Jste zde

Slovník sexuálních pojmů

Slovník sexuálních pojmů

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  

 

Základní sada písmen

Základní sada holých písmen bez znaků s diakritikou a bez spřežky Ch je shodná např. s anglickou abecedou. Používá se jako znak pořadí pro odlišení k číselnému označování, např. částí textu, zejména právních, ale i jinde, často v malých písmenech pro menší části – odstavce, položky seznamu a podobně.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_abeceda