Jste zde

Sterilizace žen

Sterilizace žen

Hlavní téma: "Bezpečný sex (lépe bezpečnější sex)".
Volné pokračování článku "Antikoncepce".

Sterilizace žen patří mezi chirurgické metody antikoncepce. K chirurgickým metodám spočívá u ženy v přerušení vejcovodů. Tím se znemožní pohlavním buňkám - vajíčkům, doputovat na místo fertilizace. Dnes se tento úkon provádí nejčastěji laparoskopicky a to pouze na vlastní žádost u ženy po 35. roce věku a s aspoň třemi žijícími potomky, u mladší ženy aspoň se čtyřmi potomky.  

Spontánní těhotenství vyloučí u ženy nevretné chirurgické zákroky hysterektomie a ovariektomie, které se ovšem nepoužívají jako antikoncepční metody. V těchto případech však ještě není vyloučen biologicky vlastní potomek, pokud si žena ještě před zákrokem uchová zmražené vajíčko.

Chirurgické metody jsou sice velmi spolehlivé, ale návrat plodnosti je možný velmi obtížně nebo vůbec a mít vlastního potomka je často možné pouze s využitím asistované reprodukce. Jemnou chirurgickou technikou  je možné se pokusit opět chámovody nebo vejcovody zprůchodnit, ale výsledky nejsou valné.

K přerušení průchodnosti vejcovodů může dojít také biologicky, pozánětlivými srůsty a tudíž nechtěně.

 

O sterilizaci podle zákona č. 373/2011 Sb

Dne 1.4.2012 vstoupil v platnost zákon č. 373/2011 Sb. o specializovaných zdravotních službách, který zcela nově upravuje podmínky sterilizace v České republice. Podle § 12 tohoto zákona lze sterilizaci provést ze zdravotních důvodů nebo z jiných než zdravotních důvodů. Sterilizace ze zdravotních důvodů: Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichž existuje vysoká míra pravděpodobnosti vážného ohrožení zdraví nebo života v důsledku těhotenství nebo porodu nebo zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo života budoucího dítěte.

  • Podle §13 se sterilizace ze zdravotních důvodů provede pacientovi, který dovršil věk 18 let na základě písemného souhlasu.
  • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích.

Mezi podáním informace a udělením souhlasu před zákrokem musí uplynout lhůta nejméně 7 dnů. Sterilizace z jiných než zdravotních důvodů: Sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze podle §14 provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti. Žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

  • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích.

Mezi podáním informace a udělením souhlasu před zákrokem musí uplynout lhůta nejméně 14 dnů.