Jste zde

Jak se svěřit, že jsem panna nebo panic?

Jak se svěřit, že jsem panna nebo panic?

Hlavní téma: "O lásce a sexu".

Zahájení sexuálního života je přirozené a pro harmonický život člověka i nezbytné. Jednou se každý dostane do situace, kdy je blízko své první sexuální zkušenosti. Jak to ale sdělit svému partnerovi nebo partnerce, že budou s vámi tuto životní změnu sdílet? To, že si dívky, ženy i chlapci si pokládají otázku "jak se svěřit partnerovi nebo partnerce, že jsem ještě panna nebo panic" je tedy naprosto logické. Nebojte se toho. Vždyť panenství nebo panictví je přirozenou součástí Vaší sexuální minulost neboli sexuální historie, byť jste teprve na jejím začátku.

Není to tak dlouho, co bylo panenství považováno za něco posvátného, něco cenného. V posledních letech se však hodně změnil pohled na lidskou sexualitu a tedy na význam panenství. Sexuální revoluce prezentovaná poměrně zvráceným pohledem na erotiku, sex a konec konců někdy i na postavení ženy má za následek, že až příliš velká skupina dívek a žen se stydí za to, že jsou ještě panny. Pokud se ale dívka nebo žena za své panenství stydí, svědčí to o pokřiveném pohledu na panenství a vůbec na otázku významu zahájení jejího sexuálního života. Je však normální stydět se za něco, co je vyjádřením nevinnosti a čistoty? Je důvod stydět se za to, že jsem panna?

Vše začíná u rodiny a výchovy

Mladí lidé to však dnes opravdu nemají na začátku dospělého života moc usnadněné. V dnešní době je velké množství rodin v rozvratu nebo se již rozpadlo. Mnoho jich ani nevzniklo a partneři spolu "žijí" jen ve společné domácnosti. Největší dopad má tento stav na děti, které v rozvrácených nebo neúplných rodinách vyrůstají a mnohde vidí, jak fungují rodinné vztahy, pohoda a vzájemná úcta v praxi. Nezanedbatelný vliv však má celospolečenská sexuální hysterie a všudy přítomná nahota. Sex je součástí většiny filmů, které mají snahu zaujmout za každou cenu. Sexistický přístup k reklamám, vyzývavé chování, oblékání i zábava také mají svůj podíl na celkovém úpadku pořadí hodnou mladých lidí. Rozhodně nechci všechny zařadit do stejné skupiny. Určitě je velké množství rodin, kde rodinné vztahy, věrnost a láska hrají velmi významnou roli v přirozené východě dětí. Jenže co je to platné, když jejich děti se pohybují mezi vrstevníky, kteří zastávají jiný pohled na život, partnerství i sex.

Je normální, že v běžném životě se potkávají lidé s jinými nebo dokonce opačnými názory. Ne jinak je to i v otázkách přístupu k sex a vztahům. I zcela odlišní lidé pak musí hledat názorový kompromis a musí se naučit společně žít. Není však tak samozřejmé, že by rozumný a logický názor musel převládnout. Právě naopak. Lidé, kteří morální zásady mají možná odlišné od morálních hodnot dřívějších generací, dokáží vynutit pro své názory mnohem větší pozornost, než ti druzí. Možná si řeknete, je to dobře, že mladá generace je jiná, jak ta starší a odcházející. Asi ano, pokud se nejedná o nastolování vztahů, které rozvracejí základní morální hodnoty, nerespektují rodinu, práva dětí a ženou se jen za osobním prospěchem, mocí a penězi. Někdy neuškodí se trochu seznámit s názory mladých lidí a ne je jen "respektovat". Možná by dospělí, rodiče a blízcí těchto dětí byli zděšeni, jaké hodnoty jejich ratolesti uznávají a jak se mimo jejich dohled chovají.

Dnes u jen málokdy slyšíte "to je můj chlapec nebo dívka, my spolu chodíme". Většinou uslyšíte "to je můj přítel, moje přítelkyně. Dříve mělo přátelství naprosto jiný význam než dnes. Dříve spolu přátelé neměli sexuální vztah, jako je to u dnešních "přítelů" a "přítelkyň" běžné. Dříve se mladí lidé nechlubili tím, kolik dívek měli nebo s kolika chlapci se dívka vyspala. Téma sexu bylo více posvátné, ale rozhodně nebylo tabu. Nebylo však natolik zvulgarizované, jako v dnešní době. V kolektivu "panic" nebo "panna" jsou považováni za méněcenné a mnohdy se jim za tento stav vrstevníci vysmívají.

Tím důvodem pro výsměch je možná to, že mnohé normální lidské hodnoty ztratily na významu a v dnešní době jsou v některých společenstvích mladých lidí považovány za slabost.

Vzpomněl jsem si na jeden příběh, kdy rodiče v klidu seděli u televize a najednou se otevřely dveře dětského pokoje odkud se zcela neočekávaně vyřítila 16-ti letá dcera a vyřkla zoufalou větu: "jsem poslední panna ve třídě !!!" Rodiče nejdříve nechápali, co se vlastně stalo a když pochopili, co jim dcera sděluje, nevěděli jak na tuto výčitku zareagovat. Otec se ke dceři otočil a s účastí jí odpověděl "to je strašné, co s tím budeš dělat?" Nato se dcera otočila a zaplula zpět do pokojíčku.

Tento skutečný příběh o něčem vypovídá. A to o obrovském tlaku, ve kterém mladí lidé dnes žijí. Na místě je samozřejmě s dětmi i o otázkách sexu mluvit a objasnit jim svůj názor. Nemůžete však za ně žít a pokud se rozhodnou celospolečenskému tlaku podlehnout tak to udělají i bez ohledu na vás. Proto je potřeba nejen svůj názor včas dětem sdělit, ale také je poučit o nebezpečích, které zahájení sexuálního života může přinést. Poučení je nejlepší prevencí. Také objasnění významu panenství a panictví je potřeba sdělit a zdůvodnit. Asi to nezabere u každého, ale minimálně to přinutí k zamyšlení. Někdy pak v kolektivu stačí sdělit "už nejsem panna" nebo Tak už to mám za sebou" a je klid. Kolektiv většinou útočí na ty, kteří se liší a nechtějí přijmout obecný názor nebo morálku.

Vraťme se však k situaci, která jednou logicky musí pro dívku nebo ženu nastat. Jednou se zamiluje natolik, že naváže hlubší vztah, který se pomalu přesune až do erotických prožitků. Přístupů k prvnímu milování může být celá řada. Vlastně každá žena si najde svoji vlastní cestu k zahájení sexuálního života.

Svatební noc a první milování

Některé dívky (ale i chlapci) trvají na tom že první milování proběhne až o svatební moci. Je to jejich svaté právo a nemá smysl hodnotit, zda je to dobře či nikoli a už vůbec nikdo nemá právo je za to odsuzovat. Je to naprosto individuální rozhodnutí za kterým může stát představa dívky o tom, kdy a jak se stát ženou a touha zahájit sexuální život až v manželském svazku. V pozadí takovéhoto rozhodnutí může být rodinná výchova, náboženské přesvědčení nebo i přesvědčení o tom, že předmanželský sex není správný. Ideální je, když se sejde dívka a chlapec, kteří ještě neměli žádné sexuální zkušenosti. Většinou se tomu tak stává u lidí, kteří mají podobné morální zásady, případě dodržují náboženské "příkazy a nařízení". Není to pak tak velký problém si navzájem sdělit, že jsou panna a panic. Ale a ni v nábožensky aktivních rodinách se již otázka prvního sexu až v manželství zdaleka tak moc striktně nedodržuje.

Aby na sebe"narazila" panna a panic ve vyšším věku je spíše šťastná náhoda. Jakákoli obava nebo stud za tento stav však opravdu nejsou na místě. Mnohdy se dívky i chlapci prostě nechtějí sexuálně vázat bez lásky nebo prostě neměli k seznámení s partnerem dostatek příležitosti a nechtěli mít známost za každou cenu. Ono totiž najít skutečně hodnotného partnera zase není až tak snadné, jak by se mohlo zdát. Pro některé mladé lidi má vzdělávání, studium a například hudba nebo cestování větší hodnotu, než sex jen pro sex. A tak se stane, že s přibývajícím věkem narůstá i potřeba najít k sobě partnera, který bude splňovat určité morální hodnoty, vzdělání a určitý rozhled a nadhled. Proto se mezi pannami a panici ve vyšším věku vyskytuje poměrně hodně vzdělaných, sečtělých nebo zcestovalých lidí. To může být další důvod, proč se zahájení sexuálního života přesouvá do vyššího věku.

To, že je někdo panic nebo panna ve vyšším věku však rozhodně není vůbec žádný problém.

Jak informovat partnera nebo partnerku

Ať už je někdo panic nebo panna v mladším nebo i vyšším věku, jednoho dne bude řešit, jak o tomto stavu informovat svého partnera nebo partnerku. Určitě by to však nemělo být až v okamžiku, kdy má dojít k defloraci.

Jsou v podstatě dvě cesty jak to udělat:

  • zatajit tento stav 
  • včas se svěřit

Osobně doporučuji tu druhou variantu. Včas a ve vhodnou dobu si o tom promluvit. Uvědomte si, že pokud chcete s partnerem nebo partnerkou zahájit sexuální život, vždy je to začátek naprosto výjimečně intimního soužití. Pokud chcete spojit svá těla v jedno, pak je to daleko složitější a zodpovědnější rozhodnutí, než podání jakékoli informace o tom, že to bude poprvé. Zapomeňte na stud a naopak buďte na to hrdí!

Zastavím se však i u první varianty a tou je zatajit to, že dívka nebo chlapec jsou panna nebo panic. U chlapce to není v podstatě ani možné ověřit, takže pokud se k takové lži uchýlí, nikdo mu to nedokáže. Dívky jsou na tom o poznání hůře. Neporušená panenská blána je důkazem toho, že dívka ještě neměla pohlavní styk. S panenskými blanami to však není tak jednoznačné, každá má jiný tvar a některé mohou být poměrně nevýrazné. Pokud je panenská blána již poškozená například při masturbaci, pak muž ani nemusí poznat, že byl první. Je to však naprostý nesmysl něco takového tajit. Bližší informace naleznete v článku "O panenství a defloraci".

Společenský tlak okolí je něco co se nedá jen tak ignorovat a pochopit. Přesto nejde přijmout, že se některé dívky natolik stydí za to, že jsou panny, že si panenskou blánu raději perforují samy, než by přiznaly, že ještě neměly sexuální zkušenost. Panenství se "zbaví" pomocí vibrátoru, nebo si panenskou blánu rozšíří prsty. Tím si problém panenství jednou provždy "vyřešily". Takovýto čin svědčí o neskutečné hlouposti a velmi nízkém sebevědomí dívky, která se k něčemu takovému odhodlala.

Jak se tedy svěřit, že jsem ještě panna nebo panic?

Především s hrdostí. Předpokládám, že dívka nebo mladá žena či clapec, se k prvnímu milování rozhodli po zralé úvaze a alespoň přiměřeně dlouhé známosti. Hlavně se nemá smysl bát toho, co na to partner řekne. Pokud se s ním chcete milovat, pak by to měl být člověk, se kterým by jste mohli i žít a vychovávat děti. Nejvhodnější doba pro takovouto konverzaci je při nějaké intimní chvilce, kdy se zahrnujete něžnostmi nebo plánujete, co všechno spolu chcete prožít. V takovéto chvíli by nemělo být nic těžkého svěřit se s tím, že to bude první sexuální zkušenost v životě. To platí jak pro dívky, tak i pro chlapce. Mnohdy na tuto informaci mohou chlapci i muži, ale i dívky a ženy reagovat překvapeně a mohou někdy i zareagovat nepřiměřeně. Nikdy by to však nemělo být vulgární nebo urážlivé. Ona taková informace může partnerku nebo partnera překvapit natolik, že nemusí vědět, co má říci. Pokud je to však rozumný člověk, pak by z toho měl mít radost. Určitě si o to ještě budete mít příležitost promluvit, protože něco takového se nedá jen tak ignorovat. Rozumný chlapec nebo muž bude mít určitě pocit naprosté důležitosti, neboť něco takového bývá životním snem. A ti zkušenější si jistě vzpomenou na své "poprvé" a budou pak k prvnímu milování s partnerem nebo partnerkou přistupovat s pokorou. Reakce na takto intimní sdělení vám může i hodně napovědět i o člověku, se kterým se rozhodujete intimně žít.

Ne vždy je však reakce vhodná a přiměřená

Snad největší problém s informací o tom, že dívka je panna, může nastat v okamžiku, kdy se nezkušená a hlavně mladá a někdy až moc mladá dívka chce svého panenství s nějakým chlapcem "zbavit". Mnohdy si tento typ traumatizovaných dívek vybírá chlapce, kteří již nějaké zkušenosti mají. Tito "zkušení" borci se považují za "trhače blan" (pojem ze života) a podle toho se i chovají. K dívce přistupují s despektem a za její panenství se jí vysmívají a pak také k defloraci přistupují jako k něčemu podřadnému. S těmito chlapci dívku nečeká nic dobrého ani při prvním milování, ani v životě. Sex je pro ně potřeba a mohou ho provozovat i bez lásky.

Hlavně mladé dívky by měly být alespoň natolik rozumné, že pro první milování by si měly vybrat muže, který je toho hoden. Jenže v praxi tomu tak mnohdy není. Proto je první milování tak často, především v nízkém věku, spojeno s nepříjemnými pocity a zklamáním.

Pokud však reakce bude urážlivá, odsuzující nebo vulgární, pak od takového člověka okamžitě pryč!!!

Jen pro připomenutí

Zákon zakazuje pohlavní styk s dívkou nebo chlapcem, kteří nedosáhli věku 15-ti let. Bohužel se stále častěji stává, že především dívky zahajují sexuální život již v mnohem mladším věku a to s jen o málo staršími vrstevníky. Tento stav je naprosto nevhodný a má za následkem mnoho zklamání, emocionálních traumat a mnohdy i osobních tragedií spojených s neplánovaným těhotenstvím a někdy i nákazou pohlavní chorobou. Většinou totiž u takovéhoto mladistvého sexu nechybí alkohol a někdy i drogy.

 

Ještě si dovolím jeden příběh, který je o vztazích mezi mladými lidmi.

Jednou jsem byl v situaci, kdy se krásná mladá žena svému okolí svěřovala, že dnes nezná žádnou dívku, která by byla ještě v 18-ti panna a že by to taky bylo proti přírodě. Sama se chlubila s tím, že ona má sexuální zkušenosti již od 15-ti let. V době, kdy se tento rozhovor odehrával jí bylo 34 let a byla stále svobodná. O několik týdnů později za mnou zašla a chtěla si promluvit. Byla strašně nešťastná a ptala se, kde dělá chybu, že nikdo s ní nechce déle chodit. Každému jde jen o sex, ale nikdo se nechce vázat. Kolik mužů v životě poznala nedokázala odhadnout. Jakmile se však k partnerovi začala více přibližovat, odešel.

Tento příběh vypovídá o jednom - a to o nevázanosti vztahů a neochotě prožívat vztah do hloubky. Ti muži se jí báli. Byla krásná žena a měla již příliš mnoho partnerů. Nevěřili si a nedokázali si představit, že by to mohli být právě oni, se kterými by chtěla navázat hlubší vztah. Tak se spokojili se sexem, ale bez závazků, neboť se báli zklamání, že ona si zase najde dalšího. Tak ji opustili dříve, než by je to zranilo.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)