Jste zde

Komunikace o finanční situaci partnerů

Komunikace o finanční situaci partnerů

Hlavní téma: "Vztah - na co je vhodné se zeptat a hlavně kdy".
Pokračování článku "Komunikace - na co se zeptat před svatbou".

Tuto velmi významnou otázku si dovolím uvést citací Vlasty Buriana ze starého českého filmu "Ducháček to zařídí"

"Láska je krásná věc, ale jak to leze do peněz, je lépe býti člověku samotnému".

O příjmech a obecně o finanční situaci se mezi lidmi moc nemluví. Ptát se někoho "jak na tom je" bývá považováno skoro za neslušné. Pokud však s někým hodláte spojit svůj život a uzavřít s ním manželství, musíte o tom druhém vědět co nejvíce a otázky finanční rozhodně patří mezi ty velmi důležité.

Nepředpokládám, že hlavním motivem vztahu je snaha získat finančně zajištěného partnera nebo partnerku, ale ani to se nedá úplně vyloučit... Znát partnerovu nebo partnerčinu finanční situaci je však nutné už z důvodu, že kromě příslibu nádherného společného života můžete získat i spoustu neplánovaných problémů... Důvěra sdělit si vzájemně svoji skutečnou finanční situaci musí být samozřejmě oboustranná. Alespoň na počátku vztahu by bylo férové znát s čím do manželství vstupujete. Tomu pak snadněji můžete přizpůsobit své plánování a rodinné investice.

V dnešní době se doporučuje před uzavřením manželství provést soupis osobního a následně společného majetku se kterým do manželství vstupujete. Říká se tomu "manželská smlouva" a jedná se o právní úkon, který má právní hodnotu a je základem pro případné majetkové a finanční vyrovnání v situaci, kdy vztah končí rozvodem. Pokud někdo takovýto právní úkon považuje za zbytečný nebo mu připadá ponižující, pak to bude nejspíš proto, že jeho finanční situace nevybočuje z "normálu". Uzavřít "manželskou smlouvu" před uzavřením manželství není povinnost, v dnešní době se však již skoro doporučuje...

Tak daleko a do hloubky v tomto článku jít nechci. Cílem je pouze upozornit na to, co se v budoucnu může stát ve vztahu problémem. Pokusím se to sepsat do bodů, které se případně mohou v budoucnu popsat detailněji. Partneři mohou vycházet z naprosto odlišných finančních nebo materiálních poměrů. Rozhodně to dnes už nebývá tak, že se berou dva mladí lidé kteří jsou zcela odkázáni na pomoc rodičů a společné půjčky. Často se berou lidé kteří podnikají nebo mají snahu podnikat... Proto je důležité vědět i o tom, jak na tom v podnikání skutečně jsou a jaká je šance, že podnikáním dokáží zajistit alespoň sebe a v lepším případě i rodinu. Úspěchy v podnikání jsou samozřejmě vítané...

Začneme pracovním zařazením.

 • Jsi zaměstnanec nebo podnikáš?
 • Máš smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou?
 • Podnikáš jako OSVČ?
 • Jsi jednatel společnosti s r.o. nebo se jedná o jinou formu právnické osoby?
 • Jsi majitel firmy nebo spolumajitel?
 • Jsi jako jednatel zároveň zaměstnanec firmy?
 • Jaké jsou vztahy ve firmě?
 • Jaké jsou hospodářské výsledky firmy?
 • a další otázky které udělají jasno v tom, kdo firmu ovládá a jak se ve firmě dělí nebo budou dělit závazky nebo příjmy...
 • Platíš si sociální a zdravotní pojištění?
 • Platíš si důchodové pojištění?
 • Nedlužíš na sociálním a zdravotním pojištění?
 • Není firma v konkurzu nebo není insolventní?
 • Jak se může případný krach firmy dotknout ekonomické situace manželů?
 • ...

Asi se to nebude moc líbit, ale právě podnikání se může stát velkým zdrojem pozitivních nebo i negativních emocí. Některé vztahy ve firmě totiž například vylučují ručení majetkem, udělení půjček či uzavření úvěrů v soukromém životě. Například to, že jednatel firmy není zároveň zaměstnancem firmy zabraňuje spoluúčasti firmy na důchodovém spoření zaměstnance, přijímání státní podpory při vyhlášených podporách v rámci "nouzového stavu" a podobně. Patová situace nastává například ve firmách kde je podíl dvou majitelů 50% na 50%. V takovém případě se vlastně ani nedá nic rozumného prosadit, pokud ten druhý jakékoli změny vetuje. Otázky, které se zdánlivě týkají pouze firmy se nakonec mohou velmi negativně promítnout do osobního života manželů...

Výdaje, náklady a příjmy

 • Alimenty na nemanželské děti a na děti z dřívějších vztahů.
 • Dluhy, půjčky, úvěry a leasingy.
 • Ručení na půjčky nebo úvěry jiným osobám.
 • Nemovitosti z dědictví nebo na úvěry nebo stavení spoření.
 • Cenné věci úmyslně napsané "na maminku" nebo "na tatínka", u kterých se očekává, že budou časem zděděny...).
 • Podnikatelské úvěry a úvěry právnických osob na kterých je spoluúčast ručení majetkem partnera nebo partnerky.
 • Majetek firmy, závazky, pohledávky a aktiva.
 • Vozidla, nemovitosti a další cenné výrobní prostředky na splátky.
 • Peníze v hotovosti a další cennosti.
 •  atd...

Další finanční oblastí, ve které je nutné si udělat jasno, je oblast budoucího sdílení nákladů na společný život. Zpočátku se předpokládá, že se vše bude dělit mezi oba dva stejným dílem. Tento předpoklad se však nemusí naplnit a hned první splátky životních nákladů mohou "srazit růžové brýle" z očí jednoho z partnerů.

 • Jak na tom vlastně jsme...?
 • Kde budeme bydlet?
 • Koupíme si byt nebo půjdeme do nájmu?
 • Poskytnou nám na bydlení banky úvěr a čím budeme ručit?
 • Co uděláme s dary a finanční pomocí od rodičů nebo příbuzných?
 • Pomohou nám v začátku rodiče, příbuzní nebo známí?
 • Jak se bude platit nájem nebo splátky na byt či nemovitost.
 • Jak naložíme se společnými příjmy?
 • Z čeho budeme platit jídlo?
 • Z čeho budeme platit vybavení domácnosti?
 • Jak zajistíme úhradu poplatků?
 • Jak zajistíme provoz osobního auta nebo náklady na dopravu?
 • Budeme spořit a kolik?
 • Pojistíme se a za kolik?
 • ...

To, co jsem uvedl je pouze hrubý nástin toho o co by se partneři měli z oblasti financí zajímat... Jak vidíte, možná by ona zprvu zatracovaná "manželská smlouva", byla nakonec jednodušší...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje