Jste zde

Vztah - na co je vhodné se zeptat a hlavně kdy

Vztah - na co je vhodné se zeptat a hlavně kdy

Hlavní téma: "Vztahy mezi lidmi".
Volné pokračování článku "Jak se vztah rozvíjí".

Každý vztah má svůj začátek a průběh. O konci vtahu však mohou rozhodnout i "zamlžované" informace, které zpočátku možná nechybí, ale s tím, jak se vztah rozvíjí, jednou na ně dojde...

Na začátku vztahu nás zajímají jiné otázky než postupně vyvstávají v průběhu vztahu. Říká se, že na začátku vztahu má člověk "růžové brýle", přes které vidí jen to, co vidět chce. Asi je to tak správně, protože kdyby už na počátku vztahu člověk vnímal a domýšlel vše, čím by ten druhý "mohl v budoucnu překvapit", nejspíš by takový vztah skončil dříve, než by začal.

Z tohoto pohledu je rozumné nechat rozvoj vztahu "na přírodě", ale přitom si zachovávat obezřetnost a i jistou míru opatrnosti. Každý vztah provází očekávání. Jde o to, aby tato očekávání byla reálná a aby byla podložena i střízlivým hodnocením vlastností a schopností partnera nebo partnerky.

Pokud už na začátku vztahu víte, že partner nebo partnerka jsou zadaní, vaše očekávání, že opustí manžela nebo manželku nemusí být reálná. Přesto je mnoho vztahů se zadanými lidmi postaveno na očekávání, že jste lepší než ten druhý, ta druhá a že vztah dopadne ve Váš prospěch. Někdy se to "vydaří", ale časem můžete zjistit, že to žádné velké vítězství nebylo...

Podobné je to v případech, kdy víte, že přítel nebo přítelkyně jsou promiskuitní, mají "kladný vztah" k alkoholu nebo naopak vlažný vztah k práci... Představa, že toho druhého převychováte ke svému obrazu je ve většině případů mylná.

Zklamání je pak přímo úměrné očekávání. Přitom mnohdy není na vině ten, od kdo se něco očekávalo, ale ten, kdo si vytvářel a kultivoval falešné představy a očekávání...

Přitom by často stačilo málo: o svých představách, touhách a očekáváních si s tím druhým otevřeně promluvit v době, kdy je ještě čas... Takovýto otevřený rozhovor by měl být adekvátní stupni rozvoje vztahu a měl by být veden v situaci, kdy jsou oba partneři takovému rozhovoru nakloněni. Rozhodně by to nemělo být ve chvíli které předcházela hádka nebo kdy je ve vztahu "hmatatelné" vzájemné napětí nebo dokonce averze.

Vhodně zvolený čas pro otevřený rozhovor o vztahu, o jeho perspektivě nebo o jeho dalším rozvoji je proto zásadní!

Na úplném začátku vztahu nechte vše probíhat naprosto přirozeně a bez otázek. Příroda je moudrá a sama si poradí. Když posléze zjistíte, že si vzájemně rozumíte a že by vaše sympatie mohly přerůst v zamilovanost, lásku a vztah, sami poznáte, kdy se o tom druhém chcete dovědět víc a chcete ho (ji) poznat podrobněji.

V dalším období se váš vztah bude stávat intimnějším a to bude přinášet nové otázky, na které by bylo vhodné znát odpovědi. V dnešní době je pro spoustu lidí snadnější sex provozovat než si o něm nejdříve otevřeně promluvit. Samozřejmě intimní sblížení může proběhnout nebo probíhat i bez zodpovězení otázek, které se vás v sexu týkají. Může se však stát, že například nezodpovězená otázka "bezpečného sexu" může vyústit v neplánované těhotenství nebo v nákazu pohlavní chorobou. Otázek týkajících se intimního soužití je mnoho a jejich zodpovězení nebývá snadné a někdy ani příjemné. Je však potřeba překonat vzájemný ostych a i o představách intimního soužití si otevřeně promluvit. Některé z těchto otázek naleznete v článku "O čem by si partneři měli včas promluvit". Věřte tomu, že když si o sexu společně promluvíte dříve, než ho zrealizujete, budete k milování přistupovat podstatně uvolněněji a s větším pocitem vzájemné důvěry.

Další etapou vztahu je plánování společného života. Právě tato etapa je ve vztahu velmi důležitá a může zabránit spoustě nedorozumění a omylů. například se jedná o otázky týkající se společného bydlení, sdílení nákladů na společný život, na děti a vztah k dětem z předcházejících vztahů... Řešit je až když už máte společný závazek, jste partneři nebo manželé, je docela pozdě. Především otázky týkající se bydlení a nákladů na společný život bývají často nevyřčené a nechávají se "plynout"... Problém je když se nechají "plynout" tak dlouho, až zjistíte, že jejich řešení je jen na Vás, že ten druhý se o to za co nakupujete a platíte účty ani moc nezajímá... Samostatnou kapitolou, která zničila mnohý vztah je nesoulad v pohledu na děti. Očekávání, že děti budou automatickou součástí společného života nemusí být vždy naplněno. Odpověď "vždyť jsi se neptal(la)" pak bude jen smutným konstatováním toho, že takovou otázku jste spolu opravdu dříve neřešili...

Těch otázek které společný život dvou lidí provází je opravdu hodně. Nejde je řešit všechny najednou!!! Proto doporučuji udělat si jasno o tom, co od vztahu očekáváte a to ještě v době, kdy se dá hodně změnit. Prostě si musíte na jejich zodpovězení najít čas. Můžete si udělat jasno o tom, zda ten v koho vkládáte své naděje, je schopen Vám je naplnit. A to platí jak pro muže, tak také pro ženy!!!

Téma pokračuje články

 

Články s podobnou tematikou