Jste zde

"Zavřené nůžky" poloha pro tribbing lesbických žen

"Zavřené nůžky" poloha pro tribbing lesbických žen

Hlavní téma: "Lesbický sex" a "Sexuální polohy v lesbickém sexu".
Volné pokračování článků "Sexuální polohy pro lesbický sex", "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření" a "Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky".

Opět začneme tím, že si na úvod připomeneme, co pojem "Tribadismus", tribadism nebo tribbing představuje. Jedná se o sexuální praktiku při které si dvě ženy si vzájemně o sebe třou vulvy, nebo si třou vulvu o nohy, ruce, kolena, lokty a další části těla partnerky.

"Otevřené nůžky" je nejznámější poloha lesbického sexu.

Polohu pro tribbing "Otevřené nůžky", která je považována za "klasickou polohu lesbického sexu"jsme si představili v článku "Otevřené nůžky" poloha pro tribbing lesbických žen.

Její variantou je poloha "Zavřené nůžky" pro tribbing

Variantou polohy "Otevřené nůžky" je poloha pro tribbing které se říká "Zavřené nůžky". Jedna žena leží na zádech a druhá klečí mezi jejíma rozevřenýma nohama. Poloha se zaujme tak, že žena, která je nahoře se šikmo posadí mezi rozevřené nohy ženy, která je dole. Posadí se tak, aby se svou vzájemně dotýkaly stehny a vulvou vulvy. Když se ženy tuto polohu naučí spolehlivě zaujmout, mohou nasednutím ženy nahoře regulovat přítlak jedné vulvy na druhou. Pro některé ženy je pak tato poloha pohodlnější. Nahoru se posadí většinou žena, která je méně hmotná a svou váhou méně zatíží partnerku. Intenzitu tření a přítlak a pohyby pánví většinou řídí žena nahoře. Žena dole se nastavením pánve proti pánvi partnerky snaží o co nejintimnější vzájemný kontakt pohlaví.

Tribbing je o tření. Proto se doporučuje používat kvalitní lubrikant. Některé ženy však při přímém tření vulvy o vulvu lubrikant nepoužívají, protože je jim příjemnější pocit z jich vzájemné přirozená lubrikace. I tak je vhodné mít nějaký lubrikant v záloze...

Pokud se ženám podaří polohu "Zavřené nůžky" správně zaujmout, poskytuje vynikající vzájemný kontakt pohlaví obou žen (vulva se tře o vulvu). Pohybem těla dopředu a dozadu, krouživým pohybem, pohybem nahoru a dolů nebo tlakem, si pak současně vzájemně stimulují velké stydké pyskymalé stydké pysky a především klitoris. Aby tření a stimulace klitorisu byla co nejintenzivnější, upravují si před zahájení tribbingu stydké pysky tak, aby o sebe třely sliznicemi. Vhodnou polohou těl pak docílí i vzájemnou stimulaci klitorisu a tlak na klitoris a jeho ramena v oblasti stydkého pahorku (Venušina pahorku). Ženy v ní zažívají podobné pocity, které by muži očekávali při souloži. Většina lesbických a bisexuálních žen toto spojení považuje za nejintimnější vzhledem k tomu, že kontakt pohlaví je velmi intenzivní a obě ženy v této poloze mají možnost prožívat podobné pocity.

Tato poloha je sice na první pohled jednoduchá, srozumitelná, ale i tak ji část lesbických žen ji považuje za málo pohodlnou a méně vhodnou pro dlouhodobou vzájemnou stimulaci pohlaví.

Ke zvýšení stability těla a pro správné "nastavení" pohlaví proti pohlaví partnerky (vulva proti vulvě), může žena nahoře využít oporu, kterou jí poskytují pokrčené nohy partnerky. Může se o ně rukou nebo rukama opřít a tím se stabilita jejího těla výrazně zvýší a snadněji se kontroluje vzájemné tření (vulvy o vulvu) a vzájemný tlak, který nasednutí vyvolává. Z pohledu "řízení a kontroly" podmínek vzájemné stimulace je žena nahoře více dominantní, než může být žena dole. I tak se jedná o velice rovnoprávnou techniku lesbického sexu, protože intenzitu prožitků tribbingu obě hledají, přijímají a poskytují současně a vzájemně.

Ne všechny polohy pro tribbing umožňují dosažení vyvrcholení. "Zavřené nůžky" poloha pro tribbing lesbických žen patří mezi ty, při kterých jedna nebo obě ženy vyvrcholení prožít mohou. Neznamená to, že by to automaticky musel být orgasmus současný, ale je pravděpodobné, že alespoň jedna žena ho v této poloze prožije. Často to bývá "žena nahoře", protože ta tribbing řídí a tedy podvědomě vytváří podmínky pro to, aby ho dosáhla. Je to logické, protože pohyby tření vede tak, jak vnímá pocity vzrušení, které jí přináší. Lesbické ženy s tím, kdo "bude první" problémy nemají. Jednak bývají multiorgasmické a pak nemají problém se v poloze vyměnit a "dát příležitost partnerce. Přestože se žena, která jako první prožila vyvrcholení v dominantní roli, vymění s partnerkou a je nyní "dole", pokračuje v dalším přijímání podnětů ze tření vulvy o vulvu a brzy dosáhne dalších vrcholů. Současný orgasmus při tribbingu lesbické ženy opravdu netrápí. Rády si dopřejí několik prožitků vyvrcholení v rámci vícenásobného orgasmu... a ono to někdy vyjde i společně...

Tato poloha, přestože se zdá být jednoduchá, vyžaduje určitou zručnost. Ženy se musí společně naučit ji zaujmout a musí se v ní vzájemně sladit. Žena nahoře reguluje tlak a rychlost vzájemného tření pohybem boků. Čím více ženy nohy roznoží, tím intenzivnější a intimnější bude vzájemný kontakt jejich pohlaví. Některé ženy více vzrušuje, když střídají tření pomocí pohybu těla s okamžiky klidu a vzájemné stimulace klitorisů prsty. Protože se jedná o polohu relativně fyzicky náročnou, některé ženy raději pro tribbing volí "Misionářskou polohu" pro tribbing lesbických žen.

Pokud vyvrcholení ne a ne přijít, mohou si ženy vypomoci společným vibrátorem, kterým mohou současně stimulovat oblast stydkého pahorku (Venušina pahorku) a především klitorisu. Někdy pomůže i tlak prstů na stydký pahorek nebo stimulace klitorisu prsty.

 

POZNÁMKA
Ilustrační obrázky jsou v souladu s licencí použity z https://en.wikipedia.org/wiki/Tribadism.

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)