Jste zde

Poloha "Vsedě" - varianta "Poloha lotosu"

Poloha "Vsedě" - varianta 2 "Poloha lotosu"

Hlavní téma: "Sexuální polohy".
Volné pokračování článku "Polohy pro penetrační vaginální sex".

Tato poloha je náhradní, snadnější, "lidovou" variantou tantrické polohy YAB-YUM "Poloha lotosu". Tato varianta je většině lidí fyzicky dostupnější a to nejen těm, kteří se o zajímají o tantru. Co se týká toku energií a jejich rozvádění po těle, pak je prakticky velmi blízká náročné tantrické poloze YAB-YUM "Poloha lotosu", při které muž i žena sedí se skříženýma nohama (v jogínském sedu) ve vzájemném hlubokém spojení lingamu a joni. 

Navíc potřebujete jen vhodnou židli nebo ještě lépe taburetek. Muž se na něj pohodlně usadí a žena si sedne přes jeho nohy na vztyčený penis. Vzájemně se obejmou a co nejtěsněji přimknou v oblasti pohlaví. Spojení se stane hlubokým a žena se rozevřenou joni přimkne k mužovu lingamu až u jeho kořene. Když žena upraví rozevřením stydké pysky, a dobře nasedne na lingam. pak se oblast klitorisu dostane do přímého kontaktu s kořenem penisu a bude stimulována jakýmkoli i malým pohybem. Kontakt pohlaví je mimořádně intenzivní, stejně tak i hloubka spojení. Muž může ženu objímat a za boky ji k sobě přitahovat. Naprosto nutná je dostateční přirozená lubrikace joni, případně je možné vypomoci si kvalitním lubrikačním krémem.

Velmi intenzivně jsou prožívány okamžiky, kdy se muž i žena vzájemně objímají, líbají a přitahují. Kopulační pohyby nejsou až tak důležité. Tato poloha vyniká intenzitou spojení, intimitou doteků těl a vzájemnou touhou po co nejbližším kontaktu. Tok energií se propojí když žena a muž opřou vzájemně čela o sebe a sjednotí nádechy výdechy.

Právě v této poloze a samozřejmě v "Poloha lotosu", se dá nejlépe procvičovat tantrické dýchání a rozproudění sexuální energie mezi partnery. Blízkost úst a stejná hladina všech čaker umožňují mimořádní zážitky transformace sexuální energie na těch nejvyšších energetických úrovních. 

Pokud jsem uvedl, že kopulační pohyby nejsou v této variantě nejdůležitější, tak je to pravda, ovšem nejsou nemožné. Aktivnější roli bude mít žena, která může pánví pohybovat nahoru a dolů, kroužit s ní nebo se pohybovat dopředu a dozadu. To, co je pro tuto polohu nejvýznamnější je možnost dlouho zůstat v intimním klidu, společně prožívat tantrické dýchání a meditovat. 

Pokud žena ovládá techniky masáže lingamu pomocí stahů svalů joni, pak je to poloha ve které může dát muži poznat tantrické mistrovství masáže lingamu provedené tantrickou mistryní. Využít je možné všechny techniky stahování vaginálních svalů a tomu pak bude i odpovídat míra prožitků ze spojení, které je navenek bez jakéhokoli pohybu. Sexuální energie se ukládá a rozvíjí v oblasti pánve a odtud je rozváděna do oblasti křížů a pak po páteři nahoru až do hlavy, kde přes kontakt čel partnerů je sdílena a umocňována až do stavů kterým se říká "stav změněného vědomí". 

Když muž vnímá, že jeho vzrušení se blíží bodu, za kterým již nevyhnutelně nastane orgasmus a ejakulace, musí včas zastavit pohyby a i s partnerkou zůstat úplně v klidu. Společně zaměří svoji pozornost na temeno hlavy a odvedou sexuální energii z pánevní oblasti přes křížovou oblast po páteři směrem vzhůru. Uvolnění páteře a vzpřímená poloha trupu jsou ideální podmínky pro rozvádění energie a její transformaci. Muž i žena v této poloze mají větší kontrolu nad sexuální energií a sjednocené dýchání jim pomáhá společně s touto energií pracovat na úrovni všech čaker, zvláště pak sedmé čakry.

Z tantrického pohledu
se jedná se o základní polohu pro práci se sexuální energií při tantrickém milování. Zvládnutím sexuální energie a jejím rozvedením do hlavy a transformací do stavu změněného vědomí partneři nejen oddálí mužův orgasmus, zabrání také u ženy prožití spontánního orgasmu, který by sice byl mimořádně intenzivní, ale jen obtížně by pokračoval do dalších vyšších hladin vzrušení, ve kterých je žena schopná prožívat "rozšířený orgasmus" nebo ""Jízdu na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu". Právě ve stavu změněného vědomí mohou partneři prožívat orgasmy celým tělem naplněným pocity lásky a štěstí. Proto je kontrola nad probíhajícím vzrušením velmi důležitá.

Pro začátečníky
je tato varianta polohy "Vsedě" velmi vhodná. Jednak je mimořádně intimní, ale také je i vyrovnaná co do prožívání vzrušení mezi mužem a ženou. Pro úvodní nácviky meditací při tantrickém milování je vhodné snažit se dosáhnout alespoň půl hodiny nepřetržitého spojení za vzájemné stimulace pomocí joni a lingamu. Partneři si pak lépe uvědomí sílu tohoto spojení a energii, kterou jim poskytuje.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)