Jste zde

Sex za odměnu

Sex za odměnu

Hlavní téma: "Sexuální chování a vztahy".
Volné pokračování článku "Jaké bývají důvody pro sex?".

Každý dlouhodobější vztah se vyvíjí nějakým směrem. Jen na partnerech záleží, jakým směrem tento vývoj usměrní. Žádná zásadní "změna" v partnerském soužití ale nenastane ze dne na den.

Začnu trochu jinak. Do poradny sexuologa v roce 2018 přišel dotaz na to, který sex má "lepší" důvody. Pokud vás zajímá rozdíl mezi sexem z povinnosti a sexem za odměnu, najdete ho už v názvu, protože vyjadřuje důvody, proč se takový sex uskuteční nebo má uskutečnit. Hodnotit, který z nich je "lepší" nejde. Pokud by se mělo hodnotit, který z těchto důvodů je "morálnější", pak by asi více kladných bodů získal "sex z povinnosti". Jenže takové hodnocení by bylo naprosto subjektivní a nejspíš by vycházelo z toho, co by hodnotitel osobně považoval za přijatelnější...

Oba důvody ale správné nejsou a časem do vztahu přinesou problémy.

"Sex za odměnu" a jeho rizika

Pokud si myslíte, že je dopředu naprosto jasné, kdo je ve vztahu ten, kdo o sexu rozhoduje, máte pravdu. Nejspíš jste tipovali, že tím to jednoznačně bude žena - a vyhráli jste. Tohle dělají především ženy.

Mnoho žen je sice v dnešní době ve vztazích dominantní, alespoň co se "řízení domácnosti týká"... Je to však často dáno tím, že ženám ani nic jiného nezbývá, protože muž je natolik pasivní a "veze se", že kdyby žena nevzala otěže v rodině do svých rukou, tak by v domácnosti "shnili zaživa". Jení to termín, který bych si vymyslel, takhle řada čtenářek webu www.milovani.cz a www.kamasutra.cz hodnotí vztahy v jejich rodinách.

"Sex za odměnu" a muži

Muži toho, alespoň podle svých slov, moc k životu nepotřebují. Jedna položka v "krátkém seznamu toho co jim stačí" určitě chybět nebude - SEX. Neplatí to samozřejmě o všech mužích, ale jsou takoví, kteří se o dění v domácnosti začnou zajímat až tehdy, když sex není...

Je to podobné, jako když lékař pacientovi řekne, že by měl snížit nadváhu nebo přestat kouřit. Odpovědí mu je chápající kývání hlavou, ale dopředu je lékaři jasné, že "jeho slova jsou bzučením mouchy prolétající kolem pacientovy hlavy". Stačí však, aby jen tak mimochodem dodal "nebo tady za chvíli budete kvůli impotenci", a dějí se zázraky. Pohled se ze zakaleného změní na velice pozorný, protože lékař se dotkl velmi citlivého tématu, na které každý muž slyší...

Pro mnohé muže je teprve nedostatek sexu důvodem pro to, aby v domácnosti něco udělali nebo věnovali část své pozornosti své ženě. Dlouhodobější nedostatek sexu se u muže projevuje frustraci, nervozitou, neklidem .... I méně chápavá žena si brzy všimne, že příslib sexu "za něco" s mužem pohne... Pak už je jen krůček k tomu, aby mužovy závislosti na sexu začala využívat ... a "sex za odměnu" je na světě!

"Sex za odměnu" je pak nejčastěji spojen s pomocí v domácnosti, péčí o děti, nákupy a vyřizování záležitostí, různými úkoly do kterých se ženě moc nechce nebo nepovažuje za vhodné, aby je za muže řešila. V některých domácnostech je to může být i návštěva u rodiny (tchyně, tchán, sourozenci, ...), návštěva kamarádky..., ale i příprava jídla nebo úklid. Velmi často je sex odměnou za dárky a pozornosti, kterými muž ženu překvapí. Takové ty větší prohřešky, jako je opilost, pozdní příchod domů, nesplnění slibů, a další přečiny bývají nákladnější...

Jako dárek nepočítám květiny, ty by měl muž ženě dávat jako pozornost nejen když má svátek, narozeniny, na Den matek nebo na MDŽ...

Muži si brzy povšimnou, že když vykonají něco, co žena ocení, jsou "odměněni". Časem pak mnozí přistoupí na hru "sex za odměnu", ale někteří si raději najdou milenku... 

Pokud je vyžadována nějaká práce v domácnosti nebo takové celkem nevinné úsluhy, o nic nejde. To by měl rozumný muž chápat, že jako hlava rodiny není "řídící pracovník", ale že v rodinných povinnostech a péči o děti jsou si se ženou rovnocenní. Sex za odměnu však výrazně pokřiví pohled na to, co je normální a co už normální není. Nakonec se může stát, že si žena muže vychová tak, že "bez odměny" nic doma neudělá.

Ne ve všech domácnostech praktikujících "sex za odměnu" je vyžadováno "nepeněžní plnění". Mnohým ženám se tato hra zalíbí natolik, že za sex požadují nejrůznější dárky, dovolené nad rámec rodinného rozpočtu, drahé večeře, šperky, luxusní oblečení a podobně. Když se požadavky zvyšují nebo to už trvá příliš dlouho a pořád není dost, jen otázkou času, kdy se to oběma vymstí. "Sex za odměnu" je forma manipulace a nátlaku, která se dá snášet jen do doby, dokud "TO" stojí zaTO. Do normálního funkčního partnerského vztahu takovéto emoční vydírání prostě nepatří. Milování se pak stává jakýmsi prostředkem odměňování a trestání partnera (partnerky). Zpočátku mohou být důvody snad i opodstatněné, po delším čase se však ze sexu může stát už jen obchod.

Některé ženy jsou schopné jít tak daleko, že si za sex nechají zaplatit lázeňský pobyt, víkend v hotelu nebo na horách, někdy i dovolenou v zahraničí. Nezřídka bez dětí a někdy i s kamarádkou. Pokud si myslíte, že tohle už snad ani není možné, pletete se. Vše záleží na finančních možnostech muže a mnozí "na to prostě mají"... Přitom se může jednat i o jen "slíbený sex", který se "proplatí" zčásti před odjezdem a zbytek po návratu. Pravdou však je, že mnozí muži si manželek moc neváží a přednější je pro ně práce než rodina. Pak by se za kvůli práci zrušená rodinná dovolená nebo výlet s rodinou takováto refundace zklamání manželky a dětí daly pochopit. Ale za sex?

Jsou ovšem i ženy, které se navenek mohou jevit jako mimořádně tolerantní. Dokonce i prozrazená nevěra nebo "volný vztah" mohou tolerovat, ovšem za předpokladu, že za svou toleranci budou náležitě odměněny. Muži si pak své prohřešky "vykupují" nejen dárky, ale dokonce i finanční "penalizací"... Takováto forma vykupování intimity však jednoznačně svědčí o tom, že ve vztahu je něco hodně špatně a že "tresty a odměny" slouží jen k zalepování něčeho nefunkčního, což ale nemůže trvat donekonečna.

"Sex za odměnu" a ženy

Muži "sex za odměnu" tak často neposkytují. Nejčastěji je to tehdy, když si potřebují "něco vyžehlit", "napravit chyby", "rozmluvit tichou domácnost" a podobně. Jiní si tím chtějí vytvořit podmínky proto, aby ženu tolerovala neustálé sezení u počítače, sledování sportu v televizi nebo na internetu nebo aby si vytvořili ty "správné podmínky" pro návštěvu kamarádů, případně volnou vstupenku do hospody na pivo... Někteří si sexem chtějí zajistit "klid" na sledování televize nebo "výlet za kamarádem"...

"Sex za odměnu" představuje velké riziko

Spokojený funkční partnerský vztah nemůže být založený na "trestech a odměnách". Sex není něco, co se dá směňovat. Sex za peníze je přece prostituce a celkem nezáleží na tom, zda odměnou jsou peníze nebo "nepeněžní plnění služby". Takovéto chápání toho, co mnozí partneři praktikují, by se však nejspíš nelíbilo. Přitom to přesně takto leckde funguje a nikdo o tom moc nepřemýšlí. Může se však stát, že jednou o tom přemýšlet začne a pak už bývá jen krůček k nevěře, která může vypadat "levnější"...

Muži jsou kvůli sexu ochotni udělat co ženě "na očích vidí". Ženy to ví a některé se tím ani netají... a toho také toho využívají. "Sex za odměnu", tedy za dobré chování nebo splnění úkolů, však má i svá rizika. Nejeden muž si právě z důvodu "podmíněného sexu" našel milenku, která ho namísto úkoly zahrnuje pozorností a sexem... To je úděl milenek, že jsou v roli té ženy, která o milence pečuje a ten ji pak za to odměňuje sexem.

Vztahy mezi partnery založené na "sexu za odměnu" mohou vést k tomu, že si muž ženy postupně přestává vážit. Přitom takováto ztráta vzájemné úcty a respektu může být velice pomalá a plíživá. Jednak vede k vzájemnému odcizení, ale také pomalu mizí hranice toho, co si kdo může nebo nemůže dovolit. Často pak lidé sklouznou k úvahám o nevěře nebo k vytvoření paralelního vztahu s někým, kdo má o sex zájem, ale nechce se vázat.

Sex za odměnu však mnohdy ženám ani nejde vyčítat. Někteří muži jsou totiž rození sobci, kteří si své pohodlí nedají vzít. Žena se musí strat o rodinu, děti, domácnost, ... a o MANŽELA. A za svou starostlivost by mu ještě měla dopřát sex tehdy, když si na něj vzpomene. Takhle by to přece být nemělo! Ale mnohdy tomu tak je... Pak se ženám opravdu nelze divit, že v beznaději se uchýlí i k tomu jedinému, co na některé muže ještě platí - "Chceš sex? Tak...". To ale pak není chyba žen, ale hlavně mužů. A není jich málo...

Mnoho manželských nebo partnerských vztahů končí rozvodem. Jedním z důvodů může být (a bývá) odcizení a vzájemná ztráta důvěry. Nepochopení toho, že OBA partneři mají ve vztahu své povinnosti může vést k tomu, že se z intimního vztahu stane vztah bez intimity. Lhostejnost k potřebám manželky ze strany muže a opačně nezájem ženy o potřeby muže, jsou velmi častým důvodem rozpadu manželství. Sex je to, co by partnery mělo spojovat, ne je rozdělovat! Pokud žena podmiňuje sexem to, co by muž měl chápat a respektovat bez toho, že by mu někdo musel radit, svědčí často o její rezignaci a ztrátě důvěry ve vztah. Pokud zmizí důvěra, úcta a láska, co zůstane?

 

Pro zasmání

Malá Maruška se ptá maminky: "Mami, jak se dělají děti?"
Matka v souladu s věkem dítěte povídá: "No víš Maruško, tatínek dá mamince takové semínko, ze kterého jí v bříšku naroste děťátko."
Maruška se zamyslí a znovu se ptá: "A to semínko musíš spolknout?"
Matka se ušklíbne a praví: "Nóóóó ... to jen když chci nové botičky....".

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje