Jste zde

Mladiství a těhotenství

Mladiství a těhotenství

Milování a sex je bezesporu jedna z nejkrásnějších lidských činností. Ve vztahu mezi mužem a ženou je nejkrásnějším obdobím plánování rodiny. Takovéto rozhodnutí však vyžaduje splnění celé řady předpokladů. Nestačí jen fyzická zralost, je potřeba dozrání na úrovni psychické i sociální. Těhotenství je vážnou otázkou v dospělosti, ale mnohem složitější v období dospívání. Každé životní období má své cíle a zaměření. Během dospívání je život zaměřen na školu, koníčky, sport, kamarády, vlastní rodinu a další. Těhotenství které přijde hned po zahájení sexuálního života v období dospívání je poměrně složité a dochází k němu většinou neplánovaně a náhodně. Faktem je, že dospívající obvykle nemají dostatek prostředků nezbytných pro zvládnutí rodičovství, stejně jako nejsou připraveni v rovině psychické, emocionální nebo sociální.

Ačkoli je žena v období dospívání již sexuálně aktivní, není její tělo ještě plně připraveno na tělesné změny, které těhotenství přinese. Těhotenství během dospívání vyvolává změny a komplikace, které nemůžete ovlivnit. Mezi ty klasické problémy patří obtíže s dokončením vzdělání, rodinné problémy (v některých případech vedoucí k odchodu dětí z domova), problémy při hledání práce, samostatné nebo společné bydlení a další, které se mnohdy nedají ani dopředu odhadnout.

Varianta, kterou popíši je samozřejmě jen modelová, bohužel ale ne až tak nepravděpodobná...
Zpočátku vše vypadá jednoduše a bez problémů.  Mnoho mladých chlapců i dívek skončí v posteli s partnerem, kterého ani dobře neznají po alkoholu nebo v poslední době po i požití drog, které snižují pozornost a zlehčují obavy z nechtěného těhotenství. Dívky jsou obecně příliš ostýchavé, než aby požádaly partnera, aby použil ochranu proti otěhotnění. Stydí se o sexu mluvit, ale nebojí se jej praktikovat bez znalostí a základní zodpovědnosti. Mnohdy se také bojí reakce partnera a jeho odmítnutí použít ochranu. Chlapci předpokládají, že ochrana proti otěhotnění je výhradně záležitostí dívky. Obávají se, že kondomy způsobují pokles citlivosti a oni by mohli při sexu zklamat.

Vhodná antikoncepce

Každý pár, který se rozhodne pro společné sexuální aktivity, které mohou vést k otěhotnění by měl použití ochrany proti nežádoucímu těhotenství a proti přenosu sexuálně přenosných chorob brát jako samozřejmost. Je jasné, že použití spolehlivých antikoncepčních metod je v konečném důsledku méně nákladné, než nepoužívat žádnou antikoncepci. Náklady na výchovu neplánovaného dítěte jsou s náklady na ochranu nesrovnatelné. Mezi dospívajícími jsou nejvíce populární kondomy a antikoncepční pilulky. Kondomy jsou méně nákladné, není obtížné je koupit, zajišťují ochranu před těhotenstvím i před nákazou chorobami a nepředstavují žádné riziko pro muže ani pro ženu. Hormonální nebo jiná antikoncepce musí být ovšem konzultována a předepsána lékařem. Antikoncepční metody a antikoncepci popisuje článek "Antikoncepce".

Nalezení vhodné antikoncepční metody je velmi důležité. Také je dobré si uvědomit, že kondomy i antikoncepci je naprosto nezbytné použít správným postupem v souladu s návodem na použití. Proto by si partneři měli tyto otázky vyřešit ještě dříve, než k sexu vůbec dojde.  Mnohdy si mladí lidé nedokážou spolu promluvit o ochraně proti otěhotnění, protože jim to připadá příliš intimní. Zato provozování sexu jim připadá samozřejmé. Je důležité vědět, že lidsky i právně mají oba a ne jen chlapec nebo dívka svůj podíl odpovědnosti na případném těhotenství. Neštěstím pro ženu je umělé přerušení těhotenství.

Žena, která se rozhodne pro umělé přerušení těhotenství jako řešení nevhodného otěhotnění, se vystavuje řadě rizik. O postabortálním syndromu (psychické postižení vyskytující se u žen které prožily umělý potrat) se mnoho nemluví i když postihuje až 80 % žen po umělém "přerušení" těhotenství a je velmi závažnou poruchou. Je možné, že v konečném důsledku může být i jednou z významných příčin rozvratu řady dnešních mladých rodin.

 

Poznámka:

Postabortální syndrom = psychické postižení vyskytující se u žen které prožily umělý potrat. 

 

Pro zamyšlení:

"Život je jak malé dítě,
nikdy nevíš, kdy se posere..."

(Hana Kwintová a komnata snů)

 

Pro zasmání:

Inzerát: Vyměním jednou použitý stan za kočárek.
 
Dva čápi sledují dovádění dvou mladých v houští.
"Vidíš je?" říká jeden "a za devět měsíců to budou svádět na nás."
 
"Kolik máte dětí?" ptá se úředník mladé ženy.
"Sedm."
"A jak jsou staré?"
"Dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm a šest. Pak jsme si koupili televizor."