Jste zde

Technika "Rozdělávání ohně"

Technika "Rozdělávání ohně"

Hlavní téma: "Umění tantrické masáže".
Volné pokračování článku "Tantrická masáž lingamu".
Technika patří mezi "Základní techniky tantrické masáže lingamu".

Technika "Rozdělávání ohně" je spojena s postupným nebo prudkým nárůstem sexuální energie. Dá se provádět i při nedokonalé erekci lingamu.

Pohyb rukou je podobný technice rozdělávání ohně pomocí dřívka, kterým ruce třou o podložku s pilinami. Tření vyvolá teplo, piliny se vznítí a vyskočí plamínky ohně... Tak takto se dá rozdělat oheň... Když stejnou techniku použijete na lingam, dovedete muže až k vyvrcholení...

Uchopte lingam mezi natažené dlaně rukou s prsty u sebe. Začněte dlaněmi pohybovat proti sobě a lingam mezi nimi třete.

Vzhledem k tomu, že dochází k intenzivnímu tření kůže dlaní o kůži lingamu a sliznici žaludu, je nutné zajistit dostatek oleje nebo vhodného lubrikantu. Pokud celou masáž lingamu provádíte s olejem, přidejte před zahájením techniky trochu víc teplého oleje, aby technika byla muži příjemná. Pokud by oleje bylo málo, hrozí nebezpečí odření a vzniku mikroskopických trhlinek. Toto, i když malé zranění, pak po odeznění vzrušení muže bolí. Na teplém oleji prostě nešetřete...

Při tření lingamu v natažených dlaních muž vnímá příjemný pocit stimulace třením a tlakem. O tom, jak silné to tření bude, rozhoduje přítlak dlaní na lingam. Slabší a středně silný přítlak umocňuje pocity vzrušení a pocity masáže. Muž si jednotlivé pohyby dlaní uvědomuje a prožívá. Rychlý protisměrný pohyb dlaní a silný přítlak pak navozuje pocity intenzivního vzrušení. Muž už není schopen rozlišovat pocity při pohybu dlaní a vše se mu slévá v pocit tepla a vzrušení.

Toho se využívá ve chvílích, kdy masérka chce muže dovést k vyvrcholení. Tato technika je vhodná a snadno použitelná pro cílené navození takového vzrušení, které přeroste až ve vyvrcholení.

Pro kreativní práci s touto technikou má masérka velký prostor. Záleží na ní, zda chce muži navodit příjemné pocity, které bude plně vnímat a prožívat je naplno, nebo navodí pocity intenzivního vzrušení a zpevnění erekce. Stačí, když bude vhodně kombinovat pomalý pohyb rukou s menším přítlakem dlaní s rychlým pohybem dlaní a jejich větším přítlakem. Pomalý pohyb představuje prožitek, rychlý pohyb může "rozdělat oheň", tedy navodit takový nárůst vzrušení, který bude zakončen vyvrcholením. Může tyto techniky střídat nebo intenzitu měnit od malé stimulace po velkou a zpátky.

Technika "Rozdělávání ohně" je tedy vhodná i pro navýšení závěrečného vzrušení muže až k hranici vyvrcholení. Můžete ji zařadit jak do sestavy technik masáže lingamu, které bezpečně vedou k vyvrcholení nebo ji můžete použít v situaci, kdy už vidíte, že muž je silně vzrušený a touží po vyvrcholení. Když vyvrcholení nastoupí, nepřestávejte v pohybu, ale zpomalte ho a snižte úroveň přítlaku prstů. Po vyvrcholení je žalud penisu mimořádně citlivý na dotek a tak postupně tlak a rychlost pohybu snižte až na úroveň jemného hlazení. Na závěr lingam a jeho žalud jemně sevřete v dlani a zůstaňte v klidu.

Doporučený počet opakování techniky:

 • 3x při nácviku "výdrže" s mužem. který má problémy s předčasnou ejakulací. Technika se provádí pomalu a s malým přítlakem!
 • 6x v případě kratších masáží
 • 9x v případě tantrické masáže hodinové
 • 18x v případě naplnění cíle dosažení vyvrcholení. V takovém případě je rychlost protisměrného pohybu rukou i přítlak dlaní vyšší..

Pocity přijímajícího muže a dávající ženy

Technika "Rozdělávání ohně" je používána jako jedna z technik celkové tantrické masáže lingamu. Je mimořádně příjemná pro oba partnery. Často právě při ní dochází k nárůstu vzrušení, které dosáhne až k vyvrcholení. Muži, kteří tantrické masáže prožívají opakovaně, ji považují za nepřehlédnutelnou a mají s ní mnohdy spojené očekávání vyvrcholení. Zvláště v situaci, kdy žena pohyb zrychlí a navýší počet opakování, muž pochopí, že masáž se blíží ke konci...

Pocity přijímajícího muže

 • příjemné a vzrušující teplo od masážního oleje
 • pocit sevření těla lingamu při stahování předkožky
 • pocity plnosti lingamu při tření mezi dlaněmi masérky
 • pocit intenzivního tření
 • pocity se při každém opakování opakují z nuly do maxima
 • muž přitom vnímá pocity zpevnění erekce a nárůst vzrušení
 • pokud je muž vzrušen a erekce je maximální, pak vnímá její stabilizaci

Rizika: nejsou příliš velká, ale je potřeba udržovat zvýšenou pozornost a ohleduplnost. Pokud při protisměrné rotaci lingam sevřete mezi dlaně příliš silně, může docházet k nepřiměřené rotaci a napínání jeho tkáně. Následkem může být snížení erekce nebo až ztráta erekce. Při obzvláště intenzivním provedení techniky "Rozdělávání ohně" můžete lingam zranit. Př přímo extrémním přehnání techniky může dojít i k natažení topořivých tělísek a k jejich mechanickému poškození. Silněji ano, ale ne příliš.

Pocity dávající ženy

Pocity ženy, která masáž poskytuje, závisí především na tom, jak intenzivně se na provádění techniky koncentruje a s jakým cílem ji provádí. Pokud je při masáži žena soustředěná na to, co dělá, pak vnímá každou i malou změnu v kvalitě erekce lingamu. Už po prvních opakováních vnímá, že technika muže velmi silně vzrušuje. Kladně vnímá vzrušení muže a nepřehlédnutelně vidí výsledek techniky masáže. Někdy prociťuje i u sebe nárůst pozitivní energie. To, že se tato technika s úspěchem může provádět i na nedokonale vzrušeném lingamu, ji řadí mezi velmi vhodné techniky masáže mužů, kteří mají problémy s erekcí nebo dosahováním vyvrcholení.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje