Jste zde

Komunikace - na co se zeptat před svatbou

Komunikace - na co se zeptat před svatbou

Hlavní téma: "Vztah - na co je vhodné se zeptat a hlavně kdy".
Pokračování článku "O čem by si partneři měli včas promluvit".

V článku "O čem by si partneři měli včas promluvit" jsme se zaměřili především na otázky které se partnerů týkají v období, kdy se vzájemně poznávají a jejich vztah se posouvá k intimnímu sblížení. Samozřejmě popisuji ideální stav, kdy ve vztahu vše probíhá pomalu a na "všechno" je dostatek času... V dnešní době však nejspíš "mnoho času" není a proto se někdy lidé poznají dříve intimně než jako dva lidé kteří hledají víc než sex...

Tento článek však již bude o lidech, kteří se spolu znají důkladněji, protože si "našli čas" společně promluvit o další etapě života a společné budoucnosti. Rozhodli se spolu žít jako partneři nebo i manželé. Mezi partnerským životem a manželstvím je samozřejmě velký rozdílů. Mnozí se však tváří, že je to vlastně jedno a to samé, hlavně když se máme rádi. NENÍ to to samé, ale někteří skalní odpůrci manželství tuto svoji teorii dokáží obhajovat po celý život.

V manželství jde o víc a proto je takové rozhodnutí podstatně vážnější, než žít donekonečna na stejné "hromádce"...


Z partnerského vztahu se dá odejít ze dne na den. Prostě se uzavře (nebo také neuzavře) účet a jde se od sebe. Dohodnete se a soud stanoví alimenty, případně se rozdělíte (nebo také nerozdělíte) to, co jste si společně pořídili... a jede se dál..., často někde jinde, s někým jiným...


 

Manželství je z právního hlediska poměrně přesně definovaný vztah dvou lidí. Definovány jsou nejen výhody, ale také povinnosti, které na sebe manželé přebírají jako závazek. Také proto ukončení manželství není tak snadné, jako je tomu u partnerského vztahu. Manželství je důležitým životním rozhodnutím, které není možné jen tak vzít zpět...

Dobré je také vědět a připomenout si, že manželství není jen svatba. Manželství je teoreticky na celý zbytek života ... svatba je jen úvod do manželství a trvá jen jediný den...

Abyste se v budoucnu vyhnuli zbytečnému rozčarování, zklamání, smutku či potupě, je rozumné o svém budoucím manželovi či budoucí manželce něco vědět ještě před svatbou. Nevěřte tomu, že vše podstatné už víte z období, kdy jste se vzájemně poznávali. Nevyřčená otázka Vám v budoucnu může způsobit mnohé nepříjemnosti, kterým se včas dalo zabránit, kdyby ...

Pomíjím situaci, kdy je žena nebo muž "uveden v omyl" sňatkovým podvodníkem nebo podvodnicí. Tady je důvod jasný - získat z příslibu manželství nějaké výhody nebo peníze, nejlépe obojí... V těchto případech však vztah nekončí manželstvím, protože ani nebylo cílem jednoho z partnerů.

Ale jako každé jiné lidské snažení, může být manželství motivováno různými důvody a nemusí být jen cílem čisté, ničím nezkalené lásky... Není nic nového pod sluncem, že do manželství vstupují i lidé kteří od něho čekají minimum nákladů a maximum zisku!!!

Lidově se někdy říká "když ptáčka lapají, dobře mu zpívají" nebo "na pláži nikdo nevydrží celý den se zataženým břichem..." Dopředu se zeptat na to, jakou má partner nebo partnerka představu o vašem společném životě, proto rozhodně není ztráta času!!! Bohužel ani takový dobře míněný rozhovor nemusí být zárukou, že po obřadu bude vše jinak...

Na co se zeptat a jak?

Na některé otázky Vás při svatebním obřadu upozorní i oddávající, ale nečeká, že na ně před ním budete odpovídat. Prostě jen konstatuje, že jste si na ně zcela jistě odpověděli už dříve... Mnohdy tomu tak sice není, ale tím, že oddávající tyto otázky zmíní, považuje je zákon za kladně zodpovězené.

Proto než se rozhodnete vstoupit do manželského svazku, je velmi důležité si společně vyjasnit, co od takového kroku oba očekáváte. Najít si dostatek času na otevřený rozhovor o společné budoucnosti se určitě vyplatí!!!

Každý vztah je jiný a vznik za jiných okolností, také se nachází v různém stádiu vývoje.Tou klasickou otázkou je například znalost vzájemného zdravotního vztahu. Rozhodně to není otázka nevýznamná. Spojujete svoje životy v jeden a to vyžaduje i vzájemnou důvěru. Důvěra pravdivě si sdělit svůj zdravotní stav je ve vztahu velmi zásadní.

 • O zdravotním, intimním a reprodukčním zdraví
  Promluvit si o vzájemném zdravotní stavu ještě před svatbou je něco, k čemu se partneři odhodlají jen málokdy. Otázky zdravotního stavu a speciálně otázky intimního a reprodukčního zdraví tradičně patří mezi ty nejméně oblíbené. Lidé je totiž považují za příliš osobní, mnohdy za něco, co toho druhého může urazit nebo v něm probudit pocit nedůvěry. Jenže takovéto otázky a její pravdivé zodpovězení jsou projevem vzájemné důvěry a zodpovědnosti.
 • O finanční situaci partnerů
  Tuto velmi významnou otázku si dovolím uvést citací Vlasty Buriana ze starého českého filmu "Ducháček to zařídí"

"Láska je krásná věc, ale jak to leze do peněz, je lépe býti člověku samotnému".

 • O rodinných vztazích
  I když si to málokdo připouští, společně s partnerem si "berete" i celou jeho rodinu... Každý je nějak ovlivněn výchovou v rodině ze které pochází. Tato výchova a příklady chování lidí v nejbližším okolí na každém zanechají nějaké stopy. Dochází k tomu ať si to přejete nebo ne... A tyto převzaté pohledy na život, vztahy i rodinu nějakým způsobem ovlivní Váš budoucí vztah a budoucí rodinu. Znát prostředí ve kterém ten druhý vyrůstal je rozumné už proto, že můžete lépe předcházet situacím, které mohou nastat. Ve vztahu vždy bude záležet především na Vás dvou, ale nezaskočí vás tolik, když do něj budou vstupovat i jiné vlivy... Také je důležité dokázat vyhodnotit kdy je pro Vás dva okolí a minulost přínosem a kdy hrozbou.
 • O řešení životních situací
  Pokud se svým budoucím manželem či svou budoucí manželkou už nějaký čas žijete, jistě jste spolu zažili nějakou tu krizovou situaci a víte tedy, jak se v takovém případě partner chová. Dobrým znamením není, pokud partner v krizové situaci jedná pod vlivem vzteku a je agresivní. O krizových situacích (tedy o tom, co by, kdyby) také s partnerem mluvte, budete tak oba připraveni i na nejhorší.
 • O životních hodnotách a náboženství
  Základem manželství je vzájemná láska, úcta, porozumění, tolerantnost a umění kompromisu. Rozdílné životní hodnoty se dají přijmout a rozdíly se dají pochopit a překonat. hodnoty, nebudete mít zrovna jednoduchý život. Naučit se hledat v názorech shodu a ne rozdíly je celoživotní úkol.
 • O počtu dětí a jejich výchově
  I když si možná příchod dětí ještě nedokážete představit a říkáte si, že na tyto otázky je ještě dost času, je vhodné si o Vašich plánech na založení rodiny předem promluvit. Vyhnete se tak nepříjemným nedorozuměním která mohou zásadním způsobem změnit Vaše životní plány. Odpovězte si pravdivě a nesnažte se "mlžit"... Otázka založení rodiny a výchovy dětí se donekonečna nedá odsouvat nebo bagatelizovat. Rodina a výchova dětí patří mezi základní cíle manželství a většina lidí je tak také vnímá.
 • Každý pár je jiný a má jiné zázemí a možnosti. Proto výčet otázek na které se toho druhého před vstupem do manželství zeptat ani nemůže být úplný. Na mnoho otázek ani v danou chvíli nemusíte znát odpovědi a možná Vás řada otázek v danou chvíli ani nenapadne... Život přinese mnohé otázky na které pak bude hledat odpovědi už spolu, jako manželé. Důležité je naučit se hledat řešení, které bude vyhovovat oběma... nebo celé Vaší nově založené rodině...

Pokud se otázkám životního soužití nedokážete postavit před vstupem do manželství, budete je muset řešit v manželství. Ale to již nebude tak snadné protože pak se mnohdy nehledá kompromis, ale prosazuje se názor silnějšího... Před svatbou je ještě čas zvážit, zda Vám oběma jde alespoň přibližně o to samé... Uvědomte si, že jde o hodně - o Vaši společnou budoucnost a o budoucnost Vašich dětí.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje