vědomém procesu plození dětí. Mám pocit, že by se tímto totálně zbořily veškeré mýty a dogmata o tom, co je anebo není možné při plození dětí ovlivnit.

Trošku jsem se tady otevřel, pomohl mi k tomu váš web. Je jen velká škoda, že se o tomto jakkoliv neučí již od nejnižších stupňů vzdělávacího systému. Totálně by to změnilo mnohé.

Mějte se zatím krásně, opatrujte se..


 

ODPOVĚĎ:

Děkuji za Váš příspěvek, zveřejňuji ho tak, jak jste nás žádal. Zcela jistě rozšíří pohled čtenářů webu o Vaše zkušenosti.

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz.