Jste zde

Překážky, které lidem berou čas a chuť na sex

Překážky, které lidem berou čas a chuť na sex

Hlavní téma: Sexuální potřeba".

Cílem této úvahy není vyjmenovat vše. co by mohlo být příčinou, proč sex dnes nebude.... Ani si netroufám vyjmenovat všechny možné zdravotní či životní situace, které mohou oprávněně vést k tomu, že sex by ani nebylo vhodné připomínat, tedy pokud nebude naprosto spontánní. Počínaje úmrtím v rodině přes zdravotní problémy a nemoci až k vážným rodinným událostem, které jsou hodny zvláštního zřetele.

Zamýšlet se budeme spíše nad těmi překážkami a příčinami, které máme na očích dennodenně a které můžeme přeskočit, přelézt i podlézt s cílem mít sex...

 • Lhostejnost k partnerovi nebo partnerce.
 • Dlouhodobý stres a pracovní vytížení.
 • Chronická únava.
 • Alkohol, drogy ...
 • Neřešené sexuální nebo partnerské problémy!!!
 • Přehnaná péče o děti na úkor svých potřeb nebo potřeb partnera nebo partnerky. Říká se tomu "obětování se dětem".
 • Sledování televize do pozdních nočních hodin. Televize se pak stává "nepřítelem" sexu.
 • Usnutí při televizi. Po probuzení už vede cesta jen do postele... spát.
 • Počítače, tablety, chytré telefony a další přístroje, se kterými lidé v posteli tráví víc času než při sexu, zvyšují závislost na technologiích. Tato závislost pak může vést ke špatným zlozvykům, které vážně ohrožují partnerské vztahy.
 • Žijete svůj život ve virtuálním světě televizních seriálů, stupidních telenovel a seriálů na pokračování. Nakonec se na nich stanete tak závislí, že "musíte" vědět, co se stalo nového, kdo s kým a co. Je to taková lehká forma úchylky, které se říká Voyeurismus.
 • Práce v domácnosti do pozdních nočních hodin.
 • Práce na úkolech ze zaměstnání do pozdních nočních hodin.
 • Příliš mnoho času věnovaného koníčkům a osobním zálibám. 
 • Díky mobilní komunikaci, mobilním telefonům, Facebooku, sociálním sítím nebo SMS a MMS jste neustále jinde, s někým jiným. Nedokážete být "tady a teď".
 • Chronická závislost na internetu.
 • Chronická závislost na PC hrách.
 • Nepřiměřeně sledujete erotiku a pornografii a příležitostně masturbujete. Tím snižujete svou sexuální potřebu.
 • Na pornografii jste už závislí a sex už vás snad ani nezajímá. Obyčejný sex se stává málo vzrušujícím.
 • Patologický strach z pohlavních chorob.
 • Patologický strach z nečistého těla.
 • Zklamání z očekávání ze sexu. Co na něm všichni vidí?
 • a další...

Nejde o to vyjmenovat všechny možné důvody, proč na sex není čas a nálada. Daleko důležitější a užitečnější si sám pro sebe uvědomit, proč konkrétně vy nemáte čas na sex nebo intimní chvilky spojené s něhou, něžností pozorností.

Důležité je uvědomit si své důvody!!!

Seznam uvedených překážek opravdu v reálném životě opravdu brání tomu, aby vás "napadlo mít sex". Všechny uvedené překážky je možné postupně odbourat, odstranit, dostat pod kontrolu. Chce to jen jedno - chtít!!!. Je to jediná cesta, jak zlepšit váš vzájemný partnerský sexuální vztah. Pokud tak neučiníte, vyhasne... Nebo si partner nebo partnerka časem najdou své sexuální vyžití jinde!

Jako příklad za všechny uvedu:

 • Sledování televize do pozdních nočních hodin. Televize se stává "nepřítelem" sexu. To je však velký omyl.

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.
(Jan Werich)

 

K zamyšlení

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.
(Sarah Bernhardt)

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)