Jste zde

Základní technika masáže - Efloráž (Effleurage) (hlazení)

Základní technika masáže - Efloráž (Effleurage)

Hlavní téma: "Umění doteku".
Volné pokračování článku "Masážní techniky používané při všech druzích masáží".

Efloráž - Effleurage - (z francouzského slova "klouzat" nebo "lehký dotek"), je řada nejčastěji používaných masážních tahů a doteků. Česky by se tato technika dala nazvat "jemné hlazení". Tato masážní technika se prakticky vždy provádí u většiny masáží a lidí ji tak znají z té nejběžnější - "švédské masáže". Jedná se o uklidňující hlazení, jemnou techniku která umí snížit fyzické i psychické napětí těla i mysli.

Efloráž patří mezi měkké masážní techniky. Je to technika jemného hlazení, povrchového stahování lymfy, zklidnění a uvolnění tkáně podkoží a kůže. Zahrnuje řadu hladivých, dlouhých, lehkých a rytmických pohybů na kůži, prováděných pomocí prstů nebo dlaně ruky. Obvykle se provádí na povrchu těla - na kůži. Uvolňuje napětí svalů, prohřívá svaly do hloubky Pohyb je stejnoměrný, pravidelný a hlavně jemný. Všechny varianty pohybů a přítlaků prokrvují položku, uvolňují lymfatický systém, snižují napětí kůže i psychické napětí.

 • Efloráž se dá provádět na celém těle.
 • Používá se na začátku a na konci masáže obličeje a při kosmetických maskách.
 • V rámci švédské masáže se jedná o techniky masáže zad, končetin, hrudníku i břicha.
 • Pro své zklidňující účinky se používá i na zakončení masáží částí těla, které byly masírovány jinými, razantními technikami s cílem uvolnění nebo odblokování svalů a jejich skupin. Efloráž následně povrchově zklidní dojem z předcházející razantní masáže.
 • Technika efloráže se často používá také jako "mezihra" nebo-li technika propojení masážních technik. Někteří maséři ji používají také jako spojovací pohyb (oddělovací pohyb) mezi jednotlivými tahy a pohyby.
 • Pro jiný dojem nebo pocit, který v masírovaném člověku vyvolává, se využívá pro oddělení pocitů skupin masážních technik a tahů.
 • Cekově se pak masáž nejeví jako kontinuální tok technik, ale spíše jako celek, který má jednotlivé kapitoly masáže oddělené pohlazením...
 • Často se provádí jako poslední masážní technika s cílem uklidnit tkáň a kůži pro předcházející razantnější masáži vedené jinými technikami.

Účinky techniky

Nejdůležitější účinek techniky se projevuje na cirkulaci krve v kapilárách, cévách v povrchových vrstvách tkáně. Technika však má velmi pozitivní účinek i na lymfatický oběh. K ovlivnění krevního a lymfatického oběhu dochází dvěma způsoby:

 • mechanicky,
  kdy techniky efloráže působí přímo na povrchové cévy tím, že vytlačují krev z cévek a vlásečnic a posouvají ji směrem k srdci. Zajišťují tak výměnu krve a prokrvení tkání těla i v místech, kde je pohyb krve pomalejší a prokrvení méně intenzivní. Tyto techniky mohou ovlivňovat i hlavní oběh krve a prokrvení hlubších tkání těla. V případě masáže rukou a nohou, se technika efloráže provádí tak, aby docházelo k prokrvení jak povrchových, tak i hlubších vrstev tkáně. Proto se na masáž končetin využívají techniky, které kombinují hnětení a hlazení a zajistí tak uvolnění a prokrvení končetin v celém profilu tkáně. Nejčastěji se používají techniky s nerovnoměrně intenzivním tlakem vedené kruhovým pohybem masážní ruky (náramek, nebo prstence) kolem paže nebo nohy masírovaného. Prokrvení tkání pak přímo souvisí s termoregulací těla a například končetiny jsou po masáži znatelně teplejší a viditelně prokrvenější.
 • reflexně,
  kdy k uvolnění tkáně a k jejímu prokrvení dochází i reflexně. Toho se dociluje především pomocí dlouhých pohybů ruky po povrchu kůže. Tyto pohyby se provádí pomalu a s malým přítlakem. Pomalém rytmus tahů a lehký dotek působí zklidňujícím účinkem. Jsou to techniky navozující uvolnění nejen na fyzické, ale především na psychické úrovni. Masírovaný se postupně dostává do stavu fyzické a psychické relaxace, což je vlastně jeden z hlavních cílů masáže.

Díky opakování technik efloráže se obnovuje svalového tonus, pružnost a elasticita pokožky a zlepšuje se její vzhled a pocit z doteku. Technika efloráže výrazně zpomaluje a regeneruje pokožku a snižuje následky jejího stárnutí. Pokožka je pak nejen příjemnější na dotek, ale také zdravější a odolnější proti účinkům vnějšího prostředí, plísním i zánětům. 

Technika zrychluje a zkvalitňuje periferní oběh krve a pomáhá snižovat nebo upravovat krevní tlak. 

Velký význam má rovněž detoxikace organismu ke které dochází především díky rozproudění lymfatického systému a uvolnění zplodin metabolismu, které by se jinak ze tkání odstraňovaly obtížně a dlouho. Nejznatelněji se to dá vypozorovat tehdy, když se masáž provádí po intenzivní fyzické námaze, kdy technika efloráže ze tkání odvede značnou část zplodin metabolizmu, které vznikají při svalovém zatížení a únavě. Jedná se především o kyselina močovou, čpavek a organické látky jako například kyselina mléčnou a další. Masáž tak snižuje bolesti svalů a následnou únavu a významně podporuje rychlejší regeneraci svalů a tkání.

Nejmarkantněji je detoxikace organismu viditelná při uplatnění technik efloráže u akutního zánětu končetin při nemoci, které se lidově říká DNA. Bolest nohou ustoupí už v průběhu masáže. Je to právě díky tomu, že se z nohou odvedou zplodiny metabolismu a především kyselina močová. Postižený člověk je unesen tím, jak rychle a jak účinně mu masáž pomohla od bolesti.

Technika efloráže

Technika efloráže může mít čtyři základní formy a bezpočet variant jejich provedení

 • Povrchová efloráž tahem rukou po povrchu kůže (zklidnění, prohřátí kůže a podkoží, uvolnění napětí...)
 • Hluboká efloráž (pomocí tlaku dlaně ...)
 • Energetizující efloráž (pomocí konečků prstů)
 • Hladivá efloráž, možná až vzrušující efloráž (pomalá, smyslná, využívající dlouhé a pomalé tahy, překládání rukou...)

Technika pomalého a pevné tahu rukou maséra po povrchu těla je plynulá a kontinuální. Základní pravidlo je, že se tahy a hlazení vedou od konce končetiny směrem k srdci. Díky tomu se tkáň nejen zklidní, ale také se uvolní lymfa a ta pak proudí směrem do těla (směrem k srdci). Zároveň s s lymfou tento pohyb podporuje i proudění krve v končetinách.

Při masáži se technika vynechává na těch částech těla, kudy tepnami vede základní krevní oběh. V těchto místech totiž krev proudí tepnami v opačném směru než cévami a vlásečnicemi.

Efloráž je klasická masážní technika

 • Zahrnuje nepřetržité, nepřerušované pohyby hlazení rukama položenýma vedle sebe po ploše kůže (záda, nohy ruce, břicho, hrudník...).
 • Kruhové pohyby jedné ruky (nebo překládané či kontinuální pohyby obou rukou) na citlivých energeticky významných místech (kříže, hrudní kost...)
 • Překládané pohyby obou rukou prováděné na některé části těla (záda, hrudník, nohy...).
 • Efloráž může být pocitově razantní, pevná, intenzivní nebo jemná až hladivá.

Pokud se efloráž provádí na břiše, pak výhradně pohybem ruky ve směru hodinových ručiček. Z končetin je pak lymfa odváděna, podobně jako krev, lymfatickými cévami a kapilárami a je pak vnitřními orgány očištěna od zplodin metabolizmu, obtížně vyloučitelných látek, některých solí a kyselin (například kyselina mléčná nebo močová). V konečném výsledku tedy efloráž zakončuje vnitřní očistu těla a podpoří přirozený pohyb tekutin v těle.

Technika se provádí pomocí plochy dlaní a povolených uvolněných prstů rukou. Prsty ruky mohou být přiloženy k sobě nebo naopak roztažené, aby pokryly co největší plochu kůže.

Pokud je masáž touto technikou vedena jako lymfatická s cílem, aby se rozproudil krevní a lymfatický systém těla, musí být vedena od konců končetin směrem k srdci.

Techniku nejvíce ocení lidé, kteří mají rádi pomalý a plynulý pohyb rukou po těle a jsou rádi dotykem hlazeni a konejšeni. Proto je tato technika mimořádně oblíbená ženami u masáží dekoltu a tváře a u kosmetických masáží.

Pokud je technika prováděna cíleně velmi jemně a pomalu pomocí polštářků prstů, může vyvolávat vzrušující až smyslné pocity.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: