-A A +A

Jste zde

Technika stažení předkožky

Technika stažení předkožky

Volné pokračování článků "Techniky masáže lingamu" a "Masáž lingamu - ucelená technika masáže orgánu rozkoše".

Levou rukou uchopte lingam pod žaludem. Uchopte ho do dlaně tak, aby jeho tělo obepínala sevřená dlaň, palec a ukazováček. Palec a ukazováček se spojí a vytvoří O. Pohyb ruky veďte směrem shora dolů. Tím docílíte toho, že stáhnete předkožku a napnete kůži lingamu.

Malíková hrana se opře o tukovou část nad stydkou kostí. Pokračujte ve stahování ruky po lingamu a přitom tlakem malíkové hrany ruky pomalu uvolníte lingam z tukové tkáně u jeho kořene. Povolte sevření dlaně ruky a prsy pomalu rozevře kolem kořene lingamu. Spojení palce a ukazováčku přitom stále udržujte a tím předkožku stále stahujte ke kořeni lingamu. Malíková hrana a ostatní prsty kloužou po kůži a tukové tkáni nad stydkou kostí a stále spojený palec a ukazováček (O) levé ruky nechte pomalu sklouznout po těle lingamu až dolů k jeho kořeni. Když napětí stahované předkožky udržíte, dokončíte její stažení a napnutí. Z předkožky se uvolní žalud a předkožka sklouzne pod něj a napne se. Lingam se "prodlouží" a i dlouhá předkožka bude bezpečně stažena pod lem žaludu.

Předkožku udržujte staženou a napnutou po celou dobu provádění techniky masáže lingamu. Po stažení se předkožka ve staženém stavu udržuje už snadno.

Možné komplikace:

Zásadní komplikací může být zúžená předkožka. Touto komplikací trpí menší část mužů. Předkožka je zúžená a nejobtížnější fází jejího stažení je přetažení přes žalud. Tehdy je potřeba nespěchat a raději si vypomoci i pravou rukou k udržení stažení, kterého jste docílili levou rukou. Předkožku je pak nutné přetahovat pomalu, opatrně a po částech... Jakmile se předkožka přetáhne přes žalud, je vyhráno. Pak už bude zůstávat za žaludem a její udržení ve stažené poloze se dá snadno udržet jen přidržením levé ruky u kořene lingamu. Pokud se předkožku nedaří stáhnout, nebo muž při jejím stahování vnímá bolest, je vhodné navštívit lékaře a zúžení předkožky s ním řešit. Pokud se předkožka nedá přes žalud přetahovat, omezuje to intimní hygienu a hrozí riziko zánětu žaludu nebo předkožky (většinou současně). Už proto je konzultace problému s lékařem velmi vhodná.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)