Jste zde

Mužská obřízka

Mužská obřízka

Hlavní téma: "Mužský penis".

Mužská obřízka (circumcise) je malý chirurgický zákrok, při kterém je částečně nebo úplně odstraněna předkožka - kožní řasa, která překrývá žalud penisu. Rozlišuje se obřízka částečná a úplná. Na celém světě je obřezána asi čtvrtina všech mužů, tento podíl se však v jednotlivých zemích velmi liší. V USA je například obřezáno v současnosti asi 75 % dospělých mužů a toto procento každoročně klesá, zhruba 12 % ve Velké Británii. )

Obřízka je zcela běžná v afrických zemích a z náboženských důvodů u židovských chlapců, kde je symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Bůh uložil Abrahámovi, aby se na znamení smlouvy obřezal. Od té doby je tak činěno všem židovským chlapcům. Zákrok, při kterém se provádí obřízka u chlapců, se nazývá brit mila. Také muslimští chlapci a muži jsou obřezaní.

Fakta a čísla

 • Celosvětově je obřezáno okolo 30 % mužské populace. Z toho jsou více než dvě třetiny (cca 68 %) muslimové. Židovské obyvatelstvo netvoří v celosvětovém průzkumu ani 1 %.
 • Téměř vůbec se neprovádí ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie. Samotné země EU mají spíše mizivá čísla (5 % apod.) obřezané populace (vyjma Velké Británie). V anglofonních zemích obřízka velmi rychle ztrácí na popularitě, nejvíce v Austrálii Velké Británii, dále Kanadě a USA. Obřízka se do těchto zemí rozšířila především v období viktoriánské Anglie, kdy se tehdy vědecky prokazovalo, že "účinně brání masturbaci a chrání před některými mentálními problémy". Tento fakt byl ale vyvrácen.
 • Je-li je obřízka prováděna z důvodu léčení fimózy (Fimóza, latinsky fimosis, doslova „kukla“, je stav, kdy předkožku (praeputium) nelze volně přetáhnout přes žalud penisu), není nutné vždy odstranit celou předkožku, někdy stačí odstranit pouze její zúženou část. Dnes se často používá léčení pomocí steroidních mastí, které problém fimózy úspěšně řeší ve 40 % případů. U ostatních je chirurgický zákrok nezbytný. Problém fimózy by měl být vyřešen před pubertou, protože v období puberty se chlapci velmi stydí a zákrok je pro ně psychicky velmi nepříjemný a často se, ke své škodě, řešení problému vyhýbají. Úzká předkožka může velmi negativně ovlivnit start do sexuálního života.
 • V situaci, kdy jsou pro obřízku známé zdravotní problémy, je to zákrok naprosto OPRÁVNĚNÝ a pacient by měl dát na radu lékaře. Záněty předkožky, například u cukrovky, jsou nepříjemné a bolestivé. Bohužel se záněty předkožky i v vyléčení neustále vrací a komplikace narůstají.

 

Obecné důvody

 
Rozšíření obřízky ve světě.

V historických dobách bývala obřízka rozšířeným způsobem, jak kontrolovat sexualitu muže. Dokonce i židovské náboženské texty hovoří, že obřezáni musí být i otroci a obřízka má určitou formou omezovat materiální požitky a nadřadit duchovní. Předkožka sama o sobě je vysoce senzitivní tkáň a jelikož je dobře známo, že muž by si do svého penisu záměrně nenechal řezat, představují děti nejvhodnější formu k provedení tohoto zákroku.

Kdy je dstranění předkožky nutné

Zákrok je nutný tehdy, když má muž zdravotní problémy. Pokud někdo hodnotí klady a zápory chirurgického řešení zdravotního problému muže v souvislosti s obřízkou, měl by si uvědomit, že tato operace je z nějakého důvodu doporučena, rozhodnuta a bude odborně, provedena. Nejedná se o zákrok z rozmaru, ale o nutný zákrok, který zlepší zdravotní stav muže nebo vyřeší jeho sexuální problémy.

 • Fimóza – předkožka je natolik zúžená, že ji nelze přetáhnout přes žalud a nepomohlo uvolnění například pomocí kortikoidních mastí. Rozlišujeme jednoduchou a relativní fimózu. Za relativní fimózu označujeme stav, kdy předkožka v erekci nelze volně stáhnout s žaludu. Relativní fimóza je častým důsledkem léčby steroidními mastmi, kdy se předkožku podaří díky masti přetáhnout, ale při erekci fimóza zůstává.
 • Parafimóza – předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí, což zamezí jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě odstranit, jinak může dojít k velmi vážným zdravotním problémům vedoucím až k odumření tkání. Parafimózový stav vzniká i jako vedlejší důsledek léčby steroidní mastí, a to zejména u chlapců v pubertě. Mast uvolní předkožku jen natolik, že ji lze stáhnout za žalud, ale jen na neztopořeném penisu. Obnažení žaludu však často způsobí erekci a úzká předkožka pak začne žalud zaškrcovat. Tento nebezpečný stav, není-li řešen během několika hodin, může vyústit v amputaci žaludu nebo penisu.
 • Jako účinné a trvalé řešení opakovaných infekčních onemocnění žaludu a předkožky.
 • Nejméně častým důvodem pro provedení obřízky je na osobní žádost muže, většinou z osobních důvodů, blíže neuváděných.

Kdy je obřízka těžko odůvodnitelná?

Obřízka by vždy měla být vyjádřením svobodné vůle chlapce nebo muže. Pokud důvod obřízky není zdravotní, mělo by se toto rozhodnutí ponechat na nich samotných. Obtížně zdůvodnitelné provedení obřízky u malých dětí nebo novorozenců, pokud se opět nejedná o zdravotní důvody. Děti se jen těžko mohou bránit a je jim tak upřena možnost svobodně se rozhodnout. Je jasné, že v některých případech, kdy motivem je náboženský důvod obřízky, se dá jen velmi těžko vyčlenit ze zaběhnuté tradice. Mnohdy by neobřezaný muž ani nemohl být příslušníkem určité komuny nebo náboženského uskupení. Je tedy obtížné radit a případně odsuzovat. Co je však vždy nutné dodržet, je naprostá hygiena při zákroku a následném doléčení.

 

Varianty obřízky

Lékař navrhne nebo vám dá na výběr jednu z několika možnosti provedení obřízky. Možné je odstranit vnitřní nebo vnější předkožku. Možné je také krácení úplné nebo jen částečné. Navrhne vám tyto varianty:

 • Obřízka volná a nízká: spočívá v odstranění celé vnitřní předkožka a vnější zůstane natolik volná, že žalud překrývá zhruba do jeho poloviny.
 • Obřízka volná a vysoká: spočívá v odstranění části vnitřní předkožky a části vnější předkožky. Předkožky zůstanou natolik volné, aby vnější byla ukončena za korunkou.
 • Obřízka těsná a nízká: spočívá v úplném odstranění vnitřní předkožky a zkrácení vnější předkožky natolik, aby byla neustále napnutá.
 • Obřízka těsná a vysoká: spočívá v částečném odstranění vnitřní předkožky a zkrácení vnější předkožky natolik, aby byla neustále napnutá.

Nejčastěji se obřízka provádí tak, že předkožka se po zákroku zlehka dotýká okraje žaludu. Při erekci penisu se pak natáhne a oddálí od žaludu. Je natolik volná, aby při erekci "netáhla" a nebránila ve snadném spojení, penetraci a souloži.

Výhody a nevýhody obřízky

Výhody obřízky:

 • Pokud byl zákrok proveden ze zdravotních důvodů, pak BYL NUTNÝ a řešil (vyřešil) negativní zdravotní stav pacienta.
 • Snadnější a kvalitnější provádění intimní hygieny penisu.
 • Odstranění dřívějších zdravotních komplikací, které se po doléčení již většinou nevrací.
 • Odstranění tvorby mazu okolo žaludu a tím i zápachu. Pod neobřezanou předkožkou se průběžně hromadí smegma, které, pokud nebude pravidelně odstraňováno při osobní hygieně, začne po nějaké době nepříjemně zapáchat. Záněty, plísně a přenesené mykózy pak kladou ještě větší nároky na osobní hygienu. Po provedení obřízky je hygiena snadnější a většina zdravotních komplikací při dodržování běžných zásad hygieny mizí.
 • Většina mužů trochu jinak prožívá sexuální dráždění penisu a hodnotí pozitivně příjemněji prožívaný sex.
 • Pro někoho estetičtější vzhled penisu.

Nevýhody obřízky:

 • Zákrok je bolestivý a je potřeba jizvu dobře doléčit.
 • Muž zvyklý na překrytí žaludu předkožkou si na nový stav po operačním zákroku musí zvyknout.
 • Odstraněním předkožky se bohužel odstraní i část penisu, která je citlivá na sexuální dráždění, protože předkožka je silně inervovaná.
 • Ztráta citlivosti předkožky je úměrná rozsahu chirurgického zákroku.
 • Při úplné obřízce je zásah do citlivosti předkožky významný. Úplnou obřízkou je pak odstraněna většina nervových zakončení na vnitřní předkožce a spodní části na žaludu.
 • Celkově odstranění předkožky logicky časem musí vést ke snížení citlivosti žaludu, ale je to spíš následek stavu, kdy se žalud dotýká spodního prádla a na takové dráždění si zvykne.
 • První dny po obřízce je maximálně vhodné zůstat v nemocnici nebo v domácím léčení. Chůze ve spodním prádle s čerstvě obřezaným penisem je v první dny prakticky nemožná nebo velmi bolestivá. Proto je určitě vhodné zůstat raději ležet a chodit bez spodního prádla.
 • Jizva v období doléčení občas pobolívá a v průběhu hojení nepříjemně svědí.
 • Nezvyklý je pocit obnaženého žaludu ve spodním prádle. Kontakt žaludu se spodním prádlem je zpočátku nepříjemný, někdy až dost bolestivý.
 • Vzhledem k tomu, že obnažený žalud je v kontaktu se spodním prádlem, je pravděpodobné, že vás čeká jeho mírné znecitlivění. Žalud si na trvalý dotek a tření o spodní prádlo zvykne, lehké tření žaludu se pak stává normálním a posune se tím i práh citlivosti na podněty při sexu. Pro muže to však nemusí být na závadu, dokáže déle vydržet sexuální spojení a oddálí tak vyvrcholení. Pocit znecitlivění žaludu je však individuální.
 • V průběhu léčení rány je sex prakticky vyloučený. První sex po obřízce je potřeba provádět velmi opatrně. Jizva může být nezvykle citlivá, to ale po doléčení odezní.
 • Po určité době se sníží počáteční přecitlivělost žaludu na dotek a to i při sexu.
 • Jinak bude pocitově probíhat vlastní dráždění žaludu při penetraci. Je to dáno i tím, že pokud má muž upravenou uzdičku, pak se změní i dráždění a pocity v této velmi citlivé oblasti žaludu.
 • Na celkově nové a trochu jiné vnímání vzrušení si muž po obřízce bude muset zvyknout. Většině mužů to však jako problém, po odeznění pooperační rekonvalescence nepřipadá.
 • Pokud někdo hodnotí nějakou změnu po zákroku jako nepříjemnou, je potřeba se nejdříve ptát, zda operace splnila očekávání, pro které byla podstoupena. Zda vyřešila zdravotní nebo sexuální problémy muže. Například muž trpící chronickými záněty předkožky je po zákroku vyléčený a je sexu schopný. Po zákroku netrpí bolestí předkožky a žaludu. Jako infekční byl pro ženu rizikem, po zákroku už není.
 • A takto je potřeba posuzovat každý problém samostatně.

 

Kdo provádí obřízku

V ČR se obřízka provádí na urologii (za předpokladu, že mají k dispozici operační sál) nebo na plastické chirurgii.

Průběh obřízky

Naprostá většina obřízek se v rozvojových zemích i jinde ve světě provádí bez anestézie, často i bez dezinfekce a jen pomocí primitivních nástrojů. Pouze v západních zemích a ve velkých městech se obřízka provádí v klinických podmínkách. Například v Turecku probíhá 85 % obřízek tradičně (v domácích podmínkách), 10 % provádí zdravotnicky vyškolená osoba a jen 5 % lékař.

Minimum (méně než 15 %) provedených obřízek se provádí v nemocnici. V takovém případě pacient před zákrokem absolvuje klasické předoperační vyšetření. Zákrok probíhá při anestezií, takže je takřka bezbolestný.

 • Celková anestezie
  • Výhody
   • Pacient prospí celý zákrok, takže necítí při něm vůbec žádnou bolest.
  • Nevýhody
   • Celková anestezie má vždy svá rizika, která nejdou nikdy zcela vyloučit.
   • Časově náročnější – trvá delší dobu, než se z toho pacient vzpamatuje.
   • Po probrání se z narkózy je zpravidla pociťována nevolnost.
   • Není možné v den zákroku řídit vozidlo.
 • Lokální anestezie – je provedena aplikace znecitlivující látky do penisu několika injekční vpichy.
  • Výhody
   • Menší zátěž pro organismus než celková anestezie.
   • Je možné opustit nemocnici už 30-60 min. po zákroku
   • Je možné po zákroku řídit motorové vozidlo. Nejsem si však jistý, zda je to taková výhra....
  • Nevýhody
   • Někomu může být nepříjemné být při vědomí během operačního zákroku.
   • Samotná aplikace anestetika může být trochu bolestivá (pozn. tuto malou nepříjemnost lze řešit znecitlivující mastí před provedením vpichů).

Samotný zákrok trvá běžně 15–20 minut. Je při něm kůže odstraněna buď skalpelem nebo speciálními nůžkami. Rána je pak sešita několika stehy. Při obřízce lze přihlédnout k přání pacienata a odstranit více vnitřní nebo vnější předkožky. Úplná obřízka se oproti částečné vyznačuje rychlejším hojením a výrazně menším počtem pooperačních komplikací.

Péče o ránu a následnou jizvu

Po zákroku je potřeba se řídit pokyny ošetřujícího lékaře. Po odstranění předkožky vznikne zašitá rána, kterou je potřeba několikrát denně ošetřit. V podstatě se jedná o podobné ošetření, jaké je potřeba věnovat jakékoli jiné ráně na těle po chirurgickém zákroku. Pokud jste v nemocnici, pak ošetření provede zdravotnický personál a bude spočívat především v desinfekci a celkové očistě rány. V domácím léčení je možné doporučit koupele ponořením do heřmánku vyluhovaného v horké vodě, který před použitím ochlaďte tak, aby byl jen vlažný. Roztokem je možné ránu i potírat. Samozřejmě pro každou koupel použijte čerstvý výluh heřmánku. Počítejte s tím, že rána bude bolestivá a bude ji provázet i otok, který se bude s časem postupně zmenšovat. Celý penis je několik dní po zákroku značně oteklý a různě zbarvený jako modřina. Mohou vzniknout lokální hematomy, které jsou značně citlivé. Rána a oblast stehů po opadnutí největšího otoku začne většinou silně svědit, nejde se jí však z hygienických a bezpečnostních důvodů dotýkat. Doporučené léčivo pro ošetřování rány bývá framykoin. Po několika dnech se pak jizva zacelí. Na zacelující se ránu je vhodné použít některou vhodnou mast na rány. Doléčení je pak příjemnější a roztíráním masti se i masíruje tkáň jizvy a snižuje se tak nebezpečí vzniku keloidu (zbytnění jizvy).

Za všech okolností je potřeba dodržovat maximální hygienu, jinak může dojít ke zhnisání rány, což může být nepříjemná komplikace. Na ošetřování rány je možné používat i jiné byliny, než jen heřmánek. Vždy se ale poraďte s lékaři. Není to jejich první obřízka a mají své zkušenosti, které je potřeba respektovat.

První sex po obřízce

Muž, který se podrobil zákroku obřízky bude jistě s napětím očekávat, jaké to bude při sexu. Po období bolesti a nepohodlí, případně i sexuální abstinence to jistě bude velké očekávání. Většina mužů hodnotí, že je to jiné než dříve a že už by se k dřívějšímu stavu nevraceli. Sex po obřízce většinou prožívají příjemněji. Ženy pak hodnotí penis po obřízce vhodnější především pro orální sex a většinou si povšimnou i delší výdrže muže při sexu.

Obřízka je považována za jeden ze způsobů zvýšení kontroly nad předčasnou ejakulací a cestou k prodloužení sexuálního spojení. Když se podíváte na tantrické výjevy, zvláště tantrický symbol mužského penisu - lingam. zjistíte, že je vždy zobrazovaný jako penis v erekci, ale bez předkožky. Nevím, jak běžná je v těchto zemích obřízka, ale je pravdou, že v těchto zemích je tantrický způsob milování považovaný za samozřejmost a tradici. Možná k výdrži tantrických mužů přispívá právě mužská obřízka nebo zvyk mít předkožku staženou a žalud penisu obnažený. Po odstranění předkožky je totiž žalud penisu vystaven tření o spodní prádlo nebo oděv a musí si tedy na tyto vjemy dráždění "zvyknout". Vzhledem k tomu, že většinou se obřízka provádí malým chlapcům v útlém dětství, mají dostatek času na to, aby si v běžném životě poměrně výrazně posunuli citlivost žaludu, pro který je tření o oděv nebo spodní prádlo každodenní samozřejmostí.

Pokud si neobřezaný muž chce pocity obřezaného muže představit, pak mu stačí stáhnout předkožku ze žaludu a obléknout spodní prádlo. Pokud vydrží mít předkožku trvale staženou asi tak měsíc, pak si i jeho žalud zvykne na tření a dráždění o spodní prádlo. Osobně to však takovéto experimenty dělat nedoporučuji..

Obřezaný muž  každodenní nepřestávající přirozenou stimulací obnaženého žaludu o spodní prádlo získá při souloži "náskok" oproti muži, který svůj žalud "obnaží mechanicky nebo vzrušením" a jde souložit. Obřezaný muž posune (sníží) vnímavost na doteky, stimulaci i sexuální spojení se ženou. Snížené vnímání stimulace žaludu penisu povede k přirozenému prodloužení soulože, neboť muž se stane mnohem méně citlivý na podněty tření ve vagíně. Prostě citlivost obřezaného a neobřezaného muže je úplně někde jinde. Není to však žádný sexuální problém, jen se prodlouží doba soulože a díky tomu se mnohdy obřezanému muži podaří přivést ženu při souloži k vyvrcholení. Nespoléhejte však na to, že po obřezání automaticky vaše žena při souloži musí orgasmu dosáhnout. To není jen o souloži...

Pokud obnažený muž zná a používá techniky oddalování orgasmu, pak je to pro ženu přímo "dar z nebe". Nechci snižovat tantrické mistrovství, jen se domnívám, že mnoho dávných i současných tantriků je prostě obřezaných a tak mají mnohem lepší pozici pro zvládnutí kontroly nad vzrušením a tedy i svým orgasmem a ejakulací. Tím ale nijak nesnižuji potřebu intenzivního a dlouhodobého procvičování tantrických technik a metod oddalování ejakulace. Také připomínám, že ne všichni obřezaní muži jsou tantričtí mistři...

 

Články s podobnou tematikou:

Literatura a odkazy

(AK)(Z)

Štítky: 

Komentáře

V části "Poradna sexuologa" byl vznesen následující dotaz:

Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat jestli má obřízka a operace uzdičky vliv na znecitlivění žaludu. Můj přítel s tím má problém a nedokáže si sex užít jako dříve.

Vzhledem k tomu, že názor na jeho řešení by mohl pomoci i dalším ženám a mužům, dovolil jsem si jej překopírovat i s odpovědí k tomuto článku.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za důvěru a dotaz.
V každém případě operativní zákrok ve formě obřízky a úpravy uzdičky bude mít na citlivost žaludu vliv. Především je nutné si uvědomit, že tato operace byla z nějakého důvodu doporučena, rozhodnuta a provedena. Je tedy potřeba se nejdříve ptát, zda operace splnila očekávání, pro které byla podstoupena.

Bohužel chybí základní informace pro takovéto zhodnocení problému na dálku. Podstatné je také to, v jakém věku operaci muž podstoupil a jak velký rozsah úprav byl proveden. O obřízce pojednává článek "Mužská obřízka", kde je upřesněn i rozsah běžně prováděných operací předkožky. U vašeho dotazu však chybí důležité informace a to, jak dlouho po operaci muž začal se sexuálním životem a jaký charakter mají jeho obtíže.

Budu se tedy zabývat těmi základními problémy, které provází mužskou obřízku obecně. Jedná se o relativně malý chirurgický zásah, který je ovšem proveden na velmi citlivém místě. Po operaci trvá několik dnů až týdnů, než se muž může dotýkat penisu tak jak dříve. Problémem je, že penis a zvláště pak rána po odstraněné předkožce prostě bolí a to i při doteku spodního prádla. Postupně se to však zlepšuje a muž si na novou situaci zvyká. Prostě to chvíli trvá. Nezbytné je dodržovat pooperační ošetřování rány a zvýšenou hygienu. Po nějaké době (naprosto individuální) se rána zahojí a pocity ze znormalizují (obdoba nastřižení hráze u ženy při porodu).

To, co je jiné, je stav, kdy žalud již nekryje kůže a je tedy vystaven přímému kontaktu se spodním prádlem. Je to stejné, jako by si muž stáhl předkožku a takto si oblékl spodní prádlo. Pocity to mohou být i po několik týdnů příliš silné a pro někoho i nepříjemné. To se však poddá a za nějakou dobu si žalud na dráždění od spodního prádla zvykne a muž je pak již nepříjemně nevnímá. 

Co se týká sexu. Pokud se sexem obřezaný muž začne moc brzo, bude mu asi nepříjemný, bolestivý a možná ani nedosáhne erekce nebo při bolesti erekci ztratí. Při sexu taky bude spojení i stimulaci vnímat nejspíš trochu jinak, než před operací. Budou zcela chybět vzrušující pocity při stimulaci předkožky a jinak také bude pocitově probíhat vlastní dráždění žaludu při penetraci. Je to dáno i tím, že pokud má muž upravenou uzdičku, pak se změní i dráždění a pocity v této velmi citlivé oblasti žaludu. Pokud si již zvykl na nošení spodního prádla a jeho žalud "znecitlivěl", pak i sexuální mechanické dráždění bude vnímat trochu jinak, pravděpodobně méně vzrušivě. Jedná se však spíše o nové pocity a nové vnímání stavu po operaci.

Operace předkožky nemá žádný vliv na citlivost penisu, odstranění uzdičky ano, ale ve smyslu, že pocity vnímá jinak. Celkově odstranění předkožky musí vést ke snížení citlivosti žaludu, ale jako následek stavu, kdy se žalud dotýká spodního prádla a zvykne si.... Co se týká ztráty erekce bývá spojena s bolestí po nedokonale zahojené operační rance. Znamená to, že s penetračním sexuálním životem začal příliš brzy po operaci. Na sexuální vzrušení zahojená operovaná předkožka nemá vliv. Pozitivně však může snížení vnímání stimulace působit na prodloužení sexuálního spojení. Muž prostě víc vydrží, neboť není tak vnímavý jako dříve. Nesmí to ovšem brát jako nedostatek, ale jako přednost. Jsou muži, kteří po odhojení a zvyknutí si na nové podněty prodlouží sex o významnou dobu a jejich partnerka tak získá čas pro dostatečně intenzivní vzrušení pro prožití orgasmu při penetračním sexu. I na to je však potřeba si zvyknout a naučit se toho využívat. Ideální je to pro muže, kteří procvičují techniky oddalování ejakulace!!!

Hlavní problémem po operaci předkožky však bývá mužova hlava (mozek), kdy někteří muži více sledují a více hodnotí okamžité pocity. Když muž znejistí a to například když soulož trvala krátce nebo podle něj naopak nezvykle dlouho, pak začne "uvažovat", řešit, hodnotit... a přijde o erekci. To ho ještě víc utvrdí v tom, že problémem je chybějící předkožka. Omyl. Ve většině případů odhojených obřízek, po kterých nastupují sexuální problémy, je ztráta sebevědomí a nevyrovnání se s novým pocity. Hlavně u mužů, kteří začnou se sexem příliš brzy po operaci.

Tak alespoň několik názorů .... Doufám, že vám pomohou. Hlavně se zklidněte, oba se naučte orientovat v nové situaci a nespěchejte se závěry. Chce to čas a naučit se využívat snížené citlivosti žaludu ku prospěchu ženy. Hlavně se uklidněte a prostě nic neřešte a učte se hledat to dobré v nových podmínkách ...

Když budete chtít doplnit informace o konkrétních problémech Vašeho přítele, pokusím se navrhnout konkretní změny, které je možné v sexu udělat. I změny sexuální polohy nebo způsobu stimulace mohou sex učinit příjemnějším.

Pokud břízku podstupují malé děti, které sex neprovozují, nemívají v pozdějším věku s obřízkou ve spojení se sexem žádné problémy. Když ji podstoupí dospělý muž, nesmí srovnávat to, co bylo, ale naučit se vnímat to, co je! Obecně si muži (a hlavně jejich ženy) obřízku jen chválí .... tak proč by to ve vašem případě mělo být jinak?

S úctou admin www.milovani.cz

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz

Vážený admine, vaši odpověď považuju za zcestnou, zastáváte mýtus, že za problémy s citlivostí penisu po amputaci předkožky může psychika.

Výzkumy Johna Taylora a Chrise Colda na univerzitě ve Winnipegu a též Kena McGratha z Nového Zélandu prokázaly zcela něco jiného. Žalud není nejcitlivějším místem penisu.

Dobrý den.

Domnívám se, že odpověď, na kterou reagujete, je mnohem obsáhlejší. Děkuji za názor.

S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz