Jste zde

Sex ve třech - jaká trojice je lepší?

Sex ve třech - jaká trojice je lepší?

Volné pokračování článků "Skupinový sex", "Sex ve třech".

V tomto článku se nebudeme zabývat žádnou konkretní variantou milování ve třech. Je reakcí na jeden dotaz, který přišel do "Poradny sexuologa" webu www.milovani.cz.

Znovu opakuji, že tímto ani žádným jiným článkem nenabádám ke skupinovému sexu. Pouze reaguji na dotaz, který byl položen ženou s cílem udělat si "po zralé úvaze" jasno v tom, jakou trojici má umožnit svému manželovi, který o ní dlouhá léta sní, ale blíže ji neupřesnil... Tento článek si neklade za cíl někomu radit, je to pouze zamyšlení nad tím, jak by taková trojice lidí mohla vypadat a na co by měli pamatovat, aby to nebylo pouze o sexu...

Neexistují žádná "odborná studie" o tom, "co je ve skupinovém sexu lepší". Pro někoho už samotná představa skupinového sexu, kdy sex ve třech je minimálním, skoro cudným složením, je nepředstavitelná. Pro jiného se jedná o běžnou sexuální aktivitu, možná spojenou i s milostným vztahem.

Trojice, to jsou tři lidé, kteří se rozhodli pro milostnou aktivitu ve třech. Už to je nekonvenční, ale poskytuje to samozřejmě více možností sexuálního vzrušení. Každá trojice by měla být především o vytvoření pocitu vzájemného bezpečí mezi jejími účastníky. Měla by být založena na vzájemném vztahu lidí, kteří její cestou chtějí vyjádřit svůj vzájemný vztah, znají své hranice, umí je dát najevo a vzájemně je také respektují. Trojice by měla být o lidech, kteří společně sdílejí zájem jednoho o druhého a dokáží si vzájemně poskytovat nejen vzrušení, ale také pocity sounáležitosti a to bez pocitů žárlivosti nebo obavy o narušení případných partnerských vztahů mezi stálými partnery.

Jakákoli trojice je především o lidech

Ve trojici nezáleží na tom, jestli ji tvoří

  • tři muži
  • tři ženy
  • jeden muž a dvě ženy nebo
  • dva muži a jedna žena.

Dokonce nezáleží ani na tom, jakou její účastníci mají sexuální orientaci nebo jak se svou sexuální orientací přizpůsobí ostatním ve trojici. Záleží především na tom, jak spolu tito lidé dokáží komunikovat, jak jsou schopni si vzájemně naplnit svá očekávání a tužby. Nemusí to přitom být pouze touhy sexuální. Naplnění potřeb může být klidně na úrovni mentální, vzájemného souznění, společné meditace nebo naplnění potřeby doteku. Důležité je především dokázat spolu vzájemně komunikovat, umět vyjádřit to, po čem toužím, co hledám, co chci dávat a co dostávat.

Naprosto nezbytné je umět si vzájemně stanovit hranice kam až chci zajít já a kde jsou mé hranice pro přijímání od ostatních. To ale neplatí pouze pro trojici, mělo by to platit pro každý vztah lidí.

Ve trojici je mimořádně potřebná určitá vzájemná vyváženost pozornosti, kterou si účastníci trojice věnují. Nemělo by docházet k tomu, že některý ze trojice se ocitne na okraji zájmu nebo bude mít pocit nadbytečnosti, případně ohrožení. Vztah trojice je samozřejmě i o vzájemném respektu, toleranci i uznání. Pokud se vztah trojice odehrává v láskyplném, bezpečném a pozitivním emočním prostředí, poskytuje všem jeho účastníkům velký prostor jak pro dávání, tak i pro přijímání. Jako u každého vztahu, tak samozřejmě i vztahu ve trojici musí platit pravidlo přirozené, nenucené a upřímné komunikace o tom co se bude dít a i o tom, co se dělo.

Není snadné dát dohromady tři lidi, kteří si budou rozumět nejen v běžných vztahových otázkách, ale i intimně. Aby se sex ve třech nestal zdrojem  budoucích vztahových problémů, musí si případných omezení i vysokého stupně tolerance a nepředstíraného potlačení žárlivosti, vědomi všichni její účastníci.

Co se tolerance pohlaví týká, pak v každé trojici se někdo musí přizpůsobit. Pokud je trojice složena MFM, pak jsou to muži, u trojice FFM ženy. To platí i v případě, že některý z partnerů je bisexuální nebo je homosexuálně založen. Například lesbická žena může být schopna pohlavního styku s mužem ve trojici FFM, ale její hlavní očekávání budou nejspíš zaměřena na druhou ženu. Podobně se může stát, že ve trojici MFM bude homosexuální muž věnovat svou pozornost i ženě, přestože jeho představy budou směřovat ke druhému muži. Ale i heterosexuální muži ve trojici MFM se musí připravit na to že se zcela jistě ocitnou v situacích, které doposud nezažili. Podobně heterosexuální ženy možná budou používat ve trojici FFM sexuální praktiky lesbických žen.

Ve trojici možné skoro všechno. Především však to, na čem se dopředu domluvíte!!! Je pravděpodobné, že ne vše se podaří naplánovat dopředu a pokud ano, pak je skoro jisté, že se vše naplánované nepodaří dokonale zrealizovat. Skupinový sex je prostě o ještě větší improvizací než ten klasický ve dvojici. Je potřeba o tom dopředu přemýšlet a to i tak, že si dopředu představíte situace, které by mohla nastat nebo se dá očekávat, že nastanou. A je potřeba být připraven i na to, že můžete překvapit sami sebe.

Ve trojici mohou nastat různé sexuální i vztahové problémy. Ve maximálně vhodné mít dopředu promyšlené, jak se pak budetet vzájemně chovat a jak situaci zklidníte!!! Z pohledu trojice MFM, tedy trojice ve které je žena jednoho z mužů je podstatně méně pravděpodobné, že dojde k situaci, kdy by žena měla pocit, že její muž se věnuje více "té druhé". Když je ve trojici sama, nemusí dávat pozor na jinou ženu. takováto situace samozřejmě ve trojici se dvěma muži nehrozí. Ve trojici FMF, tedy jednoho muže a dvou žen, to však může být reálný problém...!!! Proto by na to měl manžel myslet dopředu...
 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)