Jste zde

Neurologický původ problémů se sníženou vzrušivostí

Neurologický původ problémů se sníženou vzrušivostí

Pokud při milování občas neprožijete orgasmus, není nutné to hned považovat za sexuální poruchu. To by tuto zkušenost pak mohla jako sexuální poruchu hodnotit většina žen, ale občas i mnoho mužů.... Pokud však dlouhodoběji pozorujete snížení vzrušivosti na místech, která jste vždy měli jako zaručené erotogenní zóny, pak je potřeba se zastavit a problém začít řešit. Občasně sníženou citlivost penisu u mužů a klitorisu u žen při sexu nebo sexuální stimulaci zná více jak 50% žen a značná část mužů. Dlouhodobé snížení citlivosti pohlavních orgánů pak představuje značné riziko vzniku sexuálních dysfunkcí.

Tyto příznaky jsou určitou formou varování a může za nimi stát i vážné onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu. Proto je potřeba je o nich s partnerem nebo partnerkou mluvit a navštívit včas lékaře. Svěřit se mu není žádná ostuda. Neřešit však tyto příznaky je hazard se zdravím

Neurologický původ problémů

Problémy se sníženou citlivostí klitorisu mohou mít neurologický důvod. Většinou se to týká žen ve věku mezi padesáti a sedmdesáti roky a mužů od zhruba 35 let.

U žen se snížená citlivost klitorisu projevuje sníženou schopností dosáhnout orgasmu případně zvýšenou nepříjemnou předrážděností oblasti klitorisu při pohlavním styku. Celkově pak tyto problémy časem přerostou ve nižší touhu po sexu a ve ztrátu libida. Tento problém nebývá otázkou ženské psychiky, ale často mívá právě neurologický původ.

Je známé, že ženská sexualita je mnohem složitější než mužská. Proto i sexuální vzrušení u žen je mnohem více závislé na "vhodné souhře" podnětů vedoucích ke vzrušení. Může se stát, že některý podnět je slabší, nebo chybí a orgasmus se prostě nedostaví. U žen je navíc reakce na sexuální vzrušení závislá na jejím momentálním naladění, stupni únavy, stavu nervového systému, prokrvení pohlavních orgánů i stavu cévního systému. Muže zase nejčastěji trápí erektivní dysfunkce, zaviněná nedokonalým prokrvením penisu a projevy cukrovky vedoucí k neuropatii, tedy přerušení nebo oslabení přenosové soustavy vedoucí vzruchy z penisu do mozku.

Jako příklad závažných projevů sexuální dysfunkce uvedu nemoc, která je v dnešní době velmi častá a postihuje muže i ženy. Je jí mozková mrtvice. Pokud by žena nebo muž byli po fyzické stránce dokonale zdraví, jejich pohlavní orgány v dokonalém stavu, perfektně prokrvené, jejich nervový systém bez chyby, pak cévní problém v mozku, zaviněný mozkovou mrtvicí, dokonale odbourá jakékoli sexuální touhy i přenos vzrušení. Prostě podněty vzrušení nejsou vyhodnoceny jako vzrušení a tedy nedojde k žádné další reakci na ně. Poškození některé přenosové soustavy vedoucí vzruchy do mozku nebo poškození mozku může způsobit vznik sexuální dysfunkce.

Při problémech v sexu se většinou hovoří o psychických problémech nebo problémech s nedostatečným prokrvením genitálu. Poměrně málo se hovoří o tom, že stimulace pohlavních orgánů při sexu nebo masturbaci vyvolává vzruchy, které jsou dále přes nervová zakončení a nervy přenášeny až do mozku, kde jsou vyhodnoceny jako vzrušení a zpětně vyvolávají reakce na tyto podněty. Tato nervy jsou v genitáliích a na erotogenních zónách zdrojem  a ovlivňují to, jak moc nás dotek, hlazení nebo stimulace vzruší. Nezáleží pouze na množství nervových zakončení, které se v erotogenní zóně nachází, ale i na kvalitě cesty, tedy nervů, které je vedou dále ke zpracování do mozku.

U žen se jedná především o nervová zakončení a nervy v oblasti klitorisu, stydkých pysků, poševního vchodu, pochvy a pánevního dna. Pokud dojde k poškození nebo znecitlivění nervových zakončení nebo přenosových cest vedoucích z těchto zakončení, může se to projevit snížením vnímavosti na dráždění a podněty v těchto oblastech. Snížení vnímavosti klitorisu na podněty stimulace pak může být výsledným projevem, následkem této poruchy nebo úrazu. K poškození nervových zakončení v oblasti pohlaví, u žen v oblasti klitorisu nebo zevního genitálu může dojít při úrazu, při prudkém naražení nebo dlouhodobém tlaku na citlivá zakončení.

Diabetická retinopatie a neuropatie

Velmi nepříjemným projevem a komplikací diabetu je diabetická retinopatie a neuropatie. Projevuje se, zjednodušeně řečeno, snížením přenosů nervových vzruchů po drahách nervů. Další komplikací je snižování svalové hmoty a bolesti, pálení a jiné nepříjemné projevy v končetinách i kdekoli na těle. Průvodním projevem diabetu je pak, díky poškození nervů nebo nervových zakončení, snížení citlivosti erotogenních zón, zvláště pak pohlavních orgánů. Tyto problémy mohou postihnout jak muže, tak i ženy. Diabetes sice nebolí, jeho dopad na kvalitu života lidí však bývá větší, než odpovídá jeho přímým zdravotním projevům.

"Únava klitorisu"

Podobně snižuje vnímavost receptorů na klitorisu i dlouhodobá monotonní, stále stejná stimulace klitorisu, která způsobí jeho znecitlivění na podněty. Říká se tomu "únava klitorisu" a je to projev například při dlouhodobé stále stejné stimulaci pomocí vibrátoru, někdy i při orálním sexu nebo masturbaci. Proto se doporučuje při stimulaci klitorisu měnit techniku stimulace, rychlost a směr stimulace. Někdy je vhodné se stimulací i na chvilku přestat a po chvíli v ní pokračovat. Podrobněji v článku "Únava klitorisu".

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)