Jste zde

Paralelní vztahy

Paralelní vztahy

Volné pokračování článků "Sexuální chování a vztahy" a "Nevěra".

Paralelní vztah je vztah s jinou osobou mimo manželství, který trvá delší dobu. Jedná se o citový i sexuální vztah, který se dále rozvíjí a udržuje.

Paralelní život s někým jiným mimo manželství nebo partnerství se může zpočátku jevit jako vzrušující, obohacující a inspirující. Po krátkém čase však zjistíte, že je také nesmírně náročný a vyčerpávající. Od okamžiku, kdy žijete dvojí život, si musíte pamatovat, co jste které řekli, jakou má ráda vůni, víno, barvu, květiny, hudbu, sex, na co jste se vymluvili .... V neposlední řadě je zde velká časová náročnost a nutnost dokonalé koordinace - dá velkou práci najít si čas na obě ženy a to tak, aby to manželka nepoznala. Je strašně jednoduché se do malých lží a polopravd zamotat a velice komické se vymotat.

Přitažlivost mimomanželského nebo mimo partnerského vztahu v paralelním vztahu spočívá v příslibu nejen sexuálních zážitků u kterých se očekává, že budou značně odlišné od toho, co je spojeno s partnerskou erotikou. Většinou je to však jen iluze. V první řadě "paralelní partneři" nejsou spojováni s každodenními povinnostmi pracovními ani rodinnými. Nenesou žádnou odpovědnost za chod domácnosti nebo výchovu dětí. To jsou samozřejmě oblasti, ve kterých by jinak mohlo docházet k názorovým střetům, které by mohly narušit vztah a touhu milenců. Protože tyto každodenních starostí v paralelním vztahu nejsou, nic nenarušuje podmínky pro sexuální radovánky, nepotlačuje zvýšenou touhu a potřebu sexu. Dalším faktorem je čas na sex. Ten je sice výrazně omezený, ale předem jasně daný. Proto narůstá nejen touha, ale také emocionální "naléhavost" na uskutečnění sexu a dosažení uvolnění.

Mnohdy jsou paralelní vztahy ospravedlňovány jako pokus zjistit, jak by to fungovalo jinde, abyste si mohli vážit toho, co máte doma. Nevěřte, že díky nevěře budete k partnerovi pozornější, budete se cítit přitažlivější, budete si ho více vážit a podobně. Tyhle pocity a názory vydrží jen krátce a vždy jsou motivovány snahou ospravedlnit své jednání.

A to jsme ještě nemluvili o penězích. Vzpomeňte na nezapomenutelného Ducháčka, jak říká: "Láska je krásná věc, ale jak leze do peněz, je lépe býti člověku samotnému...."

Většina lidí se také musí vypořádat se špatným svědomím. Stejně nepříjemný je neustálý strach, že vás s tím druhým někdo uvidí nebo přistihne.

Než s tím začnete, zvažte rizika!

Vždy je nutné posoudit, jaké přínosy nevěra ve vztahu poskytne, co podle vás dokáže zlepšit. Na druhou stranu to porovnejte s tím, co dokáže ve vztahu zničit a jak moc partnerovi ublíží v případě, že se vedlejší vztah neutají. Jak asi bude vypadat vztah, ve kterém si oba partneři budou dělat, co se jim zlíbí a budou se intimně stýkat, s kým je napadne. Názor, že pokud se s partnerem dohodnete a shodnete, pak si můžete být vzájemně nevěrní, moc dlouho neobstojí. V naprosté většině je dlouhodobé udržení takovéhoto vztahu málo pravděpodobné. Proto, na čem se dohodnete, vyžadujte od sebe i svého partnera. Je rozumné a bezpečnější se nevěře vyhýbat. Na mnoha manželských krizích a rozvodech je dokázáno, že dlouhodobě se nevěra utají jen málokdy a většinou pak manželství naruší nebo i zničí.

Z mnoha filmů s problematikou mimomanželských vztahů, ale hlavně zkušeností jiných lidí v praktickém životě, by si jeden myslel, že se lidé poučí. Nejhorší je a vždy byla, zhrzená manželka nebo milenka. A co teprve, když se ty dvě seznámí a stanou kamarádkami!

A už se nám nabízí závěrečná otázka - stojí nevěra za tolik úsilí a problémů? Na to si musí odpovědět každý sám.

Paralelní vztah tvoří dva - nevěrník a milenka

Není od věci si uvědomit, že nevěra potřebuje minimálně dva účastníky. Je li nevěrný muž, říká se, že má milenku. Kdo to je ta milenka? Naprosto mylná představa je, že milenky jsou svobodné nebo rozvedené. Mnohdy to jsou vdané ženy s relativně spokojeným a šťastným manželstvím nebo partnerstvím.

Neřešme, jak se ti dva seznámili. Podívejme se na to, co od milenky očekává muž a jaká očekávání v mileneckém vztahu mívá žena.

Pohled nevěrného muže

Milenka mu poskytuje radosti, pozornost a erotický vztah, které muž většinou postrádá doma. Milenka je pro něj vzrušením, změnou a radostí. Naproti tomu manželství potřebuje jako bezpečné zázemí pro pocit životní jistoty a stability. Udržovat si milenku je pro muže náročné fyzicky, emočně i ekonomicky. Muž to však většinou považuje za dobrou investici po všech stránkách. Dokonce se mu může i zlepšit sexuální výkonnost. Tak to přece musí stát za to!?

Pohled milenky

Každá milenka musí mít pro vztah se ženatým nebo zadaným mužem pádný důvod nebo spíš důvody. Nejčastějším z nich je předpoklad, že za nějakou dobu zaujme legitimní místo po současné manželce a stane se novou manželkou! Jen málokteré milence se však podaří legalizace takového vztahu.

Co s mileneckým dál?

Z pohledu mužů - většinou nic. Prostě vše stačí tak, jak to je. Málokterá milenka se však dlouhodobě smíří se svou pozicí bokovky. Rozhodující jsou důvody pro které vztah navázala. Pokud byl důvod hlavně ulovit muže, pak je muž v ohrožení. V naprosté většině případů milenka tajně doufá, že se jí vztah podaří legalizovat. Proto začne pomalu a nenápadně na svého milence naléhat a toto naléhání se časem změní přímo na neutajovaný nátlak. Milenky prostě nechtějí být utajované a dokáží pro svoji legalizaci udělat opravdu hodně. V první přípravné fázi to jsou jemné narážky na mužovy představy o dalším rozvoji jejich vztahu, pak se míra nátlaku nenápadně zvýší a začnou přímé narážky na to, kdy se rozvede a nakonec začne teror, který může dosáhnout až hodnot výhrůžek nebo vydírání.

A co na to původně šťastný milenec?

Žádná varianta řešení pro muže není moc lákavá. V každém případě se cítí pod nátlakem, zahnaný do kouta a celkem nešťastný z toho, jak se jeho původně harmonický vedlejší vztah zvrtl. Vždyť takhle to přece nechtěl. Jemu by úplně stačilo, kdyby vše zůstalo tak, jak bylo na počátku vztahu.

Má několik možnosti, jak bude dále svůj mimomanželský vztah řešit:

  • Pohádá se s milenku. Začne ji přirovnávat ke své manželce.
  • Rozejde se s manželkou. To je velmi málo pravděpodobné.
  • Rozejde se s milenkou. To je však škoda, když už do vztahu tolik investoval, a navíc kdo ví, jak se zhrzená milenka zachová?
  • Bude naléhat na milenku, aby byla trpělivá. To je ta nejlepší varianta a také nejčastější.

Poslední řešení je pro milenku tím nejhorším řešením. Obává se totiž, že o milence přijde, na druhou stranu už jí je jasné, že se muž rozvádět nechce a že ona je v pasti. Často dává svému partnerovi ještě jednu a pak další a další šanci, o které se domnívá, že je poslední. Jen málokterá žena se dokáže rozhodnout k zásadnímu řešení a vztah s ženatým mužem ukončí.

Ukončit dlouhodobý milenecký vztah však není tak jednoduché a vyžaduje to důsledné přerušení jakéhokoli kontaktu. Nesmějí zůstat ani přáteli ani si telefonovat.

Nejhorší varianta nastává, pokud jsou spolupracovníci v práci. Pak je nejrozumnější, když jeden z nich ze zaměstnání odejde. Ještě horší varianta je, pokud je žena zaměstnancem svého milence. To pak může znamenat propuštění a ztrátu obživy.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(L)(Z)