Jste zde

Mimomanželský sex

Mimomanželský sex

Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi", "Sexuální chování a vztahy".
Popisované chování je možné vysledovat jak u mužů, tak také u žen. Platí to jak pro partnery heterosexuální orientace, tak také pro homosexuály i bisexuály. Chování lidí pak jejich sexuální orientace jen usměrňuje podle jejich sexuálního zaměření.

Vzhledem k dnešnímu poměru dlouhodobých partnerských vztahů bez uzavření manželství, můžeme mimopartnerský sex ztotožnit s mimomanželským sexem, minimálně v dopadu na vztahy mezi partnery a manželi. Nově je možné prohlásit, že podobné závazky partnerské věrnosti mají i lidé žijící v registrovaném partnerství.

Mimomanželský nebo mimopartnerský sex nastává v okamžiku, když muž nebo žena žijící v dlouhodobém partnerském nebo manželském vztahu realizují nějaké sexuální aktivity s mužem nebo ženou mimo partnerství nebo manželství. Dále se budeme zabývat společným pojmem mimomanželský vztah, neboť v něm jsou práva a povinnosti partnerů - manželů definována nejen zákonem, ale i obecnými zásadami chování. 

Mimomanželský sex může být v následujících případech

 • ženatý muž - vdaná žena
 • ženatý muž - rozvedená žena
 • ženatý muž - ženatý muž
 • ženatý muž - rozvedený muž
 • ​ženatý muž - svobodná žena
 • ženatý muž - svobodný muž
 • vdaná žena - ženatý muž
 • vdaná žena - rozvedený muž
 • vdaná žena - vdaná žena
 • vdaná žena - rozvedená žena
 • vdaná žena - svobodný muž
 • vdaná žena - svobodná žena

Tento souhrnný výčet je vytvořen proto, aby bylo zřejmé, že mimomanželský sex se týká jakýchkoli sexuálních aktivit s jinou osobou mimo manželský vztah.

Mimomanželské sexuální vztahy porušují manželskou věrnost, která je považována za společenskou normu, která s manželstvím přímo souvisí. Mimomanželský sexuální vztah se také nazývá nevěra, cizoložství nebo smilstvo. Porušení norem platných pro manželství při vykonání mimomanželského sexuálního aktu může mít dopady a důsledky morální, občanské i náboženské.

Mimomanželský sex z pohledu zákona

Z pohledu zákona není v mnoha zemích mimomanželský sex považovaný za nezákonný. Je však považovaný za nemorální a odsouzeníhodný. To však neznamená, že by mohl být právně stíhaný. Mimomanželský sex však může být postihovaný právně v případech, kdy je zapovězen v manželské smlouvě nebo je zohledněn při rozvodu manželů. V mnoha zemích tak může být postiženým manželem nebo manželkou žalovaný jako pro ztrátu citových vztahů. V takovýchto případech se může jednat především o vysoké finanční nebo materiální kompenzace, které musí nevěrník rozvádějícímu se partnerovi uhradit. 

Mimomanželský sex je nezákonný v některých muslimských zemích, včetně Saúdské Arábie, Arabské emiráty, Kataru, Súdánu nebo Jemenu. Nezákonnost mimomanželského sexu je v každé zemi hodnocena jinak a je i jinak trestána. Tyto zákonné normy se mění a tak států, které považují nevěru za trestnou může být více nebo se ve jmenovaných zemích překvalifikuje na jiný stupeň společenské nebezpečnosti.

Právní náhled na nevěru se s dobou vyvíjí a tak potřeba si dobře rozmyslet sex s mužem nebo ženu v manželském vztahu. To, co projde v jedné zemi, nemusí projít v jiné. Upozorňuji na to, že to, o my můžeme považovat za nesprávné nebo nelogické nebo zbytečně nadnesené je jen a jen náš pohled lidí neznalých místních zvyků, náboženských tradic nebo historických práv.

Mimomanželský sex z pohledu náboženství

Na to, co je a co není mimomanželský se je potřeba pohlížet nejen z pohledu našich obecných zvyků a zákonů. ale také z pohledu náboženství a etnických zvyklostí i tradic. Podíváme se jen velmi obecně na některá náboženství a na jejich pohled na mimomanželský se. Z pohledu náboženství je však mezi manželstvím a partnerstvím poměrně zásadní rozdíl. Manželství je nepřekročitelný závazek, zatímco partnerství je vztah dvou lidí žijících bez tohoto závazku. Proto i nahlížení na nevěru je v obou případech jiné a jinak je nahlíženo i na případný trest za nevěru.

Některé příklady náboženského nahlížení na nevěru:

Pohled na nevěru a tresty, které jsou ukládány se pomalu mění. proto následující příklad nemusí být trvale platné. Přesné vystižení náboženských norem a trestů za jejich překročení není ani cílem tohoto článku. Popisuji je zde proto, aby bylo jasné, že to, co je dovoleno v jedné zemi, nebo je potichu tolerováno, může být v jiné zemi považováno za hrdelní zločin. Proto zvláště v dnešní době, kdy lidé hodně cestují a tedy jsou i vystaveni různým situacím, je potřeba si uvědomit, že je potřeba si jakékoli podobné chování a jednání dobře rozmyslet. Sex v jiné zemi může velmi vážně ohrozit nejen vás, ale také smrtelně ohrozit vašeho příležitostného sexuálního partnera. Nyní nemluvím o ohrožení pohlavní chorobou ale trestem za nevěru - cizoložství.

Ještě je důležité si uvědomit, že na cizoložství jsou potřeba dva. Náboženský pohled však v některých náboženstvích odsuzuje jen ženu. Ta je pak potrestána přísněji, někdy i smrtí, zatímco muž může být potrestán stejně, nebo v krajním případě se ho trest vůbec netýká!!! Proto pokud nějaký muž v cizí zemi přesvědčí vdanou ženu k nevěře, může to skončit až její smrtí, případně smrtí obou milenců. V některých případech se nevěra trestá vraždou ze cti, což je akt pomsty, obvykle vykonání rozsudku smrti, který provedou muži rodiny na ženě, rodinném příslušníku, kteří se dopustili činu, která podle jejich práva uvrhla hanbu na rodinu. Světové náboženské vztahy a zvyklosti týkající se nevěry nebo jiných otázek rodiny jsou natolik složité, že se jimi mebudeme podrobnji zabývat ve vztahu k mimomanželskému sexu v našich končinách.

 • Hinduismus odsuzuje mimomanželský sex je hříšný.
 • Judaismus - Tóra předepisuje za nevěru trest smrti ukamenováním. Je to v případě kdy sex byl s provdanou ženou. Odsouzení bylo provedeno před soudem, kdy cizoložství jako svědci dosvědčili dva svědci.
 • Izraelita a tradiční židovská společnost byla polygamní. Je to vztah, kdy jeden muž má více manželek, V tomto případě je legální sex manžela pouze s jeho manželkami a jiný sexuální vztah je považovaný za nevěru. Nevěra jeho manželek se pak týká všech manželek, protože všechny ženy v polygamním vztahu jsou si z tohoto pohledu rovnocenné.
 • Sexuální vztah svobodné žena s mužem ještě v období před uzavřením manželství, je náboženského pohledu považovaný za vysoce nemorální a hříšný. Vzhledem k tomu, že žena není vdaná, není takový vztah považován za cizoložství a proto nelze uložit trest smrti, ale většinou se žena potrestá jen bičováním. Soudy za cizoložství a fyzické tresty byly ukládány především v minulosti. V dnešní době je fyzické tresty zakázáno ukládat. Je však dobré vědět, že pokud se manžel nebo někdo z příbuzných k fyzickému trestu odhodlá, jen těžko mu v tom někdo zabrání.
 • Křesťanství - mimomanželský sex je považovaný za nemorální a odsouzeníhodný. Trestem je zatracení v posmrtném životě a nemožnost dostat se do Božího království. Jedná se o porušení Desatera božích zákonů. Stejný trest jako za cizoložství stihne lidi nemorální, modláře, sexuální zvrhlíky, lakomci, ani zloděje, vrahy i lidi, kteří praktikují homosexualitu. Z pohledu křesťanství je nevěra jeden ze základních porušení desatera zákonů, kterými se musí řídit každý Křestan. Tento smrtelný hřích však může být odpuštěn. 
 • Islám - -tradiční interpretace islámského práva, práva šaría, stanovuje přísné tresty za nevěru pro muže i ženy. Předmanželský sex je trestán mírněji, zatímco nevěra se trestá ukamenováním. Porušení zákona však musí být doloženo svědectvím nejméně čtyř muslimských mužů svědků dobré pověsti. Obvinění mají právo na soud a je dodržuje se presunkce neviny. Křivé obvinění bývá přísně potrestáno. Dřívější právní předpisy byly mnohem přísnější než dnešní. To ale neznamená, že mnozí postižení manželé nemohou vzít vykonání trestu do svých rukou.

Literatura a zdroje

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Extramarital_sex
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki
 3. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/
 4. The Kinsey Institute. Data from Alfred Kinsey's Studies. Published online.
 5. Choi, K.H., Catania, J.A., & Dolcini, M.M. (1994). Extramarital sex and HIV risk behavior among U.S. adults: Results from the national AIDS behavioral survey. American Journal of Public Health, 84, 12, pp. 2003-2007.
 6. Wiederman,M.W. (1997). Extramarital sex: prevalence and correlates in a national surveyJournal of Sex Research, 34, 2, pp. 167–175.
 7. Atkins, D.C., Baucom, D.H. and Jacobson, N.S. (2001).Understanding Infidelity: Correlates in a National Random Sample.Journal of Family Psychology, 15, 4, pp. 735-749
 8. Durex. The Global Sex Survey 2005. Published online.
 9. "American Sex Survey". abcnews. 2004. p. 26. Retrieved 2009-09-04. Short Analysis here
 10. www.usc.edu
 11. www.bbc.co.uk
 12. www.asmasociety.org
 13. Hate the Husband? Sue the Mistress!
 14. Jordan, Mary (21 August 2008). "Searching for Freedom, Chained by the Law". The Washington Post. Retrieved 3 August 2013.
 15. Ernesto Londoño (2012-09-09). "Afghanistan sees rise in ‘dancing boys’ exploitation". The Washington Post (DEHRAZI, Afghanistan).
 16. "Iran". Travel.state.gov. Retrieved 3 August 2013.
 17. "United Nations Human Rights Website - Treaty Bodies Database - Document - Summary Record - Kuwait". Unhchr.ch. Retrieved 2 August 2013.
 18. "Culture of Maldives". Every Culture. Retrieved 3 August 2013.
 19. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19049000
 20. "2010 Human Rights Report: Mauritania". State.gov. 8 April 2011. Retrieved 2 August 2013.
 21. "Education in Dubai". Dubaifaqs.com. Retrieved 2 August 2013.
 22. Judd, Terri; Sajn, Nikolina (10 July 2008). "Briton faces jail for sex on Dubai beach". The Independent. Retrieved 3 August 2013.
 23. "Sex outside of marriage is a criminal offense here," PH ambassador to Qatar warns Pinoys". SPOT.ph. 12 September 2011. Retrieved 3 August 2013.
 24. "Women's Rights in the Middle East and North Africa - Yemen". Unhcr.org. Retrieved 2 August 2013.

(AK)(Z)(L)