Jste zde

Vztah ve třech

Vztah ve třech

Hlavní téma: "Vztahy mezi lidmi".
Pokračování článků "Sex ve třech" a "Sex ve třech - některé důvody pro sex ve třech".
Téma pokračuje samostatným článkem "Vztah podle pravidel trojice".

Ne, není to chyba v nadpisu. Tento článek nebude o sexu ve třech, ale o vtahu ve třech. Změna vztahu lidí k monogamnímu manželství, ale i partnerství vede ke změně pohledu na vztahy lidí obecně. V minulém století začala krize manželství a projevila se ve stále častějším životě v "partnerském vztahu", tedy v životě bez "posvěcení" úřadů. Institut manželství, ale ani vztah partnerství se však často nedokáže vyrovnat se vztahovými nebo sexuálními krizemi. Vztahy se stále častěji potýkají s nevěrou jednoho nebo i obou manželů nebo partnerů a to mnohdy vede k rozpadu vztahů jak bezdětných, tak i s dětmi. Možná právě nevěra ve vztazích rodičů a známých nakonec vede k tomu, že už od počátku vztahu ji partneři považují za "případnou" nebo "možnou". Prostě s případnou nevěrou ve vztahu začíná počítat stále více a více lidí. Na vině je mimo jiné i to, že mnoho lidí už dnes pochází z rozvrácených rodin a má osobní zkušenosti s tím, co pro rodinu a děti představoval rozvod nebo rozchod rodičů. Ne všichni pochopili, že nevěra možná byla tím startovacím impulzem, který nakonec vedl až k rozpadu vtahu rodičů a k tomu, že jejich děti nevěru chápou jako něco, co si se vztahem spojují.

Příklad monogamního vztahu rodičů prostě slábne a možná už ani není IN. A co není IN, je určeno k zániku... Alespoň podle některých lidí...

Proč "vztahy" ve třech?

Na to by musel odpovídat někdo, kdo v takovém vztahu žije. Jenže obecně platnou odpověď určitě nenajdete. Asi se ani taková jednoduchá poučka o tom, proč lidé žijí ve třech napsat nedá a nejspíš ani nikdy napsána nebude.

Přitom žít ve třech nebo žít v ještě větších svazcích není vůbec nic nového. Jen takové svazky v našich končinách nejsou ani legální, ale ani moc známé. Vychází to z toho, že žít ve větším "kolektivu" nepatří mezi vztahy, které by dříve vyhovovaly náboženským představám, pak politickým představám a nakonec tradicím, o které se dnešní představy o státu opírají. Přitom dnešní podpora rodiny a manželství, alespoň podle mne, už nevychází ani z těch tradic...

Polyamory - milostný vztah více lidí

Společný sexuální vztah více lidí u nás není právně uznávaný. V některých zemích může být právně zakotven jako svazek jednoho muže s více ženami (Polygamie) nebo jedné ženy s více muži (Polyandrie). V takovém případě se však už jedná o právní svazek s jasnou odpovědností. V našich končinách však takovéto vztahy právně zakotvené nejsou.

Vztahy více lidí, jako jsou polygamie (svazek jednoho muže s více ženami) nebo polyandrie (jedné ženy s více muži) však v zemích, kde je "legalizovaný", má většinou nejen tradici, ale také své opodstatnění. V Evropě a dalších zemích však chybí nejen tradice, ale hlavně to opodstatnění... Tedy pokud touhu po sexu s více lidmi nepovažujete za opodstatnění...

Vztah, kdy jde hlavně o sex

Když se řekne nebo napíšete vztah ve třech, většina lidí si nejspíš pomyslí, že se jedná o chybu v textu a správně mělo být uvedeno sex ve třech. Toto spojení se sexem ve třech v lidech evokuje především pornografie, která pro toto téma filmů pro dospělé má svou vlastní kategorii. Vztah ve třech je ale o vztahu tří lidí, kteří k takovému rozhodnutí měli své důvody. Rozhodně si nemyslím, že tím hlavním důvodem bude čistá a nezištná láska mezi zúčastněnými. Neznamená to však, že by to opravdu nemohl být hlavní důvod pro společný život ve třech. Jen se domnívám, že ty další důvody spojené se sexem budou ve většině.

Jedním z nejčastějších důvodů je a nejspíš i bude nevěra jednoho z partnerů, která narušila manželský nebo partnerský vztah. Možností, jak takovýto vážný vztahový problém řešit je více... Nejčastějším řešením je rozvod, rozchod, odpuštění nebo smíření. Někteří lidé však mohou zvolit cestu tolerance a zvolí vztah ve třech. Většinou se však nejedná o vztah "z lásky", ale o vztah "z rozumu" nebo "bezbřehé tolerance"... Takovéto rozhodnutí může být nakonec řešením funkčním nebo také prokletím. To však ukáže až čas... V našich končinách by se proto vztahu ve třech mohlo spíš říkat "tolerovaná nevěra" nebo "otevřený vztah".

Na začátku takto nevěrou a hrozbou rozpadu vztahu vynuceného soužití ve třech může být nevěra, ale také touha odvážně experimentovat na poli vztahů... Klasická nevěra je problém, který přináší nejen vztahové problémy, ale často i problémy s rozpadem vztahu, dělením majetku a hlavně s péčí o děti, pokud už ve vztahu jsou. V úvodu jsem zavzpomínal na to, jak vedle klasického, tradičního manželství pomaličku, ale jistě vznikal "neoficiální" svazek partnerství. Možná ta dnešní, zcela jistě dlouhodobě neudržitelná situace okolo rozvodů a rozchodů, povede v budoucnosti k podobnému alternativnímu vztahu lidí.

Vztah ve třech může být "alternativním řešením" krize ve stávajícím vztahu, může však vzniknout i spontánně mezi lidmi, kteří se mají skutečně rádi a v takovémto vztahu chtějí žít.

Pokusme se vytipovat příčiny vztahu ve třech. Bude pak snadnější představit si důvody pro které se lidé takovému vztahu uchylují.

  • Erotická představa - sex ve trojici
    Asi nejoblíbenější erotickou představou mužů (ale i žen) nejspíš bude sex ve trojici. Tato erotická představa často vychází z touhy milovat se s někým koho znáte společně se svým partnerem nebo partnerkou. Málokdy se tyto představy odehrávají v nějaké obecné představě přizvání neznámého muže nebo ženy do vašeho stabilního páru.
  • Sex ve třech jako řešení aktuálních i dlouhodobých sexuálních a vztahových problémů. Motivem takovéhoto soužití je pak hlavně netradiční sex. Některé páry si, hlavně v dlouhodobém vztahu, z mnoha důvodů nemohou poskytnout o čem jsou přesvědčeni že potřebují. Důvodem může být nezvladatelná potřeba sexu u ženy nebo u muže, ale také zdravotní problémy jednoho z partnerů. Výjimkou není ani touha po změně a zpestření stereotypního sexuálního života. Tyto a další důvody pak mohou vést k touze do vztahu přibrat někoho dalšího...
  • Sex ve třech - některé důvody pro sex ve třech
    Existuje mnoho důvodů, pro které lidé vyhledávají sex ve třech. Jedním z těch "ušlechtilých důvodů" pro sex ve třech může být i řešení těžkých životních situací, které mohou kohokoli z nás potkat. Vytvoření trojice s dalším člověkem pak nemusí být jen z důvodu sexuálního povyražení, ale může za ním stát i zralé a uvážené rozhodnutí pomoci někomu jinému v jeho těžké životní situaci. Může se to týkat jak trojice (MFM), tak také samozřejmě (FMF). Více k této otázce naleznete v článku "Sex ve třech - odsuzovat sex ve trojici?".
  • Milenka "koťátko"- paralelní vztah s "vydržovanou" dívkou, ženou...
  • Milenec "kocourek" - paralelní vztah s "vydržovaným" chlapcem, mužem...

Vztah ve třech však už není jen o sexu

Představa, že vztah ve třech je o hlavně o sexu ve třech opravdu neplatí. Pokud spolu lidé začnou žít, musí spolu řešit i všechny ostatní problémy, které život přináší. Je to naprosto stejná situace jako když spolu začnou žít dva lidé. Nejdříve to vypadá, že vše bude jen o sexu, ale s postupem času v ledničce dojdou potraviny a musí se nakupovat. Pak zjistíte, že čas od času musíte uklízet, prát, chodit do práce, vydělávat peníze, chodit po úřadech... A to všechno platí i pro život trojice... Nakonec zjistíte, že občas stíháte i ten sex...

Vztah ve třech není záruka "vztahu navěky"

Vztah ve třech bez notné dávky odvahy, ale hlavně ochoty si vycházet vstříc, bez mimořádně vysoké vzájemné tolerance a ohleduplnosti, nejspíš nebude fungovat dlouhodobě. Po čase se mohou projevit stejné problémy, které rozdělily původní pár. Mohou se znovu vynořit touhy po někom dalším, vztah může narušit nebo zničit nevěra jednoho ze trojice nebo to, že vzájemný vztah se prostě omrzí, zevšední. Důvodů pro rozpad vtahu ve třech může být možná o něco víc, než by bylo ve vztahu dvou lidí. Podrobněji se tímto tématem zabývá článek "Vztah ve třech není záruka "vztahu navěky".

Soužití lidí musí probíhat podle nějakých pravidel

Každé soužití lidí musí probíhat podle nějakých pravidel. Tato pravidla u soužití v manželství nebo svazku partnerství jsou obecně známá. Pro soužití ve třech však u nás něco podobného neupravuje žádný zákon a soužití ve třech je tedy v jakékoli podobě bez právního rámce, tedy "ilegální". To však nebrání tomu, aby si taková pravidla stanovili ti, kterých se takové soužití týká. Zamyšlení nad tím, co soužití ve třech představuje (mohlo by představovat) naleznete v samostatném článku "Vztah podle pravidel trojice". Upozorňuji na to, že žádná pravidla neexistují a lidé, kteří se rozhodnou žít ve třech si je musí stanovit sami, a pak je s nesmírnou trpělivostí, ohleduplností a vzájemnou tolerantností musí chtít dodržovat. Rozhodně je to mnohem složitější a mnozí to nezvládají ani ve dvou...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)